Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

tiktak
14.09.2020

tiktak
21.08.2020
[https://www.wody.
gov.pl/aktualnosci
/1274-wody-polskie
-uzyskaly-dofinans
owanie-na-rozwoj-o
drzanskiej-drogi-w
odnej-2][/url]

tiktak
10.08.2020

tiktak
04.08.2020
[url][/https://www
.portalmorski.pl/z
egluga/45901-jest-
projekt-uchwaly-ws
-rozbudowy-odrzans
kiej-drogi-wodnej-
na-odcinku-od-malc
zyc-do-lubiaza]

tiktak
04.08.2020
[https://www.porta
lmorski.pl/zegluga
/45876-ruszaja-rem
onty-kanalow-na-sz
laku-wielkich-jezi
or-mazurskich][/ur
l]

Porozumienie Bezpieczne Rzeki wnosi o reklasyfikację dróg wodnychDrukuj

Porozumienie Bezpieczne Rzeki wnosi o reklasyfikację dróg wodnych
Apel Porozumienia Bezpieczne Rzeki
o nowe podejście do dróg wodnych o znaczeniu turystycznym oraz turystycznych szlaków wodnych niebędących drogami wodnymi

Turystyka wodna (wraz ze sportami wodnymi, rekreacją i wypoczynkiem na wodzie i nad wodą) to aktywny i zdrowy sposób spędzania czasu wolnego. Uczestniczy w niej kilka milionów Polek i Polaków wszystkich pokoleń. Jednak w skali globalnej i krajowej rośnie znaczenie turystyki aktywnej także jako prężnego działu gospodarki, o charakterze pro-ekologicznym, możliwym na obszarach nieuprzemysłowionych i niezurbanizowanych.

Turystyka wodna uprawiana jest w całym kraju, na wszystkich drogach wodnych, a także na rzekach i innych akwenach nie mających statusu drogi wodnej. W związku z tym proponujemy, by w PGW „Wody Polskie” powołać osoby odpowiedzialne za sprawy turystyki wodnej. By bardziej uwzględniać ją w pracach inwestycyjnych i utrzymaniowych oraz przygotowywanych rozwiązaniach prawnych i ekonomicznych. Osoby te mogą pełnić jednocześnie rolę „biura skarg i wniosków”, bo sprawy wodniaków często umykają uwadze koncentrowanej na dużych projektach inwestycyjnych, ochronie przeciwpowodziowej itd. A małym kosztem można uzyskać tu duże korzyści społeczno-ekonomiczne. Oraz życzliwość zainteresowanych – kilku milionów Polaków!

Trwa rozwój turystyki wodnej, czego wyrazem jest rozbudowywana sieć nowoczesnych przystani. Rośnie ilość uczestników, z własnymi łodziami lub wypożyczających je. Najbardziej odczuwanym hamulcem rozwoju jest zły stan dróg wodnych i innych turystycznych szlaków wodnych. Ponieważ żeglowność zależy od „wąskich gardeł”, usuwanie pojedynczych przeszkód radykalnie zmieni dostępność całego szlaku.

W Polsce jest ponad 3,6 tysiąca kilometrów dróg wodnych w klasach I-V, jednak rzadko zapewniają warunki przypisanej im klasy. Niezbędna jest inwentaryzacja i weryfikacja tych dróg, by spełniały warunki dla stosownej klasy, poprzez opracowanie i realizację programów naprawczych – lub obniżenie klasy. Część z nich powinna być wykreślona ze spisu dróg wodnych i przeznaczona do użytkowania jedynie jako turystyczne szlaki wodne.

Widzimy celowość uregulowania statusu prawnego turystycznych szlaków wodnych nie będących drogami wodnymi. Stosowania znaków żeglugowych poza drogami wodnymi, jak i oznaczeń turystycznych na drogach wodnych. Usuwanie przeszkód lub zapewnianie warunków ich bezpiecznego pokonywania. Wytyczania lokalizacji na przystanie, także dla uniknięcia biwakowania na dziko na obszarach szczególnie chronionych. Ułatwień w kwestiach prawno-własnościowych i ekonomicznych dla prywatnych i publicznych inwestorów.

Obok kategorii dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym – powinny być drogi wodne o szczególnym znaczeniu turystycznym, w tym zabytkowe kanały, intensywnie użytkowane fragmenty dróg wodnych w dużych miastach. Istnieją specyficzne potrzeby turystyki na zamkniętych wodach morskich a także wzdłuż polskiego brzegu Bałtyku czy na najbardziej popularnych szlakach kajakowych.

Poza ograniczeniami używania silników (spalinowych) niezbędna jest polityka sprzyjająca wymianie statków i łodzi na bardziej ekonomiczne i ekologiczne, z silnikami hybrydowymi albo elektrycznymi (w tym solary), niskoemisyjnymi w takich parametrach jak spaliny, hałas, zanieczyszczanie wód. Śródlądowa żegluga pasażerska przewozi w Polsce rocznie ponad 1,2 mln pasażerów, głównie na małych odcinkach. Wyniki byłyby lepsze, dzięki poprawie żeglowności, ale i warunków finansowania tej działalności - kupna lub modernizacji statków pasażerskich, tramwajów wodnych czy promów rowerowo-pieszych, zakupu paliwa bez narzutów przeznaczonych wprawdzie na rozwój dróg – lecz lądowych. To także powinno być zadaniem Funduszu Rozwoju Żeglugi Śródlądowej.

PGW Wody Polskie nie są w stanie na bieżąco rejestrować (i usuwać) wszystkich problemów na drogach wodnych. Potrzebne są społeczne wodne patrole, głównie uczestników rejsów i spływów, rejestrujących problemy związane z żeglownością dróg i szlaków wodnych, ale i dotyczące szkód w środowisku naturalnym. Celem patroli nie byłoby blokowanie inwestycji i działalności człowieka na wodzie i nad wodą, lecz usuwanie przeszkód (i szkód) - optymalizacja korzyści, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i respektem dla środowiska naturalnego człowieka. Istnieje także przestrzeń działań, które chcą i mogą wykonywać samorządy terytorialne - przejmując część obowiązków państwa związanych z utrzymaniem turystycznych szlaków wodnych.

Powyższe kwestie widzimy za najważniejsze dla rozwoju turystyki wodnej. I nasz apel adresujemy do wszystkich - zarówno odpowiedzialnych za utrzymanie dróg i szlaków wodnych, jak i będących ich użytkownikami. Liczymy, że administracja wodna będzie bardziej otwarta (z wzajemnością) na partnerskie relacje zarówno z samorządami terytorialnymi – jak i „samorządnymi” wodniakami.

Warszawa, listopad-grudzień 2018
foto ilustracyjne: Janusz Fafara
#1 | marek56 dnia 06.01.2019 20:51
Odnoszę wrażenie, że PGW Wody Polskie chce, za pośrednictwem Porozumienia Bezpieczne Rzeki, pozbyć się problemu utrzymania dróg wodnych. Jestem głęboko zaniepokojony pomysłami obniżenia klas lub nawet całkowitego wykreślenia szeregu szlaków z rejestru dróg wodnych. Przekształcenie ich na turystyczne szlaki wodne ? Obecne drogi wodne klasy I i II jak najbardziej tak. I tak żegluga zawodowa na nich praktycznie nie istnieje. Tylko, że oddanie ich pod jurysdykcję..., no właśnie czyją ? może spowodować ich przechwycenie przez lobby pseudo-ekologów, a co za tym idzie całkowitą ich utratę.

W obecnej sytuacji powinniśmy się raczej skupić nad należytym utrzymaniem istniejących dróg wodnych wspomagając w tym samorządy terytorialne chcące inwestować w rozwój i utrzymanie szlaków wodnych na swoim terenie. Natomiast nie widzę powodu aby wykreślać istniejące drogi wodne niskich klas z rejestru dróg wodnych. W zamian można, a nawet trzeba rozszerzyć ich definicję, że np. głównym przeznaczeniem jest szeroko pojęta (nie tylko kajaki !) turystyka wodna.

Ale pozostaną one w dalszym ciągu drogami wodnymi, a nie tylko jakimiś wyimaginowanymi szlakami turystycznymi, w których każdy będzie mógł „mieszać” wg własnego widzimisię.

I jeszcze jedno, co to znaczy, że

Cytaj

Potrzebne są społeczne wodne patrole, głównie uczestników rejsów i spływów, rejestrujących problemy związane z żeglownością dróg i szlaków wodnych, ale i dotyczące szkód w środowisku naturalnym.

- toż to jest wprost zaproszenie ekoekstremy do blokowania wszelkiej działalności na drogach wodnych. To powinno być zadanie dla administracji dróg wodnych a nie „pospolitego ruszenia”. Przepłynięcie raz lub dwa razy do roku łodzią motorową przedstawiciela administracji wodnej w celu dokonania inspekcji szlaku wykracza poza możliwości tejże instytucji ?
#2 | Apis dnia 07.01.2019 09:59

Cytaj

Obecne drogi wodne klasy I i II jak najbardziej tak. I tak żegluga zawodowa na nich praktycznie nie istnieje.

Rada Kapitanów z wielkim trudem uniemożliwiła wykreślenie odcinka Odry między Koźlem i Raciborzem (klasa I i II) z rejestru dróg wodnych. Uniemożliwiłoby to jakiekolwiek działania w kierunku tworzenia korytarza Odra - Dunaj. Byłbym ostrożny z takim radykalizmem, zdejmującym przede wszystkim obowiązek utrzymania tych szlaków w parametrach odpowiadających klasie.

Co do "patroli" - mam podobne zdanie. Ocena szlaku pod względem jego parametrów żeglowności to nie jest rola dla amatorów.
#3 | marek56 dnia 07.01.2019 12:14
Właśnie o to między innymi mi chodzi. Wykreślenie drogi wodnej nawet I czy II klasy to bezpowrotna jej utrata. Można rozszerzyć definicję, że z racji na takie, a nie inne parametry aktualnie przeznaczone są do uprawiania turystyki wodnej ale w żadnym wypadku nie wolno ich wykreślać. Można dyskutować czy na obecną chwilę jest sens podwyższania klasy ale (powtórzę jeszcze raz) nie wykreślać !

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [1 głos]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]

  PRchecker.info Free counters!
Apis | Alhenag | Absolwenci TZS | Wierzbnik | Rada Kapitanów | PHP-Fusion PL