Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

tiktak
14.09.2020

tiktak
21.08.2020
[https://www.wody.
gov.pl/aktualnosci
/1274-wody-polskie
-uzyskaly-dofinans
owanie-na-rozwoj-o
drzanskiej-drogi-w
odnej-2][/url]

tiktak
10.08.2020

tiktak
04.08.2020
[url][/https://www
.portalmorski.pl/z
egluga/45901-jest-
projekt-uchwaly-ws
-rozbudowy-odrzans
kiej-drogi-wodnej-
na-odcinku-od-malc
zyc-do-lubiaza]

tiktak
04.08.2020
[https://www.porta
lmorski.pl/zegluga
/45876-ruszaja-rem
onty-kanalow-na-sz
laku-wielkich-jezi
or-mazurskich][/ur
l]

Czy krakowska huta i elektrociepłownia z powodu braku wody w Wiśle wstrzymają produkcję?Drukuj

Czy krakowska huta i elektrociepłownia z powodu braku wody w Wiśle wstrzymają produkcję?W kwietniu 2015 r poseł Jan Ziobro złożył interpelację w sprawie celowości budowy stopnia Niepołomice na Wiśle w kontekście artykułu pt. „O celowości budowy stopnia wodnego Niepołomice na Wiśle” autorstwa B. Wyżgi, A. Radeckiego-Pawlika, H. Hajdukiewicz i M. Przebiędy opublikowany w czasopiśmie „Gospodarka Wodna” nr 7/2014 w ramach projektu grantowego pt. „Rewitalizacja, ochrona bioróżnorodności i wykorzystanie walorów starorzeczy Wisły, zatrzymanie degradacji doliny górnej Wisły jako korytarza ekologicznego”, którego to grantu beneficjentem jest organizacja pozarządowa – Towarzystwo na Rzecz Ziemi. Publikacja była dofinansowana ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy tzw. Funduszu Szwajcarskiego oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Na tę interpelacje pod koniec maja 2015 odpowiedział były już w-ce minister środowiska Gawłowski twierdząc, że "treści publikowane na łamach prasy nie są objęte kontrolą organów państwowych a wolność słowa i możliwość wyrażania swoich poglądów zezwala na przedstawianie poglądów krytycznych i odmiennych od większości opinii". (zobacz).

Powstaje pytanie dlaczego więc te publikacje nie są finansowane samodzielnie przez ich autorów lecz przez Ministerstwo Środowiska z naszych podatków. Ponadto były w-ce minister stwierdził, iż "mając na uwadze jeden z celów budowy stopnia Niepołomice jakim jest podparcie hydrauliczne stopnia Przewóz, zgodnym z celami środowiskowymi Ramowej Dyrektywy Wodnej jest rozważanie kontrolowanej rozbiórki tego stopnia. Działania mające na celu całkowite usunięcie istniejących przekształceń np. poprzez rozbiórkę stopnia wodnego są jedną z alternatyw mogących wpłynąć na osiągnięcie celów Ramowej Dyrektywy Wodnej w związku z czym analiza możliwości zastosowania takich kroków nie jest sprzeczna z zapisami prawa dotyczącymi gospodarowania wodami." (link jak wyżej).

W związku z taką możliwością poseł Jan Ziobro złożył w ustawowym trybie kolejną interpelację. Jej głównym celem jest zwrócenie uwagi na konsekwencje rozbiórki stopnia wodnego "Przewóz" na gospodarkę Małopolski. Jej treść publikujemy poniżej.
Interpelacja złożona przez Posła RP Jana Ziobro w sprawie zagwarantowania dostaw wody do celów technologicznych i chłodniczych dla dużych krakowskich przedsiębiorstw przemysłowych.

Z dużą satysfakcją przyjąłem informację o przyznaniu Małopolsce przez Komitet Regionów prestiżowego tytułu Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości 2016. Zaklasyfikowanie Małopolski jako pierwszego polskiego województwa do grona Europejskich Regionów Przedsiębiorczości dobitnie świadczy o wysokim potencjale kapitału ludzkiego, zapleczu infrastrukturalnym i silnie zintegrowanej społeczności tego regionu.

Między innymi dzięki temu potencjałowi inwestycyjnemu władze światowego potentata stalowego - koncernu ArcelorMittal Poland - ogłosiły w oficjalnym komunikacie na początku lipca br. decyzję o wznowieniu przygotowań do remontu i przebudowy wielkiego pieca do wytopu surówki stali. Po remoncie krakowska huta dysponować będzie jednym z najnowocześniejszych pieców w Europie.

Docelowo koncern ArcelorMittal Poland zamierza, jak zapowiedział, zainwestować w swoim krakowskim oddziale kwotę 500 mln złotych łącznie z dodatkowymi projektami w części przetwórczej.

Według tego komunikatu zwiększenie wydajności krakowskiej huty zapewni trwały wzrost potencjału inwestycyjnego oraz utrzymanie i tworzenie nowych miejsc pracy w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym.

Oczywistym również jest, że koncern dokłada wszelkich starań, by proces produkcyjny prowadzony był w sposób zrównoważony, spełniając wymagania związane z ochroną środowiska.

Niemniej jednak mój głęboki niepokój o niezakłócone utrzymanie ciągłości procesu produkcyjnego w krakowskiej hucie ArcelorMittal Poland oraz elektrociepłowni EDF Polska w Krakowie, a tym samym zapewnienie trwałości miejsc pracy w tych zakładach, wzbudza informacja o zamiarze rozbiórki stopnia wodnego „Przewóz” na Wiśle – vide odpowiedź Pana Stanisława Gawłowskiego, byłego Sekretarza Stanu Ministerstwa Środowiska z dnia 27 maja 2015 r. na Interpelację nr 32277 z dnia 14 kwietnia 2015 r.

W wyżej wymienionych przedsiębiorstwach woda do celów technologicznych i chłodniczych pobierana jest z Wisły. W celu zapewnienia dla tych zakładów przemysłowych odpowiedniej ilości wody i ułatwienia jej poboru wybudowany został stopień wodny „Przewóz” oddany do eksploatacji w 1954 roku. W skład stopnia wchodzi jaz, śluza oraz przepływowa elektrownia wodna o mocy 2,9 MW.

W następstwie postępującej erozji dennej za stopniem wodnym „Przewóz”, który jest najniżej położonym, ostatnim stopniem wodnym Kaskady Górnej Wisły, drastycznie obniżyło się dno rzeki na dolnym stanowisku jazu. O skali degradacji świadczy stan głębokości wody za progiem głowy dolnej śluzy „Przewóz”, gdzie - zamiast projektowanych 250 cm - stan wody osiąga wartości „ujemne”, przeważnie utrzymując się poniżej poziomu dna śluzy.

W celu zapobieżenia katastrofie budowlanej stopnia wodnego „Przewóz” podjęto decyzję o podparciu hydraulicznym tej budowli hydrotechnicznej poprzez pilną budowę stopnia wodnego „Niepołomice”, którego powstanie przewidują między innymi:

- Strategia Gospodarki Wodnej, przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 13 września 2005 roku,
- Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (Monitor Polski z dnia 27 kwietnia 2012, poz. 252),
- Dokument Implementacyjny do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.), przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 24 września 2014 roku, gdzie koszt budowy stopnia wodnego „Niepołomice” zabudżetowany został na kwotę 500 mln złotych,
- Strategia Rozwoju Transportu w województwie małopolskim na lata 2010 – 2030, przyjęta uchwałą nr 1434/10 Zarządu Województwa Małopolskiego w dniu 25 listopada 2010 roku,
- Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020, przyjęta przez Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą nr XII/183/11 w dniu 26 września 2011 roku,
- Załącznik nr 2 (‘Project lists from Member States and the Commission’) do dokumentu „Plan inwestycyjny dla Europy” (tzw. „Plan Junckera”), przyjętego dnia 18 grudnia 2014 roku przez Radę Unii Europejskiej.

Sporządzona dokumentacja techniczna oraz wyniki badań geologiczno-inżynierskich uzasadniających wybór lokalizacji stopnia wodnego „Niepołomice” na Wiśle znajdują się w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Jest rzeczą oczywistą i zrozumiałą nawet dla niefachowca, że w konsekwencji rozbiórki lub zawalenia się stopnia wodnego „Przewóz” nastąpi nagły deficyt wody technologicznej i chłodniczej dla krakowskiej huty ArcelorMittal Poland oraz elektrociepłowni EDF Polska w Krakowie.

Biorąc pod uwagę, że znany ze swych kontrowersyjnych poglądów na rozwój gospodarki wodnej w Polsce autor odpowiedzi na wspomnianą interpelację został w ostatnim czasie odwołany ze stanowiska Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, - informację o zamiarze rozbiórki stopnia wodnego „Przewóz” należy uznać za bezzasadną próbę ograniczenia potencjału inwestycyjnego oraz wyrafinowaną formę dyskryminacji województwa małopolskiego.

W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi:

- Czy w związku z opisaną na wstępie zmianą sytuacji gospodarczej, skutkującą potrzebą utrzymania lub nawet zwiększeniem zapotrzebowania na wodę Ministerstwo Środowiska podtrzymuje swoją nagłą zmianę podejścia do planów strategicznych, polegającą na odstąpieniu od budowy stopnia wodnego „Niepołomice” na Wiśle i czy jest w stanie przedstawić przemawiające za tym argumenty merytoryczne ?

- Czy, w jaki sposób, skąd i w jakiej ilości Ministerstwo Środowiska zamierza zagwarantować dostawy wody do celów technologicznych i chłodniczych dla dużych krakowskich przedsiębiorstw przemysłowych po rozbiórce lub zawaleniu się stopnia wodnego „Przewóz” na Wiśle ?

Z poważaniem
Jan Ziobro
Poseł na Sejm RP

foto ilustracyjne: http://www.koniec-swiata.org<
#1 | koj dnia 20.07.2015 16:01
Przecież wszyscy wiedzą, że wodę bierze się z kranu.
#2 | Jacek z Opola dnia 21.07.2015 00:49
Można też podłączyć się do niektórych łbów i chyba coś by poleciało.
Pewnikiem gnojowica, ale zawsze płyn.

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?

  PRchecker.info Free counters!
Apis | Alhenag | Absolwenci TZS | Wierzbnik | Rada Kapitanów | PHP-Fusion PL