Strategia rozwoju śródlądowych dróg wodnych w PolsceDrukuj

Strategia rozwoju śródlądowych dróg wodnych w PolsceMinisterstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami przygotowało projekt strategii, której celem jest rozwój dróg wodnych w Polsce do 2020 roku z perspektywą do roku 2030.

– Przede wszystkim chodzi o dostosowanie tych dróg wodnych do parametrów co najmniej IV klasy żeglowności – podkreśla minister Marek Gróbarczyk, szef resortu MGMiŻŚ.

Przypomina, iż w sieci dróg wodnych o międzynarodowym znaczeniu (określa je ONZ-etowska Konwencja AGN) ujęte są trzy śródlądowe szlaki wodne przebiegające przez terytorium Polski:
- E-30, łączący Morze Bałtyckie z Dunajem w Bratysławie, obejmując na terenie Polski rzekę Odrę, od Świnoujścia do granicy z Czechami;
- E-40, łączący Morze Bałtyckie w Gdańsku z Dnieprem w rejonie Czarnobyla i dalej przez Kijów, Nową Kachowkę i Chersoń z Morzem Czarnym, obejmując na terenie Polski rzekę Wisłę od Gdańska do Warszawy, rzekę Narew oraz rzekę Bug do Brześcia;
- E-70, łączący Holandię z Rosją i Litwą, a na terenie Polski obejmujący Odrę od ujścia kanału Odra-Hawela do ujścia Warty w Kostrzynie, drogę wodną Wisła-Odra oraz od Bydgoszczy dolną Wisłę i Szkarpawę lub Wisłę Gdańską.

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej już prowadzi działania mające na celu przystąpienie Polski do Porozumienia AGN. Ma to nastąpić jeszcze w tym roku.
Priorytety strategii:

- Odrzańska Droga Wodna (E-30) – osiągnięcie międzynarodowej klasy żeglowności i włączenie w europejską sieć dróg wodnych.
- Droga wodna rzeki Wisły – uzyskanie znacznej poprawy warunków nawigacyjnych.
- Połączenie Odra-Wisła-Zalew Wiślany i Warszawa-Brześć – rozbudowa dróg wodnych E-70 i E-40.
- Rozwój partnerstwa i współpracy na rzecz śródlądowych dróg wodnych.

Szacunkowe koszty budowy i modernizacji wybranych polskich śródlądowych dróg wodnych w zakresie przystosowującym je do parametrów szlaków żeglugowych o znaczeniu międzynarodowym są zróżnicowane w zależności od przyjętej koncepcji oraz wariantów i wynoszą: Odrzańskiej Drogi Wodnej, wraz z Kanałem Gliwickim i połączeniem Odra-Dunaj – od 16,5 do 22,6 mld zł; Środkowego i dolnego odcinka Wisły od Warszawy do Gdańska – ok. 31,5mld zł; Kanału Śląskiego – ok. 11,0 mld zł; Drogi wodnej Warszawa-Brześć – od 8,1 do 25,5 mld zł.

- Zainwestowane w drogę wodną środki służyć będą nie tylko żegludze, ale także innym ważnym funkcjom gospodarczym – podkreśla Jerzy Materna, wiceminister MGMiŻŚ – Chodzi o funkcje przeciwpowodziowe, przemysłowe, komunalne, rolnicze i leśne, wykorzystanie stopnia wodnego jako przeprawy drogowej czy też energii przepływającej wody do produkcji energii elektrycznej. Dodajmy funkcje sportowo-rekreacyjnej, społeczne.

- Odrzańska Droga Wodna dzięki odpowiednim inwestycjom napędzi gospodarkę, ożywi rzekę i pomoże samorządom w dalszym rozwoju - mówi wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak. Atrakcyjność gospodarcza Odry jest bezdyskusyjna – walory przyrodnicze to jedno, zróżnicowanie i nieograniczone możliwości dla regionu to drugie – dodaje wojewoda dolnośląski.

Wraz z poprawą parametrów eksploatacyjnych dróg wodnych, wzrośnie znaczenie i udział żeglugi śródlądowej w rynku usług transportowych. Według szacunków ekspertów do roku 2020 przewozy te wzrosną do 20 mln ton na Odrzańskiej Drodze Wodnej. W perspektywie długoterminowej szacuje się wzrost przewozów na drodze wodnej E-30 do 25 mln ton.

Według ekspertów już po pierwszym etapie modernizacji regulacyjnej Dolnego odcinka Wisły przewozy ładunków żeglugą śródlądową mogą wynosić ok. 7,8 mln ton, w relacji z portami morskimi.

Prezentacja strategii dostępna jest pod tym odnośnikiem: https://mgm.gov.pl/images/aktualnosci/Prezentacja_Wroclaw_grafiki_do_uzytku.pdf

Biuro Prasowe MGMiŻŚ
#1 | 38 dnia 11.04.2016 20:42
Kilka moich uwag po obejrzeniu prezentacji Strategii rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do 2030 roku:
1. Nie znam treści wystąpienia prelegenta prezentującego Strategię; być może niektóre kwestie zostały szczegółowo omówione... ; ale chętnie bym poznał listę autorów tej pracy oraz STRATEGIE w wersji papierowej
2. Poza małymi wyjątkami zaprezentowano ogólnie znana zagadnienia i potrzeby w zakresie transportu wodnego śródlądowego. Nie ustrzeżono się też przeinaczania problematyki lub pomijania zapowiadanych w planie prezentacji istotnej problematyki.
3. Autorzy wreszcie oficjalnie uwzględnili przepisy Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych, a konkretnie wymogi opisane w § 7. Do tej pory na wszystkich konferencjach i posiedzeniach forsowano dostosowania dróg wodnych o charakterze międzynarodowym tylko do klasy IV - w prezentacji wymieniono modernizację Odry do klasy Va ...; bo takie są wymogi § 7. Cyt. Rozporządzenia.
4. Ze względu na moje doświadczenie zawodowe szczególnie jestem zainteresowany górną Wisłą…
Wśród priorytetów wymieniono modernizację górnej Wisły ...;II.2. Modernizacja górnej skanalizowanej Wisły oraz budowa stopnia wodnego w Niepołomicach...;
Może autorzy określą na czym ma polegać modernizacja tego odcinka drogi wodnej górnej Wisły?
Przy opisie stanu obecnego na odcinku od ujścia Przemszy do stopnia wodnego Przewóz autorzy rozminęli się ze stanem faktycznym, i tak:
- długość tego odcinka wynosi 72 km a nie jak wynika z tablic kilometrażowych 92 km !
- klasa IV -Wisła od ujścia Przemszy do kanału Łączańskiego ; klasa II - Kanał Łączański [pominięty w Prezentacji]; klasa III - Wisła od ujścia kanału Łączańskiego do stopnia wodnego Przewóz.
Na tym odcinku funkcjonuje 6 śluz, z czego 3 śluzy o długości 85 m ! pozostałe posiadają parametry klasy Va.
Jeżeli ma nastąpić modernizacja, to zgodnie z cytowanym Rozporządzeniem do klasy Va ! Konieczna by była budowa nowych śluz [Borek Szlachecki, Dąbie i Przewóz]o wymaganej długości 120 m albo przedłużenie istniejących o ponad 30 m.
Osobnym zagadnieniem pozostaje zakole pod Wawelem – dziś tam można jeszcze pływać , ale w klasie Va będzie to już problematyczne i będzie konieczne odnowienie pomysłu z Kanałem Krakowskim!
Całkowicie pominięto Kanał Łączański...; z uwagi na jego parametry konieczna będzie też jego przebudowa do parametrów klasy Va !
W całej Strategii pominięto problematykę zasilania głównych dróg śródlądowych wodą w okresach niskich przepływów i alimentacji wody na potrzeby żeglugi...
Uważam, że priorytetem winno być wznowienie przewozów jednostkami pływającymi na górnej Wiśle [i Odrze też!] i innych, po zlikwidowaniu wąskich gardeł ograniczających głębokość tranzytową.
Chyba, że nie ma do przetransportowania odpowiedniej ilości masy towarowej ... ?
Tyle moich uwag na dziś ...
#2 | Mariner76 dnia 11.04.2016 21:15
Oj żeby tylko niewielkaq czesc z tego zrealizowali głównie chodzi o górną wisłe.Zreszta co moza wozic barkami na górnej wisle oprócz żwiru czy piasku.Brak ważniejszych ośrodków przemysłowych.

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?

  PRchecker.info Free counters!
Apis | Alhenag | Absolwenci TZS | Wierzbnik | Rada Kapitanów | PHP-Fusion PL