Minister środowiska łapami Gawłowskiego chce doprowadzić do likwidacji żeglugi śródlądowej w Polsce.Drukuj

Minister środowiska łapami Gawłowskiego chce doprowadzić do likwidacji żeglugi śródlądowej w Polsce.Minister Gawłowski funduje nam reformę Ustawy Prawo Wodne, w wyniku której postanowił przejąć od ministra właściwego do spraw transportu wszystkie kompetencje w zakresie żeglugi śródlądowej. Pierwotnie Ministerstwo Środowiska w projekcie założeń do nowej ustawy - Prawo wodne umieściło bardzo lakoniczne zapisy dotyczące likwidacji Urzędów Żeglugi Śródlądowej i włączenie zadań Dyrektorów UŻŚ do nowo tworzonej administracji wodnej.

Inicjatywa ta spotkała się w miesiącach: kwiecień i maj z dużym oporem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, które wykazało, że przejęcie zadań Urzędów Żeglugi Śródlądowej doprowadziło by do rozdzielenia kompetencji w zakresie bezpieczeństwa żeglugi śródlądowej a co za tym idzie psuciem prawa.

W związku z tym stanowiskiem Minister Gawłowski podjął decyzję o przejęciu wszystkich kompetencji w zakresie transportu wodnego śródlądowego a co za tym idzie o wyłączeniu żeglugi śródlądowej z zarządzanego przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju systemu transportowego Polski.

Ma stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji można znaleźć ostatnią korespondencję w tej sprawie, po między MŚ i MIiR.

Polecam tą lekturę, bowiem można z niej zaczerpnąć konkretne argumenty do dyskusji.

1. Pierwsze pismo z Ministerstwa i Rozwoju z uwagami do projektu założeń: Link

2. Drugie pismo z uwagami MIiR: Link

3. Ostatnie odniesienie się MŚ do uwag: Link

Z ostatniego pisma MŚ, w którym znajduje się stanowisko tego resortu do uwag, szczególnie w akapicie dotyczącym uwag Ministerstwa Finansów, jasno wynika jaki jest cel Ministra Gawłowskiego przejęcia kompetencji w zakresie żeglugi śródlądowej.

Otóż Minister planuje likwidację siedmiu Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej i utworzenie na jej miejsce rozbudowanej administracji wodnej, składającej się z:

1. Sześciu urzędów gospodarki wodnej regionów wodnych z Dyrektorem i co najmniej jednym zastępcą dyrektora.

2. Dwóch Zarządów Dorzecza Wisły oraz Zarządu Dorzecza Odry.

Z analizy skutków regulacji wyszłoby, że likwiduje się 7 urzędów a na ich miejsce tworzy się 8 nowych, do tego bardzo rozbudowanych (co najmniej 2 dyrektorów). Nie wyglądałoby to korzystnie. Dlatego Minister Gawłowski postanowił doprowadzić do likwidacji Dyrektorów Urzędów Żeglugi Śródlądowej i przejąć ich kompetencję.

I teraz wygląda to znacznie lepiej: likwiduje się bowiem "aż" 15 urzędów i tworzy na ich miejsce 8 nowych. Dlatego jednoznacznie można powiedzieć, że zamierza przeprowadzić reformę kosztem doprowadzenia do całkowitej likwidacji żeglugi śródlądowej w Polsce.

Jednocześnie kompletnie nie ma wiedzy w zakresie zadań Dyrektorów UŻŚ oraz ilości spraw prowadzonych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie transportu wodnego śródlądowego. Wynika to choćby z lakonicznych zapisów w projekcie założeń. Dlatego zapewne nie mógł przewidzieć konsekwencji tych działań dla transportu wodnego śródlądowego. A będą one z całą pewnością katastrofalne.

W związku z zaistniałą sytuacją przedstawiam syntezę faktów:

1. Ministerstwo Środowiska, na skutek ignorowania wytycznych Komisji Europejskiej znalazło się z tą instytucją w konflikcie, w wyniku czego KE zablokowała fundusze europejskie na inwestycje w obrębie gospodarki wodnej.

Komisja zakwestionowała przygotowane przez MŚ Plany gospodarowania wodami w dorzeczach Odry i Wisły, zlecone za ogromne pieniądze publiczne. Jednocześnie rzuciła MŚ swoiste koło ratunkowe, w postaci tzw. MasterPlanów, które obecnie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej opracowuje kosztem kilkunastu milionów złotych.

2. Minister Środowiska zobowiązał się do wdrożenia wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej, po przez przeprowadzenie reformy gospodarki wodnej. Tak więc uchwalenie nowej ustawy - Prawo wodne do 1 stycznia 2015 r. jest wymogiem koniecznym do uruchomienia wielomiliardowych środków unijnych na gospodarkę wodną, w tym na śródlądowe drogi wodne.

3. W celu wypełnienia tych zobowiązań Rada Ministrów w dniu 2 lipca 2013 r. przyjęła Plan działań w zakresie planowania strategicznego w gospodarce wodnej, w którym zapisano konieczność reformy gospodarki wodnej, wygaszenia Programu dla Odry itp. W planie tym brak wzmianki o przejęciu kompetencji w zakresie żeglugi śródlądowej.

4. Komisja Europejska wymaga od Ministra Środowiska przede wszystkim:

- wprowadzenia monitoringu stanu wód powierzchniowych i podziemnych;

- wprowadzenia zasady; korzystający z wody płaci;

- dostosowania niektórych definicji.

Dla komisji ważne jest planowanie a nie sposób zarządzania, które jest w gestii krajów członkowskich. Wymogi te nie mają nic wspólnego z transportem wodnym śródlądowym. Zatem tłumaczenie Ministra Środowiska zamiaru przejęcia kompetencji w zakresie żeglugi śródlądowej są kompletnie bezzasadne.

Więcej argumentów znajdziecie Państwo w stanowisku MIiR pod zamieszczonymi linkami.

Biorąc pod uwagę kolosalne zaniedbania ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej w utrzymaniu śródlądowych dróg wodnych a co za tym idzie doprowadzenie do upadku transportu wodnego śródlądowego w Polsce można z całą pewnością przyjąć, że przejęcie przez niego żeglugi śródlądowej doprowadzi do jej likwidacji.

Dowodem na te zaniedbania jest ostatni raport Najwyższej Izby Kontroli w zakresie warunków rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce. Z tego względu zwracam się do Państwa z gorącym apelem o zdecydowaną obronę żeglugi śródlądowej. W czasie, kiedy pojawiło się światło w tunelu w postaci planowanych konkretnych działań i inwestycji nie można dopuścić do zaprzepaszczenia być może ostatniej szansy dla transportu wodnego śródlądowego.

W chwili obecnej potrzeba zdecydowanych i skoordynowanych działań. Czas ku temu jest najwyższy.

W momencie zatwierdzenia przez radę Ministrów (Rząd) założeń w kształcie umożliwiającym przejęcie przez Ministra Środowiska żeglugi śródlądowej będzie niezwykle trudno to zatrzymać. Dlatego proponuję następujące działania:

1 Zwrócenie się w trybie pilnym do Przewodniczących Komisji Sejmowych: Infrastruktury oraz Ochrony Środowiska o szybkie zwołanie posiedzenia połączonych komisji. Tematem posiedzenia powinno być:

a). Sytuacja śródlądowych dróg wodnych w świetle ostatniego raportu NIK w sprawie warunków rozwoju żeglugi śródlądowej w kontekście dezyderatu Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska z 2009 r. w sprawie działań na śródlądowych drogach wodnych.

b) Inicjatywa Ministra Gawłowskiego przejęcia wszystkich kompetencji Ministra Transportu w zakresie żeglugi śródlądowej.

Jeżeli nie uda się zwołanie połączonych komisji, trzeba je zwołać odrębnie.

2. Zwrócenie się w tej sprawie również do parlamentarnych zespołów do spraw odry i Wisły.

3. Wysłanie protestów do Prezesa Rady Ministrów (premiera)

4. Uruchomienie akcji medialnej np. w Dzienniku Bałtyckim (co jest niezwykle skuteczne).

5. Inicjowanie interpelacji do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Środowiska, MIiR..

6. Zwrócenie się bezpośrednio do posłów,oraz Marszałków Województw zainteresowanych problematyką z prośbą o interwencję.

Bardzo proszę o mobilizację oraz szybkie działania zanim nawiedzony wiceminister zniszczy dorobek wielu pokoleń nadodrzańskich, nadwarciańskich, nadnoteckich i nadwiślańskich.
#1 | Szafranek dnia 12.05.2014 20:41
Zbliżają się wybory jest mało czasu trzeba szybko działać. Pozdrawiam serdecznie Szafranek.
#2 | Kongregacja dnia 12.05.2014 21:13
Chciałem coś napisać ale ręce mi opadły
#3 | rzuf12 dnia 13.05.2014 18:15
Ale że jak?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?

  PRchecker.info Free counters!
Apis | Alhenag | Absolwenci TZS | Wierzbnik | Rada Kapitanów | PHP-Fusion PL