Stopień Niepołomice na Wiśle przypomina o Liście IntencyjnymDrukuj

Stopień Niepołomice na Wiśle przypomina o Liście IntencyjnymOd wielu lat Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Niepołomickiej jest bezpośrednio zaangażowane w działania na rzecz rewitalizacji i promocji żeglugi śródlądowej, w tym realizacji planu budowy kolejnego stopnia wodnego na Drodze Wodnej Górnej Wisły, czyli stopnia wodnego „Niepołomice". W związku z tym, że od 2011 roku Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej wstrzymuje się od podpisania umowy o bilateralnej współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Niepołomickiej a KZGW w zakresie budowy stopnia wodnego "Niepołomice", wraz z elektrownią wodną o mocy ok 3 MW - Stowarzyszenie wystąpiło z listem do nowego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z propozycją współdziałania w omawianej sprawie.

Szanowny Pan Jerzy Materna
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
ul. Chałubińskiego 2/6
00-928 Warszawa


Od wielu lat nasze Stowarzyszenie jest bezpośrednio zaangażowane w działania na rzecz rewitalizacji i promocji żeglugi śródlądowej, w tym realizacji planu budowy kolejnego stopnia wodnego na Drodze Wodnej Górnej Wisły, czyli stopnia wodnego „Niepołomice".

Zgodnie z planem ten obiekt hydrotechniczny na rzece Wiśle będzie miał wielofunkcyjne zastosowanie (w tym oczywiście funkcję żeglugową, a nawet zapobieżenie katastrofie budowlanej stopnia wodnego „Przewóz" poprzez jego podparcie hydrauliczne), przy zachowaniu priorytetowej funkcji ochrony przeciwpowodziowej, co zostało uznane za bezdyskusyjnie nadrzędny interes publiczny; nawet przez bardzo niechętne wszelkim inwestycjom na rzekach poprzednie kierownictwo resortu środowiska.

Dla członków naszej Organizacji Pozarządowej znana i bezsprzeczna jest kwestia gospodarczego, zrównoważonego wykorzystania wód, które generuje środki finansowe na ochronę przyrody, zwiększą ilość miejsc pracy, dochody państwa, firm i obywateli.

Pragniemy poinformować o istnieniu formalnych relacji pomiędzy Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Niepołomickiej a Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej w postaci Listu Intencyjnego z dnia 18 października 2011 roku, dotyczącego woli współpracy w zakresie budowy stopnia wodnego "Niepołomice", wraz z elektrownią wodną o mocy ok 3 MW.
Dotychczas z przyczyn dla nas nieznanych, nie doszło jednak do podpisania partnerskiej umowy o bilateralnej współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Niepołomickiej a Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej w omawianej sprawie.

Ze względu na prowadzoną od lat szeroką działalność krajową i zagraniczną na rzecz rewitalizacji i promocji żeglugi śródlądowej, w tym włączenia projektów inwestycyjnych na drogach wodnych w Polsce do puli przedsięwzięć finansowanych z tzw. Planu Junckera, zdajemy sobie sprawę, że Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej nie jest i nieprędko będzie zainteresowany prowadzeniem jakichkolwiek inwestycji żeglugowych w Polsce.

Dlatego też nasza Organizacja Pozarządowa jako społeczny koordynator (promotor) projektu zwraca się do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z propozycją zawarcia bilateralnej umowy o współpracy na rzecz budowy i eksploatacji obiektu hydrotechnicznego - stopnia wodnego „Niepołomice" na górnej Wiśle, który został ujęty w programach strategicznych szczebla rządowego jak i wojewódzkiego.

Jednym z podstawowych celów takiej umowy byłoby wsparcie Ministerstwa przez nasze Stowarzyszenie jako stronę społeczną przy negocjacjach z zainteresowanymi podmiotami gospodarczymi (w tym finansowymi) w kwestii powstania Spółki Celowej do budowy i eksploatacji omawianego obiektu hydrotechnicznego.

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW
ZIEMI NIEPOŁOMICKIEJ
Zbigniew Siedlarz
Wiceprezes Zarządu
Koordynator ds. Promocji i Rewitalizacji
Wiślanego Szlaku ŻeglownegoDo wiadomości otrzymują:

Szanowny Pan Wojciech Kolarski Podsekretarz Stanu Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa e-mail: listy@prezydent.pl

Szanowny Pan Krzysztof Tchórzewski Minister Energii Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa e-mail: Krzysztof.Tchorzewski@sejm.pl

Szanowny Pan Mariusz Gajda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa e-mail: info@mos.gov.pl

Szanowny Pan Zbigniew Cichoń Senator Rzeczypospolitej Polskiej ul. Kasprowicza 22, 31-523 Kraków e-mail: adwokat@zbigniewcichon.pl

Szanowna Pani Dorota Arciszewska-Mielewczyk Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Przewodniczący Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Kancelaria Sejmu
ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa
e-mail: Dorota.Arciszewska-Mielewczyk@scjm.pl

Szanowna Pani Urszula Rusecka Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ul. Powstania Warszawskiego 5, 32-020 Wieliczka e-mail: Urszula.Rusecka@sejm.pl

Szanowny Pan Ernest Bejda p.o. Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Al. Ujazdowskie 9, 00-583 Warszawa e-mail: kontakt@cba.gov.pl

Szanowny Pan Andrzej Podgórski Redaktor Naczelny Portalu Internetowego www.zegluga-rzeczna.pl e-mail: team@zegluga-rzeczna.pl
#1 | koj dnia 08.02.2016 10:15
Dla uzupełnienia.

W 1946 roku powstał projekt drogi wodnej Modrzejów-Kraków-Opatowiec o przepustowości 3 mln ton w jednym kierunku. W myśl tego projektu na Wiśle w rejonie Niepołomic miał powstać stopień wodny "Niepołomice", który spiętrzałby wodę na potrzeby kanału lateralnego o długości około 25 km poprowadzonego doliną Drwinki w stronę ujścia rzeki Raby do Wisły. Na kanale miały powstać dwie śluzy; "Batory" w Woli Batorskiej i "Zielona" w Zielonej.

W ramach tego projektu wybudowane zostały trzy stopnie wodne, które spełniają następujące zadania:
- stopień wodny "Przewóz" ułatwia pobór wody dla kombinatu metalurgicznego w Nowej Hucie oraz dostarcza wody chłodniczej do elektrociepłowni w Krakowie,
- stopień wodny "Dąbie" powstrzymuje erozję denną w korycie Wisły, zagrażającą stateczności bulwarów
oraz filarów mostów krakowskich,
- stopień wodny "Łączany" za pośrednictwem rozbudowanego fragmentu dawnego Kanału Małopolskiego (dziś zwanego Kanałem Łączańskim) dostarcza wody chłodniczej do elektrociepłowni w Skawinie.

Zmiana polityki transportowej po roku 1963 wstrzymała realizację tego projektu. Z powodu pojawiających się oznak zapaści transportu kolejowego pod koniec lat 60-tych XX wieku rozpoczęto pracę nad nową wersją projektową kanalizacji Górnej Wisły.
Na mocy umowy z roku 1968 między Rządem polskim a Programem Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych zostały wykonane "Założenia generalne zabudowy Wisły górnej" opracowane przez Centralne Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego "Hydroprojekt" w roku 1974
w ramach "Projektu Wisła".

Na podstawie tych założeń projektowych w latach siedemdziesiątych XX wieku rozpoczęto budowę trzech stopni wodnych; "Dwory", "Smolice" i "Kościuszko".
Natomiast sporządzona dokumentacja techniczna oraz wyniki badań geologiczno-inżynierskich uzasadniających wybór lokalizacji stopnia wodnego "Niepołomice" na górnej Wiśle znajdują się w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Stopień wodny "Niepołomice" na górnej Wiśle spełniać będzie następujące zadania:
- zabezpieczenie przed katastrofą budowlaną stopnia wodnego "Przewóz", przez jego podparcie hydrauliczne
tj. spiętrzenie wody w wyerodowanym korycie,
- powstrzymanie niekontrolowanego obecnie pogłębiania przez rzekę dna oraz niszczenia brzegów
i zabudowy regulacyjnej (tj. likwidacja zjawisk erozyjnych poniżej stopnia wodnego "Przewóz" ), które już bezpośrednio zagraża stateczności wałów przeciwpowodziowych,
- ustabilizowanie stosunków gruntowo-wodnych na terenach przyległych do rzeki również w celach środowiskowych,
- poprawa warunków przepływu wód wezbraniowych i powodziowych,
- energetyczne wykorzystanie zasobów wodnych Wisły, tj. zagospodarowanie piętrzenia przez elektrownię wodną o mocy ok 3 MW,
- przywrócenie parametrów szlaku żeglugowego i ciągłości liniowej Drogi Wodnej Górnej Wisły poniżej Krakowa.
W następstwie postępującej erozji dennej za stopniem wodnym "Przewóz", który jest najniżej położonym, ostatnim stopniem wodnym Kaskady Górnej Wisły, drastycznie obniżyło się dno rzeki na dolnym stanowisku jazu. O skali degradacji świadczy stan głębokości wody za progiem głowy dolnej śluzy "Przewóz", gdzie - zamiast projektowanych 250 cm - stan wody osiąga wartości "ujemne", przeważnie utrzymując się poniżej poziomu dna śluzy.

Podstawowe parametry planowanego stopnia wodnego "Niepołomice" na górnej Wiśle.
Główne obiekty stopnia to:
- dwuprzęsłowy jaz sektorowy o łącznym świetle 2x32 m, zlokalizowany w korycie rzeki km 104,200
- śluza komorowa o wymiarach 190x12x3,5 m, położona w przekopie na prawym brzegu rzeki w km 88,100 trasy żeglugowej (teren przysiółka Koźlica w Woli Batorskiej, gmina Niepołomice),

Dolina Wisły w rejonie Niepołomic posiada obustronne obwałowanie. Rozstaw wałów wynosi 400 m, a szerokość koryta na poziomie wody średniej rocznej wynosi około 66 m.

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?

  PRchecker.info Free counters!
Apis | Alhenag | Absolwenci TZS | Wierzbnik | Rada Kapitanów | PHP-Fusion PL