Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół OdryDrukuj

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół OdryDnia 24 czerwca br. w Warszawie odbyło się spotkanie Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Odry pod przewodnictwem Pana Posła Ryszarda Galli, poświęcone omówieniu polsko-niemieckiej umowy o Odrze granicznej oraz nowelizacji Prawa wodnego. W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciel Ministerstwa Środowiska, Sekretarz stanu Stanisław Gawłowski oraz Przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju i Infrastruktury Wicedyrektor Departamentu Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa Żeglugi Pani Monika Niemiec-Butryn wraz z innymi pracownikami obu resortów.

Wśród Posłów na Sejm RP obecnych na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2014r byli m.in. Arkadiusz Litwiński, Waldemar Sługocki, Brygida Kolenda-Łabuś, Janina Okrągły, środowisko żeglugi śródlądowej oraz społeczne i samorządowe reprezentowali: Kpt.ż.śr. Czesław Szarek, Gabriela Tomik oraz Wilhelm Rzechonek.

Przebieg posiedzenia został zarejestrowany i jest dostępny na stronie sejmowej: sejm.gov.pl

Wśród wypowiedzi uwagę zwraca informacja Pana dr Andrzeja Krefta Dyrektora RZGW Szczecin, dotycząca wyboru jednego spośród pięciu wariantów modelu hydraulicznego Odry swobodnie płynącej na odcinku granicznym, który to ma być zastosowany przy pracach naprawczych tego szlaku wodnego.

W dalszej kolejności Przewodniczący R. Gala poprosił o wypowiedź przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Pani Dyrektor Monika Niemiec - Butryn zaczęła mówić, że ogólnie znane jest stanowisko MIR w sprawie przejęcia kompetencji Ministra Transportu w zakresie żeglugi śródlądowej, po czym Minister Gawłowski brutalnie jej przerwał, mówiąc, że i tak zaraz Ministerstwo zmieni swoje zdanie i żeby zakończyła swoją wypowiedź. Tak oto wygląda merytoryczna dyskusja z Ministerstwem Środowiska.

W trakcie swojej wypowiedzi prezes Rady Kapitanów Żeglugi Śródlądowej Kpt. Czesław Szarek przedstawił rozdaną wcześniej treść memorandum w sprawie dróg wodnych i żeglugi śródlądowej opracowanego przez Radę Kapitanów. Jego treść zamieszczamy w całości:

Zgodnie z raportem Najwyższej Izby Kontroli obecna administracja dróg wodnych - czyli Ministerstwo Środowiska - realizująca swe cele poprzez Krajowy i Regionalne Zarządy Gospodarki Wodne, przez wieloletnie zaniedbania, przeciągające się w nieskończoność inwestycje doprowadziła do całkowitej dekapitalizacji wodnych szlaków transportowych i co za tym idzie spadku znaczenia żeglugi śródlądowej w Polsce. Należy więc jak najszybciej podjąć działania zaradcze, aby ten stan rzeczy zmienić. Proponujemy:

1. Żegluga śródlądowa jest gałęzią transportu i powinna pozostać w kompetencjach ministra właściwego do spraw transportu. Wszelkie strategie rozwoju powinny obejmować żeglugę śródlądową jako pełnoprawny element sieci transportowej zarówno krajowej jak i europejskiej.

2. Należy bezwzględnie zlikwidować obecny dualizm kompetencyjny i przenieść administrowanie drogami wodnymi z resortu gospodarki wodnej (obecnie Ministerstwa Środowiska) w kompetencje ministra właściwego do spraw transportu (obecnie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju).

3. Należy w ramach tego resortu stworzyć Generalną Dyrekcję Dróg Wodnych (na wzór GDDKiA) posiadającą własny budżet i realizującą utrzymanie, modernizację szlaku oraz wszelkie inwestycje na drogach wodnych. Tym samym należy jej powierzyć administrowanie drogami wodnymi czyli wszystkimi wodami powierzchniowymi wpisanymi do katalogu dróg wodnych isap.sejm.gov oraz zbiornikami retencyjnymi służącymi do ich alimentacji w okresie stanów niskich.

4. Za bezpieczeństwo żeglugi powinien odpowiadać urząd niezależny od administracji dróg wodnych. Obecne Urzędy Żeglugi Śródlądowej spełniają tę rolę i należy je jedynie wzmocnić kadrowo i finansowo aby na wzór Urzędu Transportu Kolejowego lub Inspekcji Transportu Drogowego gwarantowały kontrolę nad właściwymi parametrami, oznakowaniem i bezpieczeństwem ruchu na drogach wodnych.

5. Nie wolno dopuścić do przyjęcia przez Radę Ministrów założeń do projektu ustawy Prawo Wodne w zaproponowanej 27.05.2014 wersji, ponieważ nie uwzględnia ona postulatów wnoszonych w drodze konsultacji społecznych przez różne środowiska a ignorowanych przez autorów IV wersji ustawy Prawo Wodne.


Prowadzący Poseł Ryszard Galla opuścił posiedzenie wraz z częścią Posłów ze względu na obowiązki parlamentarzysty a jego obowiązki przejął Arkadiusz Litwiński. W dyskusji poruszono międzynarodowy charakter dorzecza Odry, który wymaga współpracy nie tylko po stronie polsko-niemieckiej ale i po stronie polsko-czeskiej. Dotychczasowa współpraca nie przyniosła bowiem owoców przy próbie wprowadzenia Odrzańskiej Drogi Wodnej do TEN-T a wręcz wykreślenie planowanego połączenia DOL z sieci dróg międzynarodowych. Tak to widzą Czesi. Tak to widzą regiony nadodrzańskie zainteresowane budowaniem wspólnych działań na rzecz MDW E30.

Po formalnym zamknięciu posiedzenia przez Posła Litwińskiego, dyskusja kontynuowana była w kuluarach a z uwagi na jej interesujący (co do perspektyw) przebieg chcemy Państwu nieco ją przybliżyć. Ze strony dr Andrzeja Krefta złożona została oferta współudziału przedstawiciela Rady Kapitanów w wyborze odpowiedniego, właściwego dla Odry granicznej modelu naprawczego. Spotkanie zaplanowane jest na 10 lipca br. w Szczecinie.

Dalsze rozmowy z Ministrem Stanisławem Gawłowskim i dyrektorem RZGW Szczecin toczyły się na temat poprawy współpracy administracji wodnej centralnej i regionalnej ze środowiskiem żeglugi śródlądowej. Przedstawiono wzajemne oczekiwania stron w zakresie dialogu i konsultacji społecznych, którego do tej pory brakowało. Dotychczasowe bagatelizowanie dialogu społecznego w sprawach dotyczących gałęzi transportu jaką stanowi żegluga śródlądowa zrodziło wiele kontrowersji. Czas to zmienić.

źródło: Rada Kapitanów
#1 | Wojciech Rytter dnia 03.07.2014 09:00
Dziś miałem okazję posłuchać p.Gawłowskiego w TVP 1 ,,Polityka przy kawie".Jestem zachwycony postawą i dbaniem o interesy...kraju ,oczywiście.ministra .Jaki to dobry i uczciwy obywatel.Szkoda,że nie zapytała go p.redaktor o ,,Stanisława".

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?

  PRchecker.info Free counters!
Apis | Alhenag | Absolwenci TZS | Wierzbnik | Rada Kapitanów | PHP-Fusion PL