Ministrowe państw Grupy Wyszehradzkiej o żegludze śródlądowejDrukuj

Ministrowe państw Grupy Wyszehradzkiej o żegludze śródlądowejWe wtorek, 31 stycznia w Warszawie odbędzie się spotkanie przedstawicieli państw Grupy Wyszehradzkiej. Spotkanie będące elementem Prezydencji RP w grupie V4 jest organizowane z inicjatywy Marka Gróbarczyka, ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Tematem rozmów będą doświadczenia i perspektywy rozwoju żeglugi śródlądowej w państwach V4. Zagadnienie przywrócenia żeglowności w tych krajach jest jednym z priorytetów Prezydencji RP.

W spotkaniu wezmą udział m.in. Dan «ok - minister transportu Republiki Czeskiej, ArpádÉrsek - minister transportu i budownictwa Republiki Słowacji, LászlóMosóczi - wiceminister rozwoju narodowego Węgier. Będą przedstawiciele Komisji Europejskiej, administracji rządowej oraz niezależni międzynarodowi eksperci zajmujący się tematyką żeglugową.

Eksperci i ministrowie będą dyskutować m.in. o: znaczeniu żeglugi śródlądowej w korytarzach sieci TEN-T (transeuropejskie sieci transportowe), perspektywach włączenia polskich śródlądowych dróg wodnych do korytarzy sieci TEN-T, rozwoju transportu intermodalnego, roli transportu wodnego śródlądowego w rozwoju korytarzy transportowych. W kontekście przyszłych inwestycji w infrastrukturę polskich dróg wodnych będą też rozmawiać o modelach finansowania inwestycji rzecznych i o kwestiach środowiskowych. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną także holenderskie doświadczenia w realizacji projektów rozwijających transport wodny śródlądowy.

W ramach spotkania pomiędzy Polską, Słowacją a Czechami podpisane zostanie porozumienie o intensyfikacji współpracy w zakresie przywrócenia pełnej żeglowności na rzekach Odra, Łaba i Dunaj. Jednym z instrumentów do tego prowadzących będą wspólne działania w instytucjach Unii Europejskiej, w tym zmierzające do rewizji TEN-T i wpisania dróg wodnych do sieci.

Inicjatywy Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w ramach V4 wpisują się w realizację strategii związanej z rozwojem całego sektora żeglugi śródlądowej, a w szczególności w obszarze rozwoju śródlądowych dróg wodnych. Cele i kierunki działań resortu odzwierciedlone zostały w przyjętych w 2016 r. przez Radę Ministrów „Założeniach do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030”.

Na terytorium Polski, znajdują się odcinki trzech głównych szlaków wodnych, tj.:
1. Droga wodna E30 – przebiegająca Odrzańską Drogą Wodną, łączącą Morze Bałtyckie w Świnoujściu z Dunajem w Bratysławie.
2. Droga wodna E40 – łącząca Morze Bałtyckie od Gdańska z Morzem Czarnym w Odessie.
3. Droga Wodna E70 – łącząca Odrę z Zalewem Wiślanym i stanowiąca część europejskiego szlaku komunikacyjnego wschód-zachód łączącego Kłajpedę z Rotterdamem.

Dzięki przyszłym inwestycjom infrastrukturalnym polskie drogi wodne będą mogły stać się docelowo elementami transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. Przed kilkoma dniami prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o ratyfikacji europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN). Konwencja AGN zobowiązuje Polskę do dostosowania naszych głównych dróg wodnych do co najmniej IV klasy żeglowności.

Przewiduje się, że rozwojowi infrastruktury będzie towarzyszył coraz większy popyt na usługi transportowe w sektorze transportu śródlądowego oraz na środki transportowe, a także rozwój turystyki i rekreacji, które będą źródłem dochodów budżetu państwa i budżetów samorządów. Głównym beneficjentem rozwoju transportu śródlądowego staną się najważniejsze porty morskie, dla których będzie on ważną gałęzią transportu zapewniającą efektywne połączenie z zapleczem.
Żeglugowe wykorzystanie rzek sprzyjać będzie także osiągnięciu celów środowiskowych wyznaczanych zgodnie z przepisami Unii Europejskiej. Transport śródlądowy (obok transportu morskiego) jest najbardziej przyjazną środowisku gałęzią transportu, która przyczyni się do obniżenia kosztów zewnętrznych transportu ogółem.

Grupa Wyszehradzka (V4) – nieformalne zrzeszenie czterech państw Europy Środkowej – Polski, Czech, Słowacji i Węgier, którego celem jest pogłębianie współpracy między tymi krajami. Grupa Wyszehradzka odzwierciedla wysiłki krajów regionu środkowoeuropejskiego w zakresie współpracy dotyczącej wielu wspólnych działań w ramach ogólnie pojętej integracji europejskiej. Wszystkie działania Grupy Wyszehradzkiej mają na celu wzmacnianie stabilności w rejonie Europy Środkowej. Kraje uczestniczące w grupie postrzegają swoją kooperację jako wyzwanie, a jej sukces traktują jako najlepszy dowód na swoją zdolność do integracji także w strukturach takich, jak na przykład Unia Europejska.

Briefing prasowy połączony z podpisaniem memorandum

Zapraszamy dziennikarzy na briefing prasowy 31 stycznia, do siedziby Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przy ul. Nowy Świat 6/12 (wejście A-D, I p., s.132). Spotkanie z dziennikarzami będzie połączone z podpisaniem memorandum o współpracy pomiędzy Polską, Słowacją a Czechami. Początek briefingu o godz. 12.30.

Otwarty dla mediów będzie również panel ministerialny w Hotelu Sheraton (godz. 15.30 – 16.30) z udziałem szefów resortów państw V4, międzynarodowych ekspertów, przedstawicieli Komisji Europejskiej. Dyskusja będzie dotyczyć znaczenia i perspektyw rozwoju żeglugi śródlądowej.

Biuro Prasowe MGMiŻŚ
foto: Janusz Fąfara

#1 | koj dnia 28.01.2017 23:11
Czy podpisane memorandum o współpracy pomiędzy Polską, Słowacją a Czechami będzie połączone z planami finansowymi, czy tylko z dyskusją dotyczącą znaczenia i perspektyw rozwoju żeglugi śródlądowej?
#2 | szczurokretowy dnia 31.01.2017 18:32
Zbyszku- to już decydujace ustalenia-byłem obecny we fragmencie konfy w Sheratonie i po rozmowach z ludźmi MGMiŻŚ mam pewność, że w ramach TEN-T to ruszy w 2020!
Polski węgiel na Bałkany!!!
#3 | Odra dnia 01.02.2017 22:09
Pierwsze MEMORANDUM w sprawie drogi międzynarodowej E30 miało miejsce w 2000 roku i podpisali je :z Polskiej strony Premier Jerzy Buzek z czeskiej strony Premier Milosz Zeman. Tak, ten sam który dziś jest Prezydentem CzR. Kolejne MEMORANDUM, które uwzględniało wolę Czechow dotyczącą połączenia z Bałtykiem i Dunajem a także Łabą podpisali w Strasburgu 26 lutego 2014r m.in. przedstawiciele Rady Kapitanów, interesariusze ZPMSŚ i Europarlamentarzyści z Polski i Czech. To wtedy Prezydent Milosz Zeman w Parlamencie Europejskim jasno opowiedział się za większą integracją Europy Środkowej. Potem był Rejs Prawdy i spotkanie Prezydentow grupy V4+2 w Pradze (12 grudnia 2014r), gdzie podpisano współpracę w zakresie intensyfikacji działań w zakresie wspólnych inwestycji infrastrukturalnych (nikt w Polsce oprócz tutejszego portalu nie opublikował noty biura prasowego Prezydenta Czech z tego wydarzenia, w którym wymieniono drogę wodną). Dziś wypada się cieszyć, że jest ktoś w naszym rządzie, kto podniósł z ziemi kamień i zobaczył, że trzyma w dłoni PERŁĘ. Proszę jej nie upuścić Panie Ministrze Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?

  PRchecker.info Free counters!
Apis | Alhenag | Absolwenci TZS | Wierzbnik | Rada Kapitanów | PHP-Fusion PL