Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

tiktak
14.09.2020

tiktak
21.08.2020
[https://www.wody.
gov.pl/aktualnosci
/1274-wody-polskie
-uzyskaly-dofinans
owanie-na-rozwoj-o
drzanskiej-drogi-w
odnej-2][/url]

tiktak
10.08.2020

tiktak
04.08.2020
[url][/https://www
.portalmorski.pl/z
egluga/45901-jest-
projekt-uchwaly-ws
-rozbudowy-odrzans
kiej-drogi-wodnej-
na-odcinku-od-malc
zyc-do-lubiaza]

tiktak
04.08.2020
[https://www.porta
lmorski.pl/zegluga
/45876-ruszaja-rem
onty-kanalow-na-sz
laku-wielkich-jezi
or-mazurskich][/ur
l]

Nic nie zrobicie... wszystko załatwi cisza wyborczaDrukuj

Nic nie zrobicie... wszystko załatwi cisza wyborczaW tygodniku kędzierzyńsko-kozielskim „7 Dni” ukazał się artykuł „Ciemność widzę a nie statki” autorstwa Leszka Stańskiego, Naczelnego Redaktora tygodnika. W ślad za publikacją rozdzwoniły się telefony środowiska żeglugowego i nie tylko. – Co oni piszą? O co chodzi? Co chcą ugrać? - padały pytania. Niby sprawa prosta: Odra, ludzie, plany, wizja lepszej przyszłości... Ale tym razem dobre intencje organizatora dziecięcego konkursu rysunkowego o Odrze zostały medialnie wypaczone.

Na dziecięcych obrazkach świeciło słońce, ale nad głowy dorosłych-organizatorów zaczęły nadciągać ciemne chmury. „Ciemność widzę a nie statki” - to jednocześnie ocena ale i klucz do politycznej rozgrywki.

Reakcja Prezesa Zarządu Rady Kapitanów Żeglugi Śródlądowej była natychmiastowa. Kpt.Szarek wykonał telefon do Naczelnego Redaktora wzywający do wyjaśnień. Redaktor zgodził się i jeszcze tego samego dnia o 16.15 doszło do spotkania. Na spotkaniu Kpt.Szarek uprzedził, że będzie dokumentował na dyktafonie przebieg rozmowy. Sprzeciwu uczestników nie było. W spotkaniu wzięli udział Czesław Szarek, Gabriela Tomik oraz Leszek Stański.

- Deprecjonując osiągnięcia Pani Europoseł Danuty Jazłowieckiej w dziedzinie żeglowności Odry - mówi Gabriela Tomik - napisał pan m.in.:

"Po otwarciu załączonego linku na ekranie monitora ukazała mi się relacja z imprezki, w trakcie której spora grupka dzieci siedziała na podłodze u stóp m.in. europosłanki Danuty Jazłowieckiej. Dzieci rysowały, kleiły i ogólnie nieźle się bawiły, ale czy po pięciu latach zasiadania w Parlamencie Europejskim tak powinien wyglądać dorobek opolskiej europosłanki Danuty Jazłowieckiej: że statki na Odrze występują tylko w wyobraźni dzieci, ponieważ w praktyce rzeka jest nieżeglowna? Czy od wizji kilkuletnich dzieci ta sytuacja, która naszym przodkom nie mieściłaby się w głowie, ulegnie zmianie, a kozielski port ponownie zacznie tętnić życiem? Nie liczyłbym na to… Niestety fakty są dość bolesne, ponieważ o europosłance Jazłowieckiej w ostatnich latach słychać było głównie podczas organizowanych przez nią dla lansu i (ponoć) dla młodzieży konkursów językowych. Wprawdzie pani poseł uniknęła wpadek i nic nikomu nie wiadomo, by wzorem swojego partyjnego kolegi z tego samego okręgu wyborczego, Jacka Protasiewicza, heilowała do niemieckich celników na lotniskach tego kraju, ale brak skandali to naprawdę jeszcze nie sukces. Tych po prostu w dorobku Jazłowieckiej trudno się doszukać. Podobnie jak w dorobku naszych lokalnych macherów od Odry, począwszy od Gabrieli Tomik (...)".

- Pani Jazłowiecka współpracuje z naszym środowiskiem żeglugowym od dwóch lat a nie przez całą kadencję - kontynuuje Gabriela Tomik - Od spotkania z nią naszej reprezentacji w Brukseli w dniu 3.12.2012. Danuta Jazłowiecka weszła mocno w tematykę dróg wodnych i żeglugi. Z jej inicjatywy doszło też do rozmowy z Danutą Huebner z komisji finansów UE i do nawiązania poprzez europosła z Republiki Czeskiej Vojtecha Mynara współpracy środowisk żeglugowych i samorządowych Polski i Czech. Doszło tez do spotkania z prezydentem Republiki - Milosem Zemanem.

- Jesteśmy jako środowisko i organizacja pozarządowa (Rada Kapitanów) poważnie traktowani w Czechach i na Słowacji - uzupełnia Czesław Szarek, kapitan żeglugi śródlądowej, przewodniczący Rady Kapitanów.

- Na stronie internetowej Pani Jazłowieckiej nie ma nic na ten temat - ripostuje Stański

- Danuta Jazłowiecka nie musi sie tym chwalić; wręcz przeciwnie: to ją chwalą - mówi Gabriela Tomik - Nie będąc członkiem komisji transportowej zajmowała się sprawami korytarzy transportowych m.in. żywotnie dotyczących aspirującej wówczas do członkostwa w UE Chorwacji (korytarz Szwecja - Adriatyk). Umożliwiła nam tez dotarcie do wszystkich zaangażowanych w ten temat europosłów: Buzka, Liberadzkiego, Gierka... Atakuje pan osobę, której dokonania są o wiele większe niż innych europosłów - stwierdza Tomik.

- Skoro strona internetowa europosła jest jego wizytówką i spisem dokonań w ciągu kadencji - Pani Jazłowiecka powinna takie informacje tam umieścić. Nie ma tam ani słowa na temat Odry. Szczegółowe czynności europosłanki - rozpisane na miesiące - nie zawierają ani jednego zdania na temat Odry czy żeglugi, są tam wyłącznie sprawy pracownicze: delegowania krajowe i zagraniczne. Stąd taki a nie inny wydźwięk mojej publikacji - komentuje redaktor Stański.

- Nie powinien pan bez zgłębienia tematu pisać w ten sposób o problemie Odry, skoro swoją wiedzę opiera pan tylko o stronę internetową Jazłowieckiej - wtrąca kpt. Szarek - Wielu kandydatów w swoich deklaracjach przedwyborczych porusza temat użeglowienia Odry, a przecież Odra jest żeglowna. Od Raciborza do Szczecina jest drogą wodną wpisaną do spisu polskich dróg wodnych. Oczywiście różne jej odcinki maja różna kategorię, ale mówienie o użeglowieniu Odry jest pomyłką, błędem. Chodzi o poprawienie żeglowności poprzez ujednolicenie klasy poszczególnych jej odcinków a docelowo doprowadzenie do tego, aby Odrzańska Droga Wodna uzyskała parametry kl. minimum IV czyli międzynarodowej - wyjaśnia szef Rady Kapitanów.

- W pojęciu zwykłego śmiertelnika Odra jest nieżeglowna - mówi Stański - nawet poseł Ryszard Galla składając interpelację użył terminu "użeglowienie", a więc traktuje Odrę jako nieżeglowną.

- Nieprawda. To pan i inni dziennikarze kreują taki wizerunek Odry a ja jestem najlepszym przykładem, że Odra jest żeglowna ponieważ cały czas na niej pływam i przewożę różne ładunki oraz transportuję kadłuby statków zbudowanych w nadodrzańskich stoczniach rzecznych. Poseł Galla i inni "zbliżający" się do tematyki żeglugowej opierają się potem głównie na medialnych materiałach - niekoniecznie rzetelnych a raczej najczęściej nierzetelnych. Chodzi nam przecież o poprawę warunków nawigacyjnych na żeglownej Odrze a nie zaczynanie jej użeglowienia.

- Czyli wszyscy używający terminu "użeglowienie" zamiast "poprawa żeglowności" popełniają błąd? - pyta Stański.

- Określenie "brak żeglowności" czy "nieżeglowność" eliminuje ze stanu rzeczywistego istnienie Odrzańskiej Drogi Wodnej - coś, co jest "nie" (żeglowne) jest automatycznie zanegowane - nie istnieje w świadomości. A przecież ta droga wodna istnieje i jest w takim lub innym stanie, w takiej lub innej klasie - to kolosalna różnica.

W tym miejscu redaktor Stański chciał zabłysnąć swoją wiedzą na temat finansów jakie trzeba "władować" w Odrę, mówił coś o stanach wody, odpychaniu nurtu od brzegu, zaporach, tamach i innych "rewelacjach" zaznaczając, że nie jest fachowcem w tej dziedzinie. To widać, panie redaktorze, widać i słychać. Zostaw więc pan te sprawy fachowcom. Zaczął też wyjaśniać dlaczego użył w swoim artykule krytykowanego przez nas zlepku o wyraźnie pejoratywnym wydźwięku "macherzy od Odry".

- Słowo "macher" oznacza "fachowca, majstra" - sprawdziłem w Słowniku Języka Polskiego.

- Słowo to pochodzi z języka niemieckiego a nie polskiego - stwierdza Szarek - i wywodzi się od "machen" (czynić, robić). Skoro wyjaśnia pan nam, że słowo to oznacza "fachowca" - dlaczego nie użył pan zwrotu "fachowcy od Odry"?

- Używając zwrotu "macherzy" nadał pan naszemu ruchowi na rzecz Odrzańskiej Drogi Wodnej negatywne cechy - dodaje Gabriela Tomik - proszę pamiętać, że Czesi na terenach przygranicznych są polskojęzyczni i doskonale rozumieją co pan miał na myśli. Zdewaluował pan nasze wspólne z Czechami starania o poprawę żeglowności Odry i włączenia jej w przyszłości do sieci dróg wodnych o międzynarodowym znaczeniu.

- Chce pani tego dokonać bez pieniędzy? - dopytuje Stański - Przecież na to są konieczne olbrzymie nakłady i wola na górze. Ludzie na dole niczego nie zmienią bez funduszy.

- Odpowiadam więc panu, że mam pieniądze i - dzięki Radzie Kapitanów - niezbędną wiedzę - ripostuje Gabriela Tomik. Wzięliśmy właśnie udział jako Rada Kapitanów w roboczym spotkaniu w Lublinie dotyczącym opracowania studium wykonalności dla drogi wodnej E-40 na odcinku miedzy Wisłą a Brześciem - czyli drogi wodnej łączącej Bałtyk z Morzem Czarnym, przebiegającej przez trzy kraje i trzy wielkie rzeki. Pieniądze w portfelach przedsiębiorców trzech krajów czekają. Podobnie jest w Czechach i na Słowacji. Przedstawiono nam inwestorów z Kanady i Luksemburga gotowych wyłożyć kapitał na rozwój infrastruktury transportowej - także żeglugi śródlądowej - w rejonie polskiego i czeskiego Śląska.

Rozmawialiśmy z przedsiębiorcami i urzędnikami w ministerstwie Bieńkowskiej - kontynuuje pani Gabriela - oni nie pytali o liczby i kwoty - pytają o spójny program rozwoju tej czy innej drogi wodnej. Tego programu nie ma i nigdy go mieć nie będzie Ministerstwo Środowiska i będący na jego usługach ekolodzy. To co dzieje się teraz w regionach przygranicznych na "ścianie wschodniej" - musi się także wydarzyć na Odrze i "ścianie zachodniej". Marszałek województwa opolskiego powołał zespół, w którym oprócz posłów i urzędników na szczęście jest także reprezentowana Rada Kapitanów.

Dość gadania i pisania nierzetelnych informacji o rzekomej niemożności działania w samorządach i w ogóle "na dole" - jak pan był łaskaw napisać. Należy wziąć sie do pracy opierając sie na rzeczywistych walorach i potencjale zgromadzonym w regionach. Jeśli pan "widzi ciemność" i zarzuca mi, że nic nie potrafię - kontynuuje pani Tomik - obraża pan nie tylko mnie, ale całą rzeszę ludzi i wyrządza krzywdę sprawie, w która się zaangażowali. W tym regionie jest bieda - trzeba działać, aby Opolszczyzna nie wyludniła się całkowicie. Pana publikacja nie przysłużyła się temu ani o krztę.

To, że Danuta Jazłowiecka nie gwiazdorzyła i nie lansowała się wynikało też z tego, że dojrzewała długo i dopiero od dwóch lat okrzepła w tematach, które teraz poruszamy. Uwierzyła, że żegluga śródlądowa jest tematem, który należy podjąć i potraktowała ją jako atut swojej kampanii. W chwili gdy marszałek Buła otrzymał zapewnienie otrzymania funduszy na Odrę - pan uderza swoją publikacją w człowieka, który walnie sie do tego przyczynił także w Eroparlamencie - zaznacza Tomik.

- Dlaczego nie ma tego na stronie Jazłowieckiej - powtarza jak mantrę redaktor Stański

- Niech pan wejdzie na stronę Rady Kapitanów, będzie pan wiedział więcej - stwierdza kpt. Szarek - to my jesteśmy przywoływani przez pana jako fachowcy ("macherzy") i w oparciu o naszą opinię tworzone są pewne strategie i programy - także te użyte w kampanii Danuty Jazłowieckiej.

- Autorem pomysłu na wykpiony przez pana konkurs rysunkowy dla dzieci był kpt. Szarek a nie Danuta Jazłowiecka. Te dzieci niedługo będą w fazie wybierania przyszłego zawodu. Dobrze byłoby, aby dzięki staraniom naszych eurodeputowanych takich jak Jazłowiecka te dzieci miały szersze spektrum wyboru a Śląsk i Opolszczyzna szansę na rozwój - dodaje Gabriela Tomik

Rzeki nikt nie zatka korkiem aby uniknąć powodzi. My proponujemy rozwiązania, dzięki którym nie tylko unikniemy skutków powodzi (lub je wydatnie zmniejszymy) ale także zapobiegniemy skutkom suszy i powiększymy rynek pracy o nowe miejsca. Jedno stanowisko w żegludze śródlądowej generuje do 10 miejsc pracy na lądzie: w stoczniach rzecznych i kooperujących z nimi zakładach, w firmach spedycyjnych, portach, przeładowniach, obsłudze i utrzymaniu szlaku żeglownego. A na Opolszczyźnie nie ma osoby kandydującej do Europarlamentu, która na gospodarce zna się lepiej niż Danuta Jazłowiecka. Rada Kapitanów jest apolityczna, ale woli współpracę z osobami, które wiedzą o co chodzi z tą Odrą a nie jedynie snują domysły na podstawie medialnych doniesień...
#1 | Kongregacja dnia 28.05.2014 20:15
dac mu kopa i zakaz pisania czegokolwiek na ten temat, na inne chyba tez.!!!

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?

  PRchecker.info Free counters!
Apis | Alhenag | Absolwenci TZS | Wierzbnik | Rada Kapitanów | PHP-Fusion PL