Fundusz rozwoju śródlądowych dróg wodnych będzie emitował obligacjeDrukuj

Fundusz rozwoju śródlądowych dróg wodnych będzie emitował obligacjeMający powstać specjalny fundusz rozwoju śródlądowych dróg wodnych będzie mógł pozyskiwać środki na inwestycje poprzez emisje obligacji zabezpieczonych przez państwo - poinformował w wywiadzie dla PAP minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk.

Fundusz rozwoju śródlądowych dróg wodnych będzie finansował inwestycje związane z przywracaniem żeglowności rzekom. "Tam chcemy wprowadzić obligacje długoterminowe, czyli obligacje inwestycyjne, które wygenerują pieniądz pod konkretną inwestycje. Obligacje będą zabezpieczone przez państwo" - powiedział Gróbarczyk.

Minister wyjaśnił, że na razie nie przesądzono, do kogo obligacje byłyby kierowane. "Ten temat jest obecnie omawiany i z Komisją Nadzoru Finansowego, z Narodowym Bankiem Polskim, z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju oraz z Giełdą Papierów Wartościowych" - dodał.

Gróbarczyk powiedział, że fundusz rozwoju śródlądowych dróg wodnych będzie działał w oparciu o ustawę, której założenia zostały przygotowywane w resorcie i rozesłane do konsultacji. "Samą ustawę chcemy przyjąć w pierwszej połowie tego roku, aby stworzyć podstawy prawne do działania funduszu" - stwierdził minister.

"Dla nas najważniejszą rzeczą jest teraz przywrócenie żeglowności na rzekach. W pierwszej kolejności chcemy przygotować Odrę, która wygląda najlepiej, jeśli chodzi o żeglowność" - dodał.

 
4226
<
#1 | budro2 dnia 06.03.2018 08:42
Pieniądze są jak woda w naszych rzekach, musi !!!! płynąć co najmniej przepływ biologiczny bo organizmy wodne zginą.
Nie wolno również nagle wpuścić w istniejące koryto możliwości wykonawczych nadmiernej ilości pieniądza bo robi się powódź, a powódź to zawsze strata.
Powyższe zasady są bardzo proste a nasi Włodarze tego nie rozumieją od zawsze, i albo jest susza albo powódź.
W zeszłej dekadzie była kompletna susza. Na początku tej dekady na ODW zrobiono powódź. A teraz znowu jest susza. Jeżeli będzie kasa i rozwiązane zostaną problemy z Wodami Polskimi to zacznie się w ministerstwie żeglugi tupanie nóżkami no bo ktoś "mądry" wymyślił że ODW ma być kl.IV do 2030r---planowana powódź.
Od tego wieloletniego bujania wszyscy długo związani z żeglugą śródlądową i hydrotechniką mają permanentną chorobę morską.
385
<
#2 | Filozof_3 dnia 06.03.2018 20:57
Panie Ministrze, chciałem Panu wskazać na wyjątkową możliwość uzyskania gigantycznych środków na inwestycje w drogi wodne, wynikającą z Pańskich nowych uprawnień dotyczących zarządu nad mieniem Skarbu Państwa, zawartych w obecnej Ustawie Prawo Wodne.

Otóż nie jest żadną tajemnicą, że grunty położone w pobliżu dróg wodnych o stabilnym poziomie, cieszą się zarówno dużym powodzeniem jak i mają dużą wartość, o ile oczywiście można coś sensownego z nimi robić.

Mechanizm jest dość prosty i na świecie znany oraz stosowany: mianowicie tego rodzaju grunty poddaje się parcelacji od strony prawnej, następnie tworzy infrastrukturę (przy dzisiejszych technologiach jest to już dużo tańsze niż kiedyś, no i trwalsze), po czym szeroko proponuje (w naszych warunkach) wieczystą dzierżawę, biorąc do wyceny wartość rynkową takich gruntów (broń Boże początkową). Standardowo opłata wynosi 3% wartości rocznie, natomiast z racji dzierżawy gruntów o specjalnym charakterze, umowa jest de facto zobowiązaniem dzierżawcy do ponoszenia tych opłat przez okres jej trwania.

Jeżeli zaś mamy zobowiązanie długoterminowe o stałym charakterze, no to oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie aby np. BGK przyjmował pakiety takich zobowiązań jako zabezpieczenie pod akcję kredytową.

W efekcie od strony finansowej jest to dokładnie to samo co sprzedaż obligacji (uzyskuje się środki), natomiast obciążenia związane z finansowaniem przenosi się "na zewnątrz", rozkłada w czasie oraz - co jest chyba najistotniejsze - uzyskuje się trwałe powiązanie rocznych wpływów ze zmianą wartości gruntów wskutek inwestycji w szlaki wodne, co jest dodatkowym impulsem do tego, żeby plany i działania były jak najkorzystniejsze pod tym względem.

Niestety, zgodnie z projektem Ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej oraz ustawy Prawo Wodne, te uprawnienia zostaną ustawowo przeniesione w gestię Dyrektorów nowych terytorialnie Urzędów Żeglugi Śródlądowej, Pan zaś będzie instancją II stopnia w rozumieniu KPA i będzie jedynie sprawował nadzór (o, tu: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2...326689.pdf), co utrudni zintegrowane działanie na tym poziomie o którym wcześniej pisałem.

Tak więc, póki co, ma Pan w rękach świetne narzędzie, a lepsza jest autokreacja na bazie zobowiązań długoterminowych niż ściąganie pieniędzy z rynku poprzez akcję sprzedaży obligacji, szczególnie że wzrost wartości tych nieruchomości może być kompensowany na poziomie relacji BGK - Ministerstwo - NBP - RPP stopami procentowymi i prorozwojowymi metodami wykorzystywania różnicy pomiędzy nakładami a wpływami.

A co do projektu Ustawy o zmianie (itd.), dokładnie propozycja zawarta w projekcie brzmi:

art. 2 ust. 3:
"...w art. 258 dodaje się ust. 15-18 w brzmieniu:
"15. Dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej, w imieniu ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej, gospodaruje mieniem Skarbu Państwa w zakresie, o którym mowa w ust. 2, 4, 6 i 9, w szczególności utrzymuje mienie wchodzące w skład śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym, w tym reprezentuje Skarb Państwa, wykonuje uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa oraz dokonuje czynności prawnych.
16. Reprezentacje Skarbu Państwa oraz wykonywanie praw właścicielskich Skarbu Państwa, o których mowa w ust. 15, stwierdza właściwy wojewoda, w drodze decyzji wydanej na wniosek dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej.
17. Organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego w sprawach decyzji, o których mowa w ust. 16, jest minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej.
18. Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej sprawuje nadzór nad dyrektorami urzędów żeglugi śródlądowej w zakresie gospodarowania mieniem,
o którym mowa w ust. 15."
...".

Oczywiście inaczej by wyglądała sprawa, gdyby Pan w drodze rozporządzenia delegował swoje uprawnienia, no a w takiej sytuacji Dyrektor zyskuje ustawowe umocowanie do wszelkich działań, dość szeroko pojętych, a w takiej sytuacji zintegrowane zarządzanie możliwościami lewarowania znacznie zmaleje.

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?


Free counters!
Apis | Alhenag | Absolwenci TZS | Wierzbnik | Rada Kapitanów | PHP-Fusion PL