Hydepark

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

mkrakowiak74
12.03.2019
[url]https://gazet
akrakowska.pl/krak
ow-plazy-nad-wisla
-nadal-nie-bedzie-
kladki-ludwinowkaz
imierz-tez-barki-z
-restrykcjami/ar/1
3957001?fbclid=IwA
R1K343iSi8w9BT39Ok
-gyKExl2WZDSR0yZic
Mtwmb7_RhwSyN3I1jA
Ni

mkrakowiak74
12.03.2019
https://gazetakrak
owska.pl/krakow-pl
azy-nad-wisla-nada
l-nie-bedzie-kladk
i-ludwinowkazimier
z-tez-barki-z-rest
rykcjami/ar/139570
01?fbclid=IwAR1K34
3iSi8w9BT39Ok-gyKE
xl2WZDSR0yZicMtwmb
7_RhwSyN3I1jANiK0#
wi

tiktak
16.02.2019

tiktak
13.02.2019


Społeczność

Wszyscy zarejestrowani użytkownicy portalu "Żegluga śródlądowa wczoraj, dziś, jutro" stają się członkami Towarzystwa Entuzjastów Żeglugi Śródlądowej i aktywnie mogą współtworzyć serwis.

Sami siebie nazywany "Wirtualnym Statkiem" i jak na rzeczywistym statku mamy Kapitana, jego Oficerów i Załogę. Kadrę dowódczą przedstawiamy w zakładce Redakcja .

Za patrona naszej Załogi uważamy kmdr por. MW, kpt. ż.ś. Adama Reszkę. Ten niezwykły, skromny i ujmujący w osobistym kontakcie człowiek, skarbnica wiedzy o polskiej żegludze śródlądowej od czasów parowców i ekspert w tej dziedzinie ze szczególnym uwzględnieniem umiłowanej przezeń Wisły - odszedł na wieczną wachtę 8.05.2011. Pozostawił jednak na naszej stronie internetowej olbrzymią spuściznę w postaci artykułów, komentarzy i zdjęć. Wielu młodszych wiekiem adeptów sztuki uprawiania żeglugi poznało dzięki Adamowi Reszce kunszt, tradycje, język i obyczaje dawnych flisaków i "żelaznych ludzi z drewnianych statków".

We Wrocławiu przy Alei Aleksandra Brücknera nr 10 przez ponad sześćdziesiąt lat uczyli się chłopcy w marynarskich mundurach. Byli chlubą tego miasta - mieniącego się niegdyś stolicą polskiej żeglugi śródlądowej, a nazwa ulicy kojarzona była wyłącznie z nimi: poza ich szkołą nie było bowiem przy Brücknera niczego więcej...


Flag Counter
Free counters!

  PRchecker.info Free counters!
Apis | Alhenag | Absolwenci TZS | Wierzbnik | Rada Kapitanów | PHP-Fusion PL