Czat

Musisz się zalogować, aby opublikować wiadomość.

Seehund
24.11.2020

Seehund
22.11.2020
Wiemy, gdzie dobrych doradców może znaleźć. .....ale czy szansę wykorzysta?

Apis
22.11.2020
Gdyby miał dobrych doradców w swoim gabinecie... Ma szansę: triumwirat "WZŻ" się rozleciał. Grin

Seehund
22.11.2020

Apis
16.11.2020
@Ziomal - byłoby zapewne trochę lepiej gdyby nie "desant" z poprzedniej ekipy w MGMiŻŚ. Wnieśli swoje "nie da się" ale czy trzeba było ministerstwo likwidować aby się ich pozbyć?

Podpisanie umów na dofinasowanie inwestycji na ponad 720 mln złDrukuj

Podpisanie umów na dofinasowanie inwestycji na ponad 720 mln zł20 grudnia 2019 roku w siedzibie Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie odbyło się uroczyste podpisanie przez CUPT sześciu umów o dofinansowanie z czterema beneficjentami - PKP PLK S.A., Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., Gminą Miasto Świnoujście i Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.

Bieruń bezpieczniejszy na wypadek wielkiej wodyDrukuj

Bieruń bezpieczniejszy na wypadek wielkiej wodyGliwickie Wody Polskie zakończyły właśnie realizację długo wyczekiwanej przez mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego inwestycji pn. „Modernizacja i nadbudowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisły w Bieruniu-Czarnuchowicach od ujścia rzeki Przemszy (przejazd wałowy na wysokości posesji przy ul. Mielęckiego 82) do mostu w ulicy Warszawskiej (droga nr 44) wraz z odwodnieniem terenów zawala wałów rzeki Przemszy - ETAP II w zakresie odcinka: km 1+780 – 2+450 i 2+579 – 3+031”.

Polsko-niemieckie sondowanie dna OdryDrukuj

Polsko-niemieckie sondowanie dna OdryRzeki Odra i Odra Zachodnia na odcinku ok. 180 km stanowią naturalną granice państwa między Polską a Niemcami, co przyczynia się do ścisłej współpracy Państwowego gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie z Urzędem Dróg Wodnych i Żeglugi w Eberswalde. Do wspólnych zadań polsko-niemieckich należy utrzymanie szlaków żeglugowych, współpraca w zakresie oznakowania nawigacyjnego czy prowadzenie wspólnej akcji lodołamania na granicznym odcinku Odry.

Ponad 163 mln zł będzie kosztować modernizacja kanałów na szlaku od Mikołajek do GiżyckaDrukuj

Ponad 163 mln zł będzie kosztować modernizacja kanałów na szlaku od Mikołajek do GiżyckaPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie rozpoczyna przebudowę i umacnianie 5 kanałów mazurskich: Mioduńskiego, Tałckiego, Grunwaldzkiego, Szymońskiego i Łuczańskiego. Inwestycja jest niezbędna ze względu na silną degradację i zły stan techniczny ubezpieczeń brzegowych kanałów łączących jeziora oraz fragmentów nabrzeży jezior służących obsłudze ruchu żeglugowego. Ograniczona jest także drożność niektórych odcinków kanałów i jezior. Jest to spowodowane złym stanem technicznym urządzeń i budowli inżynierskich takich jak śluzy, mosty i kładki.

Szlak żeglowny od Mikołajek do Giżycka zostanie zmodernizowany.Drukuj

Szlak żeglowny od Mikołajek do Giżycka zostanie zmodernizowany.Poprawa drożności szlaku wodnego oraz infrastruktury służącej do jego obsługi, to główny cel projektu przebudowy i umocnienia 5 kanałów na szlaku od Mikołajek do Giżycka. Wartość całkowita zadania: 163 510 253 zł, z czego dofinansowanie ze środków UE 98 mln zł, a wkład własny PGW Wody Polskie to 48 mln zł. Inwestycja jest niezbędna ze względu na silną degradację i zły stan techniczny ubezpieczeń brzegowych kanałów łączących jeziora oraz fragmentów nabrzeży jezior służących obsłudze ruchu żeglugowego.

Co zrobić, aby żeglowało się przyjemniej i bezpieczniej?Drukuj

Co zrobić, aby żeglowało się przyjemniej i bezpieczniej?W czwartek, 12 grudnia br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku odbyło się spotkanie poświęcone bezpieczeństwu żeglugi na wodach śródlądowych.

Inicjatorem spotkania z ramienia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego był Zbigniew Ptak, propagator rozwoju dróg wodnych w rejonie delty Wisły, jeden z pomysłodawców projektu Pętla Żuławska, który ożywił żeglugę na rzekach: Szkarpawa, Nogat i Dolna Wisła.

Statki Żeglugi Gdańskiej znikną z Motławy przy Zielonej Bramie.Drukuj

Statki Żeglugi Gdańskiej znikną z Motławy przy Zielonej Bramie.Do 1 kwietnia 2020 r. statki Żeglugi Gdańskiej mają opuścić Motławę w okolicy Zielonej Bramy. Taką decyzję przekazał żeglarzom zastępca prezydent Gdańska ds. polityki inwestycyjnej Alan Aleksandrowicz. Tłumaczy to potrzebą remontu pobrzeża nad rzeką.

- To czarny piątek dla białej floty - mówi prezes Żeglugi Gdańskiej Jerzy Latała.

Interpelacja w sprawie budowy Kanału ŚląskiegoDrukuj

Interpelacja w sprawie budowy Kanału ŚląskiegoZ przygotowanych przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy wstępnych wariantów przebiegu Kanału Śląskiego wynika, że droga wodna łącząca rzeki Odrę i Wisłę miałaby swój początek umiejscowiony w okolicach m. Bierawa/lub w drugim wariancie w okolicy m. Kuźnia Raciborska, a kończyłaby się w okolicy Oświęcimia. Orientacyjny przebieg kanału miałby obejmować takie miasta jak Rybnik, Żory, Tychy i Bieruń. Wątpliwości budzi tutaj brak uwzględnienia w projekcie rozwiązań dla Jastrzębia-Zdroju, gdyż potencjalnym beneficjentem tej drogi wodnej zapewne mogłyby być kopalnie węgla kamiennego grupy JSW SA.

Udrażnianie koryta Wisły pod Płockiem w ramach prac przeciwpowodziowychDrukuj

Udrażnianie koryta Wisły pod Płockiem w ramach prac przeciwpowodziowychDo 80 tys. metrów sześc. osadów ma zostać wydobytych z koryta Wisły w miejscowościach Maszewo i Dobrzyków pod Płockiem (Mazowieckie). Prace te, w ramach działań przeciwpowodziowych Wód Polskich, potrwają do 23 grudnia. Ich koszt przekracza 2,2 mln zł.

Na początku grudnia Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podało, że w przetargu na „Udrożnienie rzeki Wisły na terenie działania Zarządu Zlewni we Włocławku w miejscowościach Maszewo i Dobrzyków” - czyli w środkowym biegu rzeki, gdzie rozpoczyna się Zbiornik Wodny Włocławek - wybrano do realizacji prac konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie – lider i EFB PARTNER Jerzy Kruczyński.

Przygotowania do sezonu zimowego w Wodach Polskich w BydgoszczyDrukuj

Przygotowania do sezonu zimowego w Wodach Polskich w BydgoszczyTrwają przygotowania do sezonu zimowego w RZGW w Bydgoszczy. Zdejmowane są iglice na zabytkowym jazie kozłowo-iglicowym w Krostkowie. Jaz ten piętrzy wodę na wysokość ok. 50 cm i w ten sposób reguluje poziom wód tzw. Noteci Leniwej. Kieruje wodę na dolne stanowisko śluzy. Stalowe kozły podtrzymują drewniane iglice jazu, zaś kładka nad jazem poprowadzona na kozłach służy do zdejmowania iglic na zimę, sama zaś na ten okres jest zatapiana.

Stopień Wodny Krostkowo to prawdopodobnie unikat w skali europejskiej, jeden z najstarszych w Polsce i jedyny taki na rzece Noteci.

Powstała koncepcja udrożnienia szlaku żeglugowego Pisz-WarszawaDrukuj

Powstała koncepcja udrożnienia szlaku żeglugowego Pisz-WarszawaKoncepcja udrożnienia drogi wodnej z Warszawy na Wielkie Jeziora Mazurskie obejmuje cztery główne zadania:

1. Udrożnienie rzeki Pisy na całej długości
2. Rzeka Narew od ujścia Pisy w Nowogrodzie do miejscowości Pułtusk – zakres prac obejmuje wykonanie koncepcji obiektów umożliwiających żeglugę śródlądową
3. Rzeka Narew od miejscowości Pułtusk do Jeziora Zegrzyńskiego wraz z Jeziorem Zegrzyńskim – ok. 35 km. Celem tego zadania jest stworzenie optymalnych warunków żeglugowych
4. Kanał Żerański na odcinku od Jeziora Zegrzyńskiego do Śluzy Żerań – 17 km. W zadaniu istotnym jest sprawdzenie głębokości celem likwidacji wypłyceń,