Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

tiktak
14.09.2020

tiktak
21.08.2020
[https://www.wody.
gov.pl/aktualnosci
/1274-wody-polskie
-uzyskaly-dofinans
owanie-na-rozwoj-o
drzanskiej-drogi-w
odnej-2][/url]

tiktak
10.08.2020

tiktak
04.08.2020
[url][/https://www
.portalmorski.pl/z
egluga/45901-jest-
projekt-uchwaly-ws
-rozbudowy-odrzans
kiej-drogi-wodnej-
na-odcinku-od-malc
zyc-do-lubiaza]

tiktak
04.08.2020
[https://www.porta
lmorski.pl/zegluga
/45876-ruszaja-rem
onty-kanalow-na-sz
laku-wielkich-jezi
or-mazurskich][/ur
l]

Klamka zapadła: Odra grniczna w III klasieDrukuj

Klamka zapadła: Odra grniczna w III klasieRząd zatwierdził umowę między Polską a Niemcami, która dotyczy wspólnej regulacji Odry granicznej. Zapewni ona stworzenie warunków umożliwiających prowadzenie skutecznej akcji lodołamania oraz odtwarzanie i utrzymanie trzeciej klasy drogi wodnej na całej długości granicznego odcinka Odry.

W umowie przewidziano likwidację priorytetowych miejsc limitujących głębokości tranzytowe od strony niemieckiego i polskiego brzegu Odry. Miejsce limitujące to miejsce, gdzie występuje niedostateczna głębokość szlaku żeglownego dla określonych typów statków. Eliminacja miejsc zatorogennych umożliwi prowadzenie skutecznej polsko-niemieckiej akcji lodołamania, chroniącej przed powodzią zatorową polskie i niemieckie miejscowości nadodrzańskie. Przewidziano także pogłębienie toru wodnego na jeziorze Dąbie, co zapewni odprowadzanie kry lodowej z granicznego odcinka Odry. Prace planistyczno-projektowe związane z modernizacją zabudowy regulacyjnej granicznego odcinka Odry oraz pogłębieniem jeziora Dąbie prowadzone są od 2007 r. Założono też stworzenie warunków do żeglugi statków rzeczno-morskich na drogach wodnych w rejonie Szczecina, co umożliwi żeglugę tymi statkami między portem Schwedt a Morzem Bałtyckim.

Realizacja umowy zapewni ochronę przeciwpowodziową i aktywizację gospodarczą terenów nadodrzańskich oraz dogodne warunki pracy dla lodołamaczy. Umożliwi także, wraz z innymi planowanymi działaniami na Odrze, ponowne otwarcie dla portu szczecińskiego i polskiej żeglugi śródlądowej szlaku transportowego łączącego port w Szczecinie z Dolnym i Górnym Śląskiem.

Obie strony umowy co 5 lat będą przeprowadzać wspólną kontrolę dotyczącą hydraulicznego i morfologicznego oddziaływania zrealizowanych przedsięwzięć na środowisko, z uwzględnieniem skutków ekologicznych.

Wykonanie przedsięwzięć opisanych w umowie wymaga zabezpieczenia 670 mln zł w latach 2015-2028. Planuje się, że środki te będą pochodzić z budżetu państwa (82,5 mln zł), Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (56,4 mln zł), budżetu unijnego (114 mln zł), pożyczki Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (250 mln zł), kredytu Banku Rozwoju Rady Europy (167,6 mln zł).

Umowa wykonuje postanowienia Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.), a także zadania wynikające z umowy między Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych, sporządzonej w Warszawie 19 maja 1992 r. Przedsięwzięcia określone w umowie służą też realizacji dyrektywy powodziowej i ramowej dyrektywy wodnej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

źródło: premier.gov.pl
#1 | koj dnia 14.10.2015 09:49
Cyt. "[...]Założono też stworzenie warunków do żeglugi statków rzeczno-morskich na drogach wodnych w rejonie Szczecina, co umożliwi żeglugę tymi statkami między portem Schwedt a Morzem Bałtyckim.[...]"
... i co tu komentować, na stronach rządowyh III RP piszą już otwartym tekstem, no cóż znamy swoje miejsce w szeregu. Odra III klasa, a na Wiśle galary, krypy, baty, szkuty i pychówki.
#2 | marek56 dnia 14.10.2015 12:52
No cóż, kolokwialnie mówiąc/pisząc zostaliśmy wydymani przez kolejne od 1989 roku rządy, a przez ten ostatni w szczególności, Najjaśniejszej III ? IV ? Rzeczypospolitej. Zrobili skansen i tyle. Jak napisał @koj pozostają galary, krypy, baty, szkuty i pychówki. Nie tylko na Wiśle. Na Odrze też.
#3 | Raku20 dnia 14.10.2015 23:00
Panowie widze że macie obiekcję czemu to Odra a nie Wisła ja z tekstu wywnioskowałem że Niemcy się starają o Odrę bo jej potrzebują a Polska tylko im przytakuje a wisła jest za daleko dobrych braci niemców!!
#4 | kolo dnia 14.10.2015 23:27
Umowa dotyczy Odry granicznej na tym odcinku rzeki nie ma przemysłu i polskich portów. Na podstawie umowy Odra Zachodnia do niemieckiego portu w Schwedt będzie modernizowana do klasy międzynarodowej z głębokością 3 m, a Odra graniczna tylko do głębokości 1,8 m. Dodatkowo rozbudowa niemieckiego portu w Schwedt dla statków rzeczno-morskich może być dużą konkurencją dla Polskich portów Szczecina i Świnoujścia. Powyższe oznacza, że Szczecin wynegocjował sobie sprawne połączenie z Berlinem. Co oznacza dalszą stagnację dla pozostałych regionów nadodrza tj. lubuskie, dolnośląskie, śląskie.
#5 | Apis dnia 15.10.2015 06:34

Cytaj

- Umowę w tej spawie zawarliśmy w marcu br. - przypomniał Maciej Grabowski, minister środowiska. Na inwestycje przeznaczonych będzie 670 mln zł. Część prac ma być wykonanych do 2018 roku, całość do 2028 roku.

http://www.gs24.p...,id,t.html

Jak łatwo policzyć rocznie w tym okresie przeznaczy się na te "prace" ca. 51 mln zł (głównie z kredytów) nie zyskując podniesienia parametrów drogi wodnej do klasy międzynarodowej. Tymczasem w Planie Junckera przewidziano dla Odry w klasie IV 5 mld Euro (20 mld zł) bezzwrotnego dofinansowania. Komu zależy na tym aby Polska nie rozwijała dróg wodnych?
#6 | Wojciech Rytter dnia 15.10.2015 07:40
Proszę Państwa,Temat Odry i Wisły jest wałkowany od lat ,i co ,nic .Bla,bla bla.My jeszcze nie rozumiemy,że transport wodny to najtańszy środek ze wszystkich możliwych.Na całym świecie się opłaci inwestować w niego a nam nie.Dziwne.Dopóki będą siedzieć matoły w wygodnych fotelach i brać kasę za pierdzenie i darmowe bankiety ,dopóty nasze rzeki będą dziczały.Wyje...to zgniłe towarzystwo na zbity ryj i dać pole do popisu nowym kompetentnym ludziom,którzy czują temat.Ale ja to czarno widzę.Kolesiostwo ma się dobrze.I wybory nic nie zmienią.
#7 | Odra dnia 15.10.2015 11:31
Wczoraj podczas panelu o transporcie wodnym w Polsce i UE (podczas Europejskiego Kongresu MiŚP w Katowicach) wyraźnie "łyżeczką chciano nam dać do konsumpcji" klasę III i turystykę na Odrzańskiej Drodze Wodnej. Uczestnicy panelu byli pozbawiani głosu ale audytorium wyraźnie poparło wniosek o klasę międzynarodową żeglownej Odry od Bałtyku aż po granice z Czechami. Poparty został przez całą salę wniosek zmiany funkcji polderu suchego Racibórz na zbiornik retencyjny wielofunkcyjny. W panelu uczestniczyli przedstawiciele 3 krajów (Polski, Czech i Holandii).
#8 | koj dnia 15.10.2015 11:44
W opinii Ministerstwa Finansów podjęcie starań o uzyskanie wsparcia finansowego z EFIS powinno zostać poprzedzone m.in.:
- przeprowadzeniem analizy zasadności budowy Kanału Śląskiego,
- określeniem założeń i dokładnego zakresu projektu,
- określeniem formuły realizacji inwestycji (np. Partnerstwo Publiczno-Prywatne, umowa koncesyjna) wskazaniem potencjalnych źródeł finansowania oraz sposobu spłaty środków zwrotnych.

Wyżej wymienione działania powinny być przeprowadzone przez promotora projektu, odpowiedzialnego za zaprojektowanie i realizację tej inwestycji.

Podstawowe kroki niezbędne do sformułowania wniosku o przyznanie środków w ramach EFIS zostały nakreślone powyżej. Wszyscy potencjalni promotorzy i inwestorzy zainteresowani wykorzystaniem tego typu środków do realizacji budowy Kanału Śląskiego powinni dążyć do jasnego zdefiniowania projektu z uwzględnieniem wszystkich wymienionych elementów i przedłożyć właściwie ustrukturyzowany wniosek o przyznanie wsparcia poprzez jeden z dostępnych kanałów np. poprzez Przedstawicielstwo Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Warszawie lub Bank Gospodarstwa Krajowego będący partnerem EBI i KE w realizacji projektów inwestycyjnych podejmowanych w ramach "Planu Inwestycyjnego dla Europy".

Z tego co wszyscy wiedzą Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej nie jest zainteresowany lub nie jest zdolny lub jest niekompetentny podjąć się roli Promotora Projektu.
#9 | Wojciech Rytter dnia 15.10.2015 20:34
Czyli to co wcześniej mówiłem,siedzą tam same matoły,darmozjady i nieroby nieudacznicy,kolesiostwo.
#10 | Tadeusz 44 dnia 15.10.2015 20:57
Do kolegi Odra, który pisze...
Poparty został przez całą salę wniosek zmiany funkcji polderu suchego Racibórz na zbiornik retencyjny wielofunkcyjny. W panelu uczestniczyli przedstawiciele 3 krajów (Polski, Czech i Holandii).
Nadmienię nieśmiało, że są przecież zasady, które obowiązują w budownictwie wszelakim, i czy ktoś chce, czy też nie chce, powinien pochylić głowę i przeczytać;
http://www.instyt...yjny-2015/
W tym temacie dopowiem jeszcze tak.
O pół wieku temat Raciborza pojawiał się i pojawia nadal. Obecny etap inwestycji skłania mnie do myślenia, że w końcu nadszedł czas, że nie ma odwrotu, że może dożyję i tzw. wiecha na zakończenie budowy Raciborza zaistnieje.
Skoro cała sala poparła to co poparła, to póki co, ja sobie zanucę wraz z Jerzym Połomskim;
https://www.youtu...fbKMnALCrs
Pozdrawiam ZałogęSmile
#11 | kolo dnia 16.10.2015 11:29
HDROPROJEKT przystąpił do planu modernizacji Odry do III klasy na odcinku od Wrocławia do ujscia Nysy Łużyckiej. Wstępne wnioski:
Potrzebna retencja w wielkości 100 mln m3. Można to uzyskać przez:
- budowę wielofunkcyjnego dużego zbiornika Racibórz bądź przez
- dalsza kanalizację Odry (Malczyce, Lubiąż, Ścinawa)

Istnieje niebezpieczeństwo, że projekt będzie obejmował odbudowę budowli hydrotechnicznych do III klasy, a nie uzyskania parametrów drogi wodnej III klasy tj. m.in. uzyskanie głebokości 1,8m przez min. 270 dni w roku.
#12 | Przemyslaw Daca dnia 16.10.2015 12:45
Szanowni Państwo,
mam wrażenie, że wiele osób nie rozumie istoty tzw. Programu Junckera. W istocie jest to pomysł stworzenia odpowiednich warunków do uruchomienia kapitału dla dużych inwestycji, w tym infrastrukturalnych, które obecnie dla banków są zbyt ryzykowne do kredytowania. Z tego względu zebrano pewną (niewielką w sumie) kwotę pieniędzy, ulokowanych w Europejskim Bank Inwestycyjnym, która ma służyć jako zabezpieczenie, gwarancja dla kredytowania takich przedsięwzięć. Planuje się, że ten mechanizm pozwoli wygenerować w sumie około 300 miliardów euro w postaci kredytów. Są jednak warunki. Po pierwsze mechanizm ma trwać nie dłużej niż 3 lata, dlatego można do niego aplikować z dojrzałymi projektami, które muszą zostać poddane ocenie (pod względem zwrotu kapitału, ryzyka itp.) przez odpowiednie instytucje i się zakwalifikować. Po drugie projekty nie mogą generować długu publicznego, to znaczy że o środki nie mogą aplikować jednostki rządowe.
Tak więc nie jest prawdą, że:
- są to środki które bez problemów można przeznaczyć na Odrę.
- są bezzwrotną dotacją tylko przeciwnie kredytami, lub podobnymi sposobami finansowania.

Pozdrawiam,
Przemysław Daca
#13 | koj dnia 16.10.2015 13:18
Tak jestem tego świadomy.
Dlatego przytoczę odpowiedź na interpelację nr 34056
cyt"[...] Jak poinformował Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej odpowiedzialny za opracowanie ww. dokumentów, realizacja Kanału Śląskiego została zgłoszona przez przedstawicieli Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej w ramach konsultacji społecznych dokumentów. Jednak z uwagi na brak wystarczających danych umożliwiających uzasadnienie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, nie zostało one uwzględnione w dokumentach strategicznych.

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia, podkreślić należy, że w celu ubiegania się o uzyskanie wsparcia finansowego z EFIS przedmiotowa inwestycja powinna posiadać kompletną, aktualną dokumentację zawierającą analizę zasadności, zakres i założenia projektu, formułę realizacji, potencjalne źródła finansowania oraz inwestora odpowiedzialnego za projekt.

Zgodnie z wiedzą posiadaną przez resort środowiska, nie dysponuje się dokumentacją o której mowa powyżej, w związku z czym w opinii resortu aktualnie nie jest możliwe ubieganie się o wsparcie finansowe przedmiotowego projektu w ramach "Planu inwestycyjnego dla Europy".

Sławomir Brodziński
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Środowiska [...]"


Rzecz z w tym, że potencjalny inwestor odpowiedzialny za projekt np. budowy Kanału Śląskiego nie może zlokalizować Partnera Publicznego, instytucje rządowe na czele z KZGW pochowały się w mysie dziury i tyle w temacie.
Z drugiej strony Partnerstwo Publiczno Przywatne wymusza jawność przepływów finansowych, a to nie jest rzeczą oczekiwaną przez wszelkiej maści urz... ups specjalistów wysokiej klasy.
#14 | Apis dnia 16.10.2015 14:06
Panie Przemku - źle się wyraziłem z tym bezzwrotnym dofinansowaniem - fakt. Wymieszałem w jednym "kotle Junckera" fakt, że modernizując ODW do IV klasy i właczając ją do sieci TEN-T możemy ubiegać się o dofinansowanie z UE w wys. do 85% kosztów tego przedsięwzięcia i to dofinansowanie byłoby bezzwrotne.
#15 | koj dnia 16.10.2015 14:28
Najlepsze jest to "[...] nie dysponuje się dokumentacją o której mowa powyżej (tj. dla Kanału Śląskiego)[...]"
Zadam pytanie czy resort środowiska nie dysponuje dokumentacją dla Kanału Śląskiego , czy nie chce dysponować?

Po bliskich kontaktach z administracją polskojęzyczną zaobserwowałem, że ich jedynym twórczym zajęciem jest robienie z obywateli Najjaśniejszej III RP debila. Najgorsze jest to, że za to płacimy.
#16 | mkrakowiak74 dnia 16.10.2015 16:25
i nie słychać fanfar z okazji podpisania Umowy...
jak zwykle porażka jest sierotą...

a może kompetentni z MIR i MŚ ujawnią osoby negocjujące i zatwierdzające warunki [niekorzystne dla RP] umowy międzynarodowej... zapewne pani Premier ich nie czytała?

jakiś hamulcowy się znowu ujawnił !!! ... najzwyklejsze działanie na niekorzyść RP... sprawa dla prokuratora...!!!

Może ktoś niekompetentny z MIR i MŚ odpowie na moje pytania?

pozdrowienia
od Smoka,
który już dawno się schował do swojej jamy na widok takiego bicia piany...!
brak słów... Sad
#17 | koj dnia 16.10.2015 17:47
Na zakończenie
Resort, którego kompetencją jest ochrona środowiska, zaczął funkcjonować od 1985 roku jako Ministerstwo Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych...
dziwnym trafem gen. Wojciech Jaruzelski spotkał się z Davidem Rockefellerem w dniu 11 września 1985 roku i właśnie w tym roku w Polsce zaczęła funkcjonować Fundacja Rockefellera... dziwne prawda.
#18 | Tadeusz 44 dnia 17.10.2015 06:12
Zara,zara kolego Koj...jakie zakończenie, przecież temat się dopiero zaczyna rozkręcać!
#11 | kolo dnia 16.10.2015 11:29
HDROPROJEKT przystąpił do planu modernizacji Odry do III klasy na odcinku od Wrocławia do ujscia Nysy Łużyckiej. Wstępne wnioski:
Potrzebna retencja w wielkości 100 mln m3. Można to uzyskać przez:
- budowę wielofunkcyjnego dużego zbiornika Racibórz bądź przez
- dalsza kanalizację Odry (Malczyce, Lubiąż, Ścinawa)
Kolego Kolo...zgadzam się z Tobą, gdy chodzi o spojrzenie li tylko na żeglugę...a jak chcesz rozwiązać sprawę powodzi w nawiązaniu do czeskich prezentów . Po raz kolejny powtórzę!!!...raciborski wielofunkcyjny nie rozwiąże spraw powodziowych-chodzi o wielkie powodzie. Mogę się zgodzić z budową kolejnego - wielofunkcyjnego w tym rejonie,lub dalsza kanalizacją Odry.
Każdy z nas stara się wykrzyczeć sprawy swojego środowiska nie bacząc na sprawy równie ważne,a może nawet ważniejsze. Nie możemy patrzeć oczyma władcy,o którym wspomnę mimochodem;
http://basnie.rep...esarza.htm
Pozdrawiam Załogę Smile
#19 | Apis dnia 17.10.2015 08:24
http://www.ryneki...51429.html Obszernie o III klasie dla Odry mówi... Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, które nie ma najmniejszego wpływu na ilość, jakoś i przede wszystkim tempo realizowania inwestycji na drogach wodnych. Dopóki nie zlikwiduje się tego idiotycznego, dualnego układu - NIGDY nie doczekamy się Odry nawet w III klasie na całej długości. Na co stać KZGW w projektowaniu i realizowaniu inwestycji hydrotechnicznych - widać od lat gołym okiem. Im dać tylko pieniądze a oni już doskonale wiedzą jak się nimi podzielić i nic nie zbudować.
#20 | Tadeusz 44 dnia 17.10.2015 09:37
No dobrze Andrzeju...czy RZGWy budują wiele,lub niewiele,coś tam jednak starają się budować zachowawczo, na miarę przyznanych środków z państwowego budżetu. To nie oznacza,że kogokolwiek bronię,ponieważ w tej instytucji nigdy nie pracowałem(choć mam tam wielu przyjaciół)-to tak dla jasności. Musisz jednak wziąć pod uwagę i zauważyć że;

na Kanale Gliwickim jest śluz - 6
na Odrze nie licząc Malczyc - 30
razem-nie chce mi się dodawać Smile bo wiadomo że 36.
Są też Mariny których nie policzę,ponieważ nie znam ich źródeł finansowania.

Na każdej śluzie pracujeSmile na 3 zmiany po dwóch zawodników - tzn 6 osób
36 śluz x 6 osób = 216 osób
każdy chce zarobić, bo żyć jakoś trzeba, więc zakładam zarobek 2000zł na osobę

216 x 2000 = 432 000 / miesiąc
432 000x 12 miesięcy = 5 184 000 / rok

Praktycznie od 1989 roku żegluga nie pływa, więc należało by to pomnożyć przez 25,za okres zmarnowany,za okres o którym nie chce mi się już nawet mówić,za okres którego powinni się co niektórzy wstydzić i nie wystawiać łba na publikę.

Diabeł tkwi jednak w szczegółach...o czym ongiś pisałem.
Co prawda pogoda słaba,ale jadę na ryby na Odrę do Wróblina...hej!!!
#21 | mkrakowiak74 dnia 17.10.2015 11:06
§ 7. 1. Przy rozbudowie Śródlądowych dróg wodnych
o znaczeniu regionalnym klasy Ia, Ib i II — jako
warunki projektowe przyjmuje si´ wielkości odpowiadające
co najmniej maksymalnym wartościom parametrów
klasyfikacyjnych i warunków eksploatacyjnych,
przewidzianych dla klasy bezpośrednio wyższej.
2. Przy rozbudowie lub modernizacji Śródlądowych
dróg wodnych o znaczeniu regionalnym klasy III
i o znaczeniu międzynarodowym klasy IV — jako warunki
projektowe przyjmuje si´ wielkości odpowiadające
co najmniej maksymalnym wartościom parametrów
klasyfikacyjnych i warunków eksploatacyjnych,
przewidzianych dla klasy Va.
3. Przy modernizacji Śródlądowych dróg wodnych
o znaczeniu międzynarodowym, innych klas nieokreślone
w ust. 2, przyjmuje si´, jako warunki projektowe,
wielkości nie niższe niż odpowiadające maksymalnym
wartościom parametrów klasyfikacyjnych i warunków
eksploatacyjnych, przewidzianych dla klasy Vb, umożliwiające żeglugę statków o zanurzeniu nie mniejszym
ni˝ 2,80 m. ..... z ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW
z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji Śródlądowych dróg wodnych...
#22 | jacekblaz dnia 22.10.2015 18:47
Należy pamiętać, że Niemcy będą blokować Odrę w IV klasie bo chcą rozwijać port w Rostoku kosztem Szczecina. Dlatego do znudzenia (i mam nadzieję, że w końcu ktoś to usłyszy) najważniejsze projekty dla Polski na dziś to Dolna Wisła (połączenie Warszawy z Portem Gdańsk pozwoli na przejęcie ładunków z A, R i H + da energie i wodę dla Kujaw i Wielkopolski) i Kanał Śląski z linią LHS do Chin (stworzy unikalny klaster gospodarczy na południu Polski).

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?

  PRchecker.info Free counters!
Apis | Alhenag | Absolwenci TZS | Wierzbnik | Rada Kapitanów | PHP-Fusion PL