Od sierpnia 1987 r. przebywam na emigracji w Niemczech.