Wzrost przewozów ładunków polskimi rzekamiDrukuj

Wzrost przewozów ładunków polskimi rzekamiUrząd Statystyczny w Szczecinie podsumował realizację zadań przewozowych w 2014 r. przez krajowych armatorów śródlądowych. Wzrosła wielkość ładunków przetransportowanych przez polskie statki rzeczne, przede wszystkim w relacjach krajowych. Wymagania stawiane drogom o znaczeniu międzynarodowym (klasy IV i V) w 2014 r. spełniało w Polsce 214 km szlaków wodnych. Pozostałą ich sieć tworzą akweny o znaczeniu regionalnym klasy I, II i III, których długość w 2014 r. wynosiła 3441 km.

Tabor żeglugi śródlądowej

W Polsce, w 2014 r., armatorzy śródlądowi dysponowali 207 pchaczami oraz holownikami, których liczba zmniejszyła się o 1% w porównaniu do poprzedniego roku. Natomiast wzrosła liczba barek z własnym napędem – do 79, o 11,3% oraz wielkość barek pchanych – do 504, o 0,8% Zmniejszyła się natomiast liczba statków pasażerskich – do 99, o 3% W strukturze fl oty śródlądowej dominują pchacze, stanowiące 86,4% całego taboru pływającego, które w minionym roku przewiozły 6166,5 tys. t ładunków, co stanowi 80,8% ogółu towarów przetransportowanych przez żeglugą śródlądową.

Większa część taboru rzecznego jest zdekapitalizowana i wymaga odtworzenia. Jego wiek znacznie przekracza normatywny okres użytkowania, a eksploatacja jest możliwa dzięki stałej modernizacji. Według danych za 2014 r. większość eksploatowanych pchaczy (74,2%), niemal połowa barek pchanych (48,2%) oraz wszystkie barki motorowe zostały wyprodukowane w latach 1949-1979.

Przewozy rzeczne

Niedostateczne zagospodarowanie dróg żeglownych w Polsce, zarówno rzek skanalizowanych, swobodnie płynących oraz kanałów, jak również wymiary śluz, głębokości i szerokości szlaków wodnych, a także wysokości mostów – wszystko to wpływa na specyfikę żeglugi śródlądowej i powoduje, że odgrywa ona marginalną rolę w polskim systemie transportowym. Udział transportu śródlądowego w przewozach ładunków ogółem w latach 2000- 2014 zmniejszył się z 0,8% do 0,4%. W 2014 r. statkami rzecznymi przetransportowano 7629 tys. t ładunków. W porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano wzrost przewozów towarów, o 51,2% Największy, bo o 125,3%, nastąpił w I kwartale.

W porównaniu z 2013 r. odnotowano zwiększenie przewozów krajowych o 116%, co stanowi 4833 tys. t, głównie kruszywa, piasku i kamieni. Przyczynił się do tego znaczny udział statków śródlądowych w realizacji prac prowadzonych w ramach projektu Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego.

Transport międzynarodowy

W 2014 r. w transporcie międzynarodowym przewieziono 2796 tys. t ładunków (o 0,7% mniej niż w roku poprzednim), co stanowiło 36,6% wszystkich towarów przewiezionych przez polskich armatorów. Zmniejszyła się wielkość przemieszczanych ładunków wodą między portami zagranicznymi o 3,9%. Ich udział we wszystkich przewozach międzynarodowych zmniejszył się z 70,2% w 2013 r. do 67,9% w 2014 r.

Zmniejszył się również transport ładunków importowanych (o 40,7%). Wzrosły natomiast przewozy ładunków eksportowanych (o 16,6%). Najwięcej przewieziono ich do Niemiec. W Polsce, podobnie jak w latach poprzednich, transportowano rudy metali oraz pozostałe produkty górnictwa i kopalnictwa. W minionym roku statki pasażerskie przewiozły ponad 1 mln osób, o 3,1% więcej niż w roku poprzednim.

Przewozy rzeczne pozostają jedną z najbezpieczniejszych gałęzi transportu. W 2014 r. w rejestrach wypadków prowadzonych przez Urzędy Żeglugi Śródlądowej, odnotowanych zostało 10 wydarzeń, przy czym żadne z nich nie było związane z przewozem ładunków niebezpiecznych.

źródło: Polska Gazeta Transportowa
foto: Janusz Fąfara

1090
<
#1 | Wojciech Rytter dnia 18.09.2015 06:11
Tysiące ton przewiózł kpt,Fidelis czego dowodem są jego wspomnienia w ciekawych książkach jakie wydał Zachęcam do ciekawej lektury,

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?


Free counters!
Apis | Alhenag | Absolwenci TZS | Wierzbnik | Rada Kapitanów | PHP-Fusion PL