O nie! Gdzie jest JavaScript?
Twoja przeglądarka internetowa nie ma włączonej obsługi JavaScript lub nie obsługuje JavaScript. Proszę włączyć JavaScript w przeglądarce internetowej, aby poprawnie wyświetlić tę witrynę, lub zaktualizować do przeglądarki internetowej, która obsługuje JavaScript.

Prace utrzymaniowe na Odrze i Wiśle - interpelacja

18.08.2021
Prace utrzymaniowe na Odrze i Wiśle - interpelacja


Aktualny stan utrzymania zabudowy regulacyjnej Wisły i Odry jest niewystarczający. Uszkodzenia opasek brzegowych i ostróg rzecznych mają istotny wpływ na stabilność brzegów rzeki i wałów przeciwpowodziowych. W wyniku degradacji infrastruktury rzecznej powstają liczne wypłycenia w korycie rzeki oraz w awanportach śluz żeglugowych, dlatego tak ważne jest prowadzenie stałych prac utrzymaniowych zabudowy regulacyjnej, dzięki której poprzez skoncentrowanie nurtu rzeki poprawia się przepływ wody, zwiększają się głębokości oraz stabilizuje się koryto i brzegi rzeki, zmniejsza się ryzyko tworzenia zatorów powodziowych i lodowych, a zwiększa skuteczność akcji przeciwpowodziowej i lodołamania.

Interpelacja nr 25681

do ministra infrastruktury

w sprawie doposażenia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w nowoczesne i wielofunkcyjne jednostki pływające do prowadzenia bieżących prac utrzymaniowych na rzekach w celu zwiększenia efektywności tych prac

Zgłaszający: Urszula Rusecka

Data wpływu: 27-07-2021


Szanowny Panie Ministrze,

w wyniku rekonstrukcji rządu w roku 2020 liczba ministerstw zmniejszyła się z 20 do 14. Część resortów została zlikwidowana, a zakres ich kompetencji został podzielony między nowe lub istniejące resorty. Zlikwidowano między innymi Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Na szczęście, wbrew obawom, włączenie tego ministerstwa do Ministerstwa Infrastruktury nie spowodowało regresu w pracach nad odbudową i rozwojem szeroko rozumianej gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej w naszym kraju.

Cieszy sprawność organizacyjna przy realizacji inwestycji „Kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną” oraz postęp prac przy modernizacji kanałów na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, a zakończenie gruntownej modernizacji śluz Kanału Gliwickiego przez PGW Wody Polskie pozwala mieć uzasadnioną nadzieję, że po wielu latach zaniedbań warunki dla uprawiania towarowej żeglugi śródlądowej są i będą metodycznie poprawiane.

Wchodzenie do służby kolejnych nowych lodołamaczy również świadczy o poważnym traktowaniu przez Ministerstwo Infrastruktury i instytucje jemu podległe spraw związanych z ochroną przeciwpowodziową terenów leżących w dolnym biegu Wisły i Odry.

Patrząc na te niewątpliwe sukcesy, powodowana troską o stan utrzymania zabudowy regulacyjnej Wisły i Odry, która to zabudowa ma istotne znaczenie dla normalizacji przepływów wód poniżej wody brzegowej, jak i przepływu wielkich wód oraz prowadzenia akcji lodołamania, pragnę zwrócić uwagę na zachodzącą konieczność doposażenia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w nowoczesny i wielofunkcyjny sprzęt pływający, służący do przywracania i utrzymania parametrów koryt rzecznych. Dotychczasowa praktyka zamawiania w drodze przetargu usług utrzymaniowych u podmiotów zewnętrznych ze względu na specyfikę branży nie sprawdziła się, doprowadzając jedynie do wzrostu kosztów i ograniczenia zakresu wykonywanych prac.

Aktualny stan utrzymania zabudowy regulacyjnej Wisły i Odry jest niewystarczający. Uszkodzenia opasek brzegowych i ostróg rzecznych mają istotny wpływ na stabilność brzegów rzeki i wałów przeciwpowodziowych. W wyniku degradacji infrastruktury rzecznej powstają liczne wypłycenia w korycie rzeki oraz w awanportach śluz żeglugowych, dlatego tak ważne jest prowadzenie stałych prac utrzymaniowych zabudowy regulacyjnej, dzięki której poprzez skoncentrowanie nurtu rzeki poprawia się przepływ wody, zwiększają się głębokości oraz stabilizuje się koryto i brzegi rzeki, zmniejsza się ryzyko tworzenia zatorów powodziowych i lodowych, a zwiększa skuteczność akcji przeciwpowodziowej i lodołamania.

Uważam, że w efekcie doposażenia terenowych placówek Wód Polskich odpowiedzialnych za bieżące utrzymanie rzek w sprzęt pływający i wzmocnienie ich zasobów ludzkich o profesjonalnych pracowników i załogi pływające – prace nad przywróceniem i utrzymaniem parametrów infrastruktury rzecznej Wisły i Odry mogą szybko i relatywnie niskim kosztem przynieść spektakularne efekty oraz jednocześnie uniezależnić Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie od firm zewnętrznych przy bieżących pracach utrzymaniowych. Pozwoli to skierować potencjał tych firm do wielkich inwestycji przewidywanych w najbliższych latach przez przyjęte dokumenty strategiczne.

W związku z powyższym interpeluję:

1. Czy Ministerstwo Infrastruktury przewiduje w najbliższym czasie przeznaczenie środków na doposażenie wydziałów utrzymaniowych PGW Wody Polskie w nowoczesne i wielofunkcyjne jednostki pływające do prowadzenia bieżących prac utrzymaniowych na rzekach w celu zwiększenia efektywności tych prac?

2. Czy zdaniem ministra infrastruktury nowoczesne i wielofunkcyjne jednostki pływające pełniące służbę publiczną polegającą na wykonaniu bieżących zadań utrzymaniowych na rzekach powinny być obsadzone stałymi załogami pływającymi składającymi się z pracowników PGW Wody Polskie, czy też usługi mają być nadal świadczone przez podmioty zewnętrzne korzystające z udostępnionego sprzętu?

3. Z postulowanymi w niniejszej interpelacji rozwiązaniami wiąże się też problem zapewnienia minimalnej bazy remontowej, której posiadanie umożliwi poszczególnym RZGW wykonywanie na miejscu bieżących napraw i drobnych remontów sprzętu pływającego bez konieczności zlecania ich na zewnątrz w drodze przetargu.

Z wyrazami szacunku

Urszula Rusecka
Poseł na Sejm RP

źródło: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=C5HCVA
foto (ilustracyjne): Wojtek Zientara
Apis 18.08.2021 772 1 komentarz 4.00 z 2 ocena

1 komentarz

Pozostaw komentarz

Zaloguj się, aby napisać komentarz.
  • Apis
    Apis
    Rzeczowo opracowana interpelacja. Nareszcie ktoś zwrócił uwagę na absurdy przetargów na prace utrzymaniowe, wykonywane potem przez firmy nie mające pojęcia o tych pracach.
    - 20.08.2021 08:18
Ocena zawartości jest dostępna tylko dla zarejestrowanych użytkowników.
Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się by zagłosować.
Niesamowite! (0)0 %
Bardzo dobre (2)100 %
Dobre (0)0 %
Średnie (0)0 %
Słabe (0)0 %
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na nasze ustawienia prywatności i rozumiesz, że używamy plików cookies. Niektóre pliki cookie mogły już zostać ustawione.
Kliknij przycisk `Akceptuję`, aby ukryć ten pasek. Jeśli będziesz nadal korzystać z witryny bez podjęcia żadnych działań, założymy, że i tak zgadzasz się z naszą polityką prywatności. Przeczytaj informacje o używanych przez nas Cookies

Pogoda i stany wód

Dzisiaj jest sobota
23 października 2021 roku
Mamy 46.104.307 unikalnych wizyt

Stany wód rzek Europy

Polska - Hydro Monitor
przegląd stacji wodowskazowych głównych rzek Polski - stan wód aktualizowany automatycznie co godzinę
Belgia
aktualizacja raz dziennie, 7 dni w tygodniu
Czechy
dorzecze Odry - stan wód aktualizowany automatycznie co godzinę
Holandia
aktualizacja raz dziennie, 7 dni w tygodniu
Rzeki Niemiec i Austrii (ELVIS)
aktualizacja raz dziennie, 7 dni w tygodniu

Komunikaty nawigacyjne