Kontrakty terytorialne: "Rejs Prawdy" pomógł?Drukuj

Kontrakty terytorialne: "Rejs Prawdy" pomógł?Ok. 1,7 mld euro wartych jest ponad 60 projektów zapisanych w Kontrakcie Terytorialnym woj. opolskiego. Opolski kontrakt, w którym zapisano m.in. inwestycje na drogi i kolej, znalazł się wśród siedmiu kontraktów terytorialnych, przyjętych we wtorek przez rząd.

Jednym z największych kwotowo projektów w przyjętym przez rząd opolskim dokumencie jest modernizacja Odrzańskiej Drogi Wodnej za ok. 1,3 mld zł, która obejmować ma także modernizację Kanału Gliwickiego. Projekt zakłada podniesienie do IV klasy żeglowności całej długości rzeki dla potrzeb transportu, turystyki i ochrony przeciwpowodziowej oraz rozbudowę śródlądowych portów rzecznych na Odrze. Miałby to być projekt realizowany w ramach Strategii Rozwoju Polski Zachodniej 2020, dotyczący nie tylko woj. opolskiego, ale też dolnośląskiego, wielkopolskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego.

Ponadto w dokumencie zapisano środki na uzbrojenie zgłoszonych przez samorządy lokalne terenów inwestycyjnych - łącznie 35 mln euro (ok. 147 mln zł). Rzecznik opolskiego urzędu marszałkowskiego Arkadiusz Kuglarz dodał, że w ramach pieniędzy na projekty instytucji badawczo-rozwojowych w Kontrakcie Terytorialnym województwa zabezpieczono kwotę 12 mln euro (ok. 50,4 mln zł) na współpracę tych instytucji z przedsiębiorstwami.

Port Koźle ożyje?

Gmina znalazła inwestorów, a rada miasta dała zielone światło na przekształcenia własnościowe w porcie. Biznes chce tu przeładowywać węgiel i materiały płynne. O tym, że są chętni do zainwestowania w kozielski port, tutejszy magistrat przekonywał już kilka tygodni temu, ale informacje przyjmowano z dużym dystansem. M.in. z tego powodu rada miasta początkowo nie zgodziła się na przekazanie nabrzeży, gruntów i infrastruktury Kędzierzyńsko-Kozielskiemu Parkowi Przemysłowemu, który został powołany do ściągania inwestorów i bezpośredniej współpracy z nimi.

W ostatnich dniach wszystko się zmieniło. KKPP ujawnił wreszcie, choć wcześniej się przed tym wzbraniał, kim konkretnie są nie określeni wcześniej inwestorzy. Pierwszy to grupa inwestycyjna Warsaw Equity, która współpracuje z zakładami chemicznymi Baltchem w Szczecinie.

- Są zainteresowani przeładunkiem materiałów płynnych - wyjaśnia Wiesław Skwarko, prezes KKPP. Skwarko zdradza, że rozmowy z tym inwestorem prowadzone były już od ponad roku. Po kilku miesiącach dołączyli do nich przedsiębiorcy ze Śląska. - Oni chcą z kolei przeładowywać węgiel - mówi Wiesław Skwarko.

Rada miasta zgodziła się na przekazanie portu do KKPP, który teraz będzie uzgadniał szczegóły współpracy z inwestorami.

- Myślę, że w ciągu dwóch, trzech lat port ponownie może być wykorzystywany - dodaje Skwarko.

Szans na inwestycje prawdopodobnie by nie było, gdyby nie tzw. rejs prawdy, który zorganizowano kilka tygodni temu Odrą ze Szczecina do Koźla. Barka wypełniona kontenerami bez większych problemów przepłynęła ten odcinek, udowadniając, że żegluga na Odrze - wbrew obiegowym opiniom - już jest możliwa. Jednocześnie mają ruszyć inwestycje, które systematycznie będą poprawiać jakość żeglugi.

Zaangażowani w rozmowy z przedsiębiorcami urzędnicy dopiero teraz zdradzają, że na testowej barce przez cały czas przebywał przedstawiciel głównego inwestora.

- Inwestor prowadzi zaawansowane rozmowy z PKP w sprawie odbudowy linii kolejowej do portu i wpięcia się w istniejącą sieć kolejową. Po stronie miasta byłoby przystosowanie ul. Elewatorowej do ciężkiego transportu kołowego – zdradza prezydent miasta Tomasz Wantuła. Na razie nie wiadomo, ile miasto mogłoby zarobić na dzierżawie portu.

źródło: finanse.wp.pl, Nowa Trybuna Opolska
foto: A. Podgórski
#1 | januszbn dnia 05.11.2014 13:59
Przeczytałem dziś wiadomość o Kontraktach Terytorialnych ... kilkakrotnie i z niedowierzaniem czy dobrze rozumiem.

Bardzo proszę, aby nie posądzać mnie o sianie defetyzmu - chcę jedynie zrozumieć.

1. Czy oznacza to odwrót władz od lansowania modernizacji Odry do klasy III?
2. Czy w związku z tym Odra zostanie uznana, jako droga wodna o znaczeniu międzynarodowym i czy w takim razie zmieni się coś odnośnie źródeł finansowania tego przedsięwzięcia?
3. Czy remontowane teraz śluzy, które nadal nie będą spełniać wymogów dla klasy IV (np. te na Kanale Gliwickim, Różanka) będą ponownie modernizowane?
I to wszystko w ciągu 6 lat?

Na koniec, dla upewnienia się: czy kontrakty zostały przyjęte i czy nowa pani minister nie wstrzymała ich przyjęcia w celu dogłębnego zapoznania się z nimi, a będą przyjęte na następnym posiedzeniu rządu?
#2 | koj dnia 05.11.2014 14:45
A Niderlandów czasem nie zapisali w tych Kontraktach Terytorialnych?
#3 | darpo23 dnia 05.11.2014 15:17
kiełbasa wyborcza. Może nawet cała szynka. Średnio co 4 lata mamy wysyp obietnic , wysyp planów i dobrych chęci. A skończy się jak zwykle , rozbudzonymi nadziejami i mętnymi tłumaczeniami które usłyszymy za miesiąc , czemu to nie wyszło itd.itp.etc.
Jednak co by nie pisać i tak mam nadzieję że "rejsy kontenerowe" zaczną się odbywać. Nie takie badawcze ale z ładunkiem , dające konkretne pieniądze przedsiębiorcom korzystającym z tej drogi transportu. Wszak Malczyce są na ukończeniu a kampania do sejmu i senatu zaczyna się rozwijać. Niech zamiast obietnic politycy uruchomią ten fragment drogi wodnej , dla nich będzie to okazja do pochwalenia się jacy to oni są cudowni ,będą mogli przeciąć wstęgę , że im się udało , a dla najbardziej zainteresowanych , zostanie usunięty kolejny kamyczek w toni prześlicznej Odry.
#4 | Apis dnia 05.11.2014 18:32
Janusz - może więcej szczegółów z karty projektu odrzańskiego.

Cytaj

I etap- okres realizacji 2014 - 2020: do osiągnięcia parametrów minimum III klasy żeglowności dla potrzeb transportu i ochrony przeciwpowodziowej
II etap - do 2030 r.: osiągnięcie docelowej IV klasy żeglowności
Modernizacja Odrzańskiej Drogi Wodnej docelowo do IV klasy żeglowności na całej długości rzeki, włączenie rzeki Odry do transeuropejskiej sieci kompleksowej TEN-T, a w pierwszej kolejności przywrócenie i osiągnięcie na całej długości Odry minimum III klasy żeglowności dla potrzeb transportu, ochrony przeciwpowodziowej i turystyki wodnej. Przywrócenie i rozwój transportu wodnego towarowego na Odrzańskiej Drodze Wodnej, z wykorzystaniem i rozbudową śródlądowych portów rzecznych na Odrze.
Obecnie prowadzone inwestycje przeciwpowodziowe w ramach Programu dla Odry-2006 (wygaszanego od 01.01.2015 r.) oraz Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry (w tym modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego) dają realną szansę poprawy ochrony przeciwpowodziowej w regionach, dlatego za najistotniejszą potrzebę rozwojową uznajemy Modernizację Odrzańskiej Drogi Wodnej docelowo do IV klasy żeglowności (drogi wodnej o znaczeniu międzynarodowym). Odpowiednie inwestycje na drodze wodnej (przebudowa jazów, śluz i zabudowy regulacyjnej) wpłyną także na poprawę warunków rozwoju transportu wodnego śródlądowego (towarowego i pasażerskiego), w tym równocześnie dla turystyki wodnej, energetyki wodnej i rolnictwa. Wg rozporządzenia RM z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych przy każdej modernizacji należy planować i wykonywać inwestycje na klasę wyższą. Przy poważnych remontach stopni wodnych zaleca się, by parametry śluz były zwiększane od razu do IV klasy (jak w przypadku nowobudowanej śluzy w Malczycach z kl.II). Podjęte działania w zakresie budowy elektrowni wodnych przyczynią się do rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii w ramach energetycznego wykorzystania rzeki. Zagospodarowanie i aktywizacja Odrzańskiej Drogi Wodnej będzie silnym impulsem rozwojowym dla terenów przyległych, zwłaszcza przy uwzględnieniu w planowaniu przestrzennym wykonania studiów i analiz poświęconych Odrzańskiej Drodze Wodnej i jej powiązań z Wisłą (przez Wartę i Noteć - MDW-E70) oraz perspektyw budowy połączenia Dunaj - Odra - Łaba.
Atrakcyjność dorzecza Odry polega m.in. na dużym zróżnicowaniu jej przebiegu i walorów otoczenia przyrodniczego. Jednak aktywizacja żeglugowa Odrzańskiej Drogi Wodnej może stać się przykładem realizacji idei zrównoważonego rozwoju, stwarzającego szanse rozwoju gospodarczego Polski Zachodniej przy zachowaniu unikatowego potencjału przyrodniczego. Ekologiczny transport wodny może przyczynić się do istotnego odciążenia systemu transportu drogowego i kolejowego całej Polski Zachodniej.
Cele projektu są spójne z zapisami strategicznych dokumentów rządowych (KPZK 2030, Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku), Dokumentu Implementacyjnego do SRT 2020 i z przesłankami polityki transportowej UE. Szansą dla gospodarczego wykorzystania dorzecza Odry jest kontynuacja działań podejmowanych w ramach Programu dla Odry - 2006 oraz Inicjatywy CETC - ROUTE65 po przekształceniu w EUWT.
#5 | Szafranek dnia 05.11.2014 19:30
Niech żywi nie tracą nadziei,nadzieja umiera ostatnia.Pozdrawiam serdecznie Szafranek.
#6 | Odra dnia 05.11.2014 19:50
Warto przypomnieć co powiedział na statku badawczym podczas spotkania Marszałek Tomasz Kostuś - " To spotkanie nasze jest w szczególnym momencie. Samorządy negocjują Kontrakty Terytorialne a więc pulę środków przeznaczonych na rozwój regionalny(...) został utworzony specjalny program Polska Zachodnia (partnerami są te województwa przez które przepływa Odra)...udało się najważniejsze projekty wpisać do Inwestycji Rządowych..." i tam jest w sumie 800 mln zł na przebudowę "drogi odrzańskiej m.in.na przebudowę urządzeń hydrotechnicznych"... Warto posłuchać: http://www.radio....-2014.html
#7 | Odra dnia 05.11.2014 20:00
Moja ocena stanu rzeczy jest inna: proszę spojrzeć na info z portalu Pani Premier Kopacz: https://www.premi...ialne.html
"W ramach kontraktów terytorialnych mają być realizowane przedsięwzięcia innowacyjne oraz inwestycje transportowe (kolejowe i drogowe), zapewniające dogodne połączenia regionalne i krajowe. Ważnym zadaniem będzie rozwój sektora energetyki i infrastruktury przeciwpowodziowej." Czyżby przyzwyczajenie zapominania o transporcie wodnym? Czyżby przyzwyczajenie starego-nowego Rzadu do inwestowania w infrastrukturę przeciwpowodziową z pominięciem żeglugi? Proszę nie sugerować się zlepkiem słów sektora energetyki i infrastruktury przeciwpowodziowej", może chodzić o przytoczenie równie dużych kwót na energetykę w regionach "w ogóle" a nie o hydroenergetykę...pozostaje sceptykiem...ale poszukajcie i przekonajcie mnie ze jest zdecydowane TAK dla ODW w klasie międzynarodowej. Pozdrawiam
#8 | januszbn dnia 05.11.2014 20:09
Absolutnie zgadzam się, że jest to dokument, na który będzie można się powołać i dobrze, że jest. Co do rozliczania polityków to:

Wg rozporządzenia RM z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych przy każdej modernizacji należy planować i wykonywać inwestycje na klasę wyższą.

Czy w tej sytuacji modernizowane śluzy nie powinny mieć po obecnym remoncie parametrów klasy IV? Ktoś jednak zdecydował wbrew rozporządzeniu i czy będą tego jakieś konsekwencje?

Mimo wszystko trzeba być optymistą, a przesłanki ku temu są większe niż jeszcze stosunkowo niedawno temu.
#9 | Apis dnia 05.11.2014 20:21
Mamy właśnie nadzieję, że prędzej czy później zabójczy dla dróg wodnych w Polsce tandem "Sum & Gaweł" odpowie za "modernizację Odry z kl III na kl III" za pieniądze z kredytów, obciążających społeczeństwo zamiast z klasy III na IV za fundusze z Unii, na które się składamy a z których korzystają inni (vide Kanał Sekwana - Skalda)
#10 | kolo dnia 12.11.2014 17:46
Właśnie realizowany jest Kontrakt Terytorialny (IV klasa)?
Jak prasa donosi firma Tractebel Engineering pozyskała kontrakt w zakresie hydrotechniki polegający na wykonaniu aktualizacji dokumentacji projektowej dla modernizacji dwóch śluz na Kanale Gliwickim przystosowującej śluzy do III klasy drogi wodnej.
http://budownictw...1_0_0.html

Autor artykułu informuje że na kanale, wybudowano 6 bliźniaczych śluz żeglugowych o długości 71,5 m, szerokości 12 m. Można dodać jeszcze, że konstrukcyjna głębokość kanału to 3,5 m.
Zgodnie z przepisami wymiary śluz na kanale III klasy to: 72 m długości, 9,6m szerokości i 2,5 m głębokości kanału zaś wymiary śluz na kanale IV klasy to: 72 m długości, 12m szerokości i 3,5 m głębokości kanału.

1. Zastanawiające jest czy firma będzie zwężała śluzy ?
2. Jaka jest legalność planowania inwestorskiego, gdyż (jak pisze wyżej januszbn) wg. rozporządzenia RM z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych przy każdej modernizacji należy planować i wykonywać inwestycje na klasę wyższą ?
3. Jak na takie działania zareagują marynarze słodkich wód i podatnicy ?
#11 | kolo dnia 13.11.2014 15:13
Piotr14758 to co piszesz to chyba sprzeczne stwierdzenia:
cyt:
Kanał nie będzie spełniał nigdy wymagań dla IV klasy
cyt:
Aby Kanał spełnił warunki IV klasy niezbędne byłoby przedłużenie komór i podwyższenie mostów.

To chyba jednak da się zmodernizować kanał i temu powinien służyć ten remont. Po co ta modernizacja. Czy będzie to odrestaurowanie kolejnego zabytku (przykład kanał Ostródzko-Elbląski) i oddanie kanału wybudowanego i zmodernizowanego za duże pieniądze w najlepszym razie turystom. Ciekawe kiedy ten prawie miliard złotych za modernizację kanału się zwróci. Warto pamiętać, że w Gliwicach w porcie czekają kontenery, że nad kanałem jest fabryka Opla, huta Łabędy, węgiel, piasek, ruda, materiały budowlane.
#12 | kolo dnia 17.11.2014 21:11
Piotr 14758 święte słowa
Cyt.:
obecna modernizacja powiększa koszty utrzymania, blokuje możliwości zmiany klasy drogi wodnej i właściwie nie zmienia nic dla żeglugi przez Kanał.

Zastanawiam się tylko, skoro budujemy drogi kołowe i kolej spełniające europejskie standardy to dlaczego rzekę remontujemy do standardów międzywojennych. Budujemy sobie najdroższe muzeum w Europie (za 4 mld zł),a dodatkowo zamiast dotacji z UE pożyczkę z Banku Światowego będziemy spłacać długie lata my wszyscy.
#13 | kyczatz dnia 17.11.2014 21:55
Muszę stwierdzić że wszystkie obietnice są kłamstwem i półprawdami. Nikt w obecnym rządzie ani nie realizuje zadań z zakresu żeglugi ani nie ma takich zamiarów przez najbliższe 100 lat. Prowadzone są prace typowo dla przepuszczania wód powodziowych a to wszystko pod hasłem dla naiwnych - że to dla żeglugi. Bez obrazy ale czytajcie ze zrozumieniem. Tandem sum - gaweł to cwaniaki i wciskają kit na każdym kroku. Tu chodzi o kasę i wiatraki. Polecam artykuł.
http://www.ryneki...46229.html
#14 | kolo dnia 18.11.2014 00:09
To znaczy, że marynarze wiedzą, że są okłamywani i wpuszczani w maliny? Za miliardy robimy sobie muzeum, które zaczopuje drogi wodne w Europe Środkowej. Co na to Czesi, Słowacy, Niemcy i Ukraińcy? A ten tandem to wodziarze, którzy przygotowują wody do korzystania z nich zgodnie z obowiązującą strategią gospodarki wodnej (na stronach mos polecam akapity 27,31,41,51,72,73):
https://www.mos.g...c298b4.pdf

Podobno podpisywana jest umowa polsko-niemiecka, która przygotuje Odrę dla żeglugi? Niemcy się obudzili?
A z tego artykułu wynika po pierwsze, że jest na Odrze źle, a po drugie że jest dobrze (?)

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?

  PRchecker.info Free counters!
Apis | Alhenag | Absolwenci TZS | Wierzbnik | Rada Kapitanów | PHP-Fusion PL