Nowy Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Opublikowane przez Apis dnia 18.03.2023 16:20
Dariusz Karkos został powołany przez Prezesa Wód Polskich na stanowisko Dyrektora Wód Polskich Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Dotychczas, od października 2020 roku, był Zastępcą Dyrektora RZGW we Wrocławiu ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą.
Rozszerzenie aktualności
Przedstawienie nowego Dyrektora RZGW we Wrocławiu odbyło się podczas spotkania z udziałem Zastępcy Prezesa Wód Polskich ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym - Pawła Rusieckiego - wraz z reprezentantami dyrekcji i kierownictwa jednostek bezpośrednio podlegających RZGW - Zarządów Zlewni, Nadzorów Wodnych, Jednostki Realizującej Projekt w Dorzeczu Odry i Wisły oraz wydziałów i zespołów z poszczególnych pionów.

- Zdajemy sobie sprawę, że obszar zarządzany przez RZGW we Wrocławiu, czyli teren sporej części Polski południowo-zachodniej, w tym czterech województw, niesie ze sobą wiele wyzwań. Wierzymy, że osoba wywodząca się z szeregów pracowników Wód Polskich, a do tego niezwykle doświadczona na wielu polach zarządzania gospodarką wodną i znająca sposoby rozwiązywania problemów, sprosta tym wszystkim trudnościom - mówił Wiceprezes Wód Polskich Paweł Rusiecki.

- Mogę zapewnić, że wszystkie działania, zarówno te związane z usługami wodnymi, zarządzaniem środowiskiem wodnym, ochroną przeciwpowodziową, przeciwdziałaniem skutkom suszy, wzrostem retencji czy żeglugą śródlądową, będą traktowane z najwyższą uwagą. Jestem przekonany, że wiele z tych skomplikowanych spraw, związanych z gospodarką wodną na terenach administracyjne zlokalizowanych na zarządzanym przez RZGW we Wrocławiu obszarze uda się rozwiązać dzięki posiadaniu doświadczonej załogi i pracownikom oddanym gospodarce wodnej - dodawał Dyrektor Dariusz Karkos.

Nowy Dyrektor wrocławskich Wód Polskich ukończył studia na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu na Akademii Morskiej w Szczecinie. Posiada również dyplom ukończenia studiów inżynierskich na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w specjalności Logistyka i Zarządzanie w Europejskim Systemie Transportowym. Dodatkowo ukończył studia magisterskie na kierunku Transport w specjalności Systemy Transportu Zintegrowanego.

Dariusz Karkos jest też kapitanem żeglugi śródlądowej z wieloletnim stażem. Ma również bogate doświadczenie w spółkach zajmujących się realizacją projektów hydrotechnicznych i zarządzaniem flotą żeglugową. Z Wodami Polskimi i Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej jest związany w roli eksperta od 2018 roku. Do czasu znalezienia nowego Zastępcy Dyrektora RZGW we Wrocławiu ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą pion ten również będzie nadzorowany przez Dyrektora RZGW.

Dotychczasowy Dyrektor RZGW we Wrocławiu - Mariusz Przybylski - pozostanie w strukturach Wód Polskich Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie na stanowisku eksperta do spraw żeglugi śródlądowej.

wroclaw.wody.gov.pl