Strategia Rozwoju Transportu do 2020 - tzw "Konsultacje społeczne"Drukuj

Notatka z konsultacji społecznych nt. Strategii Rozwoju Transportu do 2020
Szczecin 24.05 2011r. - transport wodny

Z ramienia Ministerstwa Infrastruktury prowadzącymi spotkanie byli:
 • p. Dorota Lost-Siemińska
 • p. Marcin Zydorowicz
 • p. Maciej Jankowski
 • p. Olgierd Geblewicz
 • p. Tomasz Podgajniak
 • p. Anna Midera

Nasze środowisko reprezentował Dariusz Karkos (Stowarzyszenie "Teraz Odra"), Jerzy Hopfer (ZPAŚ, Rada ds promocji żeglugi śródlądowej) oraz Jan Pyś (UŻŚ Wrocław). Spotkanie przebiegało wg. agendy zamieszczonej na stronach MI - http://www.mi.gov.pl/2-48240d5d22fc1-1793988-p_1.htm
 • Prezentacja dokumentów poddanych konsultacjom społecznych
 • Projekt Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku)
 • Ministerstwo Infrastruktury,
 • Wyzwania wybranych gałęzi transportu w kontekście projektu Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku
 • Ministerstwo Infrastruktury,
 • Projekt Prognozy oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Transportu – Konsultant,
 • Debata publiczna z udziałem uczestników konferencji,
 • Podsumowanie i zakończenie konferencji.
(Omawiane prezentacje dostępne są on-line)

Pani Dorota Lost-Siemińska prezentowała szczegółowe działania dotyczące żeglugi morskiej i śródlądowej w kontekście omawianego dokumentu (prezentacja dostępna on-line). Najważniejsze sygnalizowane zadania to:
 • poprawa dostępności portów morskich i śródlądowych,
 • poprawa konkurencyjności transportu morskiego do 2015r. i wzrost udziału w rozwoju gospodarczym kraju, poprzez poprawienie dostępności portów i armatorów,
 • utrzymanie dróg wodnych śródlądowych na obecnym poziomie,
 • rozwój turystki wodnej,
 • rozwój infrastruktury na zapleczach portów morskich,
 • po zakończeniu Programu dla Odry 2006 (rok 2020), rozpoczęcie zagospodarowania Wisły,
 • kontynuacja opracowania Ecorysu - wykonano już analizę i ocenę funkcjonalności oraz inwentaryzację; pozostał do zrealizowania program przywrócenia parametrów eksploatacyjnych i analiza możliwości rozwoju,
 • zwiększenie konkurencyjności transportu morskiego i śródlądowego poprzez:
 • wprowadzenie ułatwień dla prowadzenia działalności gospodarczej (ułatwienia podatkowe, administracyjne),
 • rozwój infrastruktury (źródła finansowania: budżetowe, prywatne, fundusze unijne,
 • Program dla Odry 2006, NFOŚiGW, kredyty instytucji międzynarodowych).
 • omówiono też ważniejsze inwestycje w portach morskich (Szczecin, Gdańsk, Gdynia).

W części otwartej wypowiadało się 10 osób. Większość pytań/sugestii dotyczyło żeglugi śródlądowej. Najważniejsze z nich to:

 • brak spójności różnych publikowanych strategii, w szczególności rozbieżności w sprawie kanału Odra-Łaba-Dunaj (zgłaszający p. Wojciech Bosak, dyrektor RZGW Kraków),

 • nierozwijanie sieci polskich dróg wodnych, tym samym utrzymywanie np. ślepego odcinka drogi IV klasy na Wiśle bez połączenia z innymi drogami wodnymi o podobnych parametrach, co wiąże się z wysokimi kosztami utrzymania, bez możliwości wykorzystania gwarantowanych parametrów (zgłaszający p. Wojciech Bosak, dyrektor RZGW Kraków),

 • wskazane w opracowaniu źródła finansowania są niewystarczające nawet na bieżące utrzymanie dróg wodnych, a podawane są w kontekście inwestycji (zgłaszający p. Krzysztof Woś, dyrektor UŻŚ Szczecin),

 • brak odniesień do żeglugi w kontekście transportu intermodalnego i ekologicznego (uwaga zgłaszana przez kilka osób),

 • niespójność z innymi obowiązującymi strategiami, porozumieniami i dokumentami europejskimi (m.in. Biała Księga, korytarze TEN-T, AGN) (uwaga zgłaszana przez kilka osób),

 • brak rozpatrywania żeglugi śródlądowej i morskiej, jako jednego systemu (zgłaszający p. Jerzy Hopfer, ZPAŚ i Rada Promocji Żeglugi),

 • nierównomierny stopień szczegółowości rozpatrywania różnych gałęzi transportu (uwga zgłaszana przez kilka osób),

 • brak odniesienia do problemu edukacji kadr żeglugi śródłądowej (zgłaszający p. Jan Pyś, Dykretor UŻŚ Wrocław),

 • brak wskazania źródeł finansowania działań do roku 2020 (z perspektywą do 2030), po wygaśnięciu programu dla Odry 2006 (2016) i POIŚ (2013) (zgłaszający p. Jan Pyś, dyrektor UŻŚ Wrocław),

 • niedookreślony sposób przekazania w zarząd dróg wodnych innym podmiotom (zgłaszająca p. Joanna Przybyszewska, Pełnomocnik Marszałka Woj. Dolnośląskiego ds. rzeki Odry ),
 • nieprecyzyjne mapy, dane statystyczne oraz niewymierne wskaźniki realizacji celów )uwaga zgłaszana przez kilka osób).

Poproszono o przekazanie powyższych i pozostałych uwag na piśmie (formularz dostępny on-line) oraz odpowiedziano na niektóre z nich:

 • Dokument powstawał w marcu, kiedy nieznane najnowsze wersje niektórych dokumentów czy strategii (odp. p. Midera),

 • strategia jest ściśle powiązana z innymi krajowymi dokumentami podobnej rangi (odp. p. Lost-Siemińska),

 • finansowanie jest tematem otwartym i należy do MF (odp. p. Midera),

 • o inwestycjach nie zapomniano, ale brak jest na nie funduszy (odp. p. Lost-Siemieńska),

 • na budowę Kanału Śląskiego w omawianej perspektywie nie będzie funduszy (odp. p. Podgajniak),

 • żegluga najprawdopodobniej utrzyma obecny stan, nie będzie się rozwijała ze względu na działania ekologów (odp. p. Podgajniak),

 • Podsumowanie stanowiło stwierdzenie, że brak zintegrowanej gospodarki wodnej jest główną barierą w rozwoju żeglugi (p. Podgajniak).

  Nie odniesiono się do następujących zagadnień:

 • brak spójności strategii ze stanowiskiem Polski w sprawie kanału Odra-Łaba-Dunaj,

 • niepodnoszenie klasy sieci polskich dróg wodnych
 • jest to nieracjonalne i przeczy zasadom zrównoważonego rozwoju

 • wskazane w opracowaniu źródła finansowania inwestycji żeglugowych są niewystarczające nawet na bieżące utrzymanie dróg wodnych, a podawane są w kontekście inwestycji,

 • ponadto brak wskazania źródeł finansowania działań do roku 2020 (z perspektywą do 2030), po wygaśnięciu programu dla Odry 2006 (2016) i POIŚ (2013),

 • brak odniesień do żeglugi śródlądowej w kontekście transportu intermodalnego i ekologicznego,

 • niespójność z innymi obowiązującymi strategiami, porozumieniami i dokumentami europejskimi, (m.in. nie uwzględniono zapisów Białej Księgi, korytarze TEN-T podawane są nieprecyzyjnie, porozumienie AGN podawane jest jako obowiązujące, a Polska do niego nie przystąpiła),

 • brak rozpatrywania żeglugi śródlądowej jako przedłużenia żeglugi morskiej,

 • nierównomierny stopień szczegółowości rozpatrywania różnych gałęzi transportu, a nawet całkowite pominięcie żeglugi śródlądowej

 • brak odniesienia do problemu edukacji kadr żeglugi śródlądowej,

 • niedookreślony sposób i zasady przekazania w zarząd dróg wodnych innym podmiotom.

  Od redakcji:

  TE konsultacje społeczne to jawna kpina! W roli prowadzącego dyskurs ze środowiskami zainteresowanymi "Strategią" MI ustawiło człowieka z zewnątrz (rzekomo eksperta - nie wiemy od czego bo od negocjacji na pewno nie), który - pomijając epitety jakimi "obdarzył" nasze środowisko - zerwał rozmowy uznając, że albo będzie tak jak chce MI - albo możemy zapomnieć o żegludze raz na zawsze.

  Podaję nazwisko "eksperta": Tomasz Podgajniak - wikipedia . Zapamiętajmy je dobrze. Fakt, że całkowicie zlekceważył przedstawicieli ZPAŚ, Rady ds Promocji żeglugi śródlądowej, Stowarzyszenia "Teraz Odra" być może nie dziwi, ale ostentacyjne lekceważenie reszty delegacji MI, RZGW, przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich i innych instytucji państwowych to już skandal. Żądamy wyjaśnień od Ministerstwa Infrastruktury w sprawie zerwania konsultacji i wyjaśnienia roli jaką pan Podgajniak pełni w Ministerstwie Infrastruktury.

#1 | Apis dnia 31.05.2011 12:01
Pan Podgajniak nazwał nas (środowisko działające na rzecz żeglugi śródlądowej) "baranami". Gratulujemy MI eksperta. W roku wyborczym już na pewno wiemy, na kogo głosować nie warto - wręcz nie wolno!. Kolejne cztery lata nadziei na normalność żeglugi śródlądowej poszły się p....
#2 | koj dnia 31.05.2011 12:44
Jest "super" Panowie!!!
Skandal i kpina te konsultacje społeczne.
Panie Macieju Jankowski to ja Panu płacę i domagam się odpowiedzi na zadane pytania w Szczecinie!
Co to ma znaczyć! Po co te konsultacje społeczne - odfajkowali i po problemie, kasa za delegację poszła.
brak słów - poczekam do pażdziernika, troszkę inaczej będą śpiewać różni "experci"
#3 | Marek Zawadka dnia 31.05.2011 13:40
http://pl.wikiped...Podgajniak

Cóż mam powiedzieć... wystarczy przeczytać życiorys.
A czy na dokońćzenie Programu Odra 2006 jest kasa?
#4 | hoodyy dnia 31.05.2011 13:47
Srogo!
Wbrew pozorom ten Pan co wyzywal naszych ludzi zrobil bardzo wiele dobrego dla naszej sprawy... ale nikt zakladam nie ma tego nagranego na filmie.
Juz widzialem ten news na onecie:
"Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury zwymyslal przedsiebiorcow!"
To bylby hit! Pod pierwszym filmikiem moznaby zamiescic dokaldna notke kto co i w jakiej sprawie sie spotkal, dodac ze dwie wypowiedzi typu:
Przedstawiciel przedsiebiorcow: "Ministerstwo od zawsze traktuje nas po macoszemu i naszze rzeki a teraz widac gdzie nas maja, nas podatknikow!"

Ech, taka szansa przeszla bokiem.

Panie Redaktorze, tylko niech Pan nie mowi ze dziennikarz by tego nie kupil Smile
Pozdrawiam i Zycze zakupu kamerki na statywie na nastepne spotkania.
#5 | Apis dnia 31.05.2011 14:16
Mieli rację ci, którzy twierdzą, że "zieloni" to to samo co totalitaryści albo jeszcze gorzej... Proszę, proszę: "czerwony" zielony z rządu Marka Belki decyduje o strategii PO - ale przekładaniec. Jak w Polsce ma być normalnie.... W roku wyborczym to strzał w kolano, Panie Cezary, Pani Anno....
#6 | slepowron dnia 31.05.2011 21:33
Panie Kapitanie, szkoda zdrowia. gdy rodził się tow. Podgajniak , a był to rok 57 TŻŚ opuszczali pierwsi absolwenci wymienię kilka nazwisk:Zbyszek Priebe. Kazik Lisowski, Roman Swatko, Bolek Kosior, Jurek Kapałczynski i inni. Na Odrze był ruch jak na Marszałkowskiej, stocznia tętniła życiem. Komu zależało aby to wszystko zniszczyć. Narobiło się teoretyków bez zadnej wiedzy , ogarnia mnie bezsilna złość gdy to wszystko widzę, w naiwnośći starego człowieka myślałem, że część absolwentów a z racji zajmowanej pozycji społecznej mogli zajmować się upadającą żeglugą. Są aktorzy , bard p. Kołakowski Zbrzyzny żaden nie zabrał głosu w tej sprawie bo po co. To samo stało się że szkołą. Elitarna szkoła została zamordowana. Przepraszam za treść ale już nie mogłem'. Pociechą dla mnie są spotkania "Bractwa"spotykam tam prawdziwych pasjonatów. Serdeczne pozdrowienia p. Kapitanie. Stertyczały załogant Jacek
#7 | P2J dnia 01.06.2011 01:50
Byłem, widziałem, słyszałem. Na pytania odpowiedzi nie uzyskałem. Co najmniej nieeleganckie było nagłe zakończenie spotkania. Oraz to, że nie zebrano rozdanych arkuszy do wyrażania opinii.

Natomiast rozmowę z T.Podgajniakiem po zakończeniu spotkania oceniam dobrze - dużo lepiej, niż jego występ przed rundą pytań (w zasadzie nie na temat). A rozmawialiśmy o udrożnieniu Wisły "pod kontenery" i o Kanale Śląskim. Ale to była rozmowa, a nie dokument rządowy...
#8 | koj dnia 01.06.2011 09:45
Piotrze nie mogę znaleść twojego felietonu z Dziennika Bałtyckiego z 25/05/2011.
Jednym słowem konsultacje społeczne zakończyły się sukcesem! - to z pewnością przeczytamy na stronie MI
#9 | Marek Zawadka dnia 01.06.2011 11:35
Do slepowron...
No już tak nie szalejmy - 1957 r. To nie jest rok w którymi porty szalały i ruch był znaczny. Jeszcze 2 lata wcześniej pod koniec planu 6 letniego chciano administracyjnie zlikwidować żeglugę odrzańską... Trochę szacunku dla faktów, Działania z lat 1957 - 1961 przyniosły eksplozję po 1965 r. BM - 500, zestawy pchane, modernizacja górnej Odry, budowa stoczni w Koźlu itd. Proszę nie zapominać, że od 1957 r. nie mamy już Stoczni Głogów. To tak w kwestii uniesień i przesuwania w czasie swoich obrazów z dzieciństwa.
PS. A poseł Zbrzyzny? A kogo ta Odra w sejmie interesuje. Ja nawet nie wiem, czy On się angażował w Program Odra 2006. W prace nad tym programem.
PS1. A z tą elitarnością szkoły to już nie przesadzajmy. Szkoły elitarne mają swoich absolwentów którzy lobbują na jej rzecz i na rzecz dziedziny gospodarki w której pracują. My niestety tego nie zrobiliśmy o czasie. Nieprawdaż?
#10 | P2J dnia 01.06.2011 13:40
@koj
Zbyszku, z "DB" dopiero się docieram i nie wszystko jest w necie. Ale wrzucam po kolei na http://dwojacki.b...

Ciekawym, czy z dzisiejszego spotkania w MI ("podsumowanie konsultacji" ) ktoś zda relację. Swoją drogą OOŚ opublikowano dopiero wczoraj, co daje podstawę do wnioskowania o przedłużenie konsultacji o 21 dni, przynajmniej w części dotyczącej OOŚ. (kliknij na obrazku aby powiększyć)

www.zegluga-rzeczna.pl/images/news/konsultacje.jpg
#11 | slepowron dnia 01.06.2011 22:42
Tak jest Panie Marku,przyjmuję z pokorą wyjaśnienia,ale swoje wiem.Serdeczne pozdrowienia.Jacek

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
  PRchecker.info Free counters!
Apis | Alhenag | Absolwenci TZS | Wierzbnik | Rada Kapitanów | PHP-Fusion PL