Przybliżmy etymologię tego bez wątpienia śląskiego i popularnego przez niemal trzy wieki określenia zawodu marynarza rzecznego.