Kolejne pytania do Rządu i Ministerstwa ŚrodowiskaDrukuj

Kolejne pytania do Rządu i Ministerstwa ŚrodowiskaPrzejście ostatniej fali wezbraniowej na Wiśle wywołanej krótkimi, choć silnymi opadami deszczu w południowej Polsce boleśnie obnażyło przerażający stan infrastruktury przeciwpowodziowej i zabudowy regulacyjnej tej rzeki. Wieloletnie i intensywne działania Ministerstwa Środowiska na rzecz przywrócenia Wisły do niecywilizowanego stanu spowodowały powrót zapomnianego już w czasach nowożytnych, stałego niebezpieczeństwa wystąpienia dużych strat materialnych, zniszczenia środowiska przyrodniczego i zagrożenia życia ludzi po każdym większym deszczu.

Ministerstwo Środowiska konsekwentnie odrzuca wszelkie inicjatywy organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, a nawet samorządów i innych ministerstw zabiegających o zagospodarowanie rzek w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

W ostatnich dniach maja do Sejmu RP w przepisowym trybie wpłynęły zapytanie oraz interpelacja Posła Jana Ziobro związane bezpośrednio z tym tematem. Zapytanie skierowane jest do Ministra Środowiska, interpelacja zaś do Premiera. Pełną treść obydwu dokumentów publikujemy poniżej.

Szanowny Pan
Maciej H. Grabowski
Minister Środowiska


Zapytanie złożone przez Posła RP Jana Ziobro w sprawie wniosku Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej z dnia 25 kwietnia 2014 roku o zmianę danych Projektu MasterPlanu dla obszaru dorzecza Wisły w odniesieniu do realizacji stopnia wodnego Niepołomice oraz do budowy stopni wodnych na Wiśle poniżej Krakowa (poniżej planowanego stopnia wodnego Niepołomice).

W ramach konsultacji społecznych Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Niepołomickiej złożyło wniosek, który otrzymałem także do wiadomości, do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej o zmianę danych Projektu MasterPlanu dla obszaru dorzecza Wisły - Załącznik nr 4 lista nr 2 Wisła w odniesieniu do realizacji stopnia wodnego Niepołomice oraz do budowy stopni wodnych na Wiśle poniżej Krakowa (poniżej planowanego stopnia wodnego Niepołomice).

W związku z tym, iż podzielam stanowisko Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej wobec w/w dokumentu proszę o udzielenie odpowiedzi:

- w jakim zakresie zmiany wnioskowane przez w/w organizację pozarządową zostały uwzględnione przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej?

- czy Pański resort posiada opinię Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej na temat wnioskowanych przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Niepołomickiej zmian danych Projektu MasterPlanu dla obszaru dorzecza Wisły - Załącznik nr 4 lista nr 2 Wisła w odniesieniu do realizacji stopnia wodnego Niepołomice oraz do budowy stopni wodnych na Wiśle poniżej Krakowa (poniżej planowanego stopnia wodnego Niepołomice)?

Z poważaniem
Jan Ziobro
Poseł na Sejm RP
Szanowny Pan
Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów


Interpelacja złożona przez Posła RP Jana Ziobro w sprawie wytycznych Komisji Europejskiej pt.: „Guidance Document on Inland Waterway Transport and Natura 2000” /„Transport wodny śródlądowy i sieć Natura 2000 – zrównoważony rozwój śródlądowych dróg wodnych i zarządzanie nimi w kontekście dyrektywy ptasiej i siedliskowej”/ Bruksela 18 października 2012 rok (Reference: IP/12/1114).

Szanowny Panie Premierze

Przejście ostatniej fali wezbraniowej na Wiśle wywołanej krótkimi, choć silnymi opadami deszczu w południowej Polsce boleśnie obnażyła przerażający stan infrastruktury przeciwpowodziowej i zabudowy regulacyjnej tej rzeki. Wieloletnie i intensywne działania Ministerstwa Środowiska na rzecz przywrócenia Wisły do niecywilizowanego stanu nieokiełznanego dzikiego żywiołu spowodowały powrót zapomnianego już w czasach nowożytnych stałego niebezpieczeństwa wystąpienia dużych strat materialnych, zniszczenia środowiska przyrodniczego i zagrożenia życia ludzi po każdym większym deszczu.

Ministerstwo Środowiska konsekwentnie odrzuca wszelkie inicjatywy organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, a nawet samorządów i innych ministerstw zabiegających o zagospodarowanie rzek w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Ministerstwo Środowiska zapomniało o wielowiekowej, niegdyś jasnej dla każdego prawdzie, że łagodzenie skutków nieuniknionego występowania zarówno powodzi i jak i susz wymaga nie tylko zwiększenia objętości zmagazynowanej wody w sztucznych zbiornikach, czy w lansowanych uporczywie ostatnio polderach oraz likwidację płycizn i odsypisk w korytach rzek w celu poprawy warunków przepływu wód - ale także spowolnienia odpływu wody przez stopnie wodne na rzekach. Dla wszystkich, oprócz chyba tylko Ministerstwa Środowiska, oczywistym jest, że przedsięwzięcia te wymagać będą takiego planowania i projektowania, aby inwestycje te miały jak największy korzystny, stabilizujący wpływ na środowisko naturalne!

Działania powyższe mają też bezpośrednio służyć przywróceniu lub poprawie parametrów eksploatacyjnych śródlądowych dróg wodnych. Dla wszystkich Europejczyków, choć nie dla polskiego Ministerstwa Środowiska, całkowicie bezdyskusyjny jest pozytywny, ekologiczny charakter transportu wodnego - najmniej szkodliwego środowiskowo narzędzia transportowego dla nieuniknionego wzrostu przewozów wynikającego z rozwoju gospodarczego.
Ekologiczny transport wodny śródlądowy w krajach Unii Europejskiej odgrywa istotną rolę w rozwiązaniu problemów kongestii związanych z obsługą rosnącego transportu kontenerowego występujących przy tego rodzaju ładunkach w transporcie samochodowym i kolejowym szczególnie z portów morskich.

Rosnąca sprawność organizacji logistyki w żegludze śródlądowej sprawiła, że średnie czasy przemieszczania ładunków drogą wodną i koleją stają się porównywalne, stąd w Europie planowany jest wzrost potencjału transportu wodnego śródlądowego oraz zwiększenie jego udziału w transporcie towarów, co wiąże się z projektowaniem nowych i rozbudową istniejących dróg wodnych śródlądowych, przy czym w krajach Unii Europejskiej innych niż Polska działania takie uznawane są za związane z ochroną przyrody przed negatywnymi skutkami transportu.

Zdaniem wielu osób i podmiotów, nie tylko takich organizacji jak Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Niepołomickiej, pozornie niezrozumiały opór przy udostępnieniu społeczeństwu pozwalających na zrównoważony rozwój dokumentów unijnych w obowiązującym wciąż tutaj lokalnym języku (co proszę traktować jako głęboki, gorzki sarkazm) jest elementem głębszej antyspołecznej i antydemokratycznej strategii Ministerstwa Środowiska, typowej dla tzw. ‘ekoterrorystów’. Taka strategia zaniechania sprawia, że aktywność rządu polskiego w materii udostępniania proekologicznych przepisów unijnych służących rozwojowi gospodarki ku dobru społecznemu - jest właściwie żadna.

W odpowiedzi udzielonej mi przez pana Stanisława Gawłowskiego Sekretarza Stanu Ministerstwa Środowiska z dnia 23 maja 2013 roku na moją interpelację z dnia 7 kwietnia 2013 r., znak: SPS-023-17306/13, zostałem poinformowany cyt.”[…] Według informacji uzyskanych z komórek organizacyjnych Komisji Europejskiej dokument ˝Guidance Document on Inland Waterway Transport and Natura 2000˝, podręcznik zawierający wytyczne wyjaśniające, jak w najlepszy sposób zapewnić zgodność działań z zakresu żeglugi śródlądowej z polityką UE w zakresie ochrony środowiska, został już przetłumaczony na język polski. W chwili obecnej dokonywana jest korekta tłumaczenia. Po zakończeniu weryfikacji tłumaczenia dokument zostanie udostępniony na stronie Komisji Europejskiej. Tekst ten w języku polskim w pierwszej kolejności rozesłany zostanie do jednostek organizacyjnych administrujących śródlądowe drogi wodne - regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW) i innych prowadzących działalność w ramach szeroko rozumianej gospodarki wodnej. […]”.

W związku z powyższym, odczekawszy rok, interpeluję:

1) Kiedy zostały opublikowane w języku polskim wytyczne Komisji Europejskiej „Guidance Document on Inland Waterway Transport and Natura 2000” /„Transport wodny śródlądowy i sieć Natura 2000 – zrównoważony rozwój śródlądowych dróg wodnych i zarządzanie nimi w kontekście dyrektywy ptasiej i siedliskowej”/ Bruksela 18 października 2012 rok (Reference: IP/12/1114)?

2) Czy, a jeśli tak, to kiedy i komu zostały wysłane przetłumaczone wytyczne Komisji Europejskiej „Guidance Document on Inland Waterway Transport and Natura 2000” ?

Z poważaniem
Jan Ziobro
Poseł na Sejm RP
#1 | Rysiek Faron dnia 07.06.2014 09:02
Gratuluje daty opublikowania newsa. Czyżby przypadek? Mną, w każdym bądź razie targały bardzo ambiwalentne uczucia, kiedy oglądałem (właśnie 4.06.) jak to cały (podobno) Naród raduje się z okazji 25-lecia odzyskania wolności. Moja wiara w umiejętność kierowania naszym krajem przez obecnie rządzących jest, niestety bardzo mała.
Pozdrawiam - człowiek małej wiary
#2 | hydrogeo dnia 13.06.2014 14:41
Bliski kolega Gawłowskiego, który miał zostać lada dzień dyrektorem RZGW w Szczecinie spadł ze stołka i może pociągnie za sobą innych
http://www.gk24.p.../140619931
#3 | vasyld dnia 14.06.2014 09:28
Ten bliski kolega, był nie na rękę Gawłowskiemu na stanowisku dyrektora RZGW w Szczecinie. To facet, który zajmuje się robotami a nie planami. Nie bez przyczyny uważany był za najlepszego dyrektora ZMiUW w Polsce a kierowany przez niego urząd za najsprawniejszy. Nie wiem czy zarzuty wobec niego się potwierdzą, ale pracownicy RZGW zapewne odetchnęli z ulgą, nie trzeba będzie brać się do roboty i przygotowywać inwestycje.
#4 | marek56 dnia 14.06.2014 12:09
I o to zapewne chodziło aby go "unieszkodliwić". W myśl starej zasady: "dajcie wy mnie jego tu, a ja już na niego paragraf znajdę".
#5 | hydrogeo dnia 16.06.2014 10:36
Może i był dobrym menadżerem w zarządzie melioracji ale obecny dyrektor Andrzej Kreft również jest wysokiej klasy fachowcem i ma dużo większe doświadczenie w sprawie prowadzenia inwestycji hydrotechnicznych na rzekach klasy Odry niż osoba z wykształceniem i doświadczeniem w zakresie melioracjach podstawowych i szczegółowych.
#6 | vasyld dnia 16.06.2014 10:42
Nie neguję tego. Obecny dyrektor, tak czy siak odchodzi na emeryturę. Przyjdzie nowy, zobaczymy kto, a miesiąc później Tomasz P. prawdopodobnie opuści areszt ;-) A tu jeszcze taki mały smaczek http://www.gk24.pl/apps/pbcs.dll/arti.../140619931 To pan Stanisław wiedział czy nie?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?

  PRchecker.info Free counters!
Apis | Alhenag | Absolwenci TZS | Wierzbnik | Rada Kapitanów | PHP-Fusion PL