KE w sprawie ODW i DOL w TEN-TDrukuj

KE w sprawie ODW i DOL w TEN-T9 grudnia 2015 r. europoseł Dariusz Rosati skierował do Komisji Europejskiej pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej, której przedmiotem były Kanał Odra-Dunaj oraz Odrzańska Droga Wodna a sieć TEN-T.

Powiązanie śródlądowych dróg wodnych Odry i Dunaju wraz z funkcjami bramowymi morskich portów Pomorza Zachodniego stanowi unikalne, transgraniczne ogniwo łączące północ z południem, wschód z zachodem. Ogniwo to łączy Polskę, południową Skandynawię, Niemcy, Czechy, a poprzez powiązanie z transportem kolejowym i drogowym, tworzy transportową jedność funkcjonalną i gospodarczą korytarza sieci bazowej TEN-T „Bałtyk – Adriatyk”. Budowa transgranicznego kanału Odra-Dunaj przyczyniłaby się do rozwoju rynku wewnętrznego Europy Środkowej oraz wypełnienia zadeklarowanych celów polityki transportowej. Niestety ani Odrzańska Droga Wodna, ani kanał Odra-Dunaj nie zostały wpisane do sieci TEN-T, a istniejące przed 2013 r. odcinki zostały wykreślone, co uniemożliwia sfinansowanie tych inwestycji. Co więcej, mandat Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci (INEA), która zajmuje się sprawami technicznymi i finansowymi projektów, wygasa z dniem 31 grudnia 2015 r.

W związku z powyższym zwracam się do Komisji z następującymi pytaniami:
1. Jak Komisja Europejska planuje wspierać transport na międzynarodowej rzece Odrze (PL, CZ, DE) i rozwiązać kwestię realizacji kanału Odra-Dunaj, co w bezpośredni sposób może wpłynąć na osiągnięcie celów unijnej polityki transportowej i jednocześnie na rozwój gospodarczy Europy Środkowej?
2. Czy Komisja Europejska przewiduje ogłoszenie konsultacji społecznych w związku z inicjatywą budowy kanału Odra-Dunaj jako inwestycji o charakterze analogicznym do europejskiego przedsięwzięcia Sekwana-Skalda?
3. Czy Komisja Europejska przedłuży mandat Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci (INEA)?


Odpowiedź została udzielona 1.03.2016 przez komisarz Violetę Bulc w imieniu Komisji

1. Zgodnie z obecnym prawodawstwem(1) Odra jest tylko częściowo włączona do transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) i nie stanowi części korytarza sieci bazowej Bałtyk–Adriatyk. Oznacza to, że jedynie krótki odcinek rzeki położony w pobliżu jej ujścia może być objęty finansowaniem z instrumentu „Łącząc Europę”(2). Według wiedzy Komisji w ramach polskiego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 planowanych jest jednak kilka projektów mających na celu poprawę żeglowności rzeki. Zasady kwalifikowalności tego programu pozwalają na realizację projektów w zakresie żeglugi śródlądowej poza siecią TEN-T.

Podczas przeglądu TEN-T Komisja uwzględni zmiany w natężeniu ruchu transportowego i krajowe planowanie inwestycji w nadchodzących latach w państwach członkowskich. Odra może zostać włączona do sieci bazowej TEN-T, a następnie do korytarza Bałtyk–Adriatyk, o ile Polska planuje zmodernizować ją do 4. klasy żeglowności EKMT(3). Zgodnie z art. 54 rozporządzenia TEN-T powyższy przegląd, który należy przeprowadzić do dnia 31 grudnia 2023 r., może spowodować zmianę rozporządzenia TEN-T w drodze zwykłej procedury ustawodawczej.

2. Kanał Odra–Dunaj nie jest objęty siecią TEN-T, ani nie stanowił wcześniej części żadnego z priorytetowych projektów TEN-T. Dlatego Komisja nie posiada mandatu do ogłoszenia konsultacji publicznych.

3. Mandat Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci został odnowiony(4) w celu realizacji nowo utworzonego instrumentu „Łącząc Europę”, o którym mowa powyżej.
(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylające decyzję nr 661/2010/UE, Dz.U. L 348 z 20.12.2013, s. 1-128.
(2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające instrument „Łącząc Europę”, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010.
(3) Zob. art. 15 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1315/2013.
(4) Decyzja wykonawcza Komisji nr 2013/801/UE z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci oraz uchylenia decyzji 2007/60/WE zmienionej decyzją 2008/593/WE.


europarl.europa.eu
#1 | Marek Odra dnia 25.03.2016 19:23
Chciałbym się publicznie zapytać na jakim etapie jest wybór wykonawcy studium wykonalności „Studie proveditelnosti vodního koridoru Dunaj - Odra - Labe“ w tym dla sekcji Koźla. - Ostrava bo w internecie jakby sprawa ucichła?
#2 | Jacek z Opola dnia 27.03.2016 01:20
Decydujące o sprawie w sposób zasadniczy jest podpisanie przez Polskę konwencji AGN, a na ten temat dopiero prowadzone są rozmowy. Poprzedni rząd nie chciał jej podpisać, bo w konsekwencji musiałby modernizować drogi wodne do IV kategorii.
#3 | ango dnia 30.03.2016 19:14

Cytaj

(...)Poprzedni rząd nie chciał jej podpisać, bo w konsekwencji musiałby modernizować drogi wodne do IV kategorii.(...)
- wzrusza powyborcza (grudzień ub. r.) troska p. Rosatiego o stan rzecznych dróg śródlądowych w Polsce. Niemal dwa miesiące po podpisaniu przez Kopaczową niekorzystnej dla Polski umowy o Odrze granicznej z Niemcami - czyżby p. Rosati nie orientował się w tym, co podpisywała ówczesna szefowa partii, do której należy ?
Było tę troskę wykazywać znacznie wcześniej a i czasu było dostatecznie dużo - całe osiem lat, które przespano ...

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?

  PRchecker.info Free counters!
Apis | Alhenag | Absolwenci TZS | Wierzbnik | Rada Kapitanów | PHP-Fusion PL