Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

tiktak
14.09.2020

tiktak
21.08.2020
[https://www.wody.
gov.pl/aktualnosci
/1274-wody-polskie
-uzyskaly-dofinans
owanie-na-rozwoj-o
drzanskiej-drogi-w
odnej-2][/url]

tiktak
10.08.2020

tiktak
04.08.2020
[url][/https://www
.portalmorski.pl/z
egluga/45901-jest-
projekt-uchwaly-ws
-rozbudowy-odrzans
kiej-drogi-wodnej-
na-odcinku-od-malc
zyc-do-lubiaza]

tiktak
04.08.2020
[https://www.porta
lmorski.pl/zegluga
/45876-ruszaja-rem
onty-kanalow-na-sz
laku-wielkich-jezi
or-mazurskich][/ur
l]

Nareszcie można podnosić kwalifikacje: jest rozporządzenieDrukuj

Nareszcie można podnosić kwalifikacje: jest rozporządzenieInformujemy, że w dniu 1 grudnia 2014 r ogłoszone zostało Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej (Dz.U. poz. 1686). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Wobec powyższego uprzejmie informujemy że w dniu 12 grudnia 2014 r. Terenowa Komisja Egzaminacyjna przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu organizuje sesję egzaminacyjną. Chętnych zapraszamy do składania wniosków.

Wnioski należy złożyć do 9 grudnia 2014 r. http://www.wroc.uzs.gov.pl/news/12-grudnia-2014-r-terenowa-komisja-egzaminacyjna-we-wroclawiu-organizuje-egzaminy-126

Terenowa Komisja Egzaminacyjna w Bydgoszczy – także jest w stanie zorganizować jeszcze w tym roku egzaminy. Bardzo proszę o zgłaszanie się chętnych i składanie wniosków.

Wstępnie zostały ustalone także terminy egzaminów kwalifikacyjnych w Szczecinie:

Centralna Komisja Egzaminacyjna – 16-17 grudnia
Terenowa Komisja Egzaminacyjna – 18-19 grudnia

Jeżeli warunki atmosferyczne pozwolą, nie będzie zalodzenia itp., egzaminy odbędą się. Proszę dowiadywać się bezpośrednio w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie.Centralna Komisja Egzaminacyjna przeprowadza egzaminy dla uzyskania:

- patentu żeglarskiego kapitana żeglugi śródlądowej (klasy A i klasy B)
- patentu żeglarskiego szypra żeglugi śródlądowej
- patentu mechanika statkowego żeglugi śródlądowej.

oraz:

- uprawnienia pilota żeglugi śródlądowej
- świadectwa eksperta ADN (eksperta do spraw bezpieczeństwa przewozu materiałów niebezpiecznych)

Terenowe Komisje Egzaminacyjne przeprowadzają egzaminy dla uzyskania następujących świadectw i patentów:

- świadectwo starszego marynarza
- świadectwo sternika
- świadectwo motorzysty
- świadectwo zwolnienia z obowiązku korzystania z pilotażu
- patent przewoźnika
- patent stermotorzysty
#1 | Wojciech Rytter dnia 04.12.2014 12:34
Do artykułu,który zamieścił ,,Misjonarz".Bardzo,bardzo imponujaca marina.Za 3 bańki ? To nic w porównaniu z płockim molo i jego zabezpieczniani przeciwko krze.To kosz ponad 20 PLN.I komu to potrzebne ? W to miejsce można było odnowić bulwary,marinę,pogłębić dojścia do portu itp.Molo całym rokiem świeci pustkami.,obesrane przez ptactwo.Były p.prezydent wystawił sobie pomnik za naszą kasę.Podobnie w Raciborzu,tylko za mniejsze pieniądze,bo rozmiar mni.
#2 | mkrakowiak74 dnia 05.12.2014 22:47
Czy ktoś z entuzjastów ukazania się nowego utęsknionego Rozporządzenia porównał jego treść z zapisami w poprzedzającym je rozporządzeniu... ?
Po pobieżnym przeglądzie zauważyłem, oprócz redakcyjnych, kilka merytorycznych zmian i ograniczeń, które generalnie należy uznać za niekorzystne dla zainteresowanych marynarzy i armatorów też.

I tak pierwszy z brzegu… skreślono paragraf 7.3. i tym samym pozbawiono dyr. UŻŚ możliwości korekty składu załóg .... tak, było ...
7.3. W uzasadnionych przypadkach, uwzględniając wdrożenie osiągnięć postępu naukowo-technicznego bądź przeznaczenie statku lub szczególne warunki jego obsługi, dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej może zwiększyć albo zmniejszyć skład załogi określony w ust. 1 lub określić wymagania dotyczące kwalifikacji członków załogi tego statku.

Inny przykład dot. uprawnień motorzysty...
§ 23. Świadectwa i patenty żeglarskie uprawniają do zajmowania następujących stanowisk na statkach żeglugi śródlądowej:
1) świadectwo motorzysty żeglugi śródlądowej uprawnia do samodzielnej obsługi urządzeń maszynowych o łącznej mocy maszyn do 300 kW
;...
A było tak ...
§ 24. Ustala się następujące uprawnienia zawodowe posiadaczy świadectw i patentów w służbie maszynowej:
1) świadectwo motorzysty żeglugi śródlądowej uprawnia do samodzielnej obsługi urządzeń maszynowych o mocy maszyn głównych do 300 kW...

Są jeszcze inne przypadki, np. nowy dopisek dot. warunków uzyskania patentu stermotorzysty... 3) odbycie 3-miesięcznej praktyki pływania w ramach pełnienia służby na statkach żeglugi śródlądowej o napędzie mechanicznym użytkowanych przez jednostki organizacyjne kierowane przez organy podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu z wymaganej wiedzy i umiejętności praktycznych ... a zwykły marynarz musi odpływać wg tej wersji tylko 10 miesięcy !

Zastanawiające jest, komu zależało aby tak właśnie skonstruować ten akt prawny, a miała być tylko korekta stażu pływania wynikająca z tzw. ustawy regulacyjnej,
kto o tym decydował ?
Kto miał interes w tym aby też i w tej dziedzinie dokręcać śrubę lodziarzom ? ekoteroryści ? zwolennicy nowego prawa wodnego ?

Kto na tym skorzysta...???

Są jeszcze inne kwestie , np. najniższego wymaganego wykształcenia lub pominiętych też teraz uprawnień dla flisaków pienińskich

Zachęcam Kolegów i Armatorów (z ZPAŚ) do lektury obu rozporządzeń...pozdrawiam

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?

  PRchecker.info Free counters!
Apis | Alhenag | Absolwenci TZS | Wierzbnik | Rada Kapitanów | PHP-Fusion PL