Co ze stopniem "Niepołomice"?Drukuj

Co ze stopniem "Niepołomice"?Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Niepołomickiej wystosowało do nowego ministra środowiska Maciej H. Grabowskiego z pytaniami dotyczącymi realizacji stopnia „Niepołomice”, który znalazł się na przedostatnim, 23 miejscu listy w projekcie Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu. Stwarza to poważne zagrożenie, że nie uzyska on wsparcia z priorytetu transportowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W piśmie czytamy:

Konieczność realizacji budowy stopnia wodnego „Niepołomice” na górnej Wiśle wynika z ponadstandardowych potrzeb: bezpośredniej ochrony życia ludzi i mienia, możliwości zapewnienia bezpiecznego rozwoju regionu, przywrócenia drożności korytarza ekologicznego doliny rzeki Wisły i ciągłości liniowej Drogi Wodnej Górnej Wisły poniżej Krakowa jak również ustabilizowania stosunków gruntowo-wodnych na terenach przyległych do rzeki.

Głównym zadaniem stopnia wodnego „Niepołomice” jest poprawa bezpieczeństwa budowli piętrzącej - stopnia wodnego „Przewóz”, przez jego podparcie hydrauliczne oraz ubezpieczenie brzegów zdestabilizowanego koryta głównego Wisły (powstrzymanie erozji dennej i bocznej) i terasy zalewowej w celu obniżenia zagrożenia powodziowego przy przejściu wód katastrofalnych.

Przy stopniu wodnym „Niepołomice” powstaną warunki do zainstalowania przepływowej elektrowni wodnej o mocy około 3MW, która poprawi stabilność pracy sieci energetycznej i podniesie stan bezpieczeństwa energetycznego w regionie.

Budowa stopnia wodnego „Niepołomice” na górnej Wiśle ujęta jest między innymi w następujących dokumentach:
- Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (Monitor Polski z dnia 27 kwietnia 2012, poz. 252),
- Strategia Gospodarki Wodnej przyjęta w dniu 13 września 2005 roku przez Radę Ministrów,
- Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły (Uchwała Nr 151/2011 Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2011 roku)
- Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 przyjęta przez Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą nr XII/183/11 w dniu 26 września 2011 roku,
- Strategia Rozwoju Transportu w województwie małopolskim na lata 2010 - 2030 Uchwała nr 1434/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 listopada 2010 roku.

Realizacja przedmiotowego obiektu hydrotechnicznego znalazła się na liście priorytetowych inwestycji transportu wodnego śródlądowego w projekcie Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) z dnia 09.12.2013r.

Lista projektów śródlądowych przewidzianych do ewentualnego finansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej na lata 2014 - 2020 z priorytetu: transport przyjazny środowisku zgłoszona została przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

W celu uzyskania wsparcia dla projektów inwestycyjnych z funduszy Unii Europejskiej, muszą one m.in. przejść pozytywną weryfikację w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Dokumentu Implementacyjnego do SRT 2020. Z posiadanych przez nasze Stowarzyszenie informacji wynika jasno, że o ilości projektów, które uzyskają wsparcie zdecyduje wysokość kwoty, która zostanie przeznaczona na konkretny priorytet. Decyzja w tej sprawie w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju jeszcze nie zapadła.

Jednakże należy się spodziewać, że nie wszystkie projekty, opublikowane w projekcie Dokumentu Implementacyjnego znajdą się na liście podstawowej. Z tego względu zostały one ocenione na podstawie kryteriów wyboru, uwzględniających głównie cele transportowe. W następstwie tej oceny projekty te zostały uszeregowane na liście projektów śródlądowych od nr 1 do 24.

Projekt dotyczący budowy stopnia wodnego „Niepołomice” na górnej Wiśle, na skutek przedmiotowej oceny w której pominięto cele środowiskowy, przeciwpowodziowy i energetyczny tej inwestycji hydrotechnicznej, znalazł się na przedostatnim, 23 miejscu listy. Stwarza to poważne zagrożenie, że nie uzyska on wsparcia z priorytetu transportowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Biorąc pod uwagę, że podstawową zasadą demokratycznego państwa, mającą zagwarantować przejrzystość działania administracji publicznej jest zasada jawności podkreślona przepisem art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 1997, Nr 78 poz. 483) w imieniu Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej zwracam się z prośbą o udzielenie informacji:

1.) Czy Ministerstwo Środowiska i/lub KZGW przewiduje alternatywne rozwiązanie w celu uzyskania wsparcia finansowego na realizację przedsięwzięcia budowy stopnia wodnego „Niepołomice” na górnej Wiśle i czy poczyniło w tym kierunku jakieś konkretne działania?

2.) Kiedy Ministerstwo Środowiska przystąpi do ogłoszenia przetargu na aktualizację dokumentacji technicznej oraz analizy stanu formalno-prawnego terenu inwestycji i obszarów przyległych projektu stopnia wodnego „Niepołomice” na górnej Wiśle, która została sporządzona w latach 70-tych XX wieku?

Zbigniew Siedlarz
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?

  PRchecker.info Free counters!
Apis | Alhenag | Absolwenci TZS | Wierzbnik | Rada Kapitanów | PHP-Fusion PL