Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

tiktak
14.09.2020

tiktak
21.08.2020
[https://www.wody.
gov.pl/aktualnosci
/1274-wody-polskie
-uzyskaly-dofinans
owanie-na-rozwoj-o
drzanskiej-drogi-w
odnej-2][/url]

tiktak
10.08.2020

tiktak
04.08.2020
[url][/https://www
.portalmorski.pl/z
egluga/45901-jest-
projekt-uchwaly-ws
-rozbudowy-odrzans
kiej-drogi-wodnej-
na-odcinku-od-malc
zyc-do-lubiaza]

tiktak
04.08.2020
[https://www.porta
lmorski.pl/zegluga
/45876-ruszaja-rem
onty-kanalow-na-sz
laku-wielkich-jezi
or-mazurskich][/ur
l]

Kaskada Dolnej Wisły szansą dla PolskiDrukuj

  • mkrakowiak74
  • 25.08.2015 10:16:55
  • 1665 czytań
  •  2 komentarze
Kaskada Dolnej Wisły szansą dla PolskiWzorując się na rozwiązaniach stosowanych na innych dużych rzekach europejskich, dla dolnej Wisły przed laty opracowano koncepcję jej kaskadyzacji. Jednak w przeciwieństwie do Renu, Rodanu czy Dunaju, po wybudowaniu w roku 1970 stopnia Włocławek, zabudowa dolnej Wisły została zawieszona, a w zasadzie zaniechana. Tymczasem ponowne podjęcie tej idei i jej sfinalizowanie pozwoliłoby na wykorzystanie potencjału dolnej Wisły z wielką korzyścią nie tylko dla części Mazowsza, Kujaw i Pomorza, ale i dla całej Polski.

Pod względem zasobów wodnych Polska należy do najuboższych krajów Europy. Wskaźnik dostępności wody na mieszkańca wynosi:

1 619 m3 — w roku przeciętnym, 979 m3 — w roku suchym.(Źródło: Strategia Gospodarki Wodnej 2005 r.)

Według obowiązującej międzynarodowej klasyfikacji przyjmuje się, że dostępność wody jest:

• bardzo mała, jeśli w skali roku na 1 mieszkańca przypada 1 000 — 2 000 m3

• skrajnie mała, jeśli w skali roku na 1 mieszkańca przypada mniej niż 1 000 m3

Jak widać dostępność wody w Polsce mieści się pomiędzy skrajnie małą a bardzo małą. Z kolei paradoksem jest fakt, że pomimo bardzo małych zasobów wody Polska często doświadczana jest powodziami.

W tym stanie rzeczy gospodarowanie wodą w Polsce musi uzyskać wysoki priorytet, ponieważ ograniczone zasoby wody mogą stać się barierą rozwoju Kraju. Obecnie retencjonuje się w Polsce około 6% rocznego odpływu co jest wartością co najmniej 2 razy za małą w stosunku do potrzeb. Polityczne władze Polski muszą, więc w najbliższym czasie podjąć działania zmierzające do zwiększenia pojemności zbiorników retencyjnych z obecnego poziomu ok. 3,7 mld m3 do ok. 7,4 mld m3.

Przyczyną wskazanych zaniedbań inwestycyjnych w tworzeniu retencji jest niedocenianie przez rządzących roli i znaczenia gospodarki wodnej, pomimo formalnego traktowania jej jako jednego z działów gospodarki narodowej. Istotną rolę w kształtowaniu zasobów wodnych Polski odgrywa Wisła. Specjaliści z różnych dziedzin od dawna zwracają uwagę na konieczność wykorzystania jej potencjału, szczególnie na odcinku od Warszawy do ujścia czyli potencjału dolnej Wisły.

Konsekwencje dla Polski wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej

• Rozwój transportu wodnego śródlądowego.

W 1996 r. w porozumieniu AGN (European Agreement on Main Inland Waterways of International Importance) ustalono sieć europejskiego systemu dróg wodnych w ramach transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Trzy drogi wodne o znaczeniu międzynarodowym znajdują się na terenie Polski E30, E40, E70.

• Produkcja energii ze źródeł odnawialnych

Podczas szczytu Unii Europejskiej w Brukseli w marcu 2007 roku przywódcy Państw Członkowskich przyjęli zobowiązanie, że do 2020 roku 20% energii produkowanej w UE będzie pochodziło ze źródeł odnawialnych. Zaproponowany dla Polski cel to 1 5-to procentowy udział energii ze źródeł odnawialnych w globalnej produkcji energii.

• Przestrzeganie zapisów Ramowej Dyrektywy Wodnej

23 października 2000 r. Parlament Europejski i Rada Europy przyjęły Dyrektywę 2000/60/WE ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. Od 2004 roku Polska jest zobowiązana do przestrzegania zapisów tam zawartych.

• Wypełnianie zapisów dotyczących obszarów Natura 2000

Po wejściu Polski do UE na większości dolin rzecznych w Polsce wprowadzono w sposób arbitralny Program NATURA w znacznym stopniu ograniczający działalność inwestycyjną na tych terenach.

Cały tekst: https://docs.com/...dla-polski
#1 | ango dnia 02.09.2015 19:36
O dobrodziejstwie kaskad dla dolnej Wisły wiadomo już od lat 60-tych ub. stulecia - ale kto i z kim to realizować !? Rządy dyletantów nie zmienią obecnego "status quo" - silne lobby eko-terrorystów ma się całkiem dobrze przy życzliwym wsparciu ze strony MŚ, z kolei MIiR za za słabe w kolejnych potyczkach z MŚ - ale wszyscy przecież działają dla dobra kraju, dobro to mając na najwyższym względzie - błędne koło lub istna kwadratura koła ...

http://actaenergetica.org/pl/artykuly...ki-wodnej/
http://actaenergetica.org/pl/wp-conte...ascade.pdf
#2 | teich dnia 09.10.2015 13:14
Po co o tym pisać. Naszego kraju nie stać na utrzymanie w sprawności technicznej tego co odziedziczył na rzekach po poprzednich pokoleniach a tu kaskada 7 nowych stopni. Szkoda czasu panowie. Doświadczenie pokazuje ,że może zbudujemy jeden podtrzymujący ten włocławski ale by się zgodziło w inwentarzu rozbierzemy śluzę Przewóz.

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?

  PRchecker.info Free counters!
Apis | Alhenag | Absolwenci TZS | Wierzbnik | Rada Kapitanów | PHP-Fusion PL