Czat

Musisz się zalogować, aby opublikować wiadomość.

Piotrzw
24.12.2020
Na radosny czas Świąt Bożego Narodzenia na wszystkie dni Nowego Roku 2021 najlepsze życzenia dla Kapitana i załogi.

Seehund
20.12.2020

tiktak
07.12.2020

Seehund
24.11.2020

Seehund
22.11.2020
Wiemy, gdzie dobrych doradców może znaleźć. .....ale czy szansę wykorzysta?

Szwajcaria promuje żeglugę śródlądowąDrukuj

Szwajcaria promuje żeglugę śródlądowąObie izby parlamentu przyłączyły się do inicjatywy Radnej Stanu Bazylei Evy Herzog. Umożliwia to szczególne promowanie żeglugi na Renie. Stowarzyszenie ds. Żeglugi i Zarządzania Portami (SVS) oraz szwajcarskie porty na Renie (SRH) chcą rozmawiać z Federalnym Urzędem Transportu, aby doradzić w sprawie odpowiednich środków.

Wraz z całkowitą rewizją ustawy o transporcie towarowym z 2015 r. porty na Renie i żegluga na Renie zostały po raz pierwszy postawione na równi z kolejowymi i drogowymi środkami transportu w transporcie kombinowanym. Od tego czasu, oprócz obiektów terminalowych, rząd federalny może również współfinansować infrastrukturę portową dla transportu kombinowanego, taką jak planowany basen portowy 3 w Bazylei.

Żegluga komercyjna i rekreacyjna będą traktowane jednakowo w NiemczechDrukuj

Żegluga komercyjna i rekreacyjna będą traktowane jednakowo w NiemczechFederalne Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Cyfrowej (BMVI) przekazało informacje na temat stanu prac nad „Master planem żeglugi rekreacyjnej”. Powinien ukazać się w kwietniu przyszłego roku. Masterplan nie będzie mieć charakteru prawnego, jak wynikałoby z nazwy. Treść nie jest zatem egzekwowalna, a przydział środków finansowych pozostaje niewiążący.

Nazwa „żegluga rekreacyjna” wywodzi się z faktu, że określenie „turystyka wodna” nie może być przypisane Ministerstwu Transportu, ponieważ turystyka jest zadaniem Ministerstwa Gospodarki.

Wody Polskie przygotowane do zimyDrukuj

Wody Polskie przygotowane do zimyNa początku grudnia odbyła się polsko-niemiecka narada zimowa pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Szczecinie a Urzędem Dróg Wodnych i Żeglugi Odry i Haweli w Eberswalde.

W celu przeprowadzenia akcji lodołamania na wodach granicznych rzeki Odry i Odry Zachodniej oraz na terytorium Polski na odcinku od ujścia jeziora Dąbie w Szczecinie do km 704,1 rz. Odry strona niemiecka przewidziała udział 6 lodołamaczy natomiast strona polska udział 7 lodołamaczy.

Wybrano wykonawcę opracowania dotyczącego m.in. SW NiepołomiceDrukuj

Wybrano wykonawcę opracowania dotyczącego m.in. SW NiepołomiceNa podstawie art. 92 ust.l ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie jako zamawiający informuje, że w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowaniu o udzielenie zamówienia o nazwie: Wykonanie opracowania pt.: Analiza występowania zjawiska i skutków suszy na odcinku doliny rzeki Wisły pomiędzy Stopniem Wodnym Przewóz a ujściem Raby wraz ze wskazaniem technicznych działań mitygujących, ze szczególnym uwzględnieniem budowy Stopnia Wodnego Niepołomice do realizacji zamówienia wybrał ofertę złożoną przez firmę INTEGRATED ENGINEERING Sp. z O.O. ul. Farbiarska 7A, 02-862 Warszawa.

Poprawa zabudowy regulacyjnej na Odrze granicznejDrukuj

Poprawa zabudowy regulacyjnej na Odrze granicznejPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podpisało 3 grudnia 2020 r. umowę z Centrum Unijnych Projektów Transportowych na dofinansowanie realizacji projektu „Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodołamania – odcinek 1, 2 i 4”.

Inwestycja ma charakter transgraniczny i jest jednym z największych zadań realizowanych obecnie przez Wody Polskie. Przedsięwzięcie, którego przedmiotem jest wykonanie modernizacji zabudowy regulacyjnej na Odrze granicznej, jest ujęte w umowie między rządem RP a rządem RFN o wspólnej poprawie sytuacji na drogach wodnych na pograniczu polsko-niemieckim z 2015 r.

Barbara, Mikołaj... Czuwają nad namiDrukuj

Barbara, Mikołaj... Czuwają nad namiW dniu świętego Mikołaja flisacy i marynarze z górnej Wisły przesyłają pozdrowienia dla flisaków i marynarzy z dolnej Wisły.

W widłach Wisły i Rudawy jest klasztor sióstr Norbertanek. Codziennie o godzinie 21.00 bije tam dzwon dla tych, którzy utonęli w Wiśle. Na murze od strony wideł umieszczony jest posąg św. Mikołaja.

Środkowy bieg Wisły od Płocka do Włocławska zabezpieczać będzie 6 lodołamaczyDrukuj

Środkowy bieg Wisły od Płocka do Włocławska zabezpieczać będzie 6 lodołamaczyOd 1 grudnia przy tamie we Włocławku będzie stacjonowało sześć lodołamaczy: Orkan, Jaguar, Niedźwiedź, Lew, Sokół i Bawół. W razie potrzeby będą one kruszyły lód na Zbiorniku Włocławskim w środkowym biegu Wisły, płynąc w kierunku Płocka. Jednostki będą pozostawały w gotowości do 15 marca 2021 r.

Jak przekazała PAP Urszula Tomoń, rzecznik prasowa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, "od 1 grudnia 2020 r. w porcie przy stopniu wodnym we Włocławku będą stacjonowały lodołamacze Orkan, Jaguar, Niedźwiedź, Lew, Sokół i Bawół". Zaznaczyła, że cztery z sześciu jednostek o mocy 1000 i 1200 KM przeznaczone są do czołowego kruszenia lodu wraz z obsługą rynny jego spływu, natomiast dwie inne o mocy 800 i 1000 KM służyć będą do zabezpieczenia ciągłości spływu lodu w rejonie tamy.

Jedenaście niemieckich landów uchyla zasady kwarantanny w żegludze śródlądowejDrukuj

Jedenaście niemieckich landów uchyla zasady kwarantanny w żegludze śródlądowejStraszliwy chaos zostaje opanowany: dzięki Bremie, Hesji i Dolnej Saksonii inne kraje związkowe złagodziły swoje przepisy dotyczące kwarantanny w żegludze śródlądowej.

Badenia-Wirtembergia i Bawaria zapoczątkowały ten proces, teraz coraz więcej krajów związkowych podąża za nimi i dostosowuje swoje przepisy Corona w znacznie „bardziej przyjazny dla żeglugi sposób”, jak donosi federalne stowarzyszenie BDB. W rzeczywistości oznacza to, że Brema, Hesja i Dolna Saksonia gwarantują całkowitą wolność od kwarantanny, jeśli nie było "zejścia na ląd". Meklemburgia-Pomorze Przednie stosuje się teraz również do przepisów wydanych już w Bawarii i zapewniających pełną swobodę przepływu personelu w sektorze transportu.

Rozmowy ministrów transportu państw Grupy Wyszehradzkiej o europejskim transporcieDrukuj

Rozmowy ministrów transportu państw Grupy Wyszehradzkiej o europejskim transporcieMinister infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz wiceminister Marek Gróbarczyk uczestniczyli w wideokonferencji ministrów ds. transportu państw Grupy Wyszehradzkiej (V4), która odbyła się 3 grudnia 2020 r. Spotkanie poświęcone było m.in. rozpoczętemu przez Komisję Europejską procesowi przeglądu i rewizji Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) i zostało zorganizowane przez polską prezydencję w V4.

Transeuropejska Sieć Transportowa TEN-T jest instrumentem służącym koordynacji oraz zapewnieniu spójności i komplementarności inwestycji infrastrukturalnych w UE. Sieć TEN-T składa się z infrastruktury transportu: kolejowego, wodnego śródlądowego, drogowego, morskiego, lotniczego i multimodalnego. Budowa transeuropejskiej sieci ma na celu zapewnienie dostępności i łączności wszystkim regionom w UE.

Żegluga śródlądowa ponownie notuje wzrost przewozówDrukuj

Żegluga śródlądowa ponownie notuje wzrost przewozówPo katastrofalnie niskim stanie wody w 2018 r. żegluga śródlądowa w Niemczech w zeszłym roku ponownie przewiozła więcej towarów. Niemieckimi rzekami i kanałami przetransportowano łącznie 205,1 mln ton towarów. Oznacza to wzrost o 3,6% w stosunku do roku poprzedniego (197,9 mln t). Praca przewozowa wzrosła z 46,9 mld tkm (tonokilometrów) do 50,9 mld tkm (+ 8,6%).

Federalne Stowarzyszenie Niemieckiej Żeglugi Śródlądowej (BDB - Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt) stwierdza w swoich rocznych statystykach, że jest to wyraźny efekt ożywienia. Jednak wartości przewozów z 2017 r. (222,7 mln t; 55,5 mld tkm) nie zostały osiągnięte.

Rozmowy ministrów ds. transportu UE o śródlądowym transporcie wodnymDrukuj

Rozmowy ministrów ds. transportu UE o śródlądowym transporcie wodnymŻegluga śródlądowa jako klucz do Europejskiego Zielonego Ładu była tematem wideokonferencji ministrów ds. transportu UE, z udziałem unijnej komisarz ds. transportu, Adiny Vălean. W debatach zorganizowanych przez Prezydencję niemiecką 20 listopada 2020 r. wziął udział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk. Ministrowie dyskutowali o sposobach wykorzystania żeglugi śródlądowej do uczynienia transportu bardziej przyjaznym dla środowiska i klimatu.
W swoim wystąpieniu Minister Gróbarczyk przedstawił obecny wkład sektora żeglugi śródlądowej w łagodzenie zmian klimatu i ochronę środowiska w sektorze transportu, jak również prowadzone w Polsce prace na rzecz rozwoju tej gałęzi transportu.