Sprostowanie w sprawie D-O-LDrukuj

Sprostowanie  w sprawie D-O-LPolskie agencje oraz media (a w ślad za nimi i nasz portal) podały nieprecyzyjne informacje na temat realizacji korytarza wodnego Dunaj-Odra-Łaba i rzekomym całkowitym zarzuceniu tego projektu w Republice Czeskiej. Jak informuje nas bezpośrednio strona czeska - oficjalne stanowisko Ministerstwa Transportu RCz w sprawie korytarza Dunaj-Odra-Łaba brzmi zupełnie inaczej niż podano w polskich mediach i jest następujące:

Przetarg na opracowanie studium wykonalności korytarza wodnego Dunaj-Odra-Łaba został czasowo zawieszony z uwagi na fakt, że projekt ten wymaga porozumień międzynarodowych i osiągnięcia konsensusu zainteresowanych stron. Ta informacja nie oznacza, że Minister Transportu "uderzył" w cały projekt DOL lecz chce tylko przed uruchomieniem kosztownych badań ustalić, jakie są stanowiska państw sąsiadujących i Unii Europejskiej. Minister Transportu RCz w najbliższym czasie wystosuje do zainteresowanych państw oficjalne pisma i będzie nadal z nimi na temat tego projektu rozmawiać.

Jesienią 2013 roku wystosowano jedynie powiadomienie o planowanym przetargu na opracowanie studium wykonalności korytarza D-O-L. Przetarg nie został jednak ogłoszony więc nikt jeszcze się nie podjął opracowania tego studium więc też i nie mógł go przerwać czy całkowicie zarzucić. Z tytułu powiadomienia o zamiarze ogłoszenia przetargu Ministerstwo Transportu RCz nie poniosło żadnych kosztów i nie jest też to równoznaczne z zerwaniem umów przetargowych.
#1 | koj dnia 17.03.2014 16:12
Strach komentować.
#2 | Ziomal dnia 17.03.2014 16:21
Faktycznie dopiero będzie , jak Władimir Władimirowicz Putin wygrzebie kanał z Ukrainy na zachód bez pytania ? Co wtedy zrobimy ??????
#3 | Apis dnia 23.03.2014 13:34
Czeski Europarlamentarzysta Vojtěch Mynář (S&D) w dniu 21-11-2013 roku zadał w Parlamencie europejskim następujące pytania dotyczące kanału Dunaj-Odra-Łaba - treść oryginalna: http://www.europa...ge=PL' i odpowiedz na nie http://www.europa...ge=PL' i tłumaczenie "GOOGLE" pytania:
Temat: Dunaj -Odra - Łaba wody korytarz i rozporządzenie w sprawie wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej

Odpowiedź (s)
Zważywszy, że w dniu 19 listopada 2013 r. Parlament Europejski przyjął projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (COM (2011) 0650 / 3 - C7-0375/2012 - 2011/ 0294 (COD));

Załącznik nr 1 do rozporządzenia określa mapy głównej sieci i globalną sieć, która nie obejmuje projekt, żeby dodać odnośnik do Dunaju, Odry i Łaby w kilku środkowoeuropejskich państw członkowskich;

Zważywszy, że Artykuł 54 rozporządzenia zakłada, że rozporządzenie nie będzie zmienione do 2023, co wydaje się być zbyt długi przedział czasowy dla ważnych projektów transportowych obsługujących europejskich celów strategii Europa 2020 oraz proponowanego programu NAIADES II;

Zakładając, że studium wykonalności zostanie przeprowadzona na wodzie korytarz Dunaj -Odra - Łaba i że opinie dotkniętego państwa członkowskie będą składać ;

1. Czy Komisja może powiedzieć, czy może skorzystać z możliwości przewidzianej w artykule 49 (3) przyjęcia aktu delegowanego i zgodnie z pkt (c), modyfikowania mapy infrastruktury obejmuje projekt, który ma na celu połączenie trzech europejskich mórz?

2. Jeśli nie, to istnieje inna opcja legislacyjne, które mogłyby zostać podjęte, aby zmodyfikować Transport Network w celu dostosowania go do przepisów, jakie państwa członkowskie mają teraz uzgodnione?
i odpowiedz:
20 stycznia 2014
E-013249/2013
Odpowiedź udzielona przez komisarza Kallasa w imieniu Komisji
Komisja odsyła do rozporządzenia (UE) nr 1315/ 2013 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej, przyjęte na 11 grudnia 2013 (1).

1) Artykuł 49 (4) upoważnia Komisję do przyjmowania aktów delegowanych dotyczących niektórych dostosowań załączników I i II do tego rozporządzenia, w szczególności do uwzględnienia ewentualnych zmian wynikających z progów ilościowych określonych w rozporządzeniu.

Adaptacja obejmuje możliwość dostosowania mapy do drogowego, kolejowego i wodnego śródlądowego w infrastrukturę ściśle ograniczony sposób, aby odzwierciedlić postęp w ukończeniu sieci TEN-T. Przekazanie uprawnień nie pozwala na dodawanie nowych dodatkowych odcinków do sieci transeuropejskiej.

2) W przypadku zmian, które wykraczają poza delegację władzy,załączniki do rozporządzenia 1315/2013 mogą być dostosowane jedynie w drodze zwykłej procedury ustawodawczej. Artykuł 54 rozporządzenia nakłada na Komisję, do dnia 31 grudnia 2023, do przeprowadzenia przeglądu wdrażania sieci bazowej. Jeśli jest to konieczne i na podstawie wyników przeglądu Komisja może przedstawić wniosek o zmianę rozporządzenia.

W dniu 9.12.2013 roku Czesi ogłosili wstępny przetarg na studium wykonalności dla kanału Dunaj - Odra - Łaba (szacunkowy koszt to 25 mln koron = 3,75 mln złotych)

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?

  PRchecker.info Free counters!
Apis | Alhenag | Absolwenci TZS | Wierzbnik | Rada Kapitanów | PHP-Fusion PL