NAIADES II - mocniejszy nacisk na rozwój żeglugi śródlądowejDrukuj

NAIADES II - mocniejszy nacisk na rozwój żeglugi śródlądowejNa stronie Rady Kapitanów opublikowano notatkę Komisji Europejskiej poszerzającą temat zwiekszenia udziału żeglugi śródlądowej w europejskim łańcuchu transportowym. Rzekami Europy można transportować znacznie większą ilości towarów, niż czyni się to obecnie, i tym samym w większym stopniu odciążyć zatłoczone drogi i połączenia kolejowe na niektórych spośród najgęściej zaludnionych obszarów. Szersze wykorzystanie żeglugi transportowej pozwoliłoby nam również ograniczyć zanieczyszczenie powietrza.

Ponadto znaczna część przedsiębiorstw w tym sektorze boryka się obecnie z trudnościami gospodarczymi. Popyt utrzymuje się na niskim poziomie, podczas gdy zdolności przewozowe wciąż wzrastają, co prowadzi do braku równowagi między podażą i popytem, przymusu obniżania cen, spadku wykorzystania zdolności przewozowych oraz redukcji zatrudnienia i rentowności. Lepsze wykorzystanie śródlądowych dróg wodnych odbije się korzystnie na wszystkich gałęziach gospodarki w Europie.

Operatorom żeglugi śródlądowej przyniesie ono korzyści w postaci bardziej przejrzystych ram prawnych, poprawy warunków pracy, ramowych uregulowań stymulujących innowacyjność oraz zwiększenia możliwości wykorzystania zasobów finansowych zgromadzonych przez sektor w funduszu rezerwowym. Natomiast przemysł i użytkownicy żeglugi śródlądowej będą mogli korzystać z wysokiej jakości usług w tym sektorze.

Sektor śródlądowego transportu wodnego funkcjonuje w warunkach trudnej sytuacji gospodarczej. Ponieważ 80 proc. floty jest eksploatowane przez przedsiębiorstwa jednoosobowe, rozdrobnienie w sektorze utrzymuje się na wysokim poziomie. Utrudnia to dopasowanie podaży do popytu i hamuje zdolność sektora do inwestowania i wprowadzania innowacji. Szacuje się, iż w ostatnim czasie zatrudnienie w sektorze spadło o 10 proc. Ze względu na obecną strukturę wiekową pracowników w nadchodzącym dziesięcioleciu zwiększy się liczba osób przechodzących na emeryturę. W niektórych segmentach rynku połowa pracowników ma ponad 50 lat.

Sytuacja żeglugi śródlądowej Polsce jest jednak skomplikowana. Wyczerpujący raport (ECORYS - przypis red.) przygotowany na zlecenie ministerstwa infrastruktury zwraca uwagę na kilka problemów stojących na drodze rozwojowi słodkowodnej sieci transportowej. Najpoważniejszym z nich, według autorów raportu, jest wyjątkowo duży nacisk kładziony na ochronę przyrody. Zauważają, że „krajowy system zarządzania dyskryminuje możliwość pełnienia przez rzeki funkcji transportowej na korzyść wąsko pojętej ochrony środowiska”, co uniemożliwia jej odpowiednie wykorzystanie do celów transportowo-komunikacyjnych.

Autorzy raportu podkreślają, że sytuacji nie pomaga też fakt, że rzeki uznawane są za część dossier należącego do ministerstwa środowiska jako część przyrody a nie do Ministerstwa Transportu jako część sieci transportowej państwa. Blokuje to możliwość włączenia rzek w zunifikowany system transportu państwa polskiego a tym samym stworzenia wydajnej i skoordynowanej sieci transportowej obejmującej cały kraj.

Jawi się to szczególnie jako problem przy krytykowanych polskich drogach i kolejach. Używanie argumentu ochrony środowiska jest kijem mającym dwa końce: przytaczany jest argument o zachowywaniu naturalnego stanu rzek i ich niedotkniętego ręką człowieka piękna (co słychać było, na przykład, przy dyskusji o uregulowaniu Wisły w Warszawie), ale z drugiej strony transport wodny stanowi mało energochłonną alternatywę dla innych form przewozu dóbr. Według KE: „W porównaniu do innych form transportu, transport po wodach śródlądowych jest wydajny energetycznie, bezpieczny, prawie nie tworzący korków i cichy”. NAIADES II ma zachęcać do dalszych postępów w tej dziedzinie.

Innym państwom udaje się łączyć troskę o środowisko z niezaniedbywaniem potencjału kryjącego się w rzekach. Zostawienie sytuacji bez żadnych zmian może sprawić, że polska infrastruktura transportowo-komunikacyjna w kolejnej, po autostradach i kolejach, kategorii również zacznie odstawać od swoich partnerów.

Przewożenie towarów rzekami i kanałami jest cichą i bardzo energooszczędną formą transportu. Odgrywa ono kluczową rolę w przemieszczaniu towarów z ruchliwych portów morskich Europy do ich końcowego miejsca przeznaczenia. Jednakże potencjał tego rodzaju transportu nie jest w pełni wykorzystywany. Zwiększenie atrakcyjności gospodarczej śródlądowej żeglugi transportowej i poprawa jej osiągnięć w zakresie ochrony środowiska przyniesie mieszkańcom Europy lepsze warunki zdrowotne i poprawę stanu środowiska naturalnego.

#1 | Apis dnia 13.09.2013 10:23

Cytaj

W niektórych segmentach rynku połowa pracowników ma ponad 50 lat.

Bardziej po polsku: na niektórych stanowiskach w żegludze śródlądowej (czytaj: mających najwyższe kwalifikacje czyli kapitanowie) połowa pracowników ma ponad 50 lat.

W Polsce zlikwidowano szkolenie zawodowe a na to miejsce otwarto (w powstających w każdej powiatowej pipidówie wyższych szkołach) kierunki z gatunku "marketing i zamiatanie". Takie są efekty.
#2 | Wojciech Rytter dnia 13.09.2013 19:54
Quo vadis Polsko ??? Tylko jak długo będziesz błądzić ? A Europa znów do przodu...

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?

  PRchecker.info Free counters!
Apis | Alhenag | Absolwenci TZS | Wierzbnik | Rada Kapitanów | PHP-Fusion PL