Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

tiktak
14.09.2020

tiktak
21.08.2020
[https://www.wody.
gov.pl/aktualnosci
/1274-wody-polskie
-uzyskaly-dofinans
owanie-na-rozwoj-o
drzanskiej-drogi-w
odnej-2][/url]

tiktak
10.08.2020

tiktak
04.08.2020
[url][/https://www
.portalmorski.pl/z
egluga/45901-jest-
projekt-uchwaly-ws
-rozbudowy-odrzans
kiej-drogi-wodnej-
na-odcinku-od-malc
zyc-do-lubiaza]

tiktak
04.08.2020
[https://www.porta
lmorski.pl/zegluga
/45876-ruszaja-rem
onty-kanalow-na-sz
laku-wielkich-jezi
or-mazurskich][/ur
l]

Konferencja we Wrocławiu w oczach Witka SzabłowskiegoDrukuj

Konferencja we Wrocławiu w oczach Witka SzabłowskiegoW czwartek, 16 listopada odbyła się w auli Politechniki Wrocławskiej "Konferencja na rzecz Odry". W tym niezmiernie ważnym wydarzeniu żeglugowym wziął udział nasz kolega szkolny z TŻŚ Witek Szabłowski. Poprosił mnie żebym opisał Jego wrażenia. Oto one.

Oficjalnym organizatorem konferencji był wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak. Patronat objęło Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, Unia Izb Łaby i Odry oraz wojewodowie zachodniopomorski, lubuski i opolski. W obradach uczestniczyły liczne delegacje z Czech, Niemiec i Polski. Łącznie ok. 100 osób.

Konferencja rozpoczęła się już o 10.00 rano spotkaniem uczestników w kuluarach Auli. Właściwe obrady rozpoczęto o godz. 11.00. Gości powitał krótką przemową wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak. Następnie zabrali głos dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu dr Jan Pyś oraz Jiri Astr z Czech, wiceprezes Unii Izb Odry i Łaby.

Głównymi temetami konferencji były:

- Debata "Wspólna sprawa Odra"

- Komentarze szefów przedsiębiorstw związanych z żeglugą śródlądową

- Podpisanie porozumienia

W swojej wypowiedzi Anna Moskwa, wiceminister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej podkreśliła wielką wolę rządu Polski w odbudowie żeglugi śródlądowej. Następnie przemawiali kolejni uczestnicy obrad. Dr Jan Pyś opowiadał o wielkiej szansie na reaktywowanie żeglugi na Odrze.

Petr Forman, doradca prezydenta Republiki Czeskiej pozytywnie ocenił obecną aktywną politykę Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej pod kierownictwem ministra Marka Gróbarczyka. W odpowiedzi na zamiar utworzenia przez Polskę Komisji Odry, przedstawił jeden z udanych przykładów, mianowicie Komisję ds. Mozeli, która promowała współpracę międzynarodową od szczebla konsultacyjnego do poziomu instytucjonalnego i inwestorskiego.

- Wraz z polskimi kolegami zgodziliśmy się, że podobne postępowanie byłoby bardzo skuteczne - dodał Petr Forman.

Wojewoda opolski, Adrian Czubak przedstawił możliwości województwa opolskiego w rozwoju Odry jako środka transportu w połączeniu z koleją, lotnictwem i drogami kołowymi.

Następny mówca, Marta Wroblowska z Czech, dyrektor Departamentu Planowania Przestrzennego z Urzędu Regionu Kraju Morawsko - Śląskiego naświetliła perspektywy Kanału Dunaj - Odra - Łaba. Dodała przy tym o niezadowalającej współpracy ze stroną polską.

Ministerstwo Infrastruktury i Planowania Przestrzennego Brandenburgii reprezentowała sekretarz stanu Ines Jesse. Przedstawiła wspólny koncept przyszłościowy dla niemiecko - polskiego Obszaru Powiązań, w tym także żeglugi śródlądowej. Dr Jan Pyś poinformował zebranych o podpisaniu przez prezydenta Polski Andrzeja Dudę, Konwencji o Szlaku Bałtyk - Adriatyk. Z kolei Lech Lisicki z OT Logistics S.A. zaznaczył, że ekologia jest ważnym czynnikiem w rozwoju żeglugi śródlądowej, oraz że na tym rozwoju skorzysta również energetyka i infrastruktura wodna. Michael Böttcher, burmistrz miasta Letschin nad Odrą zaznaczył jak ważną sprawą jest turystyka i rekreacja nad Odrą.

Jak widać mówców było wielu, bo i temat ważny. Po debacie Jan Pyś zaprosił uczestników konferencji do zadawania pytań. Padło jedno, ale jakże symptomatyczne: Jak to, o czym mówiono będzie wyglądać w praktyce? Odpowiedzi padły kolejno. Z Republiki Czeskiej: "Walczymy z uporem o dobro wspólnej sprawy". Ines Jesse z Brandenburgii odwołała się do wspólnego niemiecko - polskiego konceptu, który trzeba zrealizować. Wojewoda opolski Adrian Czubak stwierdził, że między innymi ta konferencja jest odpowiedzią na zadane pytanie.

Po przerwie na pyszny obiad w kuluarach uczelni, odbyła się debata "Odra - szansa dla biznesu". I tutaj biznesmeni znaleźli się już między sobą... Oprawa konferencji została starannie przygotowana i przez to atmosfera auli sprzyjała obradom.Nad stołem prezydialnym logo konferencji


Dużą grupę gości stanowili absolwenci dawnego Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu. Niektórzy jeszcze do niedawna czynni zawodowo na wodach zachodniej Europy.Ci starsi panowie to absolwenci TŻŚ z lat sześćdziesiątych. Od lewej siedzą: Zbyszek Priebe, Zdzichu Mordal , Staszek Kwiecień, Wojtek Kato, Heniek Pierchała i Jurek Bartoszek. Niestety, Witkowy obiektyw nie objął Waldka Rybickiego.


Duszą całego zgromadzenia był dr Jan Pyś, również absolwent TŻŚ. Zorganizował i prowadził całe obrady. Dwoił się i troił żeby całość wypadła jak najlepiej. Kiedy trzeba było - łagodził i znów wyprowadzał wszystko na spokojne wody. Za to należą mu się szczególne słowa uznania.Przemawia dr Jan Pyś. Pilnie przysłuchuje się pani minister Anna Moskwa.
W przerwie obrad. Od prawej Włodek Kapeluszny i Witek Szabłowski któremu zawdzięczamy tą relację. Obydwaj absolwenci TŻŚ z roku 1967. Z lewej Horst - Christian Knoll.


I tutaj na pewno wielu zapyta - a kto to jest ten pan Knoll? Przede wszystkim jest Berlińczykiem i do tego bliskim znajomym Witka, który od lat mieszka również w Berlinie.

Otóż Horst-Christian Knoll jest właścicielem znanego w środowisku marynistycznym wydawnictwa "Knoll maritim". Wydaje m.in. czasopismo "Navalis", ukazujące się dwa razy w roku i traktujące o historii żeglugi. Do tego jest redaktorem poczytnego miesięcznika "Binnenschifffahrt". Jest głęboko zaangażowany w propagowaniu w niemieckich mediach sprawy przywrócenia Odrze należnego jej miejsca wśród europejskich dróg wodnych. W czerwcowym numerze "Binnenschifffahrt" ukazał się jego obszerny artykuł pt. "Oder soll zeitgemäß ausgebaut werden", czyli "Odra powinna być rozbudowana zgodnie z dzisiejszymi wymogami".

Innym niemieckim dziennikarzem, który przyjechał na zaproszenie organizatorów konferencji był kpt. mgr. inż. Klaus-Peter W. Hinz. Jest on redaktorem znanego pisma technicznego, miesięcznika "Schiffahrt, Hafen, Bahn und Technik". I tutaj mamy nadzieję, że za niedługo w obydwu czasopismach znajdzie się echo wrocławskiej konferencji.

Mirek Rajski
#1 | koj dnia 27.11.2017 09:52
Robię się zgryźliwy, ale zapytam kto finansuje wydawnictwa pana Horsta-Christiana Knolla?
#2 | Witold Szablowski dnia 27.11.2017 10:04
Szanowny koj, Pan Ch. Knoll jest:

1. Niezależnym wydawcą w Niemczech tzn. zarabia, jeżeli wogóle, na wydawaniu czasopism, książek i kalendarzy o tematyce "wodnej"

2. Jest zaangażowany jako redaktor w piśmie "Binnenschifffahrt", gdzie za każdy artykuł dostaje forsę.

Nota bene Jego przyjazd na w.w konferencję był CAŁKOWICIE finansowany przez to pismo.
Pozdrawiam Witold Szabłowski
#3 | Apis dnia 27.11.2017 10:15
Za sprawą Mirka Rajskiego od szeregu lat dostają corocznie bezpośrednio od Pana Knoll'a przepiękne kalendarze o tematyce śródlądowej z fantastycznymi zdjęciami parowców, bocznokołowców czy też przeglądem współczesnej floty (były nawet nasze pchacze). Jego przyjazd do Wrocławia (dzięki Witkowi) uważam za wyróznienie dla organizatorów.
#4 | koj dnia 27.11.2017 12:58
Szanowny Panie Witoldzie Szablowski
Proszę nie odbierać mojego wpisu jako wyrazu jakiejś niezdrowej zazdrości wobec pana Horsta-Christiana Knolla. Daleki jestem od tego.
Mnie nurtują inne pytania, jak to się stało, że nasz najlepszy adwokat w Unii Europejskiej (wygrał Pan sprawę -wystarczy zapłacić i odsiedzieć) zainteresował się Odrą.
Czyj interes będzie realizowany, kto będzie obsługiwał porty?
Przypomnę, że definicja portu brzmi - Port jest to miejsce w którym kumuluje się kapitał i władza.
Przyjazd na konferencję pana Pana Knoll'a, który został całkowicie sfinansowany przez wydawnictwo, świadczy o tym, że sprawę transportu wodnego traktuje się tam poważnie. To znaczy jest przeznaczony na to budżet.
Jedynie w Polsce nasze władze (wszelkiego szczebla i poziomu) chcą prowadzić działania na rzecz żeglugi śródlądowej przez wykorzystanie entuzjastów...beznakładowo.
Pozdrawiam serdecznie
Zbigniew Siedlarz
P.S.
Też chciałbym, aby istniało w Polsce czasopismo o tematyce transportu wodnego.
#5 | miroslaw rajski dnia 27.11.2017 13:57
No więc Zbyszek, jeżeli chodzi o finanse Witek to chyba wyjaśnił. Ja ze swojej strony dodam, że czasopismo "navalis" wydawane przez Christiana Knolla jest niewyczerpalnym źródłem wiedzy o historii żeglugi śródlądowej w Europie. Jak już wcześniej wspomniałem ukazuje się dwa razy w roku: w marcu i w listopadzie. Z uwagi na mały nakład nie jest tanie, jeden egzemplarz kosztuje 9,50 euro. Ze sprzedarzy i z zamieszczonych reklam (nie jest ich dużo) finansowany jest druk czasopisma. A drukowane jest przez SONAR w Gorzowie Wielkopolskim. Teksty do "navalis" piszą hobby - maryniści z całej Europy i z reguły nie żądają żadnego wynagrodzenia za swoje artykuły. Christian Knoll mówił zawsze: "navalis" to hobby, a "Binnenschifffahrt" to źródło utrzymania. Powiedzmy dodatkowego utrzymania, bo już od dawna jest na emeryturze.
I tutaj pozwolę sobie na pokazanie strony tytułowej ostatniego numeru "navalis":

abload.de/img/nr1b8b6s.jpg
#6 | Apis dnia 29.11.2017 08:18
Wprowadziłem na stronę "tłumacza" i od razu jest reakcja. Otrzymałem e-mail tej treści:

Cytaj

Drodzy przyjaciele,
pan Mirek Rajski napisał w swoim artykule "Konferencja na rzecz Odry", która odbyła się we Wrocławiu 16 listopada, bardzo niedokładny raport o moim występie, który całkowicie obrócił jego prawdziwe znaczenie. Napisał "Petr Forman,doradca prezydenta Republiki Czeskiej narzekał na współpracę ze stroną polską." Artykuł był opublikowany na portalu www.zegluga-rzecz...

W rzeczywistości bardzo doceniłem obecną aktywną politykę Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej pod kierownictwem ministra Marka Gróbarczyka. W odpowiedzi na zamiar utworzenia przez Polskę Komisji Odry, przedstawiłem jeden z udanych przykładów, mianowicie Komisję ds. Mozeli, która promowała współpracę międzynarodową od szczebla konsultacyjnego do poziomu instytucjonalnego i inwestorskiego. Wraz z polskimi kolegami zgodziliśmy się, że podobne postępowanie byłoby bardzo skuteczne.
Ponieważ uważam, że błąd wystąpił tylko dlatego, że tłumacz nie działał w tym czasie, zwracam się z prośbą o dokonanie korekty.

Petr Forman, doradca prezydenta Republiki Czeskiej

Zgodnie więc z wolą Pana Petra Formana dokonałem w tekście korekty.

Obawiam się, że w przypadku wypowiedzi Pani Wroblowskiej mogło byc podobnie...
#7 | Witold Szablowski dnia 29.11.2017 19:28
Zachciało mi się na stare lata reportaże pisać. Oczywiście jest to moja wina, nie Mirka Rajskiego. Nie mogę nawet winę zwalić na chwilowe przerwy w tłumaczeniu. Tą drogą serdecznie przepraszam zarówno Pana Petra Formana, jak i ewentualnie Panią Martę Wroblowską.

Będę się starał nawiązać kontakt z Panią M. Wroblowską i Panem P. Formanem i osobiście przeprosić. Nie było moim zamiarem złe przedstawienie współpracy między zainteresowanymi stronami. Ja po prostu te wypowiedzi tak zrozumiałem. Myśląc że język czeski jest tak podobny do polskiego, poprzekręcałem wypowiedzi Szanownych Uczestników konferencji.

Jeszcze raz gorąco przepraszam
Witold Szablowski

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?

  PRchecker.info Free counters!
Apis | Alhenag | Absolwenci TZS | Wierzbnik | Rada Kapitanów | PHP-Fusion PL