Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

tiktak
14.09.2020

tiktak
21.08.2020
[https://www.wody.
gov.pl/aktualnosci
/1274-wody-polskie
-uzyskaly-dofinans
owanie-na-rozwoj-o
drzanskiej-drogi-w
odnej-2][/url]

tiktak
10.08.2020

tiktak
04.08.2020
[url][/https://www
.portalmorski.pl/z
egluga/45901-jest-
projekt-uchwaly-ws
-rozbudowy-odrzans
kiej-drogi-wodnej-
na-odcinku-od-malc
zyc-do-lubiaza]

tiktak
04.08.2020
[https://www.porta
lmorski.pl/zegluga
/45876-ruszaja-rem
onty-kanalow-na-sz
laku-wielkich-jezi
or-mazurskich][/ur
l]

Kanał Śląski - element korytarza Bałtyk - AdriatykDrukuj

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Niepołomickiej wystosowało 2 stycznia do v-ce przewodniczącego Komisji Europejskiej Siim'a Kallas'a wniosek w sprawie realizacji Kanału Śląskiego jako istotnego elementu korytarza transportowego biegnącego z północy na południe Europy.

Jednym z korytarzy transportowych sieci bazowej przyjętej przez Komisję Europejską w dniu 17 października 2013 r. jest bowiem korytarz Bałtyk - Adriatyk, prowadzący między innymi przez uprzemysłowione rejony południowej Polski (Górny Śląsk).

Ponieważ z definicji korytarze transeuropejskie miały obejmować 3 gałęzie transportu, liczymy, że w przypadku zachodniej odnogi korytarza Bałtyk - Adriatyk (biegnącej od Szczecina), na odcinku Wrocław – Ostrava będzie to również Odrzańska Droga Wodna, a nie tylko szlak drogowy i kolejowy.

Szanowny Panie Prezydencie

W imieniu Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej dziękuję za wyjaśnienia udzielone przez Panią Marit Ruuda w piśmie nr Mar/zl – ARES (2013) z dnia 14.11.2013 r. w sprawie wytycznych pt: „Guidance document on Inland waterway transport and Natura 2000” (Reference: IP/12/1114). Choć wytyczne te nie mają charakteru prawnie wiążącego, członkowie naszej organizacji pozarządowej mają nadzieję, że nie zostaną one zignorowane przez polskie organy administracji właściwe w sprawach gospodarowania wodami oraz rozwoju regionalnego.

Nasze Stowarzyszenie w całości popiera działania Komisji Europejskiej, które mają na celu przekształcenie i włączenie niespójnej obecnie sieci śródlądowych dróg wodnych w jednolitą bazową sieć transportową. Liczymy, że wytyczne pt: „Guidance document on Inland waterway transport and Natura 2000” oraz program NAIADES II będą ważnymi instrumentami wspierającymi zrównoważony rozwój transportu wodnego śródlądowego również w Polsce.

Duże szanse dla regionu Europy Środkowej stworzą działania obejmujące modernizację i rozbudowę skanalizowanego odcinka Drogi Wodnej Górnej Wisły wraz z podjęciem współpracy w zakresie działań na rzecz jej włączenia za pośrednictwem Odrzańskiej Drogi Wodnej do europejskiego systemu sieci dróg wodnych poprzez zaplanowany w latach 70-tych XX wieku Kanał Śląski.

Jednym z korytarzy transportowych sieci bazowej przyjętej przez Komisję Europejską w dniu 17 października 2013 r. jest bowiem korytarz Bałtyk - Adriatyk, prowadzący między innymi przez uprzemysłowione rejony południowej Polski (Górny Śląsk). Ponieważ z definicji korytarze transeuropejskie miały obejmować 3 gałęzie transportu, liczymy, że w przypadku zachodniej odnogi korytarza Bałtyk - Adriatyk (biegnącej od Szczecina), na odcinku Wrocław – Ostrava będzie to również Odrzańska Droga Wodna, a nie tylko szlak drogowy i kolejowy.

Dokumenty zawierające analizy i badania ostatnio wykonane w Polsce (np. - Analiza możliwości wykorzystania dla potrzeb transportu planowanego Kanału Śląskiego łączącego Drogę Wodną Górnej Wisły z przewidywanym połączeniem Odra - Dunaj – Łaba, wykonana przez prof. dr hab. inż. Jana Kulczyka i mgr inż. Emilię Skupień w 2010 roku na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie) oraz doświadczenia europejskie wskazują na pilną konieczność podjęcia kluczowych decyzji dotyczących rozwoju dróg wodnych w południowej Polsce.

Wykorzystanie ekologicznego transportu wodnego śródlądowego pozwoli nie tylko usunąć aktualnie istniejące bariery komunikacyjne na linii Śląsk - Małopolska (Kraków), ale także stworzy nową jakość w infrastrukturze transportowej, zarządzaniu logistycznym oraz w systemach przewozowych.

Z uwagi na to, że unijne cele związane są z realizacją zmniejszenia emisji CO2 z sektora transportu oraz z poprawą połączeń z różnymi rodzajami transportu, w imieniu Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej składam wniosek o uwzględnienie w korytarzu bałtycko-adriatyckim budowy Kanału Śląskiego jako połączenia żeglugowego Wisły z Odrą.

Źródło: ”Monografia dróg wodnych śródlądowych w Polsce” Wyd. Komunikacji i Łączności Warszawa 1985

Wstępna analiza przebiegu trasy Kanału Śląskiego (według planów wykonawczych sporządzonych w latach 70-tych XX wieku) przeprowadzona przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie w czerwcu 2010 roku wykazała, że potencjalny teren inwestycji jest w zasadzie wolny od zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej. Nie koliduje z obszarami Natura 2000.

Z poważaniem
Zbigniew Siedlarz
Wiceprezes Zarządu
Koordynator ds. Promocji i Rewitalizacji
Wiślanego Szlaku ŻeglownegoDo wiadomości:
Szanowny Pan Olgierd Dziekoński Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Pan Janusz Piechociński Wiceprezes Rady Ministrów Minister Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowna Pani Elżbieta Bieńkowska Wiceprezes Rady Ministrów Minister Infrastruktury i Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Pan Mateusz Szczurek Minister Finansów Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Pan Jacek Cichocki Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Pan Maciej H. Grabowski Minister Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Pan Janez Potočnik European Commissioner for the Environment, European Commission
Szanowny Pan Czesław Siekierski Poseł do Parlamentu Europejskiego
Szanowny Pan prof. Ryszard Legutko Poseł do Parlamentu Europejskiego
Szanowna Pani Danuta Jazłowiecka Poseł do Parlamentu Europejskiego
Szanowny Pan Piotr Chmielowski Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Pan Andrzej Adamczyk Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Pan Marek Krząkała Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Pan Jerzy Polaczek Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Pan Andrzej Sztorc Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Pan Jan Paweł Ziobro Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Pan Zbigniew Garbień Prezes Związku Polskich Armatorów Śródlądowych
Szanowny Pan Andrzej Podgórski Redaktor Naczelny Portalu Internetowego www.zegluga-rzeczna.pl
#1 | Kongregacja dnia 03.01.2014 23:06
Reszta siedzi w rekami w portkach i miele,nimi ,proponuję przesłać te materiały marszałkom Opolskiego i Dolnośląskiego może przestaną się bać coś zrobić dla sprawy,inni mogą ,a nasi podejrzewam ze boja się cokolwiek powiedzieć bo to może nie po linii.......

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?

  PRchecker.info Free counters!
Apis | Alhenag | Absolwenci TZS | Wierzbnik | Rada Kapitanów | PHP-Fusion PL