Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

tiktak
14.09.2020

tiktak
21.08.2020
[https://www.wody.
gov.pl/aktualnosci
/1274-wody-polskie
-uzyskaly-dofinans
owanie-na-rozwoj-o
drzanskiej-drogi-w
odnej-2][/url]

tiktak
10.08.2020

tiktak
04.08.2020
[url][/https://www
.portalmorski.pl/z
egluga/45901-jest-
projekt-uchwaly-ws
-rozbudowy-odrzans
kiej-drogi-wodnej-
na-odcinku-od-malc
zyc-do-lubiaza]

tiktak
04.08.2020
[https://www.porta
lmorski.pl/zegluga
/45876-ruszaja-rem
onty-kanalow-na-sz
laku-wielkich-jezi
or-mazurskich][/ur
l]

Rok 2018 w regionie śląskim Rokiem OdryDrukuj

Rok 2018 w regionie śląskim Rokiem OdrySejmik Woj. Śląskiego zdecydował w poniedziałek, że 2018 r. będzie w tym regionie obchodzony m.in. jako „Rok Odry — Rzeki Pozytywnej Energii”.

W uzasadnieniu rezolucji sejmiku w tej sprawie wskazano, że celem jest m.in. uświadamianie społeczeństwu szans rozwojowych związanych z położeniem regionu nad Odrą, a także zwrócenie uwagi na trwające przygotowania ministerstwa gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej do realizacji szerokiego planu inwestycyjnego, który do 2030 r. ma Odrze „przywrócić funkcję transportową”.

W rezolucji i uzasadnieniu radni podkreślili gospodarcze znaczenie rzeki dla regionu. Przypomnieli, że odcinek Górnej Odry był wykorzystywany do celów transportowych już od wczesnego średniowiecza. Wybudowane w XVII i XVIII w. kanały Odra–Sprewa i Odra–Hawela włączyły dorzecze Odry do systemu dróg wodnych Europy Zachodniej, przyczyniając się do rozwoju gospodarczego Śląska.

„Równocześnie Odra stanowi dziedzictwo, które zachwyca pięknem przyrody i zabytków techniki infrastruktury wodnej. Na przestrzeni wieków Odra była granicą dzielącą zwaśnione plemiona, arterią ułatwiającą transport, ale także groźnym żywiołem budzącym lęk i szacunek. Dziś Odra przede wszystkim jest impulsem rozwoju i współpracy regionów nadodrzańskich, stając się symbolem przepływającej przez nie pozytywnej energii” - napisano w rezolucji.

Samorządowcy woj. śląskiego zaznaczyli, że perspektywy te od lat są dostrzegane przez samorządy różnego szczebla; natomiast województwa odrzańskie poświęcą rzece w 2018 r. „szczególną uwagę” (podobną uchwałę ws. "Roku Odry" przyjęto już w woj. dolnośląskim).

„Z aprobatą przyjmowane są takie działania strony rządowej, jak przystąpienie do porozumienia AGN (europejskie porozumienie o głównych śródlądowych drogach wodnych o znaczeniu międzynarodowym - PAP) czy zabieganie o włączenie Odry do sieci bazowej TEN-T. Z punktu widzenia woj. śląskiego szczególnie interesujące są ambitne plany inwestycji związanych z budową polskiego odcinka połączenia Dunaj–Odra–Łaba oraz Kanału Śląskiego. W ten sposób Odrzańska Droga Wodna stałaby się dostępna dla kolejnych regionów” - podkreślono w uchwale.

Jak zaznaczono głównym celem ustanowienia 2018 r. Rokiem Odry jest „potrzeba uświadomienia społeczeństwu szans rozwojowych związanych z położeniem woj. śląskiego nad Odrą i jej dopływami, m.in. zwrócenie uwagi mieszkańców na trwające przygotowania resortu żeglugi śródlądowej w Rządzie RP do realizacji szerokiego planu inwestycyjnego, który do 2030 r. ma przywrócić funkcję transportową rzece Odrze”.

„Będzie to również sposobność do zapoczątkowania ściślejszej współpracy pomiędzy zainteresowanymi stronami, w szczególności nawiązania konstruktywnej dyskusji i wypracowania rozwiązań przyczyniających się do zrównoważonego rozwoju społeczności i regionów związanych z tą rzeką” - czytamy.

W dyskusji nad rezolucją radni opozycyjnego PiS apelowali, by zrezygnować z zamieszczenia w tytule uchwały określenia: „Rzeka Pozytywnej Energii”, jako nieprecyzyjnego, niezrozumiałego i pochodzącego z języka reklamy (określenie nawiązuje do sloganu reklamowego regionu „Śląskie. Pozytywna energia”).

Członek zarządu woj. śląskiego Henryk Mercik przekonywał, że rzeki, wśród nich Odra, niosą pozytywną energię, ponieważ łączą ludzi, regiony, kraje. „Odra w tym względzie jest dla nas szczególna i szczególna dla wszystkich śląskich województw” - ocenił. „Chcemy, by Odra łączyła nas cały czas, chcemy ją promować” - zaznaczył.

Mercik podkreślił, że rzeka jest kołem zamachowym rozwoju m.in. woj. śląskiego. „Wierzymy mocno, że takie szerokie plany, niezbędne dla nas, nie mogą udać się bez dobrego współdziałania z samorządami i samorządów między sobą; wspólnego działania - wspólnego dopominania się o Odrę i pomagania w tym, aby Odra stała się z powrotem żeglowna” - dodał.

W rządowych „Założeniach do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do 2030 r.” ujęto m.in. budowę Kanału Śląskiego łączącego Odrzańską Drogę Wodną z Drogą Wodną Górnej Wisły oraz budowę kanału Koźle – Ostrawa, będącego polskim odcinkiem szlaku wodnego Dunaj – Odra – Łaba. Obie te inwestycje dotyczą woj. śląskiego.

W poniedziałek radni woj. śląskiego zdecydowali ponadto, że 2018 r. będzie również w regionie "Rokiem odzyskania przez Polskę niepodległości".

foto: Janusz Fąfara
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?

  PRchecker.info Free counters!
Apis | Alhenag | Absolwenci TZS | Wierzbnik | Rada Kapitanów | PHP-Fusion PL