Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

tiktak
14.09.2020

tiktak
21.08.2020
[https://www.wody.
gov.pl/aktualnosci
/1274-wody-polskie
-uzyskaly-dofinans
owanie-na-rozwoj-o
drzanskiej-drogi-w
odnej-2][/url]

tiktak
10.08.2020

tiktak
04.08.2020
[url][/https://www
.portalmorski.pl/z
egluga/45901-jest-
projekt-uchwaly-ws
-rozbudowy-odrzans
kiej-drogi-wodnej-
na-odcinku-od-malc
zyc-do-lubiaza]

tiktak
04.08.2020
[https://www.porta
lmorski.pl/zegluga
/45876-ruszaja-rem
onty-kanalow-na-sz
laku-wielkich-jezi
or-mazurskich][/ur
l]

Lubuskie: nowe wały przeciwpowodziowe w Nowej Soli i Krośnie OdrzańskimDrukuj

Lubuskie: nowe wały przeciwpowodziowe w Nowej Soli i Krośnie OdrzańskimUmowa została podpisana przez dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Mariusza Przybylskiego w imieniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Natomiast podpis pod dokumentami ze strony wykonawcy złożył − Sinohydro Corporation Limited z siedzibą w Pekinie − złożył Yang Fan, dyrektor generalny na rynki europejski. Spotkanie miało miejsce w siedzibie RZGW we Wrocławiu.

− Bardzo cenimy sobie możliwość współpracy ze spółką, która ma tak olbrzymie doświadczenie w wykonywaniu inwestycji na wielką skalę nie tylko w Chinach, ale i na całym świecie. Cieszę się, że firma, która miała okazję brać także kilka lat temu udział w modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego znów będzie miała okazję prowadzić prace budowlane na naszym terenie − podkreślał Mariusz Przybylski, dyrektor Wód Polskich RZGW we Wrocławiu.

Na realizację obu przedsięwzięć wykonawca ma 1290 dni, co oznacza, że prace budowlane powinny się zakończyć w I kwartale 2023 roku. Projekty będą współfinansowane z kredytu Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) oraz budżetu państwa, a nadzorowane przez Jednostkę Realizującą Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły.

Kontrakt pod nazwą „Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sól i obszarów poniżej miasta Krosno Odrzańskie Kontrakt nr 1B.6/1 Nowa Sól etap I i II” opiewa na kwotę 144 mln złotych. Roboty będą prowadzone na terenie województwa lubuskiego, w powiecie nowosolskim, na terenie gmin Nowa Sól i Otyń.

Zaś kontrakt pod nazwą „Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sól i obszarów poniżej miasta Krosno Odrzańskie Kontrakt nr 1B.6/2 Wężyska-Chlebowo” oszacowano na niespełna 100 mln złotych. Teren inwestycji znajduje się w środkowo-zachodniej części powiatu krośnieńskiego, w obrębie lewobrzeżnej doliny rzeki Odry, na wysokości miejscowości Chlebowo i Chojna, leżących na lewym brzegu i miejscowości Połęcko − położnej na brzegu prawym. Jego zasadnicza część leży w południowym sektorze gminy Maszewo, kraniec wschodni w peryferyjnej środkowo-zachodniej części gminy Krosno Odrzańskie, a część zachodnia terenu znajduje się w peryferyjnej północnej części gminy Gubin.

Pierwsze z zadań zostało podzielone na dwa etapy, z których pierwszy obejmuje rozbudowę lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry na długości prawie 3 km, na odcinku rzeki wraz z budowlami z nim związanymi, budowę obiektów związanych funkcjonalnie z lewobrzeżnym wałem przeciwpowodziowym rzeki Odry; rozbudowę lewobrzeżnego oraz prawobrzeżnego wału cofkowego rzeki Czarnej Strugi wraz z budowlami z nim związanymi; regulację koryta rzeki Czarnej Strugi na odcinku km 0,000 – 3,330 rzeki.

Etap drugi obejmuje budowę wału rzeki Odry w km rzeki 432,5 – 432,7 przegradzającego dolinę Czarnej Strugi o długości 0,30 km wraz z budową zjazdów i przejazdów przez wał oraz przepompowni przeciwpowodziowej, regulację ujściowego odcinka Czarnej Strugi oraz na odcinku 3+330 – 7+618. Rozbudowę obustronnych obwałowań rzeki Czarnej Strugi na odcinku 3+705 – 7+618 o łącznej długości 7,05 km wraz z budowlami z nimi związanymi, rozbudowę obwałowania, Kanału Energetycznego na długości ok. 75 metrów, przebudowę istniejącego uzbrojenia terenu kolidującego z projektowanymi obiektami i roboty rozbiórkowe.

W ramach drugiego z przedsięwzięć wykonane zostaną: budowa nowego wału klasy II o długości 5,513 km wraz z urządzeniami towarzyszącymi i przebudową obiektów melioracyjnych, częściowa rozbiórka istniejącego wału na odcinkach o długości 1,76 km i 1,88 km, rozbudowa istniejącej drogi gminnej, budowa rowów przywałowych i drogowych wraz przepustami, rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 138 relacji Gubin – Połęcko, przebudowa napowietrznej linii energetycznej WN-110 kV relacji GPZ Dychów – GPZ Cybinka.

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?

  PRchecker.info Free counters!
Apis | Alhenag | Absolwenci TZS | Wierzbnik | Rada Kapitanów | PHP-Fusion PL