Nowy rząd ale stary stylDrukuj

Nowy rząd ale stary stylWiceminister Gajda chce w stylu Gawłowskiego hurtem nadrobić pod koniec roku legislacyjne niedociągnięcia i w trybie pilnym przekazał m.in. Radzie Kapitanów do zaopiniowania (i zgłaszania uwag) propozycję "wykazu dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym" - https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//3/12306355/12479053/12479054/dokument322240.pdf . Dał nam na to trzy(!) dni, bo chciałby, aby odnośne rozporządzenie weszło w życie z dniem 1.01.2018. Oto propozycja naszego wspólnego (kilku środowisk) stanowiska w tej sprawie:

Przedstawioną przez Podsekretarza Stanu Mariusza Gajdę propozycję załącznika do Rozporządzenia Rady Ministrów w postaci wykazu dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym należy ocenić negatywnie i odrzucić w całości. Treść projektu jest sprzeczna z treścią Europejskiego Porozumienia w sprawie Głównych Śródlądowych Dróg Wodnych o Znaczeniu Międzynarodowym (Konwencja AGN), gdyż nie zawiera wszystkich dróg wodnych na terenie Polski objętych tym dokumentem ratyfikowanym przez Polskę. Dodatkowo proponowany spis nie obejmuje dróg wodnych wymienionych w obowiązującym dokumencie "Założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030" przyjęte przez Radę Ministrów w dniu 14 czerwca 2016 roku.

Naszym zdaniem ostateczny kształt dróg wodnych przeznaczonych do żeglugi transportowej powinien tworzyć swoisty ‘ring z rogami’ i składać się z żeglownych rzek Odry (od granicy z Czechami do Świnoujścia) i Wisły (od Oświęcimia do Gdańska oraz Elbląga) połączonych na południu Kanałem Śląskim, a na północy systemem Warta – Noteć – Kanał Bydgoski. Od Odry powinien odchodzić Kanał Gliwicki, od Wisły zaś połączenie Dunajcem do Tarnowa, połączenie Sanem do Stalowej Woli oraz Kanał Lubelski prowadzący do połączenia w Brześciu z systemem żeglugowym Białorusi i Ukrainy.

W pierwszym etapie system ten wyglądałby następująco:

1. Jezioro Dąbie do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi;

2. Rzeka Odra od miejscowości Racibórz do połączenia z rzeką Odrą Wschodnią, która przechodzi od Przekopu Klucz-Ustowo w rzekę Regalicę, wraz z tą rzeką i bocznymi odgałęzieniami do jeziora Dąbie oraz szlak boczny rzeki Odry od śluzy Opatowice do śluzy Miejskiej w miejscowości Wrocław;

3. Rzeka Odra Zachodnia od jazu w miejscowości Widuchowa (km 704,1 rzeki Odry) do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi, wraz z bocznymi odgałęzieniami i przekop Klucz-Ustowo łączący rzekę Odrę Wschodnią z rzeką Odrą Zachodnią;

4. Rzeka Parnica i Przekop Parnicki od rzeki Odry Zachodniej do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi;

5. Kanał Gliwicki wraz z Kanałem Kędzierzyńskim;

6. Połączenie Odra – Dunaj na odcinku Racibórz – granica z Republiką Czeską (projektowane);

7. Kanał Jagielloński od połączenia z rzeką Nogat do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi;

8. Rzeka Martwa Wisła od rzeki Wisły w miejscowości Przegalina do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi;

9. Rzeka Nogat od rzeki Wisły do ujścia do Zalewu Wiślanego;

10. Rzeka Szkarpawa od rzeki Wisły do ujścia do Zalewu Wiślanego;

11. Rzeka Elbląg od Jeziora Drużno do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi;

12. Rzeka Wisła od ujścia Kanału Śląskiego (projektowanego) do połączenia z Kanałem Łączańskim i od ujścia tego Kanału w miejscowości Skawina do ujścia Wisły do Zatoki Gdańskiej;

13. Kanał Żerański;

14. Kanał Łączański;

15. Kanał Śląski (projektowany);

16. Droga wodna Wisła- Odra obejmująca: rzekę Brdę od ujścia rzeki Wisły do połączenia z Kanałem Bydgoskim (km 0,00- 14,4), Kanał Bydgoski (km 14,40- 38,90), Noteć Dolną skanalizowaną od połączenia z Kanałem Bydgoskim do stopnia Krzyż (km 38,90 - 176,20), Noteć Dolną swobodnie płynącą od stopnia Krzyż do ujścia do rzeki Warty (km 176,20- 226,10) oraz rzekę Wartę od ujścia rzeki Noteci do ujścia do rzeki Odry (km 68,20 - 0,00).

17. Kanał Lubelski (projektowany) od ujścia do Wisły w okolicach Dęblina do ujścia do rzeki Bug w Brześciu (granica państwa).

Wszystkie połączenia z wyjątkiem pozycji 16 należy zrealizować co najmniej w klasie IV.

Należy podkreślić, że Prawo Wodne stanowi w Art 173 ust. 6: "Śródlądowe drogi wodne o szczególnym znaczeniu transportowym mogą podlegać budowie, przebudowie lub modernizacji.", z czego należy domniemywać, że takie prace nie mogą być prowadzone na pozostałych drogach wodnych. Godzi to w kluczowe interesy regionu.

Z poważaniem
mgr inż. Wilhelm Rzechonek kpt. żw.
#1 | 38 dnia 19.12.2017 15:18
Już od podpisania przez Prezydenta RP Konwencji AGN można było się domyślać, że taki będzie kształt rozporządzenia o śródlądowych drogach o szczególnym znaczeniu transportowym . Tym samym poszły się paść wszystkie marzenia o centralnym urzędzie do spraw śródlądowych dróg wodnych ... pomarzyć fajna rzecz ! nic nie kosztuje ... Wink pozdrawiam dotychczasowych optymistów ... hej
#2 | darpo23 dnia 19.12.2017 21:51
P. Gajda w swoim stylu, święta za pasem a wykrzesuje z siebie jakieś papierzyska z dopiskiem" natychmiast się zapoznać i podpisać" . Ten kłamca i oszust nie powinien nigdy zarządzać czymś więcej niż śmietnik w ministerstwie. Od co najmniej kilku lat, robi takie prezenty przed świętami. Jego nieudolność próbuje nadrobić zaległości w jednym tygodniu roku, zamiast pracować systematycznie i rzeczowo. Ostatnie zdanie że brak odpowiedzi będzie traktował jako brak uwag świadczy o jego braku jakiejkolwiek wiedzy o sprawach w których powinien być fachowcem.
#3 | marek56 dnia 19.12.2017 22:55
Gniot, gniot, gniot i jeszcze raz gniot. Pytanie czy powstały z totalnej niewiedzy i ignorancji czy raczej jest to działanie zamierzone. Obstawiałbym to ostatnie. Styl i tempo za tym przemawia. I nic się nie zmieniło w MŚ w kwestii traktowania Żeglugi Śródlądowej. Arogancja jak była za poprzednich ekip tak kwitnie nadal.
Popieram stanowisko przedstawione przez kpt. Rzechonka. Przedstawiony projekt MŚ należy bezzwłocznie w całości odrzucić.
I jeszcze jedno - co na to nasze Ministerstwo (MGMiŻŚ) ? Ma coś do powiedzenia w sprawie, czy jest całkowicie ubezwłasnowolnione ?
#4 | Black Hawk dnia 20.12.2017 09:10
Skandal, skandal i jeszcze skandal !! Gróbarczyku!!


http://dakowski.p...Itemid=119
#5 | Kowal dnia 20.12.2017 21:44
Działanie MŚ jest żenujące - to czysty sabotaż.
Najpierw nieuzgadnianie list przekazywanych z RZGW do UŻŚ pracowników (do dzisiaj jeszcze nie są uzgodnione) oraz prowizoryczne wydzielanie śluz (jako majątek przekazywany do UŻŚ) z funkcjonalnie związanych z nimi jazów. Przecież te jazy budowane były dla celów żeglugowych i żadnych innych - jakie one mają znaczenie powodziowe ??? chyba tylko takie, że w czasie awarii mogą je zwiększyć. Do tego dochodzą wały cofkowe (one pełnia funkcję przeciwpowodziową ale są przede wszystkim wałami które zostały zmodernizowane lub też powstały w wyniku budowy jazów mających na celu zwiększenie głębokości tranzytowych.

Teraz dochodzi jeszcze sprawa ograniczonego wykazu dróg wodnych, blokująca możliwość pracy nawet nad planowaniem nowych inwestycji (np. Kanału Śląskiego czy też Kanału Odra - Łaba - Dunaj). Działają jak poprzednicy z PO - blokują jak się da wszystko, żeby tylko pokazać że MGMiŻŚ nic nie zrobi.
Wstyd i świństwo jakich mało. Jak tak bezkarnie można sabotować!!!. Przecież to Rząd i Prezydent podpisał AGN - czemu jakieś Ministerstwo od żabek blokuje i ośmiesza Rząd, Prezydenta i Polskę. Co więcej, nie boi się konsekwencji, zarzutów o sabotowanie. Takie działanie to podchodzi wręcz o Zdradę Stanu (udział w działaniach przeciw własnemu krajowi).
Takie postępowanie kolejny raz udowadnia, że cała gospodarka wodna powinna być wydzielona spod MŚ.
#6 | Black Hawk dnia 21.12.2017 08:16
Prokuratorzy chcą przedstawić posłowi PO i sekretarzowi generalnemu partii Stanisławowi Gawłowskiemu pięć zarzutów korupcyjny, chodzi zarówno o pieniądze, jak i np. drogie zegarki. O łapówce już kilka lat temu opowiedział ważny świadek. "ABW jednak nie chciała badać tego wątku, gdyż jak zasugerowano, był on zbyt ważnym politykiem PO" - podaje portal tvp.info.

http://niezalezna...-skandalem
#7 | marek56 dnia 21.12.2017 11:43
"Nareszcie dopadli G...". Póki co marna to dla nas pociecha. Jego następcy działają w podobnym stylu. Jak długo jeszcze ?! Pewnie długo, bardzo długo. Bo nie widzę nikogo kto skutecznie rozbił by ten środowiskowy układ.
#8 | Jacek z Opola dnia 21.12.2017 13:53
Podstawowa sprawa
Czy ktoś straci na tym, że żegluga śródlądowa w Polsce odżyje?
Wiadomo, że Niemiecka gospodarka, bo nie wszystkie z niej zyski, ale wszystkie wpływy za tranzyt na trasie północ - południe jakie do naszej kasy wpłyną to będą pieniądze, których oni nie dostaną. Nie są głupkami i dobrze o tym wiedzą. Starają się jak mogą aby do tego nie dopuścić.
Teraz wyszło, że Stasiu G. brał jakieś łapówki. To doprawdy drobiazg, bo przecież wielu w tej partii (i nie tylko w tej) jest takich, którzy działają tak, jak gdyby brali wielkie pieniądze za to aby Polsce szkodzić.
Żegluga na Odrze to tylko jeden z przykładów takich prac prowadzonych systematycznie przez lata.
Ludzie się dziwią skąd tyle sympatii do naszego sąsiada. Tak niedawno nas zabijali, a teraz proszę jacy są fajni.
Oczywiście jest wielu naiwniaków, którzy gotowi są we wszystko uwierzyć, ale z całą pewnością są ludzie biorący ciężkie pieniądze za to abyśmy mieli to co mamy.
Dlatego mam wielkie pretensje do rządu, że z naszej strony brak zorganizowanego przeciwdziałania.
Chodzi nie tylko o żeglugę o czym piszę tu
http://takdlaodry...e-skandal/
ale też o inne sprawy
http://www.wyszpe...ospodarki/
http://www.wyszpe...zej-walki/

http://jacekbezeg...
#9 | Kowal dnia 21.12.2017 19:49
Po takiej aferze, zapewne były prezes KZGW Sumisławski "sra po gaciach". W KZGW również pewnie panika za - kilkuset milionowe kontrakty (warte kilkadziesiąt razy mniej niż za nie zapłacono) za opracowania typu Masterplany, aktualizacja Planów Gospodarowania Wodami, Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym i Mapy Ryzyka i Zagrożenia Powodziowego. Na listach osób firm opracowujących te opracowania byli członkowie rodzin pracowników KZGW i RZGW.
Poza tym, jeżeli Gawłowski dopuszczał i brał udział w przekrętach w skali tak małej instytucji jaką jest IMGW czy też wojewódzki zarząd melioracji to co dopiero mogło się dziać przy miliardowych kontraktach realizowanych w RZGW przez kolegów dyrektorów Gawła. Nazwy lodołamaczy coś o tym świadczą. Swego czasu na tym portalu głośno było o kupionym przez RZGW "pająku" (który dzisiaj stoi gdzieś w szuwarach).
#10 | Kowal dnia 21.12.2017 20:13
Takie tam z netu :-)
"Wielkie halo o zegarki
To były tylko podarki!
My, w Platformie, co wiadome
Święta mamy, ten... ruchome
Zemstą śmierdzi na kilometr
PiS chce zmienić mi chronometr!
Potwierdzić może Trzaskowski!
To mówiłem ja - Gawłowski"
#11 | Black Hawk dnia 22.12.2017 11:01
On następny w kolejce po Gawłowskim. CBA dostało już powiastkę i na niego.
#12 | marek56 dnia 22.12.2017 12:19
Panowie, odpuście im na Święta Wink Dołożyć można, a nawet trzeba ale nie na pokładzie. Portowa knajpa sposobniejsza do dowalenia Smile Tu mamy poważniejsze problemy, o czym było na początku.
Pozdrawiam świątecznie, życzę Świąt Bożego Narodzenia spokojnych, w rodzinnej atmosferze, a na Nowy Rok mniej problemów z MŚ.
#13 | miroslaw rajski dnia 22.12.2017 16:21
Biedna Polska. Nie dość że niszczona przez rodzimych skorumpowanych urzędników, to jeszcze rozsadzana od wewnątrz przez obce mocarstwa! I to nie tylko przez Niemcy, ale również przez Francję i Belgię! Będą kolejne rozbiory, czy co? I tutaj ciekawe - jaka wtedy część Polski przypadnie Belgii...
#14 | bolo262 dnia 25.12.2017 12:25
Black Hawk kto to jest Gawłowski wszyscy wiemy może jednak zajmiemy sie tym po co ta strona powstała. Od sensacji przedstawianych przez ciebie jest FAKT i inne tego typu. Ostatecznie możesz zgłosić się na świadka
#15 | szafir dnia 25.12.2017 20:14
Grono adresatów podpiętego (obciętego) pisma jest szerokie https://legislacj...322241.pdf Trafne pytanie postawił marek56
#16 | Seehund dnia 25.12.2017 22:37
Gajda chyba się skończy, gdyż pominął Ojca Dyrektora. Oczywiście jest możliwe, że było drugie pismo z terminem czterodniowym i moja radość jest przedwczesna.
#17 | Apis dnia 28.12.2017 06:54
Minister Gróbarczyk wystosował pismo do ministra środowiska, w którym negatywnie zaopiniował projekt wykazu dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym oraz zgłosił uwagi formalne, dyskwalifikujące projekt:

1. Krótki termin uzgodnień i konsultacji.

2. Zbyt wąskie grono biorących w nich udział (m.in. z naszego środowiska zaproszono jedynie Radę Kapitanów, Związek Armatorów i Urzędy Żeglugi).

3. Brak wykazu wszystkich składników mienia, wchodzącego w skład dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym (śluzy, jazy, urządzenia hydrotechniczne, grunty, budynki, sprzęt itd.) oraz wady samego wykazu tych dróg.

4. Termin wejścia w życie rozporządzenia.

Kopię tego pisma otrzymałem, ale publikować nie mogę. Ucinamy więc na razie dyskusję i czekamy na dalszy rozwój wypadków.
#18 | Krzysztof Wiktor dnia 28.12.2017 21:59
"Nowy rząd ale stary styl", jednak chyba nieco inny styl.
Szanowni Panowie, weźcie pod uwagę, że lobbyści działają intensywnie. Niekoniecznie w naszym wspólnym interesie.
#19 | darpo23 dnia 29.12.2017 15:00
Podzielę się z wami moimi spostrzeżeniami dot. wchodzącego w życie Prawa wodnego.
To jeden wielki chaos. Brakuje wielu unormowań, zapisów, delegacji uprawnień i wielu innych dokumentów. Brakuje na chwilę obecną Statutu nowej jednostki o wspaniałej nazwie Wody Polskie. Wciąż nie ma jednoznacznego podziału czym kto ma się zajmować. Niby mało mnie to powinno obchodzić, bo jestem przekonany że tylko kwestią czasu jest oddzielenie szlaku żeglownego od RZGW ale jednak szlag mnie trafia ta niekompetencja i indolencja z jaką pracują najwyżsi funkcjonariusze państwa. Dziś jest ostatni roboczy dzień roku, a dalej nic nie wiadomo. To zwykłe marnotrawstwo pieniędzy na pensje dla urzędników zajmujących się tym tematem. Za to jest nowe logo, za kilkanaście tysięcy złotych. Od mieszania łyżką w szklance , herbata nie będzie słodsza a taka jest właśnie metoda pracy i przedłużania rozwiązania problemu. To nie jest zabawne, to jest jakieś przekleństwo, jak mamy budować lepszą przyszłość skoro są tacy co podkładają kłody pod nogi. I nie ma siły która ich usunie z tej drogi. Kolejny raz...szkoda , po prostu szkoda mi moich dzieci że nauczyłem je żyć w tym porypanym kraju, że czara goryczy się przelała, że nie będę namawiał ich do pozostania w Polsce, że przyjdzie czas na kupienie im biletu lotniczego. Gdziekolwiek, byle nie tu. Szkoda ....i brak słów.

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?

  PRchecker.info Free counters!
Apis | Alhenag | Absolwenci TZS | Wierzbnik | Rada Kapitanów | PHP-Fusion PL