Powstało "Porozumienie Bezpieczne Rzeki"Drukuj

Powstało "Porozumienie Bezpieczne Rzeki"26 października 2018 w Warszawie zostało powołane do życia Porozumienie Bezpieczne Rzeki. Porozumienie podpisały organizacje społeczne i ludzie, dla których ważny jest zrównoważony rozwój rzek, retencja wody, rozwój dróg wodnych w Polsce, czystość rzek, ich brzegów i wody. Kontakt do nas: porozumieniebrz@gmail.com

A oto Deklaracja Porozumienia Bezpieczne Rzeki:

DEKLARACJA POROZUMIENIA BEZPIECZNE RZEKI

„W przypadku śródlądowych dróg wodnych istnieje niewykorzystany potencjał.
Muszą one odegrać większą rolę, w szczególności poprzez transport towarów
w głąb lądu i stworzenie połączenia z morzami europejskimi."
Str. 8: p.27. Biała Księga Transportu UE

Polskie rzeki, potoki, jeziora, zasoby wodne są naszym dobrem narodowym. W ostatnich dziesięcioleciach przynosiły narodowi głównie korzyści turystyczne, środowiskowe, rekreacyjne, w mniejszym stopniu gospodarcze. Na całym świecie od dawien dawna zasoby wodne są elementem rozwoju gospodarczego krajów. Są komplementarnym elementem zrównoważonego transportu, ale także turystyki i rekreacji. Od zawsze człowiek osiedlał się nad brzegami rzek lub jezior i z nich korzystał. Dzisiaj nie może być inaczej. Pora, by Polska - nowoczesny kraj zaliczany od 2018 roku do gospodarek rozwiniętych w pełni korzystał z zasobów polskich wód do realizacji ważnych celów gospodarczych.

Po wielu latach braku działań związanych z zasobami wodnymi, mamy teraz wielką szansę odpowiedniego zadbania o nie. Mamy jednego zarządzającego wszystkimi wodami w Polsce, który podlega ministerstwu odpowiedzialnemu za całokształt działań i rozwoju gospodarki morskiej i wodnego transportu śródlądowego. Jest jednak wiele głosów przeciwnych tym działaniom, które, naszym zdaniem, wynikają z braku odpowiednich danych, informacji. Trudno oprzeć się wrażeniu, że troska o stan środowiska naturalnego wyrażana przez przeciwników rozwoju np. dróg wodnych może być też elementem międzynarodowej gry gospodarczej.

Pokazuje to, jak ważna jest właściwa edukacja społeczeństwa w zakresie zasobów wodnych, potrzeby działań na nich i zysków dla rozwoju kraju. Uważamy również, że bardzo ważne jest pokazanie wsparcia różnych kręgów społeczeństwa dla działań na polskich wodach.

Dlatego postanowiliśmy powołać Porozumienie „Bezpieczne Rzeki”, które skupia organizacje pozarządowe, naukowców i praktyków, samorządy i instytucje dla których zrównoważony rozwój polskich rzek, jezior, potoków jest istotny i ważny. Porozumienie Bezpieczne Rzeki jest organizacją całkowicie apolityczną, ale pro państwową. Oznacza to, że przyjmujemy w nasze szeregi każdego, kto identyfikuje się z celami działań Porozumienia i dobrem Polski.

Nasza aktywność będzie się koncentrować na konstruktywnym, prorozwojowym działaniu. Będziemy się skupiać na wypracowywaniu opinii, apeli w stosunku do celów działań związanych z zasobami wodnymi, edukacji społeczeństwa w zakresie tych działań, uczestnictwie w postępowaniach administracyjnych, wspierania organizacji i instytucji będących inicjatorami takich działań. Nie chcemy, by zaniechania w dolinach rzek, a w efekcie paraliż ekologicznej żeglugi śródlądowej tłumaczyć troską o środowisko, bo to fałszywy obraz. Nie chcemy, aby wieloletnie zaniedbania były usprawiedliwiane rzekomą troskę o środowisko. Chcemy, by ochrona środowiska w dorzeczach rzek faktycznie była realizowana. Chcemy, by polskie rzeki były bezpieczne i mądrze wykorzystywane gospodarczo.

W szczególności będziemy działać na rzecz:
1. Poprawy retencji wody w Polsce.
2. Zwiększenia bezpieczeństwa powodziowego.
3. Poprawy czystości polskich wód i jakości środowiska.
4. Wsparcia dla projektów odbudowy dróg wodnych i transportu wodnego.
5. Wsparcia dla projektów budowy urządzeń wodnych.
6. Wsparcia turystyki i rekreacji wodnej.
7. Stosowania innowacyjnych technologii i metod waloryzacji zasobów środowiska oraz ograniczania potencjalnie negatywnego oddziaływania przedsięwzięć na środowisko wodne i od tych wód zależnego.
8. Czynnego uczestnictwa w konferencjach, w procesie stanowienia prawa oraz opracowywaniu dokumentów strategicznych.

RZEKI MAJĄ ŁĄCZYĆ, A NIE DZIELIĆ!
MAJĄ POMAGAĆ W ROZWOJU GOSPODARCZYM
PRZYWRÓĆMY POLSCE BEZPIECZNE RZEKI

Apel wystosowany do wielu osób, środowisk, instytucji:

Kierujemy te słowa do wszystkich dla których ważne są:
- rewitalizacja polskich rzek,
- zwiększenie retencji wody w Polsce,
- odbudowa śródlądowego transportu wodnego na wybranych rzekach, jako części transportu zrównoważonego, obok kolejowego i drogowego,
- rozbudowa turystycznych szlaków wodnych,
- rozwijanie energetyki wodnej, jako uzupełnienia dla energetyki węglowej,
- podejmowanie innowacyjnych działań chroniących środowisko przyrodnicze przed szkodami i zagrożeniami.

Kierujemy te słowa do hydrotechników, ludzi profesjonalnej żeglugi towarowej i pasażerskiej, osób z branży turystycznej i z energetyki wodnej, meliorantów, ludzi faktycznie zajmujących się ochroną rzek, innych osób i organizacji związanych z rzekami i ich racjonalnym, zrównoważonym użytkowaniem.

Apelujemy do Was, drodzy przyjaciele, o integrację naszych działań. Są środowiska które od dłuższego czasu bezustannie atakują wszelkie działania związane z drogami wodnymi. Przedstawiają je jednostronnie a nawet niezgodnie ze stanem faktycznym i wiedzą naukową. Potrzebna jest współpraca ludzi, którzy przeciwstawią się tym atakom, by przekazać społeczeństwu prawdziwe informacje na temat działań związanych z rzekami i wesprzeć prace na ich rzecz; ich bezpieczeństwem i dobrostanem, w zrównoważonym interesie i ludzi, i przyrody. Chcemy jednak, by nasze poczynania nie były skierowane na bezpośrednie wojny z przeciwnikami tej odbudowy, lecz na uświadamianie szerokim kręgom społecznym potrzeby i ważności dróg wodnych i retencji wody.

Podstawowym naszym działaniem powinna być edukacja Polaków oraz prace badawcze i studyjne, które pokażą wszystkim korzyści z odbudowy śródlądowego transportu wodnego oraz wszelkich niezbędnych działań z tym związanych.

Dlatego apelujemy do osób i organizacji, dla których przedstawione tu problemy są ważne – przyłączcie się do Porozumienia „Bezpieczne Rzeki”. Zdobywajmy szersze poparcie pracowników wyższych uczelni, profesorów – którzy swym autorytetem zgodzą się poprzeć tą inicjatywę a swą wiedzą zagwarantować wiarygodność przedstawianych opinii. Także poparcie ludzi mediów i kultury, wśród których mamy już sojuszników.

Pierwszą i najważniejszą sprawą, którą chcemy wesprzeć, jest budowa stopnia wodnego Siarzewo. Ta budowa jest niezbędna do prawidłowego działania zapory we Włocławku oraz żeglugi na Dolnej Wiśle, poprawy retencji na Wiśle oraz ochrony przed suszami i powodziami. A już wokół tego tematu narosło wiele nieporozumień i konfliktów, utrudniających realizację projektu.

Jakub Stonawski - członek-założyciel Porozumienia
#1 | budro2 dnia 15.11.2018 13:48
Czy jest już strona internetowa "Porozumienie Bezpieczne Rzeki"?? Bo wyszukiwarka Google znajduje tylko dywersantów i szkodników czyli KRR. Chcę wstąpić do PBR.
budro2-hydrotechnik od 30stu lat-Wrocław
#2 | Szafranek dnia 15.11.2018 20:32
Gieniu mam propozycję załóż stowarzyszenie pod tytułem Porozumienie Bezpieczne Wody Polskie l w ten sposób będzie można tępić wszystkich przeciwników.Pozdrawiam serdecznie Szafranek.

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?

  PRchecker.info Free counters!
Apis | Alhenag | Absolwenci TZS | Wierzbnik | Rada Kapitanów | PHP-Fusion PL