Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

tiktak
14.09.2020

tiktak
21.08.2020
[https://www.wody.
gov.pl/aktualnosci
/1274-wody-polskie
-uzyskaly-dofinans
owanie-na-rozwoj-o
drzanskiej-drogi-w
odnej-2][/url]

tiktak
10.08.2020

tiktak
04.08.2020
[url][/https://www
.portalmorski.pl/z
egluga/45901-jest-
projekt-uchwaly-ws
-rozbudowy-odrzans
kiej-drogi-wodnej-
na-odcinku-od-malc
zyc-do-lubiaza]

tiktak
04.08.2020
[https://www.porta
lmorski.pl/zegluga
/45876-ruszaja-rem
onty-kanalow-na-sz
laku-wielkich-jezi
or-mazurskich][/ur
l]

Kanał Dunaj Odra Łaba. Historia, rzeczywistość czy fantastyka?Drukuj

O tym, że idea integracji dróg wodnych jest sprawą nurtującą mieszkańców Europy od dawna postaram sie poinformować w cyklu, który niniejszym rozpoczynam. Na pierwszy ogień pójdzie kanał Odra - Dunaj, o którym tak głośno było w latach 70 i 80, ale także późniejsze opracowania programowe dla Odry, Łaby i Dunaju przewidywały realizację tego przedsięwzięcia.

Niezwykle interesujące jest to jak powstawał pomysł żeglugowego połączenia Dunaju, Odry i Łaby. Pierwsza odnotowana wzmianka o kanale Odra-Dunaj pochodzi z roku 1653, kiedy to zdecydowano uczynić rzekę Morawę spławną, połączyć ją z Odrą i opracować niezbędną dokumentację. W roku 1700 wysoki doradca dworu ...

Kolejne dodatki i rozszerzenia w serwisieDrukuj

Zgodnie z sugestiami jest teraz mozliwość wpisania dodatkowych informacji w profilu uzytkownika. W razie konieczności możliwe jest dodanie kolejnych pól. Prosimy uzupełnić przy okazji te dane, które chcemy udostepnić naszej społeczności żeglugowej. Jesli podamy namiary Skype i GG - na Forum będą one się wyswietlać jako klikalne ikony (niestety - GG nie pokazuje statusu rzeczywistego).

Uruchomiliśmy też czat, który jest bardzo prosty w obsłudze. Nie wymaga niczego więcej poza kliknięciem w odnośnik w menu nawigacyjnym. Oczywiście funkcja dostepna jest wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników.

Życzymy przyjemnego użytkowania oraz zgłaszania swoich uwag i propozycji w komentarzach do tej wiadomości.

Transport w najbliższych latach - nadal bez żeglugi śródlądowej?Drukuj

Jak informuje dr Jan Pyś - dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu - w dniu 10 października br. o godzinie 10.00 odbędzie się w Warszawie (Sala pod Kopułą w siedzibie Ministerstwa Gospodarki wejście od ul. Wspólnej) konferencja konsultacyjna w sprawie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w zakresie wsparcia sektora transportu. Konferencja ma charakter otwarty.

Przeglądając strony internetowe Ministerstwa Gospodarki lub Ministerstwa Transportu trudno znaleźć departament zajmujący się transportem śródlądowym. Zapewne uważa się, że taka gałąź gospodarki w Polsce nie istnieje. Aktualne wciąż jest pytanie...

Giełda ofert pracy dla marynarzy sródlądowychDrukuj

Urzędy Pracy w Polsce to nie są, niestety ich odpowiedniki w Niemczech czy Holandii. Pomimo posiadania sieci komputerowej brak jest jakichkolwiek relacji pomiędzy zapotrzebowaniem pracodawców a propozycją miejsc pracy w Urzędach.

Idąc za sugestią Teosa postanowiłem stworzyć w ramach mojego serwisu giełdę ofert pracy. Posłuży ona jako baza zapotrzebowania na pracowników - członków załóg statków czy także pracowników obiektów hydrotechnicznych, portów, nadzoru żeglugowego itp.

Zmiana profilu oraz domeny (adresu www) tej stronyDrukuj

W związku z zarejestrowaniem stowarzyszenia i planowanej, własnej stronie tej organizacji - nie będziemy nadal używać nazwy stowarzyszenia ani w nazwie ani w adresie tej strony, choć naturalnie poprzedni działa nadal.

Czynny jest już nowy, wolny od wszelkich reklam adres: www.zegluga.apisvideo.pl i zachęcam wszystkich do dodania go do "Ulubionych" w miejsce poprzedniego. Będzie istniała jedynie koniecznośc ponownego zalogowania się. Wszystkie dane i hasła są aktualne.
Kontakt e-mail z redakcją strony: zegluga@apisvideo.pl
Na ten adres prosimy nadsyłać swoje uwagi i propozycje.

Wspierajmy to co jest...Drukuj

Absolwent TŻŚ we Wrocławiu - obecnie nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie – Koźlu - kpt. Andrzej Ogonek nadesłał artykuł, który w całości można przeczytać w dziale "Artykuły - Szkolenie zawodowe". Oto fragmenty:

W statucie Stowarzyszenia Rozdział II - Cele i środki działania Stowarzyszenia paragraf 7 punkt 6 czytamy:
"Współudział w inicjowaniu wszelkich inicjatyw mających na celu reaktywowanie szkolnictwa zawodowego na potrzeby żeglugi śródlądowej".
Niestety, zapis ten jest troszkę niezrozumiały, ponieważ szkolnictwo zawodowe na potrzeby żeglugi śródlądowej istnieje i nie wymaga reaktywowania. Szkoli się wciąż przyszłych marynarzy żeglugi śródlądowej w dwóch istniejących po dziś dzień szkołach, a mianowicie w Kędzierzynie – Koźlu i Nakle nad Notecią. Te dwie szkoły przy odpowiednim wsparciu mogą całkowicie zaspokoić potrzeby kształcenia kadr dla żeglugi śródlądowej.

Blisko stuletni statek rzeczny w KoninieDrukuj

Pod Koninem odnalazł się prawie stuletni statek inspekcyjny, który w latach międzywojennych służył straży celnej Wolnego Miasta Gdańska. Według znawców okrętownictwa takie znalezisko to prawdziwa sensacja.

Jednostkę zbudowano w 1907 roku, nosiła nazwę "Cement". Potem przemianowano ją na "Zollwache". Tuż przed wojną statek kupiła rodzina polskich armatorów z Torunia. Po wojnie i nacjonalizacji należał do różnych przedsiębiorstw państwowych, aby skończyć najprawdopodobniej jako statek wycieczkowy "Spokojny" na jeziorach pod Koninem.

Jest następca Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej!Drukuj

Staraniem Fundacji "Odra Rediviva" - przy Miedzynarodowej Wyższej Szkole Transportu i Logistyki na wrocławskich Soltysowicach , której Kanclerzem jest byly dyrektor techniczny ŻnO - mgr.inz.Janusz Pawęska - utworzono Policealną Szkolę Zawodową "Lider", kształcącą przyszłych marynarzy śródlądowych. Czas trawnia nauki to 4 semestry w dwóch kierunkach: technik żeglugi i budownictwo wodne. Szkola jest odplatna, ale - jak zapewnia nas dyrektor Andrzej Kaczkowski -wnoszona kwota nie jest wysoka (130zł x 10 m-cy). Sluchacze moga dostać stypendium. Wkrótce opublikujemy szczegółowy informator. Adres szkoły: - Wroclaw ul Soltysowicka 19.

Zintegrowany Europejski Program Działań na Rzecz Żeglugi ŚródlądowejDrukuj

Publikujemy w całości Komunikat Komisji w sprawie promocji żeglugi śródlądowej „NAIADES” - Zintegrowany Europejski Program Działań na Rzecz Żeglugi Śródlądowej, przyjęty w Brukseli, dnia 17.1.2006. (52006DC0006)

Dokument powinien stanowić swoiste credo naszych działań jako Stowarzyszenia, gdyż jest aktem prawnym Komisji Wspólnot Europejskich i reguluje szereg spraw w tym m. in. finansownia szkolenia zawodowego. W oparciu o treść tego dokumentu powinniśmy formułować wszelkie postulaty do władz centralnych i lokalnych w sprawie lobbowania na rzecz rozwoju transportu sródlądowego.

Nie będzie klas żeglugowych na Młodych TechnikówDrukuj

Jak informują H. Pierchała i Cz. Szarek - nie doszło do otwarcia klas profilowanych pod kątem naszej branży ze względu na.... brak naboru !

Taka sytuacja implikuje konsekwencje w postaci o wiele trudniejszej drogi do odzyskania statku szkolnego: upada bowiem argument kształcenia na nim uczniów, skoro ich nie ma... Ale skąd mieliby o tej mozliwości wiedzieć? Czy należycie wsparto kampanię promocyjną? Działania zmierzające do odzyskania Szkoły na Bruecknera 10...

Transport rzeczny ciągle "od macochy" ?Drukuj

W Polsce transport wodny śródlądowy ma znaczenie skrajnie marginalne i jest pomijany lub traktowany ze skrajną nieuwagą w niemalże wszystkich strategiach rozwoju infrastruktury transportowej. Rzekami przewozi się tylko 0,6 % przewozów liczonych w tonach (w sumie przewieziono jedynie 7,7 mln ton) i 0,5 % - w tonokilometrach (dane z 2002 r.) Jest to pozycja rynkowa od 80 do 30-krotnie mniejsza niż w krajach zachodnioeuropejskich. Jego uporczywe pomijanie w rządowych dokumentach świadczy o braku wiedzy na temat ekonomiki transportu u osób odpowiedzialnych za kształtowanie polskiej polityki transportowej.


  PRchecker.info Free counters!
Apis | Alhenag | Absolwenci TZS | Wierzbnik | Rada Kapitanów | PHP-Fusion PL