Hydepark

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

mkrakowiak74
03.10.2019
ZARZĄDZENIE NR 1/2019 DYREKTORA U Ż Ś WE WROCŁAWIU http://edziennik.m
alopolska.uw.gov.p
l/WDU_K/2019/6873/
akt.pdf

mkrakowiak74
01.10.2019
Pracownicy Centrum Operacyjnego w Poznaniu stworzyli graficzną prezentację aktualnych warunków żeglugowych. http://www.poznan.
rzgw.gov.pl/szlaki
-zeglowne/aktualne
-warunki-zeglugowe

Ziomal
27.09.2019

mkrakowiak74
24.09.2019

Ziomal
20.09.2019

Odra wczoraj, dziś i jutro - seminarium w K-KDrukuj

Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu zorganizowało w dniu 16. czerwca 2011r. seminarium pt. Odra rzeką integracji - wczoraj, dziś i jutro. Spotkanie rozpoczęto od rozstrzygnięcia konkursu fotograficznego "Odrzańskie pejzaże i kadrze malowane".

Referaty podzielono na trzy panele: Odra wczoraj, Odra dziś i Odra jutro. W pierwszej części przemawiał ksiądz Biskup Gererd Kusz. W swoich wspomnieniach nt. Odry odnosił się do jej funkcji nawadniających, ale też integracyjnych i kulturowych.

Kolejnym występującym był dr Norbert Mika, opowiadający o Odrze w dziejach Górnego Śląska. Przedstawił szereg dokumentów historycznych dotyczących wojen na terenach odrzańskich, ale także wskazał na pierwsze wzmianki nt. spławności Odry pochodzące z 1506 roku. Przytaczał również źródła z 1839r. mówiące o ubezpieczaniu ładunków spławianych z Raciborza, czy o nakazie regulacji koryta rzeki wydanym przez już Fryderyka Wielkiego.

Panel Odra Dziś stanowiło wystąpienie inż. Rafała Łagosza z RZGW w Gliwicach, który opowiedział o stanie zaawansowania prac przy realizacji zbiornika Racibórz. Rozpoczął od uzasadnienia stworzenia zbiornika jakim są liczne powodzie, wskazując na ich zakres terytorialny i przedstawiając straty jakie te powodzie powodują. Omówiona została lokalizacja zbiornika, powiązanie z polderem Buków oraz działanie retencyjne i przeciwpowodziowe, dzielone na opóźnienie fali idącej od Nysy, oraz zmniejszenie fali kulminacyjnej.

Lokalizacja zbiornika przebiega przez tereny Natura 2000, co przysparza procedur i trudności. Przygotowując się do budowy uzyskano już Decyzję Środowiskową, Studium Wykonalności Projektu, złożono wniosek o dofinansowanie z Funduszy Strukturalnych oraz Pozwolenie Wodno-Prawne. Pozwolenie na realizację inwestycji powinno zostać wydane w trybie specustawy w sierpniu tego roku.

Panel: Odra Jutro, rozpoczął dr Jan Pyś, dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu. Wystąpienie nt. Kanału Odra-Dunaj zaczęło się od historycznych uwarunkowań budowy połączenia, trudności związanych z rozczłonkowanym zarządzaniem zlewni i nadziejami wiązanymi z wytycznymi Unii Europejskiej.

Referat odnosił się do europejskich porozumień i dokumentów dotyczących żeglugi, takich jak: AGN, TEN-T, NAIADES czy Dyrektywa Wodna. Wskazano na sieć dróg wodnych w Europie oraz możliwe sposoby finansowania budowy kanału i innych inwestycji hydrotechnicznych, jakie daje nam przynależność do Unii Europejskiej. Przedstawiono etapy budowy kanału i współpracę Austrii, Czech i Polski, a w ostatnim czasie i Słowacji.

Niespodziewanym gościem był pan Jaroslav Pospisyl z Ministerstwa Infrastruktury w Czechach. W znacznej mierze nawiązał do wystąpienia swojego poprzednika. Podkreślił jak ważna dla Czech jest współpraca z Polską w zakresie żeglugi i melioracji. W dniu seminarium, w Czechach odbywało się spotkanie na szczeblu ministerialnym w sprawie kanału Odra-Łaba-Dunaj (z ramienia polskiego MI, brała w nim udział pani Minister Anna Wypych-Namiotko).

Rząd czeski zlecił już studium wykonalności kanału, które ma być gotowe do 2013 roku. Pieniądze na ten cel pochodzą z programu unijnego Central Europe. Tereny pod inwestycje, na terenie Czech zostały już zarezerwowane. Problem stanowią rozwijające się organizacje pseudo
ekologiczne, które usiłują blokować wszelkie inwestycje hydrotechniczne.

Jako podsumowanie pan Pospisyl stwierdził, że absurdem jest oczekiwać rozwoju popytu na żeglugę do poziomu europejskiego, a dopiero po tym rozwijać infrastrukturę, która by na to pozwalała. Zadaniem państwa jest rozwijanie infrastruktury, co spowoduje wzrost popytu...

Ostatnim referatem było przedstawienie Śląskiego Klastra Przedsiębiorstw Dorzecza Górnej Odry, przez dr Bohdana Tomaszka. Klaster zrzesza 13 przedsiębiorstw, 4 instytucje otoczenia biznesu i 3 instytucje wspomagające. Zadaniem organizacji jest jednoczenie się biznesu dla lepszego wykorzystania Odry, tj.: zwiększenie wykorzystywanej przepustowości, poprawa warunków nawigacyjnych, rozwój usług towarowych, budowa centr logistycznych oraz rozwój turystyki.

Referujący zaprosił też obecnych na konferencję Kanał Odra-Dunaj szansą czy zagrożeniem(...), która odbędzie się 18. listopada również w Kędzierzynie-Koźlu.

Podsumowania seminarium dokonał pan Stanisław Staniszewski. Stanowiskiem wspólnym dla wszystkich występujących w panelu: Odra jutro, był apel o wykorzystanie polskiej prezydencji w Unii Europejskiej dla zorganizowania konferencji dla poprawy stanu żeglugi w Europie środkowej i wschodniej.
#1 | misjonarz dnia 24.06.2011 21:44
Byłem na tym spotkaniu w nie spodziewanym dla siebie towarzystwie burmistrza miasta z którego pochodzę.Osobę tą nachodzę od kilku ładnych lat i walczę o wprowadzenie w miejscowy plan zagospodarowania trasy przebiegu kanału.Bezpośrednio po spotkaniu miałem mieszane odczucia co do tego,czy był to dobry pomysł aby zatrzymywać ofiarę moich prześladowań na ostatnim wykładzie dotyczącym obiektu mojej nerwicy natręctw.Wykład merytorycznie świetny ,ale ton oraz beznadzieja w sposobie przedstawienia zagadnienia prawie wyleczyły mnie z mojej maniakalnej obsesji dotyczącej tego tematu.To było jak terapia w atmosferze pogrzebu, jak kazanie księdza nie wierzącego w Boga.W ten sposób nie wydaje się za mąż podstarzałej panny młodej.

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
  PRchecker.info Free counters!
Apis | Alhenag | Absolwenci TZS | Wierzbnik | Rada Kapitanów | PHP-Fusion PL