Żegluga śródlądowa alarmuje! Nasz głos to sygnał statkowej syreny.Drukuj

Żegluga śródlądowa alarmuje! Nasz głos to sygnał statkowej syreny.Żegluga śródlądowa alarmuje! Nasz głos to sygnał statkowej syreny. 13.11.2019 o godzinie 11:00 jej dźwiękiem przemówią statki. Mówimy jednym głosem! 13.11.2019 Odbędzie się rejs, w którym branża żeglugowa upominać się będzie o poprawę infrastruktury dróg wodnych w północnych i wschodnich Niemczech. Konwój statków przemieści się ze śluzy Mühlendamm w kierunku dzielnicy rządowej do Humboldthafen i z powrotem. W konwoju udział biorą statki białej floty oraz inne, mniejsze jednostki żeglugi towarowej. Na chwilę obecną przejazd przez centrum Berlina dla większych statków żeglugi towarowej jest zamknięty.

Przedstawiciele żeglugi śródlądowej swoją akcją pragną zwrócić uwagę na fakt, że transport wodny śródlądowy, jako ekologiczny środek transportu, w regionie północno-wschodnim jest konfrontowany z powtarzającymi i nasilającymi się problemami infrastrukturalnymi, zarówno na drogach wodnych jak i śluzach czy podnośniach.

30 lat po upadku muru berlińskiego „Projekt Transportowy nr 17 – Rozbudowa dróg wodnych do i z Berlina“, w dalszym ciągu nie został w pełni zrealizowany.

Z biegiem czasu znaczna cześć projektu została całkowicie odrzucona. Żegluga śródlądowa, porty, firmy załadunkowe i odbiorcy z regionu słusznie obawiają się, że będą skazane na nieustanne zmagania sie z problemytką wąskich gardeł północno-wschodniej niemieckiej sieci dróg wodnych.

Zwłaszcza w kontekście bieżącej dyskusji odnośnie klimatu i potrzeby zmian w transporcie, żegluga śródlądowa może stanowić nieocenioną alternatywę dla rosnącego transportu kołowego. W tym celu wymagana jest jednak stabilna i możliwa do zaplanowania dostępność systemu szlaków komunikacyjnych. Długotrwałe zamknięcia dróg wodnych, również w wyniku nieskoordynowanych zamknięć stopni wodnych, uniemożliwiają długofalowe i racjonalne włączenie żeglugi śródlądowej w łańcuch transportu towarowego, szczególnie na północnym wschodzie.

Federalne Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Cyfrowej dzięki „Masterplanowi Żeglugi Śródlądowej” oraz podmioty gospodarcze dały znaczące impulsy dla funkcjonowania i dalszego rozwoju żeglugi śródlądowej. Coraz trudniej oprzeć się jednak wrażeniu, że region północno-wschodni jest w tym zakresie pomijany..

Domagamy się spełnienia wymagań materiałowo-technicznych i personalnych w celu zapewnienia ciągłego użytkowania federalnych dróg wodnych w regionie..

Domagamy się nowoczesnych miejsc postojowych dla żeglugi towarowej z możliwością podłączenia statku do sieci energetycznej na ladzie.

Domagamy się dokończenia Projektu Transportowego nr 17 w jego pierwotnym zakresie.

Wzywamy do otwartej i ukierunkowanej na sprawy żeglugi śródlądowej komunikacji z Federalną Administracją Dróg Wodnych,

Domagamy się od krajów związkowych Berlina, Brandenburgii, Saksonii, Saksonii-Anhalt i Meklemburgii-Pomorza Zachodniego wyraźnego poparcia dla żeglugi śródlądowej

Wiemy, że wszyscy niemieccy przedstawiciele branży żeglugi śródlądowej popierają nasze postulaty.

Apelujemy do Federalnego Ministerstwa Transportu i Infrastruktury Cyfrowej, Komisji Transportu Niemieckiego Bundestagu, Członków Grupy Parlamentarnej „Żeglugi Śródlądowej”, Ministra Transportu i Komisji Transportowych wymienionych krajów związkowych o poświecenie należytej uwagi sprawom żeglugi śródlądowej w regionie.

13.11.2019 w pobliżu berlińskiego Humboldthafen statki konwoju sygnałem syreny zwrócą uwagę publiczną na siebie i na nasze sprawy.

Mamy nadzieję, że syreny wielu statków w całym kraju o godzinie 11:00 przemówią jednym głosem! Zakładamy, że sygnał ten zostanie usłyszany i nasze żądania nie pozostaną bez odpowiedzi.


Inicjatywę wspierają:

Berliner Hafen- und Lagerhausgesellschaft
Deutsche Binnenreederei AG
Deutsche Transportgenossenschaft-Genossenschaft Binnenschifffahrt e.G
Reederei ED Line GmbH
Europäische Vereinigung der Binnenschiffer e.V.
Havelbeton GmbH & Co. KG
Häfen und Transport AG
LUTRA GmbH
Märkische Transportgesellschaft mbH
Märkische Bunker und Service GmbH & Co. KG
NAVIGAR TRANS Sp. z o.o. sp.k.
RhenusPartnerShip GmbH & Co.KG
Reederverband der Berliner Personenschiffahrt e.V.
Schiffsservice Berlin Ingo Gersbeck
Schub- und Schleppreederei U. Golka GmbH & Co. KG
Smart Logistik GmbH
WIKTORIA PORT sp. z o.o.

Żegluga śródlądowa – teraz....! Bardziej niż kiedykolwiek!
Signalfahrt des Binnenschifffahrtsgewerbes für bessere Wasserstraßeninfrastruktur im Norden und Osten Deutschlands

Am 13.11.2019 wird sich ein Schiffskonvoi von der Mühlendammschleuse kommend in Richtung Regierungsviertel bis zum Humboldthafen und zurück bewegen. An dem Konvoi werden Schiffe der Weißen Flotte und verschiedene kleinere Arbeits- und Frachtschiffe teilnehmen. Für große Frachtschiffe ist die Fahrt durch die Berliner Innenstadt aktuell gesperrt.

Die Binnenschiffer möchten mit dieser Aktion darauf aufmerksam machen, dass die Binnenschifffahrt als ökologischer Verkehrsträger wiederkehrend und zunehmend mit infrastrukturellen Problemen an Wasserstraßen und Schleusenbauwerken in der Region Nordost konfrontiert ist.

30 Jahre nach dem Fall der Mauer ist das Verkehrsprojekt 17 – Ausbau der Wasserstraßen von und nach Berlin noch immer nicht vollständig realisiert.

Ganze Teile des Projektes sind im Laufe der Zeit verworfen worden. Die Binnenschifffahrt, die Häfen und die verladende und empfangende Wirtschaft der Region befürchten zu Recht, dauerhaft mit den Schwachstellen im nordöstlichen Bundeswasserstraßennetz leben zu müssen.

Gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Klimadiskussion und den zunehmenden Forderungen nach einer Verkehrswende kann die Binnenschifffahrt eine nicht zu unterschätzende Alternative zum wachsenden LKW-Verkehr sein. Dafür allerdings ist ein stabil und planbar verfügbares Verkehrswegesystemerforderlich. Lang andauernde Wasserstraßensperrungen, auch infolge scheinbar nicht koordinierter Schleusensperrungen, verhindern die sinnvolle und nachhaltige Einbindung der Binnenschifffahrt in Gütertransportketten, insbesondere im Nordosten.

Mit dem Masterplan Binnenschifffahrt setzen das Bundeministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur und das Gewerbe beachtliche Impulse für den Bestand und die Fortentwicklung des Verkehrsträgers Binnenschifffahrt. Allerdings drängt sich auch hier der Eindruck auf, dass die nordöstliche Region hier den Anschluss verliert.

Wir fordern die materiell-technischen und personellen Voraussetzungen für die kontinuierliche Nutzbarkeit der Bundeswasserstraßen in der Region und darüber hinaus sicher zu stellen.

Wir fordern modern ausgestattete Liegeplätze mit Landstromanschluss für die Frachtschifffahrt.
Wir fordern die Vollendung des Verkehrsprojektes 17 im ursprünglichen Umfang.

Wir fordern eine offene und auf die Belange der Schifffahrt ausgerichtete Kommunikation mit der Bundeswasserstraßenverwaltung.

Wir fordern von den Ländern Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern ein klares Bekenntnis zur Binnenschifffahrt.

Wir wissen das gesamte deutsche Binnenschifffahrtsgewerbe steht hinter unseren Forderungen.

Wir appellieren an das Bundeministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, den Verkehrsausschuss des Deutschen Bundestages, an die Mitglieder der parlamentarischen Gruppe „Binnenschifffahrt“ die Verkehrsminister und Verkehrsausschüsse der genannten Länder den Belangen der Binnenschifffahrt in der Region angemessene Aufmerksamkeit zu widmen.

Die Schiffe des Konvois werden am 13.11.2019 durch ein Sirenensignal in der Nähe des Berliner Humboldthafen auf sich aufmerksam machen.

Wir hoffen, dass viele Schiffe im gesamten Bundesgebiet am 13.11.2019 um 11.00 Uhr ihre Sirenen sprechen lassen.

Wir gehen davon aus, dass dieses Signal gehört wird und dazu führt, dass unsere Forderungen nicht unbeantwortet bleiben.

Binnenschifffahrt – jetzt erst recht!

Über die Interessengemeinschaft Binnenschifffahrt in der Region Nordost
Die Interessengemeinschaft Binnenschifffahrt in der Region Nordost ist eine Initative um die Interessen des Binnenschifffahrtsgewerbes in der Region Nordost stärker zu vertreten. Die Initiative wird von nachstehend genannten Unternehmen unterstützt:
Berliner Hafen- und Lagerhausgesellschaft
Deutsche Binnenreederei AG
Deutsche Transportgenossenschaft-Genossenschaft Binnenschifffahrt e.G
Reederei ED Line GmbH
Europäische Vereinigung der Binnenschiffer e.V.
Havelbeton GmbH & Co. KG
Häfen und Transport AG
LUTRA GmbH
Märkische Transportgesellschaft mbH
Märkische Bunker und Service GmbH & Co. KG
NAVIGAR TRANS Sp. z o.o. sp.k.
RhenusPartnerShip GmbH & Co.KG
Reederverband der Berliner Personenschiffahrt e.V.
Schiffsservice Berlin Ingo Gersbeck
Schub- und Schleppreederei U. Golka GmbH & Co. KG
Smart Logistik GmbH
WIKTORIA PORT sp. z o.o.

Pressekontakt
In Vertretung
David Schütz
Senior Manager
Schwergut- /Sondertransporte

Deutsche Binnenreederei AG
Revaler Str. 100
10245 Berlin

Tel.: +49 30 29 376321
Fax: +49 30 29 376529
Mobil: +49 171 5506096
e-mail: david.schuetz@binnenreederei.de


foto: Janusz Fąfara
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?

  PRchecker.info Free counters!
Apis | Alhenag | Absolwenci TZS | Wierzbnik | Rada Kapitanów | PHP-Fusion PL