Dodatkowe prace w ramach remontu śluzy Opatowice we WrocławiuDrukuj

Dodatkowe prace w ramach remontu śluzy Opatowice we WrocławiuDrugi etap modernizacji śluzy Opatowice polega na remoncie klinkierowych i kamiennych okładzin głowy dolnej i górnej, wymianie wyeksploatowanych urządzeń mechanicznych śluzy: wrót wsporczych, zamknięć kanałów obiegowych, zużytych napędów, pogłębieniu awanportów, wykonaniu ubezpieczenia brzegów w ich rejonie w sposób pozwalający na cumowanie małych jednostek pływających oraz remoncie i odbudowie schodów skarpowych. Nowy wygląd zyskają również perony, budynek sterówki, oświetlenie zewnętrzne i ogrodzenie zewnętrzne śluzy. Pojawi się też nowa instalacja zasilająca wraz z szafami sterowniczymi pozwalająca na pełną automatyzację procesu śluzowania i system monitoringu.

Seminarium o Odrze skanalizowanejDrukuj

Seminarium o Odrze skanalizowanejAnalizą odcinka Odry skanalizowanej zajmowali się naukowcy Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Efektem tych prac jest wstępna koncepcja przestrzenno-techniczna, dostosowująca Odrę na tym odcinku do klasy Va żeglowności. Uczestnikom seminarium efekty analiz przybliżyli kierownik projektu prof. Stanisław Kostecki oraz dr Jerzy Machajski z Politechniki Wrocławskiej.

Wieczna WachtaDrukuj

Odszedł na wieczną wachtę Kpt.Bronisław Ziółkowski.

Pogrzeb odbędzie się 4.01.2020 o godz. 12.00 w kaplicy przy ul. Borowskiej, cmentarz Św.Maurycego, Skowronia Górka.

OT Logistics znalazł chętnego na zabytkowy Port MiejskiDrukuj

OT Logistics znalazł chętnego na zabytkowy Port MiejskiSzczecińska spółka RCI Sp. z o.o. (zależna od OT Logistics S.A.) zawarła 12 listopada umowę sprzedaży obiektów i prawa użytkowania gruntów przy ul. Kleczkowskiej 52 (Port Miejski we Wrocławiu wpisany do rejestru zabytków w 2010 roku). Wartość transakcji wynosi 54 mln zł netto, płatne w ratach do 31 grudnia 2021 r. Grupa będzie do tego czasu prowadziła działalność logistyczną w tej lokalizacji bez zmian. Uzgodniła z nabywcą (nieznanym) także zasady współpracy po tym okresie.

Do sfinalizowania porozumienia dojdzie po spełnieniu się kilku warunków. Pierwszym było nieskorzystanie przez miasto z prawa pierwokupu (termin minął 14 grudnia). Kolejne to uzyskanie zgody na zwolnienie z obciążeń hipotecznych oraz zapłata ustalonej kwoty.

Odpowiedź na interpelację nr 424 w sprawie budowy Kanału Śląskiego oraz drogi wodnej D-O-LDrukuj

Odpowiedź na interpelację nr 424 w sprawie budowy Kanału Śląskiego oraz drogi wodnej D-O-LAktualnie w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) trwają prace nad przygotowaniem Programu Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej. Dokument obejmie również drogi wodne funkcjonalnie powiązane, tj. polski odcinek brakującego połączenia Dunaj-Odra-Łaba i wskazany Kanał Śląski.

Za wyznaczenie potencjalnej trasy Kanału Śląskiego i oszacowanie kosztów jego budowy odpowiedzialny jest Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. (ZMPSiŚ) – partner Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w zakresie opracowania kluczowych analiz technicznych dla sporządzenia Programu Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej.

Podpisanie umów na dofinasowanie inwestycji na ponad 720 mln złDrukuj

Podpisanie umów na dofinasowanie inwestycji na ponad 720 mln zł20 grudnia 2019 roku w siedzibie Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie odbyło się uroczyste podpisanie przez CUPT sześciu umów o dofinansowanie z czterema beneficjentami - PKP PLK S.A., Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., Gminą Miasto Świnoujście i Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.

Bieruń bezpieczniejszy na wypadek wielkiej wodyDrukuj

 • mkrakowiak74
 • 21.12.2019 10:39:51
 • 235 czytań
 •  0 komentarzy
Bieruń bezpieczniejszy na wypadek wielkiej wodyGliwickie Wody Polskie zakończyły właśnie realizację długo wyczekiwanej przez mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego inwestycji pn. „Modernizacja i nadbudowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisły w Bieruniu-Czarnuchowicach od ujścia rzeki Przemszy (przejazd wałowy na wysokości posesji przy ul. Mielęckiego 82) do mostu w ulicy Warszawskiej (droga nr 44) wraz z odwodnieniem terenów zawala wałów rzeki Przemszy - ETAP II w zakresie odcinka: km 1+780 – 2+450 i 2+579 – 3+031”.

Polsko-niemieckie sondowanie dna OdryDrukuj

 • mkrakowiak74
 • 21.12.2019 10:30:09
 • 390 czytań
 •  0 komentarzy
Polsko-niemieckie sondowanie dna OdryRzeki Odra i Odra Zachodnia na odcinku ok. 180 km stanowią naturalną granice państwa między Polską a Niemcami, co przyczynia się do ścisłej współpracy Państwowego gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie z Urzędem Dróg Wodnych i Żeglugi w Eberswalde. Do wspólnych zadań polsko-niemieckich należy utrzymanie szlaków żeglugowych, współpraca w zakresie oznakowania nawigacyjnego czy prowadzenie wspólnej akcji lodołamania na granicznym odcinku Odry.

Ponad 163 mln zł będzie kosztować modernizacja kanałów na szlaku od Mikołajek do GiżyckaDrukuj

 • mkrakowiak74
 • 20.12.2019 13:37:12
 • 301 czytań
 •  0 komentarzy
Ponad 163 mln zł będzie kosztować modernizacja kanałów na szlaku od Mikołajek do GiżyckaPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie rozpoczyna przebudowę i umacnianie 5 kanałów mazurskich: Mioduńskiego, Tałckiego, Grunwaldzkiego, Szymońskiego i Łuczańskiego. Inwestycja jest niezbędna ze względu na silną degradację i zły stan techniczny ubezpieczeń brzegowych kanałów łączących jeziora oraz fragmentów nabrzeży jezior służących obsłudze ruchu żeglugowego. Ograniczona jest także drożność niektórych odcinków kanałów i jezior. Jest to spowodowane złym stanem technicznym urządzeń i budowli inżynierskich takich jak śluzy, mosty i kładki.

Szlak żeglowny od Mikołajek do Giżycka zostanie zmodernizowany.Drukuj

 • mkrakowiak74
 • 20.12.2019 13:32:58
 • 268 czytań
 •  0 komentarzy
Szlak żeglowny od Mikołajek do Giżycka zostanie zmodernizowany.Poprawa drożności szlaku wodnego oraz infrastruktury służącej do jego obsługi, to główny cel projektu przebudowy i umocnienia 5 kanałów na szlaku od Mikołajek do Giżycka. Wartość całkowita zadania: 163 510 253 zł, z czego dofinansowanie ze środków UE 98 mln zł, a wkład własny PGW Wody Polskie to 48 mln zł. Inwestycja jest niezbędna ze względu na silną degradację i zły stan techniczny ubezpieczeń brzegowych kanałów łączących jeziora oraz fragmentów nabrzeży jezior służących obsłudze ruchu żeglugowego.

Co zrobić, aby żeglowało się przyjemniej i bezpieczniej?Drukuj

 • mkrakowiak74
 • 15.12.2019 19:30:07
 • 716 czytań
 •  0 komentarzy
Co zrobić, aby żeglowało się przyjemniej i bezpieczniej?W czwartek, 12 grudnia br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku odbyło się spotkanie poświęcone bezpieczeństwu żeglugi na wodach śródlądowych.

Inicjatorem spotkania z ramienia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego był Zbigniew Ptak, propagator rozwoju dróg wodnych w rejonie delty Wisły, jeden z pomysłodawców projektu Pętla Żuławska, który ożywił żeglugę na rzekach: Szkarpawa, Nogat i Dolna Wisła.
  PRchecker.info Free counters!
Apis | Alhenag | Absolwenci TZS | Wierzbnik | Rada Kapitanów | PHP-Fusion PL