Jak lepiej wykorzystywać drogi wodne w EuropieDrukuj

Jak lepiej wykorzystywać drogi wodne w EuropieDzisiaj Komisja Europejska przedstawiła nowy program działań1, który ma celu zwiększenie liczby przewozów towarowych rzekami i kanałami w Europie. Barki to jedne z najbardziej przyjaznych dla środowiska i energooszczędnych form transportu, ale obecnie w ten sposób przewożonych jest jedynie 6 proc. ładunków rocznie. Nowe propozycje mają przyczynić się do lepszego wykorzystania potencjału, jaki stanowi 37 tys. km wodnych dróg śródlądowych w Europie. Dzięki temu przewóz towarów stanie się łatwiejszy i bardziej ekologiczny, wspierana będzie innowacyjność i poprawią się możliwości zatrudnienia.

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Siim Kallas, który odpowiada za transport, powiedział:

„Co roku rzekami i kanałami przewożonych jest 500 mln ton towarów. To równowartość 25 mln ciężarówek. To jednak wciąż za mało. Musimy wspierać rozwój sektora transportu śródlądowego, tak aby w perspektywie długoterminowej jego jakość stale rosła. Musimy usunąć wszelkie przeszkody hamujące rozwój tego sektora i zadbać o inwestycje w wykwalifikowanych pracowników.”

Komisja proponuje działania w następujących obszarach.

Usunięcie barier hamujących rozwój

Znaczne utrudnienia w swobodnym przepływie (tzw. wąskie gardła) w postaci nieodpowiednich wymiarów śluz, mostów lub torów wodnych oraz brakujące ogniwa, takie jak połączenie systemów rzecznych Sekwany i Skaldy, stanowią przeszkodę na drodze do rozwinięcia pełnego potencjału tego sektora. Komisja proponuje, aby poprawić transport wodny ładunków poprzez modernizację śluz, mostów i kanałów żeglugowych. W nowym instrumencie „Łącząc Europę” i wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) położono nacisk na nowe możliwości finansowania śródlądowych dróg wodnych. Śródlądowe drogi wodne są ponadto ważnym elementem sześciu spośród dziewięciu korytarzy sieci bazowej TEN-T.

Bardziej ekologiczny i innowacyjny sektor

W porównaniu z innymi rodzajami transportu śródlądowy transport wodny jest energooszczędny, bezpieczny, niemal pozbawiony zatorów i cichy. Wśród środków, które zaproponuje Komisja, znajdują się m.in. nowe normy dla silników w celu zachęcenia do inwestycji w technologie niskoemisyjne, jak również wsparcie na rzecz badań i innowacji.

Lepsze połączenia z innymi rodzajami transportu

Nacisk zostanie położony na poprawę połączeń między wodnym transportem śródlądowym, transportem drogowym i kolejowym – przy szczególnym uwzględnieniu połączeń morskich i rzecznych. W oparciu o wyniki obecnie trwającego przeglądu usług informacji rzecznej Komisja przedstawi propozycje mające na celu poprawę przeładunku towarów i ograniczenie formalności administracyjnych.

Inwestowanie w wykwalifikowaną siłę roboczą

Rozwój sektora transportu śródlądowego zależy od dostępności wykwalifikowanej siły roboczej. Nowe propozycje Komisji mają zapewnić lepsze uznawanie kwalifikacji i kariery zawodowej w tym sektorze w celu poprawy dostępu do wykwalifikowanej siły roboczej i zwiększenia mobilności pracowników.

Kontekst

W 20 państwach członkowskich UE mamy około 37 tys. km śródlądowych dróg wodnych, którymi co roku transportowanych jest około 500 mln ton ładunków. Transport skoncentrowany jest główne w gęsto zaludnionych obszarach o dużym zagęszczeniu ruchu. Systemy rzeczne Renu, Skaldy i Mozy są połączone z Sekwaną i Dunajem. Jednak wciąż istnieją wąskie gardła, które uniemożliwiają pełną integrację europejskich systemów rzecznych z europejskim obszarem transportu.

Trwające od 2008 r. spowolnienie gospodarcze w UE, nadwyżki mocy produkcyjnych w niektórych segmentach rynku, utrzymujące się rozdrobnienie podmiotów działających na rynku oraz starzenie się floty doprowadziły do pogorszenia się perspektyw gospodarczych i perspektyw w zakresie zrównoważonego rozwoju w dziedzinie żeglugi śródlądowej. Dlatego program działań NAIADES II ma na celu stworzenie stabilnych długoterminowych ram dla inwestycji w żeglugę śródlądową wysokiej jakości i innowacji w tym zakresie oraz wprowadzenie krótko- i średnioterminowych środków, takich jak np. zmiana kosztownych wymogów technicznych. W ramach NAIADES II finansowanie unijne i krajowe oraz fundusze pochodzące z sektora musi być przeznaczone na wspieranie niezbędnych inwestycji. Dlatego tak ważny jest dostęp do finansowania.

źródło: europa.eu
#1 | Wojciech Rytter dnia 12.09.2013 19:16
Może Komisja Europejska zmusi wreszcie naszych opi.....laczy,pierdzistołki i darmozjadów do konkretnych działań na rzecz zwiększenia przewozu masy towarowej naszymi rzekami.Miejmy taką nadzieję.Proszę Państwa piszmy na forach,poruszajmy te sprawy,może w końcu dotrze to do góry i odniesie jakiś skutek.Oby...nie za póżno.

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?

  PRchecker.info Free counters!
Apis | Alhenag | Absolwenci TZS | Wierzbnik | Rada Kapitanów | PHP-Fusion PL