Samorządy Dolnośląskie dla przyszłości Odrzańskiej Drogi WodnejDrukuj

Jak już informowaliśmy - Link - Prof. Ryszard Legutko skierował listy do 29 samorządów nadodrzańskich z prośbą o wsparcia dla idei wpisania rzeki Odry na listę inwestycji priorytetowych TEN-T. Inicjatywa eurodeputowanego dotycząca Odrzańskiej Drogi Wodnej jest kontynuacją działań ustalonych podczas konferencji "Odra – 854 km możliwości", która miała miejsce 21 lutego br. we Wrocławiu.

W odpowiedzi Rada Miejska Wrocławia podjęła uchwałę ws. wpisania rzeki Odry na listę inwestycji priorytetowych TEN-T. W związku z projektem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju Transeuropejskiej Sieci Transportowej z 19 października 2011, Odrzańska Droga Wodna nie znajdzie się na liście projektów priorytetowych w ramach sieci TEN-T (Baltic-Adriatic Corridor, załącznik 1 CEF). Brak Odrzańskiej Sieci Wodnej w sieci bazowej TEN-T z dużym prawdopodobieństwem uniemożliwi również realizację budowy kanału Dunaj-Odra-Łaba. Inicjatywa eurodeputowanego dotycząca Odrzańskiej Drogi Wodnej jest kontynuacją działań ustalonych podczas konferencji "Odra – 854 km możliwości", która miała miejsce 21 lutego br. we Wrocławiu. Podobna uchwałę podjęła Rada Miejska Głogowa.

Sejmik Województwa Dolnośląskiego również podjął uchwałę Nr XXI/517/12 z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie niekorzystnego dla przyszłości żeglugi na Odrze projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej Sieci transportowej (2011/0294 COD) oraz wpisania Odrzańskiej Drogi Wodnej na listę inwestycji priorytetowych w ramach TEN-T. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Przypominamy, że europoseł Prof. Ryszard Legutko złożył interpelację skierowaną do Komisji Europejskiej w sprawie wpisania rzeki Odry na listę projektów priorytetowych w ramach sieci bazowej TEN-T (Baltic - Adriatic Corridor, załącznik 1 CEF). Odpowiedzi udzielił wiceprzewodniczący Siim Kallas.

Treść interpelacji

Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19.10.2011 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej ((2011/0294) (COD)) w art. 17 ogranicza możliwość wpisania szlaków żeglugi śródlądowej do rzek, które są co najmniej IV klasą drogi wodnej.

Zapis ten automatycznie pozbawia rzeki Polskie m.in. Odry, możliwości znalezienia się w gronie projektów priorytetowych w ramach sieci bazowej.

Należy podkreślić, że Odra w umowie AGN została wpisana jako rzeka o znaczeniu międzynarodowym. Brak Odry wśród priorytetowych projektów Unii Europejskiej doprowadzi do sytuacji, w której trudno będzie mówić o spójności żeglugi śródlądowej w Europie. Ze względów geograficznych jest to wręcz niemożliwe, o czym świadczą liczne wypowiedzi specjalistów zajmujących się tą tematyką.

Modernizacja Odrzańskiej Drogi Wodnej to nie tylko wymagania wynikające z potrzeb transportowych; modernizacja ma również istotne znaczenie dla zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, zapewnienia stabilnych stosunków wodnych w dorzeczu oraz wykorzystania rzek jako źródła energii odnawialnej. Modernizacja ta oznacza wzrost znaczenia regionów nadodrzańskich w wymianie gospodarczej oraz ich pełną integrację z systemem europejskich dróg wodnych.

— W związku z powyższym, czy Komisja zamierza wycofać się z kontrowersyjnego zapisu w projekcie rozporządzenia z dnia 19.10.2011 r.?
— Jakie działania zamierza podjąć Komisja w celu wpisania rzeki Odry na listę projektów priorytetowych w ramach sieci bazowej TEN-T (konkretnie Baltic – Adriatic Corridor, załącznik 1 CEF)?

Odpowiedź udzielona przez komisarza Slima Kallasa w imieniu Komisji

Komisja stworzyła sieć bazową według obiektywnej metodologii, która przed przyjęciem projektu w sprawie wytycznych TEN-T była przedmiotem dwuletniego procesu konsultacji. Państwa członkowskie były bardzo w niego zaangażowane. W związku z tym Komisja jest przekonana, że wniosek jest dobrze opracowany i nie widzi powodu, aby wprowadzać w nim zmiany.

Odnośnie do włączenia Odry do transeuropejskiej sieci transportowej, Komisja opierała się na podziale na kategorie w ramach klasyfikacji ustanowionej przez Europejską Konferencję Ministrów Transportu. Podział ten jest przestawiony na mapie europejskich śródlądowych dróg wodnych przygotowanej w 2006 r. przez Europejską Komisję Gospodarczą ONZ (EKG ONZ). śródlądowe drogi wodne klasy IV są zdefiniowane jako najniższa kategoria dróg o znaczeniu międzynarodowym. Drogi klasy od I do III określa się jako mające jedynie regionalne znaczenie.

Metodologia TEN-T przewiduje włączenie do sieci także tych odcinków śródlądowych dróg wodnych, w stosunku do których państwa członkowskie przedstawiły konkretny plan modernizacji zgodny z prawem UE (a zwłaszcza ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko, Dyrektywą Wodną i projektem Natura 2000). Polska administracja takiego planu nie dostarczyła.

Wniosek Komisji podlega obecnie zwykłej procedurze ustawodawczej w Radzie i Parlamencie Europejskim.

źródło: wspolnesprawy.pl
#1 | bolo dnia 15.04.2012 00:09
Odpowiedź na interpelację normalnie zwala z nóg."Metodologia TEN-T przewiduje włączenie do sieci także tych odcinków śródlądowych dróg wodnych, w stosunku do których państwa członkowskie przedstawiły konkretny plan modernizacji zgodny z prawem UE ....... Polska administracja takiego planu nie dostarczyła."
Ciekawe czy ktokolwiek jest odpowiedzialny za taki stan rzeczy. A co z Międzynarodową Drogą Wodną E - 70 ?
#2 | darpo23 dnia 15.04.2012 18:01
z E70 jest tak, że jej piękny wygląd na papierze szkoda niszczyć rozpoczynaniem jej budowy. Bądźmy szczerzy. Najlepiej wychodzą rządzącym obietnice. I tak zostanie. Znowu odezwał się mój pesymizm. Nabyty, nie wrodzony.

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?

  PRchecker.info Free counters!
Apis | Alhenag | Absolwenci TZS | Wierzbnik | Rada Kapitanów | PHP-Fusion PL