Siedziba Zarządu Dorzecza Wisły w Krakowie - rezolucja Sejmiku MałopolskiegoDrukuj

Siedziba Zarządu Dorzecza Wisły w Krakowie - rezolucja Sejmiku MałopolskiegoNa wniosek przewodniczącego Komisji Budżetu Mienia i Finansów Kazimierza Czekaja Sejmik przyjął rezolucję w sprawie ustanowienia siedziby Zarządu Dorzecza Wisły w Krakowie.

– W związku z przygotowywaną przez Ministerstwo Środowiska reformą administracji wodnej planuje się utworzenie, w miejsce dotychczasowych instytucji, dwóch urzędów centralnych: Zarządu Dorzecza Odry oraz Zarządu Dorzecza Wisły. W związku z powyższym Sejmik Województwa Małopolskiego wnioskuje o ustanowienie siedziby Zarządu Dorzecza Wisły w Krakowie. Lokalizacja ta jest uzasadniona zarówno pod względem gospodarczym, jak i społecznym - czytamy w rezolucji.

Jej pełne brzmienie prezentujemy poniżej:

REZOLUCJA z dnia 28 stycznia 2013
Sejmiku Województwa Małopolskiego
w sprawie ustanowienia siedziby Zarządu Dorzecza Wisły w Krakowie


Sejmik Województwa Małopolskiego, działając w poczuciu troski i odpowiedzialności za tworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego, a także mając na uwadze czynniki ekonomiczno-społeczne, podejmuje rezolucję:

W związku z przygotowywaną przez Ministerstwo Środowiska reformą administracji wodnej planuje się utworzenie, w miejsce dotychczasowych instytucji, dwóch urzędów centralnych: Zarządu Dorzecza Odry oraz Zarządu Dorzecza Wisły. W związku z powyższym Sejmik Województwa Małopolskiego wnioskuje o ustanowienie siedziby Zarządu Dorzecza Wisły w Krakowie. Lokalizacja ta jest uzasadniona zarówno pod względem gospodarczym jak i społecznym:

1. Specyfika zarządzania dorzeczem, zwłaszcza w kwestii ochrony przeciwpowodziowej, wymaga koncentracji sił i środków zwłaszcza w obszarach górskich i w górnej części dorzecza. To tutaj w pierwszej kolejności należy przeciwdziałać powodzi oraz zanieczyszczeniom rzek, gdyż na obszarach środkowej i dolnej Wisły możemy z reguły jedynie biernie przyglądać się skutkom działań lub zaniechań, które swe źródła mają w obszarach dorzecza Górnej Wisły. Decyzja o lokalizacji Zarządu Dorzecza powinna uwzględniać ten fakt, co przemawia za wyborem Krakowa na siedzibę nowej instytucji.

2. Kraków posiada wykwalifikowaną kadrę oraz nowoczesne zaplecze inżynieryjno – techniczne, logistyczne i naukowe w zakresie hydrotechniki, ochrony przeciwpowodziowej, żeglugi śródlądowej i ochrony środowiska wodnego. W ostatnich latach krakowski Uniwersytet Jagielloński zainwestował pokaźne środki, przy wsparciu budżetu państwa, w rozwój nauk biologicznych i biotechnologicznych, co jest istotną sprawą jeśli chodzi o nowoczesne podejście do oczyszczania ścieków i przeciwdziałania zanieczyszczeniom rzek i strumieni. Wysoko wykwalifikowanych specjalistów posiada również m. in. Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Rolniczy, Politechnika Krakowska i Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego. W związku z wyzwaniami, które wiążą się z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej, wykorzystanie potencjału naukowego krakowskich uczelni, w którego rozwój w ostatnich latach bardzo zaangażowany był budżet centralny, wydaje się uzasadnione i racjonalne.

3. W rejonie Krakowa funkcjonuje jeden z niewielu żeglownych odcinków Wisły – Droga Wodna Górnej Wisły, żeglowna od Oświęcimia do Krakowa. W najbliższych latach, w związku z wymaganiami Unii Europejskiej dotyczącymi ograniczenia transportu samochodowego i przeniesienia transportu na koleje i drogi wodne, Polskę czekają wyzwania w postaci konieczności połączenia tego ślepego dziś odcinka drogi wodnej z siecią europejskich dróg wodnych, poprzez budowę Kanału Śląskiego i kanału Odra-Dunaj, co również przemawia za Krakowem jako siedzibą Zarządu Dorzecza Wisły.

4. Polska jest krajem nadmiernie scentralizowanym, a koncentracja prawie wszystkich urzędów centralnych w stolicy jest przyczyną problemów ekonomicznych i społecznych, zarówno dla Warszawy (korki, nadmierna urbanizacja, zanieczyszczenie środowiska), jak i dla reszty kraju (wzrost dysproporcji w rozwoju regionalnym). Powstrzymanie tej niekorzystnej tendencji wymaga bardziej równomiernego lokowania siedzib instytucji centralnych w całym kraju, a nie tylko w stolicy. Przenoszenie poza stolicę już istniejących instytucji jest jednak kłopotliwe i kosztowne, dlatego należy wykorzystywać okazję, kiedy wskutek reformy powstaje nowy urząd, i w tej sytuacji należy dążyć do umieszczenia takiego urzędu poza stolicą.

Sejmik Województwa Małopolskiego w pełni popiera dotychczasowe działania wszystkich organizacji społeczno-gospodarczych i politycznych, samorządów i parlamentarzystów, mające na celu ustanowienie siedziby Zarządu Dorzecza Wisły w Krakowie.

Sejmik Województwa Małopolskiego wyraża przekonanie, że ustanowienie siedziby Zarządu Dorzecza w Krakowie będzie urzeczywistnieniem idei równomiernego rozwoju kraju oraz efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi, materialnymi i finansowymi.

Otrzymują:

Premier RP
Minister Środowiska
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
Parlamentarzyści Małopolscy
źródło: malopolskie.pl
#1 | roman63 dnia 29.01.2013 09:30
Projektów reformy gospodarki wodnej już trochę było. Żaden nie wskazywał potencjalnych żródeł finansowania tegoż sektora gospodarki. Wiemy,że majątek gospodarki wodnej jest drugim co do wielkości po lasach państwowych. Dlatego jest o co walczyć. Prawda jest taka,że ten sektor nigdy nie był finansowany w takim stopniu, aby przy obecnym zarządzaniu wykonywać prawidłowo swoje zadania. Po reformie zapewne też tak będzie. Na każdej reformie(a widać to po zapisach w projektach) stracą najbardziej pracownicy,którzy z gospodarką wodną związani są od lat. Nikt nie pomyśli, aby dopracować obecny system i wzmocnić kompetencje organów zarzadzających. Takie wzmocnienie musi być poparte finansami. Dziś na gospodarkę wodną przeznacza się 10 % potrzebnych środków i to jeszcze w większości pod koniec roku. Czy musi tak być,że RZGW są petentami w NFOŚiGW po kasę? Przecież te pieniądze powinny trafiać bezpośrednio do organów zarzadzających obecnie gospodarką wodną. Inną sprawą jest kwestia kompetencji kadry zarzadzającej. Dziś wg Ustawy Prawo Wodne nawet magister farmacji może być dyrektorem rzgw. Nauczy się ustawy na pamięć, posiada tytuł magisterski i konkurs może wygrać. Wielu znakomitych inżynierów z branży zostało takimi zapisami pozbawionych awansu choć branżę znają doskonale. Zamyka się drogę dla znawców tematu, a przyjmuje się laików.
#2 | koj dnia 29.01.2013 17:05
Nie wiemy czy reforma Gospodarki Wodnej się dokona, dlatego tą Rezolucję trzeba też czytać jako deklarację Władz Samorządowych Województwa Małopolskiego dla rozwoju żeglugi śródlądowej.
Pozdrawiam
koj

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?

  PRchecker.info Free counters!
Apis | Alhenag | Absolwenci TZS | Wierzbnik | Rada Kapitanów | PHP-Fusion PL