Stopień północny na warszawskiej Wiśle jest niezbędnyDrukuj

Stopień północny na warszawskiej Wiśle jest niezbędnyWizytówką większości nadrzecznych stolic są nie tylko brzegi rzek, ale i turystyczna żegluga na nich. W Warszawie głównym problemem jest sama rzeka, w której poziom wody waha się od ponad 7 metrów do mniej niż 50 centymetrów (a ostatnio jeszcze mniej). Nałożyły się tu na siebie globalne zmiany klimatyczne, wieloletnie zaniedbanie w Polsce retencji i żeglowności rzek oraz specyficzna w Warszawie erozja denna, która rzekę pogłębiła już do „gołego kamienia”. Nie pomoże dalsze pogłębianie dna rzeki ani tylko odbudowa ostróg na obszarze „gorsetu warszawskiego”, między którymi las łęgowy zarósł dawne plaże, kąpieliska i przystanie. Potrzebna jest poważniejsza inwestycja. Dziesiątki lat mają kolejne projekty podpiętrzenia wody na warszawskiej Wiśle - co najmniej stopniem południowym (tam, gdzie dziś Most Siekierkowski) i północnym - czasem lokowanym na wysokości Żoliborza, czasem niżej, w okolicach Jabłonnej, Zakroczymia.

Porozumienie Bezpieczne Rzeki wnosi o reklasyfikację dróg wodnychDrukuj

Porozumienie Bezpieczne Rzeki wnosi o reklasyfikację dróg wodnychTrwa rozwój turystyki wodnej, czego wyrazem jest rozbudowywana sieć nowoczesnych przystani. Rośnie ilość uczestników, z własnymi łodziami lub wypożyczających je. Najbardziej odczuwanym hamulcem rozwoju jest zły stan dróg wodnych i innych turystycznych szlaków wodnych. Ponieważ żeglowność zależy od „wąskich gardeł”, usuwanie pojedynczych przeszkód radykalnie zmieni dostępność całego szlaku. Turystyka wodna uprawiana jest w całym kraju, na wszystkich drogach wodnych, a także na rzekach i innych akwenach nie mających statusu drogi wodnej. W Polsce jest ponad 3,6 tysiąca kilometrów dróg wodnych w klasach I-V, jednak rzadko zapewniają warunki przypisanej im klasy.

O promocji żeglugi nie będącej de facto promocjąDrukuj

O promocji żeglugi nie będącej de facto promocjąAndrzej Podgórski przypomniał właśnie swój tekst sprzed 10 lat , we wstępie pisząc:

„Czy w Polsce promujemy żeglugę śródlądową? Jako odpowiedź na tak postawione pytanie dziesięć lat temu napisałem artykuł, który jest ciągle aktualny mimo teoretycznych "zmian na lepsze"... Jak taka promocja powinna wyglądać? Komunikat końcowy Komisji Wspólnot Europejskich w sprawie promocji żeglugi śródlądowej (NAIADES - Zintegrowany Europejski Program Działań na Rzecz Żeglugi Śródlądowej) przewiduje, że należy w tym celu prowadzić szeroko rozumianą edukację przybliżającą wiedzę o korzyściach z żeglugi płynących. Poprzez upowszechnienie tej wiedzy można kształtować korzystny wizerunek też branży, który zwłaszcza w Polsce mocno zniekształcony jest przez lobby samochodowe i niektórych ekologów.”

100 mln euro do wzięcia na rozwój transportuDrukuj

100 mln euro do wzięcia na rozwój transportuRuszył nabór wniosków z sektora transportu w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF). Szacunkowy budżet konkursu wynosi 100 mln euro. Do konkursu można zgłosić projekty w dwóch priorytetach:
- Projekty na sieci kompleksowej polegające na likwidacji „wąskich gardeł”, uzupełnianiu brakujących połączeń, wsparciu interoperacyjności kolei, a także poprawie połączeń transgranicznych (w zakresie: transgraniczne odcinki kolei, dróg i śródlądowych dróg wodnych, połączenia i rozwój portów morskich) – alokacja 65 mln euro,
- Zmniejszenie hałasu taboru kolejowego (poprzez modernizację istniejącego taboru towarowego) – alokacja 35 mln euro.

Przygotowania do budowy stopnia wodnego LubiążDrukuj

Przygotowania do budowy stopnia wodnego LubiążWody Polskie rozpoczęły poszukiwanie projektanta stopnia wodnego Lubiąż. Inwestycja, która ma powstać na Dolnym Śląsku w powiecie wołowskim, jest kluczowa dla ochrony przeciwpowodziowej regionu i znacznie poprawi między innymi warunki żeglugowe na Odrze oraz zapewni ekologiczną produkcję energii elektrycznej. To kolejny stopień wodny na rzece po nowo wybudowanym w Malczycach.

Zasadniczym celem budowy stopnia wodnego Lubiąż jest zahamowanie procesów erozji w korycie rzeki Odry poniżej stopnia wodnego w Malczycach. Jednakże nadrzędnym celem będzie poprawa warunków żeglugowych poprzez przygotowanie Odry do klasy Va drogi wodnej.

OT Logistics wchłonie spółki zależneDrukuj

OT Logistics wchłonie spółki zależne Zarząd OT Logistics SA z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, udostępnił do publicznej wiadomości, uzgodniony w dniu 28 grudnia 2018 r., "Plan Połączenia OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie (spółka przejmująca) ze spółkami Żegluga Bydgoska sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, OT Port Wrocław sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu i Odra Rhein Lloyd z siedzibą we Wrocławiu (spółki przejmowane).

Kadłuby holenderskich policyjnych statków patrolowych ze stoczni Damen z KoźlaDrukuj

Kadłuby holenderskich policyjnych statków patrolowych ze stoczni Damen z KoźlaStocznia Damen Shipyards z Kędzierzyna-Koźla wykona kadłuby dwóch łodzi patrolowych [przeznaczonych ostatecznie] dla holenderskiej policji - poinformował PAP prezes firmy Jacek Małek.

Prezes Małek powiedział PAP, że umowa obejmuje wykonanie w kędzierzyńskiej stoczni dwóch aluminiowych kadłubów łodzi patrolowych o długości 25 i 20 metrów [dla firmy holenderskiej z grupy, do której należy także stocznia w Koźlu - PortalMorski.pl]. Po wycięciu i zespawaniu wszystkich elementów łodzie trafią do Holandii, gdzie zostanie zamontowana nadbudówka i osprzęt techniczny.

Według informacji spółki istnieje możliwość poszerzenia zamówienia o kolejne trzy łodzie.

OT Logistics wdraża plan naprawczyDrukuj

OT Logistics wdraża plan naprawczyRada Nadzorcza OT Logistics zatwierdziła plan naprawczy Spółki, którego celem jest poprawa płynności finansowej oraz osiągnięcie w 2020 r. skonsolidowanej rentowności EBITDA na poziomie ok. 10%. Jednocześnie Rada przyjęła rezygnację dotychczasowego prezesa Spółki, Pana Zbigniewa Nowika. Na jego miejsce, jako pełniącego obowiązki prezesa, Rada Nadzorcza oddelegowała Waldemara Maja, członka Rady Nadzorczej OT Logistics. W skład Zarządu wszedł również Daniel Ryczek, dotychczasowy dyrektor handlowy OT Logistics.

Są umowy na dofinansowanie inwestycji transportowych wartych 1,5 miliarda złotychDrukuj

Są umowy na dofinansowanie inwestycji transportowych wartych 1,5 miliarda złotych18 grudnia 2018 roku Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisało 8 umów o dofinansowaniu inwestycji PKP PLK, PKP Cargo, Lotos Kolej, Rail Capital Partners, PKP Cargo Centrum Logistyczne Małaszewicze, Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Większość projektów dotyczy transportu kolejowego i drogowego.

Dla żeglugi na Odrze jest tylko jeden: modernizacja stopnia wodnego Rędzin.

Program Rozwoju Drogi Wodnej Rzeki WisłyDrukuj

Program Rozwoju Drogi Wodnej Rzeki Wisły14 grudnia zakończyły się pierwsze spotkania informacyjno-konsultacyjne dotyczące realizacji studium wykonalności dla kompleksowego zagospodarowania międzynarodowych dróg wodnych: E40 dla rzeki Wisły na odcinku od Gdańska do Warszawy, E40 od Warszawy do granicy Polska-Białoruś (Brześć) oraz E70 na odcinku od Wisły do Zalewu Wiślanego (Elbląg). W tym roku do udziału w spotkaniach zostały zaproszone jednostki samorządu terytorialnego i przedstawiciele biznesu. Konsultacje odbyły się w Gdańsku (10-11 grudnia br.) oraz w Warszawie (13-14 grudnia br.).

Państwo czeskie nie dba o interes transportu wodnegoDrukuj

Państwo czeskie nie dba o interes transportu wodnegoDyrektor zarządzający i spedytor firmy żeglugowej EVD-Sped Lukáš Hradský twierdzi, że Departament Transportu nie darzy sympatią transportu wodnego.. Podczas gdy transport drogowy negocjuje wspólny unijny pakiet, armatorzy będą nadal mieć do czynienia z szykanami. Z powodu złych warunków nawigacyjnych na Łabie armatorzy czescy zmuszeni byli prowadzić działalność na zachodnioeuropejskich drogach wodnych, gdzie nie tylko szykanowano ich nieproporcjonalnie częstymi kontrolami policyjnymi ale także groźbą karania za nie w pełni dochowane uciążliwości MiLog-u (kontrowersyjna niemiecka ustawa o płacy minimalnej i innych zasadach w transporcie - przyp. red.). Armatorzy śródlądowi są zdania, że jest to zamierzony proces likwidacji naszej branży.
  PRchecker.info Free counters!
Apis | Alhenag | Absolwenci TZS | Wierzbnik | Rada Kapitanów | PHP-Fusion PL