Trwa jubileuszowa edycja konkursu o Nagrodę Przyjaznego BrzeguDrukuj

Trwa jubileuszowa edycja konkursu o Nagrodę Przyjaznego BrzeguTegoroczna edycja konkursu o Nagrodę Przyjaznego Brzegu ma charakter wyjątkowy, bo organizowana jest po raz dziesiąty. Jako sekretarz jury powinienem popaść już w rutynę, dalej jednak cieszę się z każdego nowego zgłoszenia, każdego laureata. Odkrywania nowych miejsc i inwestycji w tych najbardziej znanych miejscowościach.

Wprawdzie zgłoszenia zbierane są do 31 grudnia, lecz są już pierwsi kandydaci. Zachęcam, by nie zwlekać – czekamy na zgłaszanie następnych – zarówno wiosną, jak i w czasie letnich odwiedzin w marinach i stanicach różnych stron Polski, poznawania różnych inicjatyw służących turystyce wodnej.

Czekamy na korespondencję od przyjaciół przyjaznych brzegów...

Mirosław Czerny
Sekretarz jury konkursu
o Nagrodę Przyjaznego Brzegu


Regulamin X edycji konkursu o Nagrodę Przyjaznego Brzegu za rok 2013

1. Konkurs o Nagrodę Przyjaznego Brzegu organizowany jest przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze we współdziałaniu z Polskim Związkiem Żeglarskim i innymi partnerami, pod Honorowym Patronatem Ministra Sportu i Turystyki.

2. Celem nagrody jest uhonorowanie osób fizycznych i prawnych zagospodarowujących polskie brzegi, promujących atrakcje wodniackie Polski oraz wyróżnianie najbardziej aktywnych odważnie zwracających się w stronę rzek, jezior i Bałtyku.

3. Jury osobno ocenia kandydatów do nagrody według wielkości przedsięwzięć inwestycyjnych, od małych gmin i wsi, po duże miasta, osobno oceniane są stanice kajakowe, mariny żeglarskie i przystanie oraz inicjatywy i przedsięwzięcia służące zagospodarowaniu i promocji polskich szlaków wodnych. W miarę możliwości ze zgłoszonych kandydatów jury wyróżnia osobno:

Duże inwestycje, w tym wspierane ze środków regionalnych, krajowych i międzynarodowych,
Małe inwestycje, niezależnie od źródeł finansowania i form własności,
Przedsięwzięcia o charakterze niekomercyjnym i promocyjnym.

4. Jury może przyznawać Nagrodę Główną (Grand Prix) i nagrody specjalne. Nagrody specjalne mogą służyć wyróżnieniu inicjatyw związanych z ochroną środowiska i działaniami na rzecz turystów niepełnosprawnych. Nagrodami specjalnymi wyróżnione mogą być osoby fizyczne za szczególne zasługi dla rozwoju i promocji polskich szlaków wodnych i turystyki wodnej.

5. Główne kryteria oceny to:

Zrealizowane inwestycje służące turystyce wodnej – przystanie, przedsięwzięcia proekologiczne, zabezpieczanie bezpieczeństwa na akwenach, zagospodarowanie dróg wodnych, znakowanie szlaków wodnych,

Działania promocyjne, w tym wydawane mapy, przewodniki, monografie, prowadzone portale internetowe, udział w targach dla wodniaków i ogólnoturystycznych,
Tworzenie nowych „wodnych” ofert turystycznych,

Nowatorska organizacja spływów, regat, rejsów żeglarskich i motorowodnych, w tym w szczególności we współpracy z partnerami zagranicznymi.

6. Nagrody przyznawane są przez jury, w skład którego wchodzą przedstawiciele zainteresowanych organizacji i instytucji, zaproszeni przez organizatorów.

7. Do zgłaszania kandydatów do nagrody Przyjaznego Brzegu uprawnione są organizacje zajmujące się turystyką wodną, kluby, redakcje, komandorzy rejsów i spływów, indywidualne osoby.

W zgłoszeniu wskazać należy zrealizowane w ciągu ostatniego roku lub dłuższym okresie czasu inwestycje i inne przedsięwzięcia rekomendowanego kandydata. Załącznikiem do regulaminu jest wzór zgłoszenia.

8. Zgłaszający i kandydaci przekazują jury szczegółowy opis zrealizowanych inwestycji, w miarę możliwości z mapami i planami oraz dokumentacją fotograficzną, informacje o działaniach promocyjnych w krajowych i międzynarodowych mediach, kopie publikacji prasowych, wydawnictwa własne, adresy współpracujących serwisów internetowych, wykaz organizowanych i goszczonych imprez (regat, rejsów, spływów itd.) oraz informacje o innych działaniach uzasadniających starania o nagrodę, w tym o przedsięwzięciach planowanych na rok przyszły.

9. Kandydaci uzyskujący co najmniej dwie opinie polecające członków jury lub laureatów wcześniejszych edycji konkursu otrzymują potwierdzenie rekomendacji do Nagrody Przyjaznego Brzegu a następnie ich osiągnięcia oceniane są przez całe jury.

10. Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 31 grudnia.

11. Ogłoszenie wyników nastąpi w I kwartale kolejnego roku.

12. Korespondencję w sprawie konkursu kierować należy na poniższy adres z dopiskiem:

„Przyjazny Brzeg”
Centrum Turystyki Wodnej PTTK
01-871 Warszawa, ul. Kasprowicza 40
e-mail: ctw@pttk.pl
e-mail: polskieszlakiwodne@interia.plwzór

Zgłoszenie do X edycji konkursu o Nagrodę Przyjaznego Brzegu za 2013 rok

Nazwa (lub imię i nazwisko) zgłaszanej miejscowości, przystani, osoby itd.

Adres korespondencyjny (kod pocztowy, nazwa miejscowości, ulica, tel, fax, e-mail, www)

Uzasadnienie - opis zrealizowanych działań inwestycyjnych, promocyjnych, zorganizowanych imprez, przygotowanych publikacji i serwisów informacyjnych itp.:

Załączniki (w tym wycinki prasowe, inne publikacje)

Imię i nazwisko lub nazwa zgłaszającego rekomendacje

Adres korespondencyjny, telefon, e-mail

Data i podpis
Zgłoszenie prosimy przesłać na adres:
„Przyjazny Brzeg”
Centrum Turystyki Wodnej PTTK
01-871 Warszawa, ul. Kasprowicza 40
e-mail: ctw@pttk.pl tel. 22 2548595
e-mail: polskieszlakiwodne@interia.pl
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?

  PRchecker.info Free counters!
Apis | Alhenag | Absolwenci TZS | Wierzbnik | Rada Kapitanów | PHP-Fusion PL