Modernizacja Węzła WrocławskiegoDrukuj

Na stronach RZGW Wrocław opublikowano program modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego. Z jego lektury wynika, że jest to inwestycja wyłącznie przeciwpowodziowa - nie ma w niej ani jednego słowa o żegludze śródlądowej, choć niektóre z zadań zapewne przyczynią się do pewnej poprawy warunków nawigacyjnych (np. udrożnienie Kanału Miejskiego, modernizacja śluzy Miejskiej)

Jednym z kluczowych elementów modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego są działania związane ze zwiększeniem przepustowości koryta Odry we Wrocławiu, wśród których można zaliczyć siedem  zadań inwestycyjnych realizowanych przez RZGW we Wrocławiu:

Zadanie 1. Modernizacja i udrożnienie Kanału Powodziowego wraz z międzywalem na odcinku od dolnego stanowiska jazu Bartoszowice do ujścia do Starej Odry

Obszar realizacji zadania znajduje się w północno-wschodniej części miasta Wrocławia i obejmuje: koryto i międzywale Kanału Powodziowego (tzn. teren usytuowany pomiędzy groblami Folwarczną i Kanałową), na odcinku od dolnego stanowiska jazu Bartoszowice (km 0+834,5) do ujścia do Starej Odry, powyżej mostu Warszawskiego (km 6+233,2); wał rozdzielczy między Kanałem Powodziowym i Żeglugowym (fragment grobli Folwarcznej, na odcinku powyżej mostów Jagiellońskich); fragmenty lewobrzeżnego międzywala Kanału Żeglugowego (na odcinku powyżej mostów Jagiellońskich).
Pod względem administracyjnym planowane zadanie zlokalizowane jest na terenie gminy Wrocław w obrębach: Bartoszowice, Plac Grunwaldzki, Zacisze, Zalesie, Kowale i Swojczyce.
Zakres zadania obejmuje:
 • Pogłębienie i poszerzenie Kanału Powodziowego poniżej mostów Jagiellońskich,

 • Remont Kanału i uporządkowanie międzywala powyżej mostów Jagiellońskich do ubezpieczeń dolnego stanowiska jazu Bartoszowice. Ze względu na występowanie stanowisk cennych gatunków roślin chronionych na terenie międzywala Kanału, zakres prac na prawym brzegu Kanału ograniczony jest do pasa o szerokości 10 m wzdłuż brzegu;

 • Remont jazu Zacisze obejmuje zasadniczo remont progu jazu pod mostami Jagiellońskimi.

 • Wzmocnienie przyczółków mostu Jagiellońskiego

 • Udrożnienie mostu Swojczyckiego (Chrobrego).

 • Modernizacja wału rozdzielczego

Zadanie 4. Udrożnienie Starej Odry od dolnego stanowiska jazu Psie Pole do mostów kolejowych Poznańskich

Obszar realizacji zadania znajduje się w północnej części miasta Wrocławia i obejmuje: koryto i międzywale Starej Odry od km 3+00 do km 7+55; wał rozdzielczy na lewym brzegu Starej Odry, oddzielający ją od Kanału Miejskiego (na odcinku od jazu Psie Pole do mostów kolejowych Poznańskich). Przewidziane w ramach tej inwestycji roboty rozpoczynają się w dolnym stanowisku jazu Psie Pole, a kończą poniżej mostów kolejowych Poznańskich. W zakres realizacji tego zadania wchodzi również budowa przepławki na jazie Psie Pole i na jazie Szczytniki. Pod względem administracyjnym planowane zadanie zlokalizowane jest na terenie gminy Wrocław, w obrębach: Pl. Grunwaldzki, Zacisze, Kowale, Karłowice, Kleczków, Stare Miasto, Osobowice i Popowice. Rzeka na rozpatrywanym odcinku pełni zasadniczą funkcję jako droga wodna. Wykorzystywana jest również jako miejsce sportów wodnych (żeglarskich i motorowodnych) i tereny do wędkowania. Tereny zalewowe na obydwu brzegach rzeki ograniczone naturalną skarpą lub wałami przeciwpowodziowymi stanowią miejsce spacerów i rekreacji.
Zakres zadania obejmuje:
 • Poszerzenie koryta rzeki

 •  Wzmocnienie i doszczelnienie istniejącego wału rozdzielczego od strony Kanału Miejskiego.

 •  Wzmocnienie i ubezpieczenie podpór mostowych. 

 • Rozbudowa jazu Różanka. Projektuje się rozbudowę jazu poprzez dobudowanie czwartego przęsła o szerokości 25 m, wraz ze sterownią oraz wymianę istniejących zamknięć sektorowych na nowoczesne klapowe.

 • Udrożnienie jazu Psie Pole dla dwukierunkowej migracji ryb. Projektuje się budowę przepławki i zapewnienie przepływu dla migracji ryb;

 • Udrożnienie jazu Szczytniki dla dwukierunkowej migracji ryb. Projektuje się budowę dodatkowej przepławki na prawym brzegu Starej Odry z zachowaniem dotychczas istniejącej.

Zadanie 5. Przystosowanie Kanału Miejskiego do przepuszczania wód powodziowych

 Obszar realizacji zadania znajduje się w północnej części miasta Wrocławia, gdzie obejmuje koryto i międzywale Kanału Miejskiego, na całej jego długości (początek – powyżej jazu Psie Pole na Starej Odrze, koniec – poniżej śluzy Miejskiej, na wysokości Portu Miejskiego). Kanał Miejski na całej długości biegnie równolegle do koryta Starej Odry, oddzielony od niego przez ziemny wał rozdzielczy (wzdłuż prawego brzegu Kanału). Na lewym brzegu kanału znajdują się osiedla Ołbin i Kleczków oraz zabudowania Portu Miejskiego. Pod względem administracyjnym planowane zadanie zlokalizowane jest na terenie gminy Wrocław w obrębach: Plac Grunwaldzki i Kleczków.
 Zakres zadania obejmuje:
 • Udrożnienie i ubezpieczenie koryta Kanału Miejskiego,

 • Udrożnienie i ubezpieczenie konstrukcji mostów (Warszawskich drogowych, Warszawskiego kolejowego, Trzebnickiego, Osobowickiego) – usunięcie odsypisk i przetamowań, pogłębienie dna oraz wzmocnienie podstaw fundamentów;

 • Modernizacja Bramy Powodziowej,

 • Modernizacja Śluzy Miejskiej.

Zadanie 6. Przebudowa koryta Odry na odcinku od mostów kolejowych Poznańskich do ujścia Widawy

Obszar realizacji zadania znajduje się w północno-zachodniej części miasta Wrocławia, gdzie obejmuje koryto Odry oraz tereny nadbrzeżne na odcinku od km 255+940 (tj. ok. 100 m poniżej mostów kolejowych Poznańskich we Wrocławiu) do ok. km 266+800 (tj. do ujścia rzeki Widawy). Pod względem administracyjnym planowane zadanie położone jest na terenie gminy Wrocław  w obrębach: Osobowice i Rędzin (brzeg prawy) oraz Popowice, Kozanów, Pilczyce, Maślice i Pracze Odrzańskie (brzeg lewy).
Zakres zadania obejmuje:
 • Udrożnienie koryta Odry na odcinku od mostów Poznańskich do jazu Rędzin,

 • Udrożnienie koryta Odry na odcinku od jazu Rędzin do ujścia Widawy.

 • poszerzenie koryta do 100m w dnie, remont uszkodzonych ubezpieczeń brzegów oraz formowanie nowych skarp ponadto pogłębione zostaną wejścia do portów Popowice oraz Kozanów.


 Zadanie 7. Przystosowanie stopnia Rędzin do przepuszczania wód powodziowych

Obszar realizacji zadania znajduje się w północno-zachodniej części miasta Wrocławia i obejmuje teren stopnia wodnego Rędzin (usytuowanego na Odrze w km 260+520), w skład którego wchodzą: jaz, śluza „Rędzin I”, śluza „Rędzin II” oraz przepławka dla ryb. Obie ww. śluzy, położone są na prawym brzegu Odry, na końcu ulicy Piłkarzy (rozpoczynającej się na osiedlu Rędzin i prowadzącej do stopnia wodnego). Istniejąca przepławka dla ryb jest zintegrowana z budowlą jazu i stanowi element konstrukcyjny prawego przyczółka budowli. Pod względem administracyjnym planowane zadanie zlokalizowane jest na terenie gminy Wrocław w obrębach: Pilczyce i Rędzin.
 Zakres zadania:
 • Budowa nowych głów górnych z zamknięciami dostosowanymi do przepuszczania wód powodziowych oraz remont konstrukcji komór śluz, a także remont istniejącej przeprawy mostowej oraz remont i wzmocnienie istniejących konstrukcji, przy zachowaniu ich obecnej formy architektonicznej; 

 • Budowa nowej przepławki przy jazie Rędzin.

Zadanie 9. Modernizacja bulwarów Odry Śródmiejskiej

Obszar realizacji zadania znajduje się w centralnej części miasta Wrocławia i obejmuje koryto Odry Śródmiejskiej (Północnej i Południowej), na odcinku od mostu Grunwaldzkiego do ujścia do Starej Odry, na którym rzeka przepływa przez najstarsze, zabytkowe dzielnice Wrocławia.

Pod względem administracyjnym planowane zadanie zlokalizowane jest na terenie gminy w obrębach: Plac Grunwaldzki, Kleczków i Stare Miasto.
 Zakres zadania:
 • Modernizacja bulwarów na odcinku od mostu Grunwaldzkiego do mostów  Tumskiego i Piaskowego

 • Modernizacja bulwarów na odcinku od mostów Tumskiego i Piaskowego do mostu Uniwersyteckiego

 • Modernizacja bulwarów na odcinku od mostu Uniwersyteckiego do mostów R. Dmowskiego 
  na Odrze Południowej i mostów Mieszczańskich na Odrze Północnej

 • Modernizacja bulwarów na odcinku od mostów Mieszczańskich i Dmowskiego do ujścia do Starej Odry

 Zadanie 10. Przebudowa jazu Wrocław I

 Obszar realizacji zadania znajduje się w centralnej części miasta Wrocławia. Obejmuje on jaz Wrocław I – budowlę wodną położoną na Odrze Południowej, tuż poniżej mostu Pomorskiego Południowego, w sąsiedztwie elektrowni wodnej Wrocław I (przy ul. Nowy Świat we Wrocławiu, pomiędzy kanałem dopływowym do komór turbinowych elektrowni i dolnym awanportem śluzy Miejskiej).
Pod względem administracyjnym planowane zadanie zlokalizowane jest na terenie gminy Wrocław  w obrębie: Stare Miasto i Plac Grunwaldzki.

Zakres zadania zgodnie z modelem hydraulicznym przyjętym w Studium Wykonalności 2004 dotyczy przebudowy jazu stałego na jaz klapowy lub powłokowy o obniżonej rzędnej korony progu o ponad 3 m  i rzędnej góry zamknięcia 115,65 m npm (obecna korona jazu stałego). Powyższe wymaga wyburzenia istniejącej konstrukcji  betonowego progu i wybudowanie nowego jazu na obniżonym i wzmocnionym podłożu. Ponadto w ramach tego zadania przewidziano wykonanie przepławki dla ryb.

źródło: RZGW Wrocław
foto: Janusz Fąfara
#1 | egonzeglarz dnia 21.03.2012 20:28
atrakcja turystyczna "europejskiego"miasta :-))

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?

  PRchecker.info Free counters!
Apis | Alhenag | Absolwenci TZS | Wierzbnik | Rada Kapitanów | PHP-Fusion PL