Czat

Musisz się zalogować, aby opublikować wiadomość.

Seehund
24.11.2020

Seehund
22.11.2020
Wiemy, gdzie dobrych doradców może znaleźć. .....ale czy szansę wykorzysta?

Apis
22.11.2020
Gdyby miał dobrych doradców w swoim gabinecie... Ma szansę: triumwirat "WZŻ" się rozleciał. Grin

Seehund
22.11.2020

Apis
16.11.2020
@Ziomal - byłoby zapewne trochę lepiej gdyby nie "desant" z poprzedniej ekipy w MGMiŻŚ. Wnieśli swoje "nie da się" ale czy trzeba było ministerstwo likwidować aby się ich pozbyć?

Transport, który nie naruszy równowagi ekologicznej.Drukuj

Koniec projektu Adriatic–Baltic Landbridge.

W roku 2005 rozpoczęto działania na rzecz stworzenia międzynarodowego projektu badawczego, wspierającego inwestycyjne projekty priorytetowe Unii Europejskiej, dotyczące obszaru między południowym brzegiem Bałtyku a północnym brzegiem Adriatyku. Projekt Adriatic – Baltic Landbrige otworzył polskimi regionami szansę na precyzyjną ocenę potencjału infrastrukturalnego i perspektyw rozwoju społeczno – gospodarczego korytarzy transportowych północ – południe. 23 kwietnia br. Odbędzie się w wenecji konferencja zamykająca projekt A_B Landbridge, na której przedstawione zostaną jego rezultaty i znaczenie z politycznego i ekonomicznego punktu widzenia.

Obszary współpracy.

W ramach projektu Adriatic – Baltic Landbridge przeprowadzono analizy dotyczące rozwoju trzech korytarzy łączących północną Europę z Adriatykiem oraz globalnymi rynkami zbytu.
Oceniono bieżącą podaż i popyt na poszczególne gałęzie transportu, aspekty logistyczne oraz scenariusze planowania przestrzennego, również w perspektywie lat 2010 i 2020. Równolegle do analiz realizowany był szereg działań koncentrujących się na budowie forów dyskusyjnych, a także projektów i programów referencyjnych poza obszarem działania projektu A_B Landbridge, zalecenia dla prowadzenia przyszłej polityki transportowej, uruchomiono też "projekty pilotażowe", które pozwolą określić najkorzystniejsze obszary współpracy uczestników łańcuchów transportowych oraz ocenić niezbędne warunki dla uruchomienia określonych usług.

Wspólny interes ekonomiczny.

Obecnie współpraca transgraniczna w obszarze A_B Landbridge jest w dużym stopniu sformalizowana i z reguły nie obejmuje planowania wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych. Wyjątek w tej mierze stanowi Porozumienie na rzecz utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego ( inicjatywa CETC ), zawiązanie przez dziewięć regionów z sześciu państw, w tym trzech na obszarze A_B Landbridge.
Inicjatywa polityczna CETC została w kwietniu 2004 roku poparta przez sześć regionów, które w Szczecinie podpisały Porozumienie na rzecz utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego.

W Lizbonie, w październiku 2006, na 14, międzynarodowej konferencji ministrów odpowiedzialnych za planowanie przestrzenne i regionalne, głównym tematem były "Sieci dla zrównoważonego rozwoju przestrzennego kontynentu europejskiego. Mosty ponad Europą". Uznano, że korytarz CETC doskonale wpisuje się w planowaną sieć współpracy regionalnej w Europie.

W 2007 roku Inicjatywa CETC została również poparta przez powiat węgierski Gyor-Moson-Sopron i Zagrzeb w Ckorwacji. Przywódcy wyżej wymienionych regionów wraz z przywódcami regionów partnerskich Inicjatywy - województwa zachodniopomorskiego, województwa lubuskiego, województwa dolnośląskiego, regionu Scania (Szwecja), Regionu Hradec Kralove ( Czechy), Regionu Bratysława i regionu Tranava (Słowacja), powiatów Vas i Zala, reprezentujących węgierski Region Nugat - podpisały polityczną deklarację - chęć wdrożenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego stanowiącego połączenie transportowe północ – południe pomiędzy Bałtykiem i Adriatykiem.
Jednym z priorytetowych zadań sygnatariuszy porozumienia w sprawie CETC jest włączenie do współpracy innych regionów z Czech, Chorwacji, Słowenii oraz regionu Vewneto i Friuli Venezia Giulia w północnych Włoszech, aby w ten sposób połączyć porty Świnoujście – Szczecin z portami Wenecja, Triest, Koper, a następnie z portami morskimi Turcji. Głównyn zadaniem sygnatariuszy porozumienia jest doprowadzenie do tego, aby CETC stał się jedenastym Paneuropejskim Korytarzem Transportowym Ueod 2010 roku, a co za tym idzie - żeby mógł korzystać z funduszy unijnych przeznaczanych na priorytetowe inwestycje europejskie.

Nowe możliwości dzięki CETC

Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy mają w przyszłości tworzyć drogi ekspresowe, autostrady, magistrale kolejowej transport rzeczny. Stworzy on nowe dogodne możliwości dla rozwoju handlu i turystyki, jak również pomoże w ustanowieniu silnych ekonomicznie i społecznie związków między krajami leżącymi na jego przebiegu oraz krajów ciążących do niego, będąc najkrótszą drogą lądową pomiędzy północną i południową Europą. Korytarz dzięki swym walorom może przyczynić się do intensyfikacji obrotów towarowych między państwami Europy Północnej a krajami Azji Mniejszej, Półwyspu Arabskiego, północnej Afryki i Azji.Przebieg korytarza 2 analizowanego w remach projektu A_B Landbridge pokrywa się częściowo z przebiegiem CETC. Przebieg CETC zaczyna się w Ystad w Szwecji, przekracza Bałtyk i przez Polskę przebieg obu korytarzy pokrywa się. W Republice Czeskiej korytarze rozchodzą się, dalej CETC biegnie przez Węgry, do Zagrzebia, równolegle do korytarza 1. Postulowane punkty docelowe Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego, to w kierunku zachodnim Wenecja, a w kierunku południowym i wschodnim stolice państw leżących na Bałkanach. Ze względu na liczne zbieżności przebiegu Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego z przebiegiem korytarza 2, a także zbieżność celów wyznaczonych do osiągnięcia w dziedzinie transportu i rozwoju regionalnego, w kontynuacji projektu A_B Landbridge rozważać należy dodatkowy wariant – odgałęzienie korytarza 2 w kierunku wschodnim, zgodnie z przebiegiem CETC.

Rozbudowa sieci transportowych, ponadregionalnych i ponadnarodowych, takich jak korytarze AB Landbridge i CETC, daje największe możliwości zacieśniania kontaktów międzyregionalnych – nawet między odległymi regionami, dostosowania metod planowania i gospodarowania przestrzenią. Na tej podstawie może rozwijać się bardziej zaawansowana i efektywniejsza współpraca gospodarcza, społeczna i kulturalna.
Sekretariat Techniczny CETC.
Żadne komentarze nie zostały dodane.

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby napisać komentarz.

Oceny

Ocena zawartości jest dostępna tylko dla zarejestrowanych użytkowników.
Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się by zagłosować.

Żadne oceny nie zostały dodane.