Konsultacje c.d. - Interpelacja w sprawie DI SRT 2020Drukuj

Konsultacje c.d. - Interpelacja w sprawie DI SRT 2020Posłanka z Opolszczyzny Janina Okrągły (PO) wraz z grupą posłów złożyła 21.01.2014 na ręce Marszałek Sejmu RP Ewa Kopacz interpelację poselską skierowaną do Pani Elżbiety Bieńkowskiej – Ministra Infrastruktury
i Rozwoju w sprawie Dokumentu Implementacyjnego (DI) do Strategii Rozwoju Transportu do 2020r z perspektywą do 2030r w zakresie Odrzańskiej Drogi Wodnej, w której czytamy m.in.

Przedstawiony Dokument Implementacyjny powinien stanowić nową jakość w zarządzaniu polityką transportową. Wywołuje on jednak dużo wątpliwości i zastrzeżeń ze strony samorządów i środowisk związanych z żeglugą śródlądową. Jak wcześniej wspomniałam ideą korytarza transportowego jest działanie w obszarze rozwiązań systemowych. Przedstawiony do konsultacji , drugi, zmieniony w swojej treści DI nie realizuje takiej idei wobec ODW. Poniżej pełna treść interpelacji.

Szanowna Pani
Elżbieta Bieńkowska
Minister Infrastruktury i Rozwoju

Strategia Rozwoju Transportu przyjęta 22 stycznia 2013r. przez Radę Ministrów,
obok sieci autostrad, dróg ekspresowych, kolei, lotnisk i portów morskich zwraca uwagę
na rozbudowę śródlądowych dróg wodnych.
Jak czytamy na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju: „Wyzwaniem dla Polski jest zatem w pierwszej kolejności usunięcie zaległości
w rozbudowie, modernizacji i rewitalizacji infrastruktury transportowej oraz połączenie infrastrukturalne najważniejszych ośrodków wzrostu z obszarami o niższej dynamice rozwoju i włączenie ich w sieć transportu europejskiego (TEN-T).”

Unia Europejska oczekuje korytarzy transportowych uwzględniających minimum 3 rodzaje transportu. Zgodnie z tymi wytycznymi Odrzańska Droga Wodna (ODW) powinna w całości spełniać te kryteria, gdyż tylko tak połączy cele gospodarki transportowej dwóch europejskich wspólnot : EUWT Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy i EUWT TRITIA.

Dnia 2 stycznia 2014r Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosiło konsultacje społeczne kolejnego już Dokumentu Implementacyjnego (DI) do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 (z perspektywą do 2030).

Przedstawiony Dokument Implementacyjny powinien stanowić nową jakość w zarządzaniu polityką transportową. Wywołuje on jednak dużo wątpliwości i zastrzeżeń ze strony samorządów i środowisk związanych z żeglugą śródlądową. Jak wcześniej wspomniałam ideą korytarza transportowego jest działanie w obszarze rozwiązań systemowych. Przedstawiony do konsultacji , drugi, zmieniony w swojej treści DI nie realizuje takiej idei wobec ODW.

W związku z powyższym zwracam się do Pani Minister z następującymi pytaniami:

1. Jeżeli SRT odnosi się do przedziału czasowego 2020r. z perspektywą do 2030r., dlaczego dziś pomija się rozwiązania systemowe całej ODW od Bałtyku do granicy z Czechami?
Omawiany DI nie tylko nie rozbudowuje programu działań ale go znacząco ogranicza.
2. Dlaczego modernizacja Odrzańskiej Drogi Wodnej nie zakłada osiągnięcia minimum IV klasy drogi wodnej, stanowiącej warunek włączenia jej do europejskiej sieci bazowej TEN-T?
3. Dlaczego w DI nie ujęto w żaden sposób odcinka drogi wodnej od Kędzierzyna-Koźla
do granicy z Czechami?
4. Dlaczego odcinek Odry swobodnie płynącej (od Brzegu Dolnego do ujścia Nysy Łużyckiej), który ze strategicznego punktu widzenia drogi wodnej wymaga „usunięcia wąskiego gardła” w systemie, zamiast zaplanowanego zakresu robót: etap II i etap III
i zaplanowanej kwoty 509 mln PLN został ograniczony do zakresu prac etapu II a nakłady zaniżono tylko do kwoty 95 mln PLN ? Przypomnę, że odcinek ten determinuje uzyskanie efektu transportowego dla całego systemu istniejącej ODW.
5. Dlaczego uwzględniając perspektywę Krajowej Strategii Transportu (do 2030 roku),
na Liście projektów śródlądowych nie znalazł się etap prac planistycznych związanych
z budową stopnia wodnego Lubiąż?
Podpisy: Poseł Janiny Okragły
Grupy Posłów RP
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?

  PRchecker.info Free counters!
Apis | Alhenag | Absolwenci TZS | Wierzbnik | Rada Kapitanów | PHP-Fusion PL