Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

tiktak
14.09.2020

tiktak
21.08.2020
[https://www.wody.
gov.pl/aktualnosci
/1274-wody-polskie
-uzyskaly-dofinans
owanie-na-rozwoj-o
drzanskiej-drogi-w
odnej-2][/url]

tiktak
10.08.2020

tiktak
04.08.2020
[url][/https://www
.portalmorski.pl/z
egluga/45901-jest-
projekt-uchwaly-ws
-rozbudowy-odrzans
kiej-drogi-wodnej-
na-odcinku-od-malc
zyc-do-lubiaza]

tiktak
04.08.2020
[https://www.porta
lmorski.pl/zegluga
/45876-ruszaja-rem
onty-kanalow-na-sz
laku-wielkich-jezi
or-mazurskich][/ur
l]

Budowa stopnia wodnego NiepołomiceDrukuj

Budowa stopnia wodnego NiepołomiceNa przestrzeni ostatnich lat obserwujemy szereg niepokojących zmian klimatycznych wywołanych działalnością człowieka i rozwojem cywilizacyjnym, mających bezpośredni wpływ na elementy środowiska naturalnego, w których wszyscy funkcjonujemy. Jednym z takich najbardziej widocznych obszarów są zasoby wód powierzchniowych i podziemnych.

Występujące w ostatnich latach coraz częstsze okresy suszy, spowodowane tylko niedoborem opadów, przyczyniają się nie tylko do uszczuplenia zasobów wód powierzchniowych, ale również, w konsekwencji równolegle zachodzących procesów erozyjnych w korytarz rzek, prowadzą do obniżania się poziomu wód gruntowych. Problem ten dotyczy zwłaszcza terenów położonych w dolinach rzek lub w ich bezpośrednim otoczeniu.

Aby zapobiec tym zjawiskom i skompensować ich niekorzystne oddziaływanie na stan zasobów wód powierzchniowych i podziemnych, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, działając zgodnie z przyjętymi założeniami krajowego Programu Przeciwdziałania Niedoborowi Wody na lata 2021-2027 ( z perspektywą do roku 2030), zamierza w 2020 roku przystąpić do działań związanych ze zwiększeniem retencji korytowej rzeki Wisły poniżej miasta Krakowa.

Jako pierwszy ( wstępny) etap działań inwestycyjnych w tym zakresie, planowane jest opracowanie ,,Wielowariantowej koncepcji programowo-przestrzennej budowy stopnia wodnego Niepołomice na rzecz Wiśle”. Realizacja koncepcji została zaplanowana na lata 2020-2021, a jej głównym celem będzie określenie uwarunkowań realizacyjnych przedsięwzięcia oraz wybór najlepszego wariantu inwestycyjnego. W ramach zakresu prac objętych koncepcją przewiduje się analizą i weryfikację dokumentacji wykonanej w latach poprzednich oraz opracowanie wariantowych rozwiązań technicznych ze szczególnym uwzględnieniem aspektu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Wypracowane warianty inwestycyjne zostaną zaprezentowane i omówione podczas planowanego w ramach realizacji przedsięwzięcia cyklu spotkań konsultacyjnych. Tym samym, społeczność lokalna będzie mogła w szczegółach zapoznać się z funkcjami i oddziaływaniem obiektów planowanego stopnia wodnego oraz zgłosić wszelkie swoje uwagi i sugestie.

***

Podstawowe korzyści z budowy stopnia wodnego Niepołomice na rzece Wiśle:

stabilizacja dna rzeki Wisły ( na odcinku od stopnia wodnego Przewóz);
poprawa warunków gruntowo-wodnych w terenach sąsiadujących z rzeką Wisłą poprzez podniesienie stanu wód gruntowych (stale postępująca erozja dna rzeki powoduje obniżenie się poziomu zwierciadła wód gruntowych na terenach sąsiadujących, w wyniku którego dochodzi do zanikania wody w studniach gospodarczych, przesuszania okolicznych terenów, w tym m.in. również Puszczy Niepołomickiej);
wydłużenie Drogi Wodnej Górnej Wisły w kierunku wschodnim (odtworzenie ciągłości żeglugowej rzeki w km 92+600, obecnie przerwanej poprzez erozję i obniżenie koryta dna rzeki Wisły poniżej stopnia i śluzy w Przewozie);
możliwość produkcji energii elektrycznej (elektrownia o mocy ok. 3MW);
możliwość wykorzystania nowopowstałego obiektu jako dodatkowe połączenie komunikacyjne np. drogowe, pieszo-rowerowe.

powiatwielicki.pl
#1 | marek56 dnia 23.01.2020 20:10
Światełko w tunelu jeszcze się tli ? Koniecznie trzeba je podtrzymać. Może coś z tego będzie.
#2 | darpo23 dnia 24.01.2020 18:17
pierwsza łopata zostanie wbita w ziemię najwcześniej w 2030. Tyle opracowań koncepcji , że wcześniej się nie uda.
#3 | baca_young dnia 30.01.2020 18:53
Koncepcje programowo-przestrzenne dziś powinny już być wykonane i to nie tylko dla Niepołomic ale dla zespołu stopni wodnych przynajmniej do ujścia Dunajca.Jeśli dopiero teraz mają być toczone spory koncepcyjne to chyba rzeczywiście 'łopaty" pójdą w ruch w 2030.
#4 | marek56 dnia 30.01.2020 20:47
Koncepcji było kilka, niektóre całkiem jeszcze świeże. Dokumentacje były już w latach 70-tych. Na pewno Niepołomice i Podwale. W 2011 został nawet podpisany list intencyjny ws budowy tych stopni. Wiem, bo byłem przy tym Smile
#5 | marek56 dnia 18.02.2020 11:17
Dotyczy budowy stopnia wodnego Niepołomice. Stopnia niezwykle istotnego nie tylko dla Niepołomic ale też dla otwarcia żeglugi w górę i w dół Wisły oraz zabezpieczenia zasobów wodnych dla doliny Wisły poniżej stopnia Przewóz, w tym Puszczy Niepołomickiej. Temat stopnia poruszony jest w pierwszych 2 minutach relacji. Padają tam słowa Pana Starosty o połączeniu Niepołomic z Odrą. Oczywiście chodzi o planowany Kanał Śląski, który miałby to umoźliwić. Mamy nadzieję, że i do tej inwestycji dojdzie.
https://www.youtube.com/watch?v=mawMI...nI6pPCs4Os
#6 | mkrakowiak74 dnia 18.02.2020 15:37
... nic ino to nowa wersja wyborczej kiełbasy... Wink

pozdrowienia od Smoka Wawelskiego też ... Wink
#7 | darpo23 dnia 18.02.2020 16:29
NIE
dla kiełbasy dla Smoka... Smile
#8 | marek56 dnia 18.02.2020 17:09
Od razu kiełbasa wyborcza Sad Panowie ! Trochę więcej pozytywnego myślenia !!! Wink

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?

  PRchecker.info Free counters!
Apis | Alhenag | Absolwenci TZS | Wierzbnik | Rada Kapitanów | PHP-Fusion PL