Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

tiktak
14.09.2020

tiktak
21.08.2020
[https://www.wody.
gov.pl/aktualnosci
/1274-wody-polskie
-uzyskaly-dofinans
owanie-na-rozwoj-o
drzanskiej-drogi-w
odnej-2][/url]

tiktak
10.08.2020

tiktak
04.08.2020
[url][/https://www
.portalmorski.pl/z
egluga/45901-jest-
projekt-uchwaly-ws
-rozbudowy-odrzans
kiej-drogi-wodnej-
na-odcinku-od-malc
zyc-do-lubiaza]

tiktak
04.08.2020
[https://www.porta
lmorski.pl/zegluga
/45876-ruszaja-rem
onty-kanalow-na-sz
laku-wielkich-jezi
or-mazurskich][/ur
l]

Spytaj premiera, czemu Odra jest zaniedbanaDrukuj

Spytaj premiera, czemu Odra jest zaniedbanaW lutym w kozielskim urzędzie miasta odbyła się konferencja środowiskowa dotycząca gospodarki wodnej (Czytaj o tym: radakapitanow.pl). Jej pokłosiem jest tzw. „list obywatelski” do premiera Donalda Tuska.

Pomysłodawcą listu jest Marek Piątek, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. Z pismem do premiera można się zapoznać poniżej.

Szanowny Panie Premierze,

Jestem obywatelem Polski i mieszkańcem regionu posiadającego w swoich zasobach naturalnych bogactwo, jakim są rzeki. Poprzednie pokolenia umiejętnie wykorzystywały ich potencjał gospodarczy w celu zapewnienia sobie warunków bytowych i higieny, do celów rozwojowych, komunikacyjnych, obronnych i innych. Mądrość naszych przodków i rozwój myśli technicznej nie pozostały bez znaczenia – pozostawiły przykład dla naszych pokoleń w sposobie gospodarowania rzekami Polski.

Dziś stawiam Panu, szanowny Panie Premierze pytanie – dlaczego w czasach obecności Polski w Unii Europejskiej, Rząd Polski będąc odpowiedzialny za teraźniejszość i przyszłość obywateli pozwala sobie na tak wyraźną niegospodarność w sferze gospodarki wodnej?

Dlaczego polska administracja rządowa nie przedstawiła Unii Europejskiej konkretnego planu modernizacji dróg wodnych zgodnego z przepisami w zakresie klasyfikacji międzynarodowych dróg wodnych TEN-T?

Dlaczego administrator rzek zamiast systematycznego pogłębiania całych koryt rzek, zabezpieczającego zarówno warunki hydrologiczne (prewencja powodziom i suszom), jak i utrzymanie żeglugi śródlądowej przez pełny sezon nawigacyjny – ogranicza się do składania deklaracji i nie podejmuje działań? Brak systematycznych prac utrzymaniowych koryta rzeki przyczynia się do powiększenia niebezpieczeństwa powodzi. Nasze rzeki są zniszczone przez niegospodarność administracji.

Szanowny Panie Premierze, nasz rynek pracy oczekuje ożywienia na bazie międzynarodowych korytarzy transportowych uwzględniających drogi wodne. Dlaczego Minister Środowiska, który chroni jakość i czystość wód, posiada również odpowiedzialność za działania gospodarcze (hydroenergetyka, retencja, alimentacja, transport wodny itp.)? Takie połączenie uprawnień prowadzi do braku strategii wykorzystania potencjału rzek Polski, do zaniechań, zaniedbań i niegospodarności. Naszej polskiej gospodarce potrzebny jest program, który w sposób kompleksowy powiąże różne dziedziny wykorzystania i gospodarowania wodami i przyczyni się do europejskiej tożsamości nas – obywateli.

Brak podjęcia działań w kierunku zmian w gospodarowaniu zasobami rzek Polski, w tym Odry, jest w pewnym wymiarze bezdecyzją, prowadzącą do pogorszenia zarówno mobilności przeciwpowodziowej, jak i bezpośrednio przyczyniającą się do wstrzymania rozwoju gospodarki transportowej, tak ważnej w świetle ekonomicznych prawideł funkcjonowania budżetu państwa. Uprzejmie proszę o rozważenie Listu Obywatelskiego, który wzywa do działania na drodze rozsądku i kierowany jest na ręce Szanownego Pana Premiera w wierze w działanie dla dobra Rzeczpospolitej Polski.


Jeśli jego treści nas przekonują, można go pobrać i wysłać do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów e-mailem, pocztą lub faksem.

Kancelaria
Prezesa Rady Ministrów

00-583 Warszawa
Al. Ujazdowskie 1/3
tel.: +48 (22) 694 60 00
fax: +48 (22) 625 26 37
e-mail: kontakt@kprm.gov.pl


Pobierz list obywatelski
#1 | Bartek sailor dnia 04.04.2013 16:26
ok, ja już wysłałem. Zachęcam innych łodziarzy, zróbcie też tak samo, w kupie siła trzeba próbowaćWink pozdrawiam!
#2 | bolo262 dnia 04.04.2013 16:52
Mój też już poszedł.
Bogdan
#3 | Apis dnia 04.04.2013 18:27
Ja wysłałem także... Ilustracją idei niech będzie obrazek zatytułowany "Dlaczego Niemcy są bogatsze od Włoch"

www.zegluga-rzeczna.pl/images/Europe-rivers.jpg
#4 | Kongregacja dnia 04.04.2013 22:25
bardzo jestem ciekawy czy spojrzy na jakikolwiek list ,czy oleje to jak zwykle bywa z takimi pismami.
Nie wierzę zeby ktoś miał tam pojęcie o ŻŚ.( nie turystyce)
#5 | Odra dnia 05.04.2013 22:31
Witam kolegów Smile))) z mojego "podwórka" poszło ponad dwadzieścia listów w tym również poselskich

więc Marku - pan Premier będzie miał codzienna lekturę do kawy
#6 | Rysiek Faron dnia 06.04.2013 15:17
Pani Kapitanie, Koledzy i Koleżanki Załoganci, melduję:
list podpisałem i przesłałem na załączony adres Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Pozdrowienia dla Pana Marka Piątka, wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.
#7 | Apis dnia 06.04.2013 18:31
Dziś otrzymałem nieco poszerzoną wersję Listu wysłaną przez naszego załoganta Marka M.:

Cytaj

LIST OBYWATELSKI W SPRAWIE REWITALIZACJI
DRÓG WODNYCH W POLSCE

Szanowny Panie Premierze

Jako obywatel Polski i jednocześnie entuzjasta żeglugi śródlądowej z wielkim niepokojem obserwuję od ponad 20 lat niemal kompletny brak zainteresowania kolejnych rządów wykorzystaniem do celów gospodarczych, innych niż tylko pobór wody, naszego naturalnego bogactwa jakim są rzeki. Przez stulecia całe pokolenia wykorzystywały potencjał transportowy naszych rzek, a w szczególności Wisły i Odry, które przez wieki były jednymi z ważniejszych arterii komunikacyjnych i transportowych Środkowej Europy. Dziś wodny transport śródlądowy w naszym kraju jest marginalizowany, ośmielam się twierdzić, że świadomie doprowadzany do całkowitego upadku. A przecież u naszych sąsiadów z zachodu, wschodu oraz południa stanowi ważną i ciągle rozwijaną gałąź systemów transportowych.
Dlatego Szanowny Panie Premierze postanowiłem zadać Panu kilka pytań:
- Dlaczego w dzisiejszych czasach Rząd Polski toleruje tak dużą niegospodarność w zakresie gospodarki wodnej, a w szczególności w transportowym wykorzystaniu rzek w Polsce ?
- Dlaczego rozpoczęte przed laty nieliczne inwestycje na drogach wodnych ciągną się w nieskończoność, pochłaniając jednocześnie co roku kolejne miliony złotych ?
(przykład: stopień wodny Malczyce na Odrze).
- Dlaczego nie zapobiega się dewastacji istniejących jeszcze gdzieniegdzie budowli regulacyjnych w korytach rzek tak aby zabezpieczyć odpowiednie warunki hydrologiczne jak i utrzymanie żeglugi ?
- Dlaczego polska administracja rządowa do dnia dzisiejszego nie przedstawiła Unii Europejskiej planu modernizacji naszych dróg wodnych w kontekście przystąpienia Polski do Europejskiego Porozumienia o Głównych Śródlądowych Drogach Wodnych o Znaczeniu Międzynarodowym (AGN) ?
- Dlaczego administracją rzek, będących jednocześnie drogami wodnymi, zajmuje się Ministerstwo Środowiska, którego nadrzędnym priorytetem jest tylko bezwzględna ochrona środowiska bez liczenia się z innymi potrzebami gospodarczymi ?
- Dlaczego rzeki postrzegane są z jednej strony jako rezerwaty przyrody, a z drugiej tylko jako ciągłe zagrożenie powodziowe ?

Szanowny Panie Premierze, środowiska żeglugowe, zarówno zawodowcy jak i amatorzy (wodni turyści) od wielu lat oczekują na skuteczną rewitalizację polskich dróg wodnych. Tymczasem ciągle tylko słyszymy, że nie ma na to pieniędzy, że mamy taki ogrom innych zadań do wykonania przy których rzeki, a w szczególności Wisła, muszą jeszcze poczekać 20 może 30 lat. Panie Premierze, rzecz w tym, że my już nie możemy dłużej czekać. Za 20 lat nie będzie już czego rewitalizować. Już teraz w zakresie utrzymania dróg wodnych i żeglugi staliśmy się skansenem i rezerwatem Europy. Czy tak już zawsze musi być ? Czy Wisła i inne polskie rzeki na zawsze mają pozostać tylko rezerwatem i zagrożeniem powodziowym ? Modne ostatnio wśród kręgów ekologicznych i Ministerstwa Środowiska również, jest hasło: „Wisła – ostatnia dzika rzeka Europy”. Panie Premierze, Wisła nie jest dzika tylko zdziczała poprzez wieloletnie, często celowe zaniedbania. Zdziczała jest także Odra, Warta czy Noteć będąca przecież wraz z Kanałem Bydgoskim częścią międzynarodowej drogi wodnej E70. Czy w interesie naszego kraju jest utrzymywanie tej dzikości ? Dlaczego wreszcie tak mało wykorzystujemy nasze rzeki dla potrzeb uzyskania czystych źródeł energii poprzez budowę stopni wodnych wyposażonych w elektrownie ? Czy naprawdę nie potrafimy pogodzić ochrony środowiska z potrzebami gospodarczymi ? Dlaczego u naszych sąsiadów jest to do pogodzenia, a u nas nie ?

Szanowny Panie Premierze, mam gorącą prośbę o podjęcie przez obecny rząd naprawdę szybkich działań w celu opracowania długofalowego i szczegółowego programu odbudowy i rozbudowy dróg wodnych, tak aby żegluga śródlądowa w Polsce stała się jedną z ważniejszych gałęzi transportu i to w możliwie najkrótszym czasie. Aby polskie rzeki tętniły życiem nie tylko w sensie biologicznym ale też gospodarczym i aby stały się pełnoprawną częścią wodnego systemu transportowego Unii Europejskiej.

Z wyrazami szacunku


Można kopiować i wysyłać taką wersję.
#8 | marek56 dnia 06.04.2013 19:23
Panie Kapitanie, dzięki za zamieszczenie tego listu. Oczywiście, że każdy kto jest zainteresowany wysłaniem takiej wersji może to uczynić. Można też dodać coś od siebie.
Pozdrawiam Wszystkich.
Marek Madura
#9 | lelo1951 dnia 09.04.2013 20:07
składam meldunek wysłałem
#10 | Odra dnia 09.04.2013 22:32
Poszerzona wersja listu- bardzo dobry pomysł- melduję że wysłałam i pozdrawiam "ludzi wody" i sympatyków.Jest nas coraz więcej, są z nami ludzie poszkodowani przez powódź 1997' i 2010',prosili abym to jasno stawiała w rozmowach o Odrze. Już nie chcą się obawiać, rozumieją że z rzeką się współpracuje...ona nie da się "wykiwać" nieróbstwem...upomni się siłą żywiołu i wtedy "korony na głowie" nie pomogą, bo ciążą na skroni odpowiedzialnością za zaniedbania
#11 | skoniu dnia 10.04.2013 12:29
Wysłałem poszerzoną wersję do pana Premiera, ale nie tylko. Otóż wysłałem również z obszernym wstępem do TVP a konkretnie do redaktora Tomasza Sekielskiego, który wcześniej prowadził program "Czarno na białym" a obecnie "Po prostu" z prośbą o podjęcie tematu gospodarki wodnej w Polsce. Czy wezmą temat na tapetę?
Nie wiem, zobaczymy. Pozdrawiam, Wiesław Skonieczny.

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 0% [0 głosów]
Bardzo dobre Bardzo dobre 100% [2 głosy]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]

  PRchecker.info Free counters!
Apis | Alhenag | Absolwenci TZS | Wierzbnik | Rada Kapitanów | PHP-Fusion PL