Plaży nad Wisłą nadal nie będzie...Drukuj

  • mkrakowiak74
  • 13.03.2019 07:15:20
  • 287 czytań
  •  0 komentarzy
Plaży nad Wisłą nadal nie będzie...Urzędnicy miejscy zaprezentowali w poniedziałek radnym projekt planu „Bulwary Wisły II”, który obejmuje odcinek od mostu Dębnickiego do przejazdu kolejowego za mostem Powstańców Śląskich. W planie nie ma żadnych zmian, których domagali się radni czy armatorzy. Urzędnicy przyznali wprost, że nie było powodów, aby przystąpić do nowego planu, ale ponieważ byli do tego zobowiązani, to prace rozpoczęli. I zajęło im to ponad trzy lata, a plan i tak się nie różni od aktualnie obowiązującego. Nic się nie zmieni w sprawie nieczynnej od lat plaży oraz kładki łączącej Kazimierz z Ludwinowem. W planie jej nie ma, bo wciąż nie wiadomo, gdzie dokładnie miałaby powstać.

Międzynarodowe Targi i Konferencje Water Expo 2019Drukuj

Międzynarodowe Targi i Konferencje Water Expo 2019W najbliższym czasie w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbędą się Międzynarodowe Targi i Konferencje WATEREXPO POLAND 2019, które organizowane są u progu okresu, w którym Polska stanie się największym placem budowy w dziedzinie żeglugi śródlądowej i gospodarki wodnej.

Tematyka WATEREXPO obejmuje z jednej strony budowę, regulację, pogłębianie i oczyszczanie rzek, portów i marin, integrację żeglugi śródlądowej z infrastrukturą kolejową i drogową. Z drugiej zaś dystrybucję i uzdatnianie wody, problematykę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i przeciwdziałania skutkom suszy oraz ochronę środowiska.

Załogi wznawiają protest przeciw likwidacji postojowiskDrukuj

Załogi wznawiają protest przeciw likwidacji postojowiskWarunki naszej pracy stają się coraz cięższe. Największym problemem jest rugowanie nas z miast. Jest zbyt mało miejsc postojowych na Renie i coraz trudniej jest nam wyjść na ląd. Długość niemieckich brzegów Renu to około 1500 km a oficjalnych miejsc postojowych jest zaledwie 50 dla ponad 8500 członków załóg - brzmi uzasadnienie protestu.

W miastach takich jak Köln-Stadt, Köln-Deutz, Koblenz, Ehrenbreitstein, Lahnstein, Oberwinter, St. Goar, Bingen, Schierstein, Wiesbaden, Mainz, Nierstein, Ludwigshafen, Mannheim, Speyer i Breisach miejsca postojowe zostały zlikwidowane albo dostępne są w ograniczonym zakresie i w trudnych warunkach.

Sejm uchwalił rządową nowelę ustawy o żegludze śródlądowejDrukuj

  • mkrakowiak74
  • 21.02.2019 12:39:36
  • 1076 czytań
  •  1 komentarz
Sejm uchwalił rządową nowelę ustawy o żegludze śródlądowejSejm uchwalił rządową nowelę ustawy o żegludze śródlądowej, który ma m.in. umożliwić armatorom odnawianie dokumentów bezpieczeństwa. Nowe przepisy wdrażają do polskiego prawa przepisy unijne. Za uchwaleniem nowelizacji opowiedziało się 420 posłów, 7 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu. Rządowy projekt zmiany ustawy z 21 grudnia 2000 r. ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. Chodzi o implementację dwóch dyrektyw unijnych: z 14 września 2016 oraz 18 kwietnia 2018 r.

Partnerstwo dla rozwoju żeglugi śródlądowejDrukuj

Partnerstwo dla rozwoju żeglugi śródlądowejDobiega końca realizacja międzynarodowego projektu EMMA, którego efektem jest między innymi wspólne opracowanie przez samorząd województwa i władze Bydgoszczy Studium lokalizacyjnego platformy multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski.

Celem realizowanego od 2016 roku międzynarodowego projektu EMMA było zwiększenie świadomości o korzyściach, jakie niesie za sobą transport morski i śródlądowy. Warte 4,4 miliona euro przedsięwzięcie jest współfinansowane w ramach transnarodowego programu Interreg Region Morza Bałtyckiego.

Porozumienie w sprawie restrukturyzacji OT LogisticsDrukuj

Porozumienie w sprawie restrukturyzacji OT LogisticsSpółka OT Logistics wraz z głównym akcjonariuszem uzgodniła treść wstępnych założeń porozumienia restrukturyzacyjnego z bankami kredytującymi oraz jednym z uprawnionych obligatariuszy. Porozumienie będzie zakładało m.in. wydłużenie terminów i zmianę warunków spłaty zobowiązań, wdrożenie planu naprawczego dla Grupy Kapitałowej oraz refinansowanie obligacji.

Podpisanie docelowego porozumienia restrukturyzacyjnego jest planowane w najbliższych tygodniach, po uzyskaniu zgód komitetów kredytowych i korporacyjnych wszystkich stron porozumienia.

Wojewoda pomorski daje „zielone światło” dla przekopu Mierzei WiślanejDrukuj

Wojewoda pomorski daje „zielone światło” dla przekopu Mierzei WiślanejJak czytamy w komunikacie biura prasowego wojewody pomorskiego podanym przez PAP – „zgodnie z art. 10 ustawy decyzja została doręczona tylko wnioskodawcy, natomiast w stosunku do pozostałych stron zawiadomienia i obwieszczenia o wydaniu decyzji zostaną wysłane i wywieszone w poniedziałek 18 lutego 2019 roku. Decyzja jest zgodna z wnioskiem Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni i posiada wszystkie niezbędne pozwolenia, uzgodnienia i opinie”. „Zielone światło” od wojewody pomorskiego dotyczy pierwszej części inwestycji, na którą przetarg ogłoszono na przełomie 2018 i 2019 roku, która jest zlokalizowana w granicach województwa pomorskiego.

W czerwcu przepięcie Odry w Zbiorniku RacibórzDrukuj

W czerwcu przepięcie Odry w Zbiorniku Racibórz„Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że zgodnie z projektem budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny zmianie ulegnie trasa dotychczasowego przepływu rzeki Odry w rejonie zapory czołowej budowanego zbiornika. Wody rzeki zostaną skierowane kolejno do nowych, wybudowanych w zaporze czołowej obiektów: Upustu do Odry Miejskiej oraz Budowli Przelewowo-Spustowej. Każdy z tych obiektów jest osobną budowlą hydrotechniczną i będzie uposażony w kanał doprowadzający i odprowadzający wodę. Kanały te poprowadzą wody Odry nowymi trasami, których łączna długość wyniesie ok. 3730 metrów.

Program Water Expo Poland 2019Drukuj

Program Water Expo Poland 2019Water Expo Poland 2019 to nowa odsłona organizowanych od 2012 roku targów WaterWays Expo poświęconych żegludze śródlądowej i gospodarce wodnej, wzbogacona o cały szereg aktualnych zagadnień związanych z gospodarczymi, społecznymi i środowiskowymi aspektami wykorzystania wody. Tegoroczne targi odbędą się w dniach 10-11 kwietnia 2019 w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Program konferencji do pobrania.

Porty są barometrem gospodarki krajowejDrukuj

Porty są barometrem gospodarki krajowejZespół zachodniopomorskich portów w 2018 roku osiągnął najwyższy wynik przeładunkowy w swojej historii. Łączny obrót towarów na szczecińskich i świnoujskich nabrzeżach wyniósł 28,614 mln ton, czyli o 12,5% więcej niż w roku poprzednim. Na wzrost przeładunków w zespole portów Szczecin-Świnoujście w minionym 2018 roku złożyło się wiele zmiennych. Rok był rekordowy w historii portów, 13 procentowy wzrost przy prawie 29 mln ton obsłużonych towarów, cieszy i motywuje do dalszej pracy. Porty są barometrem gospodarki krajowej. Ta rozwija się dynamicznie, co przekłada się na wzrost przeładunków, zwłaszcza w takich grupach towarowych jak węgiel, ruda i paliwa.

Ekolodzy w Czechach są przeciw żegludze - skądś to znamyDrukuj

Ekolodzy w Czechach są przeciw żegludze - skądś to znamyDecyzja o budowie jazu w Děčínie nad Łabą nadal jest odkładana. Republika Czeska oczekuje opinii Komisji Europejskiej w sprawie negatywnego wpływu budowy na krajobraz i ewentualnych rekompensat. Według Dyrekcji Dróg Wodnych żegluga może odciążyć w przyszłości zatłoczone drogi i linie kolejowe. Komisja Środowiskowa Akademii Nauk Republiki Czeskiej nie zgadza się na budowę jazu na Łabie koło Děčína. Pyta także Czy to uzgodniono ze stroną niemiecką? Czy chcą tego Niemcy, czy chce tego port w Hamburgu?

  PRchecker.info Free counters!
Apis | Alhenag | Absolwenci TZS | Wierzbnik | Rada Kapitanów | PHP-Fusion PL