Gospodarka wodna w MGMiZSDrukuj

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 10 stycznia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324) w § 1 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej:
1) gospodarka morska;
2) gospodarka wodna;
3) rybołówstwo;
4) żegluga śródlądowa.
3. Minister jest dysponentem części 21, 22, 62 i 69 budżetu państwa.”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 9 stycznia 2018 r.

PREZES RADY MINISTRÓW

MATEUSZ MORAWIECKI
#1 | 38 dnia 13.01.2018 09:20
Warszawa, dnia 12 stycznia 2018 r.
Poz. 105
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 stycznia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2078) w § 1 w ust. 2 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu: "4) Ministerstwa Środowiska obsługujące sprawy działu gospodarka wodna oraz pracownicy obsługujący sprawy tego działu.".
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 9 stycznia 2018 r.
Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki
#2 | kolo dnia 13.01.2018 12:45
Nareszcie. Tyle lat nasze rzeki były pod tyranią administracji ochrony środowiska i bojowo nastawionych stowarzyszeń ekologicznych. Administracja dróg wodnych zapomniała co to znaczy utrzymanie dróg wodnych, a wszystkie inwestycje realizowane były dla potrzeb ochrony środowiska pogarszając warunki dla transportu wodnego.
Przez ostatnie kilkadziesiąt lat rzeki nam zdziczały, upadły zawody związane z wodami. Tak niegdyś prestiżowy zawód, szczególnie w okresie międzywojennym, jak wodziarz porównywalny z zawodem leśnika, kolejarza przestał istnieć. Kiedyś wodziarze dbali o rzeki, potrafili je remontować, kształtować dbali o retencje dla potrzeb wszystkich korzystających z wód. Realizowali zadania w taki sposób aby rzeki były gospodarczo użyteczne, bezpieczne i piękne. Obecnie w Naszym Kraju Wodziarz to ekolog. Najgorsze jest także to że wszelkie branżowe pisma zajmujące się gospodarką wodną to również pisma ekologiczne. Przykładem jest problem z jakim tematy żeglugi śródlądowej przebijały się w tych periodykach. Podobnie jest z nauką i szkolnictwem gdzie kierunki związane z gospodarką wodną to kierunki ekologiczne.
Nareszcie nie trzeba będzie udawać, że gdy chcemy skanalizować rzekę dla potrzeb przeciwpowodziowych, gospodarczych, turystycznych, energetycznych i w końcu ekologicznych nie będziemy używać wariackich zwrotów że będziemy budowali ekologiczne stopnie stabilizujące. Albo gdy chcemy poprawiać rzekę dla celów żeglugowych musimy mówić, że poprawiamy ją dla celów lodołamania.
Gratulacje i podziękowania dla Ministra od żeglugi śródlądowej. Rzeki nie powinny być zdziczałe i podobnie jak innym obszarom naszego państwa też należy im się wzrost cywilizacyjny. Z ministerstwem środowiska było to niemożliwe. Ciekawe, że obecne przepychanki żeglugi śródlądowej z ministerstwem środowiska nie różniły się niczym od przepychanek za wcześniejszych rządów. Obecnie wszystko będzie w jednym ręku. Gospodarka wodna idealnie pasuje do gospodarki morskiej, żeglugi śródlądowej i rybactwa i rybołówstwa. Gratulacje.
#3 | hydrogeo dnia 13.01.2018 17:12
Bardzo dobry komentarz kolegi "kolo" oddaje sedno sprawy - szczególnie z tym "lodołamaniem" - projekt ODWI dla Odry swobodniepłynącej.
#4 | szafir dnia 13.01.2018 18:52
Hydrogeo przecież te Projekty finalnie finansuje/decyduje/ Budżet Państwa ! http://www.mf.gov...Mode=print
Panowie czas skończyć pitolenie. Od 9 stycznia moc jest z nami.
Zweryfikować czym prędzej zakresy projektów i do roboty. Za chwilę kończą się POIIŚ'ie 2014-2020.
ps. szafy są pełne dziwadeł np. cofka Malczyc - https://www.zeglu...dmore=2198
#5 | hydrogeo dnia 13.01.2018 19:37
To fakt, cofka Malczyc jest w zasadzie bez cofki Malczyc - nie ujęto w niej koryta rzeki i korekty łuków do chociażby III klasy nie mówiąc już o IV.
#6 | baca_young dnia 15.01.2018 19:43
Trzeba się spieszyć bo coś mi mówi,że za moment może rozpętać się histeria jak z puszczą białowieską i kornikiem drukarzem.
#7 | budro2 dnia 15.01.2018 20:48
Nareszcie jakieś światełko w kanale. Ale oprócz "zielonych" mamy jeszcze "stalowych" którzy uważają że niszczone są zabytki kultury technicznej a największy problem to ci którzy uważają że "Rzym" (czytaj ODW Va) można wybudować od razu (do 2030r) i że nowe Prawo Wodne można wprowadzić bez wcześniejszego przygotowania podmiotów, na przełomie roku. Należy natychmiast kontynuować wykonawstwo projektów w ramach obecnych możliwości i co roku systematycznie zwiększać nakłady tak aby rozwój wykonawstwa nadążał za finansowaniem. Aby zainteresować podmioty gospodarcze transportem wodnym i budownictwem hydrotechnicznym trzeba im pokazać że plany są realne oraz systematycznie realizowane bez względu na to kto rządzi. Wszelkie sensacje typu Malczyce, Racibórz, wadliwe Prawo Wodne itd. powodują (oprócz strat finansowych) straty wizerunkowe i brak zaufania w kraju i za granicą, co nie służy naszej sprawie.
#8 | Apis dnia 16.01.2018 07:23
A tymczasem Wody Polskie nie śpią... https://portalkom...ut-368363/
#9 | marek56 dnia 16.01.2018 14:02
Czy będzie wojna ? O zakres kompetencji. Bo w niektórych punktach zadania obu jednostek (MGMiŻŚ oraz MŚ) pokrywają się, żeby nie powiedzieć, kolidują ze sobą.
#10 | margo144 dnia 17.01.2018 19:11
Kłaniam się z Opola i informuję społeczeństwo, że my tu na końcu świata kilka wąskich gardeł na drodze Odrzańskiej chcemy poszerzyć za unijne pieniądze, a tu derektorzy, kerownicy starzy i nowi pełno ich z Gliwic z Wrocławia i Nysy, jak ferajna, krzesła nam wyrywają, komputery, telefony (ich nr mamy oddać szanownym Kolegom z Wrocławia). O samochody, biurka trzeba się spierać i tworzyć papiery pisma i korespondencję z prośbą o wypożyczenie niezbędnych nam do jeżdżenia na budowy aut zamiast ratować projekty, które cierpią z powodu nieogłoszonych w grudniu roku 2017 przez Dział Zamówień Publicznych we Wrocławskim RZGW przetargów na Studia Wykonalności. Termin na złożenie dokumentacji aplikacyjnej jest bardzo krótki, a procedurami przetargowymi miałoby się teraz zajmować RZGW Gliwice, ale ważniejsze jest żeby nas wywalić do budynku w środku miasta na wynajem. Teraz organizować będziemy przeprowadzki, a faktury za prace projektowe mamy wysyłać do Ministerstwa.
Masakra nikogo nie interesuje sukces zamierzeń inwestycyjnych finansowanych przez społeczeństwo polskie oraz unii europejskiej. W administracji rządowej rządzą dzieciaki od wielu lat, a my starzy pracownicy administracji rządowej dziergamy te inwestycje pokornie, ale chyba koniec kłębka.
#11 | szafir dnia 17.01.2018 20:31
Oj widać że brakuje Wam w Opolu twardej ręki p. J. Kałuży.
#12 | 38 dnia 17.01.2018 22:48
17 stycznia 2018 roku Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk powołał Przemysława Dacę na stanowisko Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
#13 | margo144 dnia 18.01.2018 16:41
Człowiek, który był kiedyś Kierownikiem Inspektoratu Inwestycyjnego w Opolu, zrezygnował z pracy na skutek obraźliwych i bezpodstawnych zarzutów ze strony młodej w tamtym okresie osoby na wysokim stanowisku, która obecnie również wypowiada się na stronach tutejszego portalu. Nasz Kierownik wyraził tylko swoje stanowisko w sprawie zbiornika wodnego Turawa ponieważ posiadał stosowne pełnomocnictwa i chęć naprawiania tego problemu. Za to stary mistrz miałby doznać zwolnienia dyscyplinarnego.
I tu pozdrowienia oraz podziękowania dla Pana Józefa, bo wiemy dzięki niemu co jest ważne i jak być skutecznymi w budownictwie.
Od 2009r przeszkadzają nam w pracy kolejni kierownicy wybierani przez Dyrekcję Wrocławską (średnio co 1,5roku kolejny, wszyscy sami rezygnują zdążywszy wcześniej namieszać). Jest to powodem dużych destrukcji w naszym zespole. Dopiero w poprzednim roku na skutek samoistne rezygnacji osoby która pracowała u nas jako "twardo mózgi dręczyciel" aż trzy lata, łaskawie p.o. Kierownikiem naszego działu została Pni która była niegdyś prawą ręką Pna Józefa i zna się na rzeczy. Niańczyła również wszystkich kolejnych kierowników i podpowiadała im co trzeba robić, niestety nie zawsze chcieli korzystać z jej rad. Od roku próbuje to wszystko podnieść z gleby, ale sytuacja jest obecnie dramatyczna bo dostaje polecenia z kilku źródeł i niewiadomo których dyrektorów pierwszych zaspokoić.
Najbardziej przerażające jest świeżutkie polecenie o wstrzymaniu działań na projektach realizowanych przez JRP.
Obecnie projekty polegające na usunięciu wąskich gardeł na odrzańskiej drodze wodnej przechodzą fazę przygotowawczą i jest obecnie prowadzone postępowanie w celu uzyskania decyzji administracyjnej "środowiskowej" dla tych przedsięwzięć. Urzędnicy zgodnie z nowym Prawem Wodnym musieli wysłać zapytanie o opinię w tej sprawie do kolejnej strony czyli Wód Polskich, a konkretnie do RZGW Gliwice. Obawiam się, że polecenie jak wyżej będzie dotyczyło również sprawy wydania opinii dla decyzji środowiskowej i nie mamy szansy na prawidłową postawę oraz niezwłoczne załatwienie sprawy ze strony naszych obecnych Wód Polskich.
Jedyne realne na dzień dzisiejszy działania dążące do usprawnienia w znacznym stopniu drogi wodnej są zagrożone brakiem skuteczności. Moim obywatelskim obowiązkiem jest informowanie społeczeństwa o problemie jaki dotyczy nas wszystkich pana i panią oraz ich wnuki. To ostatnie takie pieniądze z UE. Jakim trzeba być głąbem żeby to zaprzepaścić i organizować nam jakieś chore i nielogiczne przeprowadzki oraz wstrzymywać już zapóźnione prace na kluczowych projektach z dziedziny gospodarki wodnej.
#14 | Kowal dnia 23.01.2018 17:56
Jeśli ktokolwiek przeszkadza Inspektoratowi w Opolu to co takiego stało się podczas przygotowywania dokumentacji na śluzę Chruście dla przypomnienia projekt dla tego obiektu był przygotowywany jeszcze za "starego mistrza" i jako pierwszy wszedł do realizacji z POIiŚ 2007-2013 w 2009 roku.
Czemu modernizowany obiekt (śluza pociągowa Chruścice) został wybudowany niezgodnie z zapisami paragrafu 7 ust. 2 Rozporządzenia rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych ?.
O mały włos, gdyby nie krzyk środowiska żeglugowego, to samo byłoby z czterema kolejnymi śluzami Opole, Januszkowice, Krapkowice i Ujście Nysy - obecnie w fazie projektowej. Czyżby kadra kierownicza nie słuchała waszych rad, że projektowane jest coś niezgodnie z obowiązującym prawem?
Jak to jest z tą dokumentacją na jazy etap I - czemu dwa razy za nią zapłacono ? wcześniej w grudniu 2013 r. odebrano protokołem odbioru jako "do zweryfikowania na etapie realizacji" a następnie w lutym 2014 r. ogłoszono postępowanie na aktualizację tego opracowania ? Czyżby pod batem zmuszano was do podpisywania protokołów?
Dla przypomnienia pierwsza dokumentacja na jazy opolskie zlecana była za czasów "starego mistrza" jeszcze w 2008 roku.
W tym samym czasie Wrocław zlecił dokumentację na jazy dolnośląskie (Opatowice i Janowice), w wyniku której zakończono ich przebudowę w 2014 r.
#15 | szafir dnia 23.01.2018 20:26
Całe szczęście, że owe cztery kolejne śluzy projektuje lub jak to nazwano aktualizuje zgodnie z obowiązującym prawem firma PBW z Wrocławia
,,Opracowanie aktualizacji projektów budowlanych i opracowanie projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych dla Projektu: Modernizacja 3 długich śluz pociągowych z ich awanportami i sterowniami na stopniach wodnych: Januszkowice, Krapkowice i Opole, oraz rewitalizacja śluz krótkich dla ciągłości żeglugi śródlądowej – przystosowanie Odry do III klasy drogi wodnej”

https://wroclaw.r...nia_45.pdf
#16 | Kowal dnia 23.01.2018 23:00
Czy szczęście to nie wiadomo - to się okaże
ale przyznać trzeba, że w Opisie zamówienia jest :
Dokumentacja techniczna powinna obejmować następujący zakres robót:
- remont śluzy krótkiej w Krapkowicach wraz z odmuleniem komory i awanportów dla zapewnienia śluzowań obiektów w okresie przebudowy śluz pociągowych,
- przebudowę śluz krótkich na śluzy o szerokości 12 m i długości 190 m na stopniach wodnych Januszkowice i
Opole dla zapewnienia śluzowań obiektów w okresie przebudowy śluz pociągowych,
- przebudowę modernizacyjną śluz pociągowych (długich) na stopniach wodnych Januszkowice i Opole obejmującą wymianę wrót i ich napędów, wymianę zamknięć i napędów kanałów obiegowych, naprawę
konstrukcji betonów i okładzin komór, peronów i głów,
- przebudowę śluzy pociągowej (długiej) na stopniu wodnym Krapkowice na śluzę o szerokości 12m oraz
wymianę wrót i ich napędów, wymianę zamknięć i napędów kanałów obiegowych,naprawę konstrukcji betonów i okładzin komory, peronów i głów.

Czyli niby w nazwie zadania śluzy są do III klasy a jednak parametry są na IV a może i Va - jak mówi obowiązujące i przytoczone powyżej rozporządzenie.
#17 | budro2 dnia 01.02.2018 11:09
W Krapkowicach ma powstać nowa śluza 12m x 190m obok śluzy pociągowej. Mała śluza jest zabytkiem pod parasolem konserwatora zabytków i trudno z nią zrobić coś sensownego dla żeglugi.
Reasumując na stopniach wodnych Opole, Januszkowice, Krapkowice i Ujście Nysy są projektowane nowoczesne śluzy 12x190m kl. Va obok istniejących śluz pociągowych. Trwają jeszcze analizy czy mają być one połączone kanałami śluzowania oszczędnościowego. Generalnie śluzowanie oszczędnościowe stosowane jest wyłącznie na kanałach żeglownych, jest drogie i przy założeniu że stoi kolejka statków od WD i WG daje to oszczędność wody max 2m3/s. Nowo projektowane śluzy i zmodernizowane, pociągowe powinny się cechować maksymalnym stopniem unifikacji (np. jednakowe napędy hydrauliczne, zgodne systemy AKPiA) oraz być wykonane z dobrych ale niedrogich materiałów (beton i stal). Przy różnicy piętrzenia do 3m NPP stosowanie takich urządzeń jak śluzowanie oszczędnościowe, polery pływające, bariery ruchome ochrony wrót jest nieuzasadnione, lepiej przeznaczyć pieniążki na modernizację następnych stopni.
#18 | Kowal dnia 01.02.2018 18:44
A jednak kuratela Wrocławia spowodowała, że projekty są przygotowywane zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi i mam nadzieję, że tak też zostaną zrealizowane - będziemy się bacznie temu przyglądać.

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?

  PRchecker.info Free counters!
Apis | Alhenag | Absolwenci TZS | Wierzbnik | Rada Kapitanów | PHP-Fusion PL