Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

tiktak
14.09.2020

tiktak
21.08.2020
[https://www.wody.
gov.pl/aktualnosci
/1274-wody-polskie
-uzyskaly-dofinans
owanie-na-rozwoj-o
drzanskiej-drogi-w
odnej-2][/url]

tiktak
10.08.2020

tiktak
04.08.2020
[url][/https://www
.portalmorski.pl/z
egluga/45901-jest-
projekt-uchwaly-ws
-rozbudowy-odrzans
kiej-drogi-wodnej-
na-odcinku-od-malc
zyc-do-lubiaza]

tiktak
04.08.2020
[https://www.porta
lmorski.pl/zegluga
/45876-ruszaja-rem
onty-kanalow-na-sz
laku-wielkich-jezi
or-mazurskich][/ur
l]

Bieruń bezpieczniejszy na wypadek wielkiej wodyDrukuj

  • mkrakowiak74
  • 21.12.2019 10:39:51
  • 317 czytań
  •  0 komentarzy
Bieruń bezpieczniejszy na wypadek wielkiej wodyGliwickie Wody Polskie zakończyły właśnie realizację długo wyczekiwanej przez mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego inwestycji pn. „Modernizacja i nadbudowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisły w Bieruniu-Czarnuchowicach od ujścia rzeki Przemszy (przejazd wałowy na wysokości posesji przy ul. Mielęckiego 82) do mostu w ulicy Warszawskiej (droga nr 44) wraz z odwodnieniem terenów zawala wałów rzeki Przemszy - ETAP II w zakresie odcinka: km 1+780 – 2+450 i 2+579 – 3+031”.

Modernizacja wiślanego obwałowania, jego podniesienie i uszczelnienie poprawi bezpieczeństwo terenów chronionych przez lewy wał rzeki Wisły w Bieruniu–Czarnuchowicach, szczególnie zagrożonych powodzią, w rejonie ulic: Przyjaźni, Tatarkowej, dr A. Mielęckiego, Promiennej, J. Tyrny, Piekło, Jedwabnej, Równoległej, Przecznica, M. Karłowicza. To właśnie mieszkańcy tego terenu mają w pamięci wydarzenia z 1997r. oraz 2010r., kiedy wody powodziowe spowodowały dotkliwe szkody dla infrastruktury i dobytku bierunian. Pod wodą znalazło się wówczas kilkaset budynków, doszło także do zagrożenia epidemiologicznego ze względu na zalaną oczyszczalnię ścieków.

Zmodernizowane i nadbudowane lewostronne obwałowanie rzeki Wisły zabezpiecza bezpośrednio i pośrednio przed skutkami oraz ryzykiem powodzi obszar ponad 40 km2, zapewniając bezpieczeństwo przeciwpowodziowe 20 tys. mieszkańców gminy Bieruń.

- Wody Polskie prowadzą sukcesywne działania inwestycyjne na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego, mające na celu poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, które stanowi dla nas priorytet. Wagę przedmiotowej inwestycji dostrzegło również Starostwo Powiatowe w Bieruniu. Zaangażowanie na rzecz przedsięwzięcia wykazali w szczególności Wicestarosta Bieruńsko-Lędziński, Pani Agnieszka Wyderka-Dyjecińska i Członek Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego VI kadencji - Pan Kazimierz Chajdas. Podniesiony i zmodernizowany wał wiślany, choć nie zamyka katalogu potrzeb przeciwpowodziowych gminy, zapewnia bezpieczeństwo dla obszaru oddziaływania inwestycji – przyznał Łukasz Lange, Dyrektor Wód Polskich w Gliwicach.

Zrealizowane zadanie zostało ujęte w Programie Planowanych Inwestycji w Gospodarce Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i zostało podzielone na etapy. W roku 2018r. dokonano przebudowy jednego z przepustów wałowych. Zakończony właśnie II etap przedsięwzięcia, kluczowy na tym odcinku rzeki (w km 1+780÷2+450 i 2+579÷3+031) obejmował m.in. zdjęcie korpusu wału do rzędnej wody miarodajnej, zagęszczenie wierzchniej warstwy istniejącego korpusu, wyniesienie korony wału z gruntu dowiezionego (skały płonnej) do poziomu wody kontrolnej, uszczelnienie korpusu wału bentomatą do poziomu wody kontrolnej, przebudowę przepustów wałowych, wykonanie drogi technologicznej w koronie wału, wyniesienie korony wału do rzędnych projektowanych. Parametry korony wału zostały dostosowane do ustalonej szerokości dróg rowerowych na terenie aglomeracji górnośląskiej. Szerokość korony wynosi 4,0 m, w tym ciąg pieszo-jezdny uzyskał szerokość 3,0 m co w przyszłości pozwoli na wykorzystanie korony wału jako ścieżki rowerowej. Koszt inwestycji brutto to kwota 4 633 943,94 zł. Wiosną zmodernizowane obwałowanie porośnie trawą i będzie stanowić estetyczny element krajobrazu. Prowadzone prace nie ingerowały w koryto cieku, nie zakłócały jego morfologii, a co za tym idzie również życia biologicznego w rzece.

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?

  PRchecker.info Free counters!
Apis | Alhenag | Absolwenci TZS | Wierzbnik | Rada Kapitanów | PHP-Fusion PL