Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

tiktak
14.09.2020

tiktak
21.08.2020
[https://www.wody.
gov.pl/aktualnosci
/1274-wody-polskie
-uzyskaly-dofinans
owanie-na-rozwoj-o
drzanskiej-drogi-w
odnej-2][/url]

tiktak
10.08.2020

tiktak
04.08.2020
[url][/https://www
.portalmorski.pl/z
egluga/45901-jest-
projekt-uchwaly-ws
-rozbudowy-odrzans
kiej-drogi-wodnej-
na-odcinku-od-malc
zyc-do-lubiaza]

tiktak
04.08.2020
[https://www.porta
lmorski.pl/zegluga
/45876-ruszaja-rem
onty-kanalow-na-sz
laku-wielkich-jezi
or-mazurskich][/ur
l]

WaterWays Expo 2012 - podsumowanieDrukuj

W miniony piątek zakończyły się Międzynarodowe Targi i Konferencja Żeglugi Śródlądowej i Gospodarki Wodnej. Jak sama nazwa sugeruje targi te miała zdominować tematyka żeglugi śródlądowej, lecz to nie do końca prawda. Raczej było więcej gospodarki wodnej i pochodnych niż samej żeglugi. Samo pojęcie żeglugi śródlądowej ciągle podlega ewolucji i nigdy nie było ustawowo definiowane. Nawet wertując wydania przedwojennego klasyka prof. Matakiewicza i powojennego znawcy tematu inż. Tillingera nie znalazłem dokładnej definicji żeglugi śródlądowej.

Więc idąc na skróty na podstawie ustawy Prawa wodne żeglugę śródlądową można definiować jako tak zwaną powszechną lub szczególną formę korzystania z wód, polegającą na transporcie czyli przewozie osób i rzeczy, połów ryb, utrzymanie szlaku żeglownego, eksploatacja kruszywa, sport, rekreacja i turystyka na wodzie, nadzór na wodzie, ratownictwo na wodzie, szkolenia na wodzie, gastronomia na wodzie, hotelarstwo na wodzie, mieszkania na wodzie, biura na wodzie, warsztaty na wodzie, zakłady kąpielowe przy pomocy urządzenia pływającego z napędem lub bez napędu nazywanego statkiem śródlądowym, także promu, wodolotu lub poduszkowca, na wodach, które nazywają się "śródlądowe drogi wodne". Czyni to generalny misz masz, co przekłada się na podstawowe twierdzenie, że wszystko, łącznie z płynącym g..... czyni żeglugę śródlądową. Nie wykorzystał tej ostatniej możliwości prezes rodzimej, wiodącej firmy żeglugowej i praktycznie wycofał swój interes z Odry czyniąc z niej - po ponad 500-letniej służbie ludzkości - rzeką opuszczoną.

Zakrawa na kpinę to, że miasto Wrocław (o ironio losu) zostało szumnie okrzyknięte w mediach stolicą żeglugi śródlądowej w Polsce. Co prawda zauważono, że tylko trzydniową, ale zawsze stolicą. Pal to licho, niechaj tak zostanie ku pamięci potomnym, bo przecież Wrocław te lata, kiedy był prawdziwą stolicą żeglugową ma już dawno za sobą. Ale to tylko tak na marginesie.

Wracając do Targów - na początek przyczepię się, nie po raz pierwszy zresztą - do plakatu i zarazem okładki katalogu targów. Wciąż widnieje na nim (też kpina organizatorów zapewne) na planie tak miłego naszym sercom kształtu obszaru Polski fotografia przedstawiająca amerykański zestaw pchany z rzeki Ohio. Ja rozumiem dozgonną wdzięczność naszego narodu dla bratniego narodu amerykańskiego za wszelkie dobro jakiegośmy od nich doznali, ale po latach braterskiej miłości polsko–radzieckiej wracanie do dawnych symboli staje się zwyczajnie niestrawne.Przeglądając katalog nie wypadało nie zapoznać się z przesłaniem Pani Podsekretarz Stanu Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Pani Minister słusznie zauważyła, że WaterWays Expo 2012 to pierwsze w historii Polski targi promujące żeglugę śródlądową (przynajmniej w założeniach). Zauważyła również, że celem Ministra odpowiedzialnego za transport jest wzmocnienie znaczenia transportu śródlądowego w Polsce, czym sobie samej przypięła łatkę, gdyż będąc w randze Ministra w w/w ministerstwie wie najlepiej jakie tam panuje podejście do tematu.

- Ministerstwo proceduje formy wsparcia publicznego w postaci Funduszu Żeglugi Śródlądowej, który ma wspierać armatorów żeglugi śródlądowej. Ten projekt jest w trakcie notyfikacji – powiedziała na trwającej we Wrocławiu konferencji i targach WaterWays Expo 2012 Anna Wypych-Namiotko, wiceminister w MTBiGM właściwa ds. gospodarki morskiej. Notyfikacja Komisji Europejskiej dla projektów pomocy publicznej jest wymagana przepisami unijnymi. - Mam nadzieję, że do końca tego roku uda nam się uzyskać notyfikację - dodała minister.

Wypych-Namiotko na konferencji zapewniała, że żegluga śródlądowa ma w Polsce swoją przyszłość. Na potwierdzenie swoich słów przypomniała, że dotychczas Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej zgłosiły projekty wodne na ponad 3 mld zł, Urzędy Żeglugi Śródlądowej w 2011 roku wydały 926 certyfikaty dla statków, uprawniających do żeglugi śródlądowej, a patenty i świadectwa potwierdzające prawo do żeglowania uzyskały 1444 osoby.

- Dziś mówimy o transporcie zrównoważonym. Potrzebne są drogi, kolej, rzeki, terminale intermodalne, logistyczne rozwiązania. Ale należy pamiętać, że nawet tą „zapuszczoną” Wisłą także spływają transporty ponadgabarytowe. Projekt wsparcia żeglugi śródlądowej jest bardzo pozytywnie odbierany - zapewniała minister. Wypych-Namiotko nie wymieniła jednak żadnych kwot, które miałyby zasilić branżę transportu rzecznego w ramach funduszu.

W dalszej części stwierdza, że podczas targów zostaną podjęte działania na rzecz wieloletniego programu który przyczyni się do rewitalizacji śródlądowych dróg wodnych w Polsce. Miało by to dziać się przy współpracy Ministerstwa Środowiska i Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Uff, gorąco mi się zrobiło na myśl efektów działań tego partnerskiego związku. I jeszcze ta nieszczęsna "rewitalizacja". "Rewitalizacja" rozumiana jest jako system działań mających na celu przywracanie do życia i zrównoważony rozwój określonych terenów i obszarów, które utraciły dotychczasowe funkcje społeczne czy gospodarcze. Moim zdaniem bardziej adekwatne dla tematu to słowo "gentryfikacja" (z angelskiego gentry – szlachta), a w tym przypadku chodzi nadanie nowego, wyższego statusu. W Polsce urzędnicy bardzo lubują się w słowie rewitalizacja gdyż budzi ono pozytywne skojarzenia. Natomiast gentryfikacja budzi z kolei negatywne skojarzenia związane z wyższymi kosztami. Dla rangi Odry jest to bowiem bardzo ważne, gdyż jej stan z lat 70-tych, do którego najprawdopodobniej chcianoby przywrócić parametry klasyfikacyjne - skazuje ją z góry na marginalną pozycję w sieci europejskiego systemu dróg wodnych.

No i najciekawsza informacja – wdrażanie na górnym odcinku Odrzańskiej Drogi Wodnej systemu informacji rzecznej RIS. Kilkakrotnie czytałem ten fragment myśląc, że coś przekręciłem ale niestety nie. Jeśli mowa o górnym odcinku Odrzańskiej Drogi Wodnej rozumie się po prostu że chodzi o Górną Odrę to o mało ze stołka nie spadłem. Dla 12 jednostek na stałej relacji, których liczba i tak z roku na rok będzie spadać i kilku innych, sporadycznie pojawiających się na Odrze skanalizowanej po ładunki ponadgabarytowe - wdrożenie systemu RIS to technologia zgoła kosmiczna. Jeśli to prawda to stosunek tej technologii do aktualnego stanu drogi wodnej byłby największym faux pas Ministerstwa, ale różnie to bywa. Informację tę powieliły lokalne media w tym Gazeta Wrocławska.

Delektując się lekturą całej serii podziękowań za zaproszenie do uczestnictwa w honorowym patronacie targów zauważyłem brak odzewu ze strony OT Logistics. Czyżby prestiżowe miano Orła Polskiego Biznesu lub wiedza, że jako spadkobierca tradycji odrzańskiego przewoźnika pozostawia w mieście siedziby targów i poza jego granicami jedynie wspomnienia o wielkości i szacunku dla odrzańskiego armatora sprawiły, że po prostu zastosowano metodę "na strusia".

Wracając do sedna sprawy czyli samych targów – można by rzec, że... odbyły się. Miały one charakter kuluarowych spotkań partnersko–towarzyskich. Na wstępie Pani Minister Namiotko przeczytała list Prezydenta RP. Nie odniosę się do niego, gdyż potencjalne prace społeczne nie wchodzą w rachubę ze względu negatywne lekarskie orzeczenie o niezdolności do prac fizycznych po przebytych zawałach, a i na zamienną grzywnę też mnie jeszcze na tą chwile nie stać.

Po Pani Minister kolejno przemawiali zaproszeni goście. Oczywiście była to w większości sama kurtuazja, choć padły na sam koniec przynajmniej dla mnie gorzkie słowa o dzisiejszej pustej rzece w kontekście jej obrazu z lat 80 tych. Po uroczystym przecięciu wstęgi symbolizującej otwarcie targów odbył się chyba najbardziej spektakularny akt targów, czyli podpisaniu dwóch umów:

- umowę pomiędzy Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Szczecinie a stocznią Rzeczną CENTROMOST w Płocku na zakup specjalistycznych jednostek pływających;

- umowę pomiędzy Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu a joint-venture firm HYDROBUDOWA Gdańsk SA i Zakladani staveb a.s. na przebudowę Jazu Wrocław I.

Część oficjalną zakończył jak zwykle popisowy mini-koncert orkiestry Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej z Kędzierzyna-Koźla.


Potem - jak to na tego typu targach bywa - były spotkania biznesowe, były rozmowy towarzyskie, były liczne konferencje tematyczne, na których wiele mówiło się o dobrodziejstwie posiadania i korzyści płynących z użytkowania dróg wodnych, wiele mówiło się o zaniedbaniach, wiele się mówiło o planach, wiele mówiło się co trzeba i co się na pewno zrobi.


Wieczorem w pierwszym dniu Targów odbył się koktail inauguracyjny, na którym wręczono nagrody targowe im. kmdra Adama Reszki dla osobowości roku działających w obszarach, jakich Targi WaterWays Expo 2012 dotyczyły. Kapituła nagrody im. Adama Reszki po naradzie i głosowaniu, co miało miejsce w przeddzień Targów - przyznała ją w kategorii "gospodarka wodna" Zbigniewowi Siedlarzowi za jego dokonania dotyczące stopnia wodnego "Niepołomice" na Wiśle oraz szczególnej aktywności w "nękaniu" i angażowaniu najwyższych urzędów w państwie w sprawy prawidłowej gospodarki wodnej. W kategorii "żegluga śródlądowa" nagroda przypadła Andrzejowi Podgórskiemu za stworzenie i redagowanie jedynego w swoim rodzaju informacyjnego serwisu internetowego propagującego przywrócenie i rozwój żeglugi śródlądowej. Kapituła wyszła z założenia, że niemoralnym byłoby nagradzanie ludzi za wykonywanie swoich obowiązków służbowych i otrzymujących za to wynagrodzenie. Nagrody przyznano więc osobom, które poświęcają swój własny czas (i pieniądze) na działalność społeczną.

Niemiłym zgrzytem (według wielu uczestników koktailu) był fakt, że podczas wręczania nagród nie przedstawiono zgromadzonej publiczności ani osoby kmdra Reszki (powiedziano jedynie ogólnikowo: "bo wszyscy wiedzą, kto to był"), ani dokonań laureatów, czyli w żaden sposób nie umotywowano przyznania tych nagród. Ograniczono sie do odczytania nazwisk, uścisków dłoni, całusów Pani Minister. Obniżyło to całkowicie rangę nagrody tym bardziej, że laureaci - pomimo tak wielkich sław wśród patronów honorowych i sponsorów - poza symbolami, którymi były śruby okrętowe jako "dodatkowy napęd" do dalszych działań nie otrzymali ani grosza. Prawdopodobnie organizatorzy mieli swoich "pewniaków", ale Kapituła postanowiła inaczej, więc jakaś kara musiała być...


I takim to sposobem trzy dni targowe przeleciały jak z bicza trzasł. Ile wymiernych korzyści z tego wyniknie – nie wiadomo, czas do następnych targów pokaże. Wiem tylko jedno, że nasza rodzima żegluga śródlądowa jako ogniwo w transporcie towarowym tym lokalnym jak i w tym wielkim, wewnątrzwspólnotowym dalej niewiele będzie znaczyć. Słusznie więc TVP Wrocław zatytułowała relację z Targów "Transport rzeczny w odwrocie":

Wielką szkodą dla targów było nikłe zainteresowanie wrocławian a zwłaszcza wrocławskiej młodzieży szkolnej. To przecież od dzieciaków trzeba zaczynać tego typu akcje edukacyjne, gdyż jak powiedział Kanclerz Jan Sariusz Zamoyski, założyciel Zamościa, wielki hetman koronny Rzeczypospolitej Obojga Narodów: Takie będą Rzeczypospolite jakie ich młodzieży chowanie. I trzeba o tym pamiętać.

tekst i zdjęcia: Janusz Fąfara
wykorzystano wypowiedź Anny Wypych-Namiotko dla gospodarkamorska.pl
#1 | Apis dnia 22.09.2012 19:42
Janusz - RIS na "górnej Odrze" oznaczało... górę mapy czyli okolice Szczecina.

Nie po raz pierwszy referujący "spece" tak określają odcinki rzek, co dodatkowo obniżyło i tak niewysoką merytoryczną wartość tych targów...
#2 | porteuropa dnia 22.09.2012 20:30
Mi najbardziej brakowało jakichkolwiek gości z Ukrainy, Białorusi i Słowacji. Skoro targi były międzynarodowe... Goście z Czech, Niemiec i Holandii to trochę mało. Sprawia to wrażenie, że orientujemy się tylko na Zachód, a przecież przyszłością polskiej żeglugi jest pełnienie roli łącznika między Wschodem a Zachodem, między Niemcami a Ukrainą i Białorusią. Tylko nacisk z obu stron (zarówno z Niemiec i Czech, jak i z Białorusi i Ukrainy) może wymusić na Warszawie przystąpienie do AGN i rozwój dróg wodnych. Niemcy i Czesi się bez nas obejdą, a dla Ukrainy i Białorusi to my jesteśmy oknem do Europy Zachodniej, to przez terytorium naszego kraju przebiega strategicznie ważna dla nich trasa E-40. I znów - zabrakło mi jakiegokolwiek odniesienia do E-40. Była mowa o Odrze, Wiśle, E-70, a E-40? Tak jakby ta droga wodna nie istniała, nie była wpisana w dokumentach międzynarodowych. No i żenujące było to, że nie dawano mi zabrać głosu. Bo co, za młody jestem? Na koniec musiałem wręcz siłą wyrywać mikrofon, by zadać panu ministrowi pytanie o zbiorniki wolno stojące powstałe po wydobyciu żwiru, na co moderator zareagował oburzeniem, że niby łamię zasady. To takie drobne uwagi krytyczne, ale generalnie targi oceniam jako udane i interesujące.
#3 | Apis dnia 22.09.2012 20:40
Kuba - nie dane nam było się spotkać, ale miałem obowiązki - przepraszam.
#4 | porteuropa dnia 22.09.2012 20:55
Na pewno będzie jeszcze okazja.
#5 | mkrakowiak74 dnia 22.09.2012 21:30
Czyli generalnie bryndza...???

...może jakieś pozytywy na temat rozwoju żeglugi śródlądowej od uczestników targów ...??
#6 | 2494 dnia 23.09.2012 08:24
Panowie te targi to jedna wielka kpina możliwość wylansowania paru prominentów . jak dla mnie całkowita klapa żadnych konkretów tylko że będzie lepiej i się poprawi to słyszę od kilku lat już i co coraz gorzej się dzieje
#7 | kyczatz dnia 23.09.2012 10:21
Przecież to było do przewidzenia. Wypromowała się "zbawca" żeglugi pani minister i bardzo aktywny w ostatnim czasie i wszędzie obecny "reformator" żeglugi i gospodarki wodnej w ogóle Gawłowski. Pan minister oświadczył w TV3 w faktach o remontach śluz na Odrze. To nie niewiedza to ignorancja. Aby Odra stała się żeglowna nie wystarczy przeprowadzenie remontów głównych walących się śluz tylko budowa obok istniejących nowych dostosowanych do standardów europejskich i doprowadzenie do głębokości tranzytowych. Dziś pogłębianie w/g Łońskiej to skandal, a osławiony "pająk" (kretyńska nazwa) coś robi na dolnym stanowisku w Rędzinie. Widzę go tam od dłuższego czasu będąc w okolicy na rybach. To z pogłębianiem nie ma nic wspólnego. Ale rzgw przedstawia to jako sukces i wielkie prace gołębiarskie. Podpisano w świetle fleszy 2 umowy które dla żeglugi nie dają nic. Wrocławski węzeł wodny to nie żegluga. Czyli generalnie to bryndza opakowana w złoty papierek.
#8 | 2494 dnia 23.09.2012 14:52
jak podkreślił d-ca tego portalu RIS na "górnej Odrze" oznaczało... górę mapy czyli okolice Szczecina.buchaaaaa może Apis wytłumacz tym typom gdzie jest góra a gdzie dół to jest bez przebicia znajomość tematu kompromitacja Dziękuje nie mam pytań padniemy niebawem .
#9 | roman63 dnia 24.09.2012 06:52
Rewitalizacja rzek będzie polegać na tym,że będzie się budować jednostki odpowiednie do głębokości tranzytowych na danych rzekach!!! Jestem ciekaw -jaki był koszt organizacji targów?
#10 | Janusz Fafara dnia 24.09.2012 11:35
Jedno jest pewne, że organizator targów czyli Zarząd Targów Warszawskich S.A, a światowym językiem się posługując Warsaw Exhibition Board S.A. na tych targach zarobił i to sporo, gdyż jako spółka akcyjna nie jest instytucją charytatywną. Natomiast za swój udział w targach płacili haracz wystawcy. Jest mi znana kwota i za stoisko ponad 90 metrowe zapewniam wszystkich jest ona wcale niemała.
#11 | koj dnia 24.09.2012 15:39
Targi były potrzebne, jednak należy się zastanowić, czy "spotkania" związane z Gospodarką Wodną i Żeglugą Śródlądową muszą odbywać się we Wroclawiu.
Środowisko żeglugowe zaczyna się dusić we własnym sosie. Za mało było na tych targach zwykłych szarych ludzi (których nie wpuszczono, wstęp powinien być bezpłatny).
Niemniej jednak trzeba się zastanowić jak zrobić, by żeglugą śródlądową interesowali się nie tylko ludzie z nią związani zawodowo. Wg mnie tematy GW i ŻŚ są tematami ogólnospołecznymi i w tym kierunku trzeba iść. Co do polityków to są ich dwa rodzaje - ci co idą z prądem wydarzeń i ci, którzy tworzą wydarzenia i politykę.
Mam nadzieję, że starczy mi determinacji, by dalej dłubać przy Wiśle.
Pozdrawiam
Zbigniew Siedlarz
#12 | mkrakowiak74 dnia 26.09.2012 23:35
może ktoś z uczestników opisze jakie problemy z zakresu transportu wodnego śródlądowego były poruszane i omawiane ...?

zapewne nie tylko ja jestem jestem zainteresowany dyskusjami o transporcie wodnym pośród uczestników tegoż spotkania...?

Może coś konkretniej niż @KOJ...
#13 | Apis dnia 27.09.2012 09:03
Jeśli rzucisz okiem na program konferencji i treść wystąpień - http://www.waterw..._06.09.pdf - skonstatujesz, że żadne problemy żeglugi śródlądowej nie były dyskutowane. Targi podporządkowane były promowaniu "reformy" autorstwa honorowego patrona Targów - Gawłowskiego i podległych mu innych "reformatorów":
z RZGW Wrocław ("reforma" zasilania floty FOMT http://www.zeglug...dmore=1264 , zakup zabawki dla dzieci pod nazwą "Pająk" )
i RZGW Szczecin (Kreft mówi publicznie: żegluga to sprawa drugorzędna - najważniejsze jest lodołamanie http://www.zeglug...dmore=1217 ).

Chyba, że za dyskusję o problemach żeglugi śródlądowej uznasz wdrażanie RIS na polskich drogach wodnych, nowoczesnych systemów zarządzania nadzorem nad żeglugą, nowoczesnych metod pomiarów i oceny zdolności żeglugowej statków...

Ciekaw byłem kiedy wprowadzi się "nowoczesne systemy" oceny zdolności żeglugowej polskich dróg wodnych z komputerowym ustalaniem odpowiedzialnych ze ten stan rzeczy wraz z cyfrowym taryfikatorem kar za ten ewidentny sabotaż gospodarczy. Ale takiej konferencji nie przewidziano w programie Targów a całą resztę słyszałem już na Forach Wodnych i Naradach Przednawigacyjnych tyle razy, że znam to na pamięć. Zmieniają się tylko prelegenci.... Na coraz gorszych ("Górna Odra" czy "Górna Wisła" to ta u góry mapy).

Targi WaterWays Expo 2012 spełniły trzy funkcje:

1. Organizator zarobił (prawie stumetrowe stoisko "Teraz Odra" grupujące pięć podmiotów gospodarczych, dwa stowarzyszenia i nasz portal kosztowało 26 tys zł.) Do tej kwoty trzeba dodać pieniądze wydane przez:
- "Teraz Odra" na materiały reklamowe i zdjęcia wielkoformatowe na folii dekorujące stanowiska, napoje i słodycze
- Janusza Fąfarę (czas poświęcony na przygotowanie materiału fotograficznego, montaż i nagranie 100 płyt DVD z prezentacją "Żeglowna Odra - jej portret", zakup etui, docinanie obwolut itp.)
- moja skromną osobę (czas poświęcony na obróbkę i przygotowanie materiałów do druku wielkoformatowego i drobnego, dojazdy do drukarni, transport wykonanych materiałów do Wrocławia... Dodam, że na samo parkowanie pod Halą Stulecia wydałem 50 zł... Może dla kogoś to nic, ale dla mnie sporo.) Obraz powiększysz klikając:

www.zegluga-rzeczna.pl/images/stoisko.jpg

2. Wypromowali się (nie)gospodarze wód skutecznie zatykając uszy społeczeństwa na problemy żeglugi śródlądowej (płatny wstęp na targi spowodował znikome zainteresowanie zwykłych ludzi a w mediach pojawiły się wyłącznie wypowiedzi (i nazwiska oczywiście!) tych promujących się...

3. Odbyły się...
#14 | Odra dnia 28.09.2012 22:05
Zgadzam się z moimi poprzednikami co do wolnego wstępu na targi i konferencje związane z żeglugą śródlądową,trzeba trafić do różnych środowisk społecznych zamiast ograniczać do tych z wyspecjalizowaną wiedzą..Co do przebiegu Konferencji-byłam tam duchem- niestety przewidywałam taki przebieg ale widzę że podchodzimy realnie do NIEGOSPODARNOŚCI i robimy swoje.Jeszcze za wcześnie na efekty ale wczoraj odbyło się spotkanie kilku posłów i Pani europoseł w Warszawie z reprezentacją Ministerstwa Transportu(...) w sprawach Odry.Nie jestem upoważniona do przedstawienia Państwu przebiegu tego spotkania w którym uczestniczyłam ale zapewniam że wiele mamy do zrobienia wszyscy razem..pozdrawiam..a co do spotkania w Sejmie..administrator tej strony poda kontakt Państwu na moja skromną osobę.Proszę o wsparcie wiedzą...i doświadczeniem

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?

  PRchecker.info Free counters!
Apis | Alhenag | Absolwenci TZS | Wierzbnik | Rada Kapitanów | PHP-Fusion PL